free joomla slider module
Друк

Чи оподатковується юридичною особою - працедавцем сума компенсації вартості проїзду до місця роботи та з роботи до дому найманому працівнику?

     Проїзд найманого працівника до місця роботи та з роботи до дому не пов’язано із виконання ним трудової функції та не підпадає під дію Кодексу законів про працю, тому у разі прийняття керівником підприємства рішення щодо виплати компенсації за проїзд працівнику сума такої компенсації буде оподатковуватися податком на доходи фізичних осіб на підставі Податкового кодексу України.

 

         Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб сума, сплачена працедавцем за навчання найманої фізичної особи, що звільняється протягом такого навчання за ініціативою працедавця, наприклад, скорочення?

     При вирішенні питання оподаткування податком на доходи фізичних осіб вартості навчання, сплаченого роботодавцем за звільненого найманого працівника, необхідно враховувати підставу припинення трудових відносин такого працівника з роботодавцем.

     У разі, коли такі трудові відносини припиняються за ініціативою роботодавця, наприклад, скорочення, сума, сплачена роботодавцем за навчання звільненого працівника, не включається до оподатковуваного доходу цього працівника.

         Що є базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб для доходів, які отримані платником податку в іноземній валюті?

     Відповідно до Податкового кодексу України  при визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і негрошовій формах.

    Під час нарахування доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування  таких доходів.

     Таким чином, базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб для доходів, які отримані платником податку в іноземній валюті, є ці доходи, що перераховані у гривню за валютним курсом Національного банку України, який діяв на момент нарахування таких доходів.

         Чи може розглядатися як об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб вода, кава, чай, придбані за рахунок коштів роботодавця, що призначені для споживання в офісі будь-яким працівником та відвідувачем офісу?

     Податковим кодексом України визначено, що до загального місячного  оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо, зокрема, у вигляді харчування, безоплатно отриманого платником податку.

     Однак, оподаткування доходів фізичних осіб, у тому числі одержаних у вигляді додаткового блага, виходячи з положень Податкового кодексу, розглядається лише у разі їх одержання безпосередньо конкретним платником податку.

     Таким чином, вода, кава, чай, придбані за рахунок коштів роботодавця, що призначені для споживання в офісі будь-яким працівником та відвідувачем офісу, не може розглядатися як об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

        

         Яким чином оподатковується податком на доходи фізичних осіб  дохід, отриманий фізичною особою від здавання вторинної сировини та побутових відходів, в т.ч. від здавання брухту кольорових металів?

         Відповідно до  Податкового кодексу України до загального місячного  оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, отримана платником податку за здані  ним вторинну сировину, побутові відходи, брухт кольорових металів, включаючи використані  акумулятори електричні свинцево-кислотні, залишки та брухт електричних акумуляторів із вмістом свинцю, та брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України.

         Як оподатковуються податком на доходи фізичних осіб проценти на банківських рахунках?

 Ставка податку на доходи фізичних осіб на пасивні доходи до яких, зокрема, належать проценти на поточний або депозитний банківський рахунок встановлюються у розмірі 18% до бази оподаткування.

Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.       Отже, податковий агент із сум процентів, нарахованих за податковий звітний місяць на суми банківських депозитних або поточних рахунків утримує податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18%, та перераховує такні суми податку до бюджету у термін не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу.   

 

 

     Підприємство на загальній системі оподаткування надало поворотну фінансову допомогу своєму працівнику. Які наслідки для фізичної особи та підприємства, якщо допомогу не буде повернуто у визначені договором терміни?

 

         Поворотна фінансова допомога працівнику зазвичай надається у вигляді позики, тобто укладається договір позики.

         Згідно з Податковим кодексом України сума отриманої поворотної фінансової допомоги не включається до доходів фізичної особи. Водночас, базою оподаткування для податку на доходи фізичних осіб буде сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності.

         Таким чином, податок на доходи потрібно буде нарахувати, якщо сплине строк позовної давності за наданою допомогою або підприємство вирішить провести прощення боргу до закінчення такого строку. Так само потрібно буде нарахувати і військовий збір.

         Єдиний соціальний внесок на суму позики не нараховується у будь-якому випадку.

 

 

         Чи оподатковується податком на доходи з фізичних осіб  вартість спеціального (у тому числі форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, наданих роботодавцем у тимчасове користування працівнику, та не повернутих таким працівником при звільненні?


          Відповідно до Податкового кодексу України до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, вартість спеціального (форменого) одягу та взуття, що надаються роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах.

         Але до складу загального місячного  оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо, зокрема  об’єкти матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю та надаються платнику податку в безоплатне користування, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору чи передбачено нормами колективного договору.

      Враховуючи вищевикладене, якщо працівник, який припинає трудові відносини з працедавцем, не повертає йому спеціальний (у тому числі формений) одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, граничний строк використання яких не настав, то вартість такого майна включається до складу місячного оподатковуваного доходу.

 

 

 

         Який порядок оподаткування доходу фізичної особи при отриманні товару зі знижкою від юридичної особи?


         Відповідно до Податкового кодексу України до складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни  товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.

         Тобто, сума знижки включається до загального місячного  оподатковуваного доходу платника податку виключно у випадку, якщо така знижка носить персональний характер.

         Якщо знижка поширюється на будь – якого платника податку та не є індивідуальною, то сума такої знижки не включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку.


         Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб участь у семінарі (конференції) найманого працівника, якщо семінар (конференція) проводиться за профілем діяльності юридичної особи?

 

         Щодо участі працівника у семінарах та конференціях, то у разі якщо запрошеною стороною семінару або конференції та за умовами договору отримувачем інформаційно-консультаційних послуг є юридична особа -роботодавець, інтереси якої представляє працівник, то сума сплачена роботодавцем за участь у семінарі (конференції) не є доходом такого працівника та об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

         Водночас, якщо за умовами договору запрошеною стороною та отримувачем інформаційно-консультаційних послуг є працівник, то сума, сплачена юридичною особою -роботодавцем за участь у семінарі (конференції) за такого працівника, слід розглядати як дохід, отриманий таким працівником у вигляді додаткового блага, який включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу та оподатковується за ставкою 18 відсотків.

 Податковий календар

08.09.2016

                Останній день сплати: 

- податку на прибуток підприємств виробниками сільськогосподарської продукції за період з 01.07.2015 року по 30.06.2016 року.

                                                            09.09.2016

                 Останній день подання:

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за серпень 2016 року (форма звіту № 1-РС) ;

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за серпень 2016 року (форма звіту № 2-РС) ;

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв за серпень 2016 року (форма № 1-ОА);

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів за серпень 2016 року (форма № 1-ОТ);

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі за серпень 2016 року (форма № 1-РА);

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі за серпень 2016 року (форма № 1-РТ);

- попередньої заявки-розрахунку про потребу в марках акцизного податку (на листопад 2016 року);

- декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію на вересень 2016 року.

 

         8 вересня - останній день сплати податку на прибуток виробниками сільськогосподарської продукції за період з 01.07.2015 р. по 30.06.2016 р.

Підприємства - виробники сільськогосподарської продукції, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50% загальної суми доходу,  для податку на прибуток можуть обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Податкова декларація подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (останній день подання декларації - 29 серпня 2016 року).

Останній день сплати податку на прибуток підприємствами-виробниками сільськогосподарської продукції за період з 01.07.2015 р. по 30.06.2016 р. - 8 вересня 2016 року.

Зазначена норма визначена пп. 49.18.3 ст. 49, пп. 137.4.1, п. 137.5 ст. 137 Податкового кодексу України.

На офіційному веб-порталі ДФС розміщено сервіс «Дані про взяття на облік платників»


Електронний сервіс «Дані про взяття на облік платників» розміщений на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС (www sfs.gov.ua) у режимі «Інформація з реєстрів» відкритої частини електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (оновлена версія).

Ця інформація доступна також у вкладці «Інформація з реєстрів» в меню електронних сервісів на головній сторінці веб-порталу ДФС.

Для перевірки даних про взяття на облік платників податків достатньо здійснити пошук за податковим номером (серією та номером паспорта) або найменуванням платника податків.

У платників податку на прибуток різниці за малоцінними необоротними матеріальними активами  не виникають

Підприємства, які при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток враховують різниці, фінансовий результат до оподаткування збільшують на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних П(С) БО або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшують на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до положень Податкового кодексу.   

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів та передбачають коригування фінансового результату до оподаткування, відображаються у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ «Різниці» Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

Так, у рядку 1.1.1 додатка РІ до Декларації відображається сума нарахованої амортизації необоротних активів відповідно до національних П(С) БО або міжнародних стандартів фінансової звітності.

У рядку 1.2.1 АМ додатка РІ відображається сума розрахованої амортизації необоротних активів відповідно до положень Податкового кодексу.

На відміну від правил бухгалтерського обліку у податковому обліку малоцінні необоротні матеріальні активи не належать до основних засобів, отже різниці за такими активами не виникають.

Отже, у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів без врахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів.

Неприбуткові організації повинні підтвердити свій статус неприбутковості

Кабінет Міністрів України постановою від 13.07.2016 року №440 затвердив «Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру». Постанова набула чинності з 16 липня 2016 року.

Згідно Порядку, затвердженого Постановою №440, органи державної фіскальної служби протягом двох місяців з дня набрання нею чинності (тобто з 16 липня до 16 вересня) надсилатимуть до неприбуткових установ та організацій, включених до Реєстру неприбуткових організацій на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17.07.15 № 652, письмові  запити.

На підставі письмових запитів неприбуткові установи та організації повинні у місячний строк з дня їх отримання надати письмову відповідь:

- щодо відповідності такої неприбуткової організації вимогам, встановленим п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу;

- а також завірені нею копії установчих документів.

Житлово-будівельні кооперативи, крім зазначених документів, повинні надати завірені ними копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництва житлового будинку та факт його спорудження або придбання.

Якщо неприбуткова організація відповідає вимогам неприбутковості, фіскальний орган в місячний термін приймає рішення про її включення до  нового Реєстру з прийняттям Рішення про присвоєння відповідної ознаки неприбутковості.

Якщо подані документи не відповідають статусу неприбутковості, такій неприбутковій організації у місячний термін з дня отримання відповіді на запит, надсилається  повідомлення про таку невідповідність.

В такому випадку неприбуткові організації мають можливість до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність з вимогами Податкового кодексу, і до 1 січня 2017 року подати їх до органу ДФС для повторного розгляду.

Тобто неприбуткова організація може бути виключена з Реєстру неприбуткових установ та організацій тільки з 01 січня 2017 року, якщо її статутні документи не відповідають вимогам, встановленим Податковим кодексом.

 

Олексій Кавилін: "Запорізький бізнес поповнив бюджети майже на 6,3 мільярда гривень"

 

Надходження до державного та місцевих бюджетів (без показників Спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя) за вісім місяців 2016 року перевищили 6 мільярдів 280 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДФС Запорізькій області Олексій Кавилін.

– Представники запорізького бізнесу спрямували до державного бюджету більш ніж 2,5 мільярда гривень. Рівень прогнозних показників перевищено на 13 відсотків або на 306 мільйонів. Цьогорічні надходження більші за сплату попереднього року на 882 мільйони гривень або на 53 відсотки. Така динаміка свідчить про певну стабілізацію показників розвитку економіки регіону. Додаткові кошти – це результат боротьби із порушеннями податкового законодавства. Проте левова частина надходжень – це сумлінна сплата податків запорізькими підприємцями, – підкреслив Олексій Кавилін.

Майже половину бюджетних надходжень за січень-серпень забезпечив податок на додану вартість. Його з початку року сплачено 1 мільярд 36 мільйонів гривень, що на 433 мільйони або на 72 відсотки більше, ніж торік та на 95 мільйонів або на 10 відсотків вище за індикативні показники.

Податку на прибуток запорізькі підприємства сплатили 327 мільйонів гривень, чим перевищили минулорічні надходження на 83 мільйони або на 34 відсотки. Рівень прогнозованої суми на цей рік збільшено на 29 мільйонів або майже на 10 відсотків.

Також формує державний бюджет податок на доходи фізичних осіб, надходження від якого склали більш ніж 656 мільйонів, що на чверть мільярда або 63 відсотки більше за торішні показники та на 135 мільйонів або на 26 відсотків випереджає індикативи на поточний рік.

Крім того, до держбюджету запорізькі платники перерахували 223 мільйони гривень військового збору та 205 мільйонів рентної плати.

 

У Мелітополі ліквідовано "підпільний цех" з виробництва алкогольного фальсифікату

 

Співробітники оперативних підрозділів фіскальної служби Запорізької області в рамках проведення операцій "Акциз-2016" та "Курорт-2016" викрили діяльність "підпільного цеху" з незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

Алкогольні напої виготовлялись шляхом змішування спирту з водою, при цьому використовувалось обладнання, що забезпечує масове виробництво лікеро-горілчаних виробів.

Надалі фальсифікат розливався по пляшках, які обклеювали підробленими акцизними марками.

У результаті проведених обшуків виявлено та вилучено понад 1,3 тисячі літрів спирту російського походження, 663 літри фальсифікованого алкоголю, понад 5,7 тисяч підроблених акцизних марок, а також обладнання для незаконної діяльності. Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить майже 310 тисяч гривень. Слідчі дії тривають.

 

Олексій Кавилін привітав учнів інтернату із початком нового навчального року

 

День Знань, що відзначається сьогодні в Україні – це свято, яке стосується кожного. Працівники фіскальної служби протягом багатьох років відзначають його разом з учнями Запорізької спеціальної школи-інтернату №2.

Цього року начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін від імені усього колективу привітав вихованців інтернату з початком навчального року і побажав успіхів, гарного настрою, міцного здоров'я та вірних друзів.

– Закінчилися літні дні і на вас чекає безмежний світ нових знань. Я бажаю вам натхнення, будьте сильними та наполегливими у житті і навчанні, ніколи не здавайтеся та відчувайте підтримку друзів і рідних, – звернувся до учнів керівник фіскальної служби області.

До речі, цього року навчальний заклад прийняв 12 дітей-"першачків". Саме для них й десятків інших вихованців інтернату під час заходу пролунав перший дзвоник.

 

 

На Запоріжжі викрито чергову нелегальну АЗС

 

Днями співробітники оперативного управління Мелітопольської ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області в рамках проведення операцій "Акциз-2016" та "Курорт – 2016" встановили факт торгівлі паливно-мастильними матеріалами на автомобільній заправній станції без наявності необхідних дозвільних документів.

У результаті виявлено та вилучено понад 5 тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 100 тисяч гривень та обладнання на суму 50 тисяч гривень. У даних діях вбачаються ознаки адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

 

Запорізька митниця пропонує активно використовувати електронне листування

 

На офіційному веб-порталі ДФС України працює модернізований електронний сервіс "Електронний кабінет платника" (http://cabinet.sfs.gov.ua). На цьому ресурсі є можливість переглянути текстову та відеоінструкції по роботі з електронним сервісом.

Через приватну частину Електронного кабінету платник може направити електронного листа до будь-якого органу ДФС. Листування з платниками податків здійснюється засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства України щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

В автоматизованій інформаційній системі ДФС "Управління документами" реалізовано механізм автоматичної взаємодії з модернізованим електронним сервісом "Електронний кабінет платника" щодо отримання та реєстрації вхідних звернень до органів ДФС.

З метою економії часу та матеріальних ресурсів на підготовку, надсилання, обробку поштових повідомлень, Запорізька митниця ДФС пропонує юридичним та фізичним особам використовувати сучасні можливості Електронного кабінету платника для організації електронного листування із Запорізькою митницею ДФС.

Нагадуємо, організація приймання електронних документів здійснюється відповідно до вимог Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої Постановою КМУ від 30.11.2011 №1242.