Друк

При розповсюдженні рекламних товарів за 1 грн. платник ПДВ складає дві податкові накладні

У разі якщо база оподаткування ПДВ визначається виходячи із ціни придбання товарів і перевищує суму постачання таких товарів, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання, продавець складає дві податкові накладні:

одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу - на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання над фактичною ціною.

Податкова накладна складена на суму такого перевищення покупцю не надається. У рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця продавець зазначає власні дані.

Отже, у разі постачання за 1 грн товарів, придбаних/виготовлених для проведення рекламних заходів, платник ПДВ повинен нарахувати податкові зобов'язання виходячи із ціни їх придбання та скласти дві податкові накладні:

- одну - на суму податкових зобов'язань, обчислених виходячи з фактичної ціни постачання (1 гривня),

- другу - на суму податкових зобов'язань, обчислених виходячи з перевищення ціни придбання таких товарів над їх фактичною ціною.

Зазначений порядок визначений п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України; п. 15 «Порядку заповнення податкової накладної» затвердженої наказом МФУ від 31.12.2015 №1307 та роз’яснено листом ДФС України від 22.07.2016 № 15920/6/99-99-15-03-02-15.

Доходи нерезидента від надання послуг за межами  України оподатковуються податком на прибуток

 

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються податком на прибуток підприємств за ставкою 15 %.

Перелік таких доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, визначено пп. 141.4.1 ст. 141 Податкового кодексу України.

Разом з тим, доходи нерезидента у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту, в тому числі за межами території України не підлягають оподаткуванню податком на прибуток підприємств.

 

Зазначена норма визначена  п.п. 141.4.1 та п.п. 141.4.2 ст. 141 Податкового кодексу України.

 

У юридичної особи - платника єдиного податку 3-ї групи поворотна фінансова допомога не повернена протягом 12 календарних місяців підлягає оподаткуванню

 

Доходом платника єдиного податку - юридичної особи третьої групи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.

Разом з тим, до складу доходу не включається сума фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання.

Якщо ж термін користування такою фінансовою допомогою перевищить 12 місяців, то за підсумками звітного періоду, в якому закінчується 12-місячний термін, необхідно суму такої допомоги включити до бази оподаткування єдиним податком.

До початку роботи працівника необхідно подати до ДФС повідомлення про прийняття його на роботу

 

До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором власник підприємства, установи, організації або фізична особа повинна  подати до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування повідомлення про прийняття такого працівника на роботу.

 

Тобто обов’язок з подання повідомлення поширюється виключно на трудові відносини (коли з працівником укладається трудовий договір).

Форма повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджена  постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413.

Подати таке повідомлення слід до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

- засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше, ніж із п'ятьма особами.

Разом з тим, повідомлення до органу ДФС про прийняття працівника на роботу не надається, якщо:

- з фізичною особою укладається договір цивільно-правового характеру,

- власник виконує функції з управління підприємством;

 

- фізична особа працює на громадських засадах;

 

- стажист навчається у роботодавця на підставі договору про стажування, який є різновидом договору цивільно-правового характеру;

 

- працівника поновлено на попередній роботі за судовим рішенням;

 

- працівник виходить з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки без збереження заробітної плати, оскільки на період відпустки дія трудового договору не припиняється.

Вартість  подарунку, що не перевищує 50% мінімальної заробітної плати не оподатковується податком на доходи фізичних осіб

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Отже, якщо вартість подарунка, який надається платнику податків не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2016 році - 689 грн.), то вона не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та відображається у податковому розрахунку ф. N 1ДФ за ознакою доходу "160".

У разі якщо вартість подарунка перевищує вказаний розмір, то сума такого перевищення оподатковується за ставкою 18%  як додаткове благо з урахуванням підвищуючого коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 Кодексу, та відображається у податковому розрахунку ф. N 1ДФ за ознакою доходу "126".

Зазначена норма визначена  пп. 165.1.39  ст. 165  Податкового кодексу України.

Сума позики протягом дії договору не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому або основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку.

 

Отже, основна сума позики та поворотної фінансової допомоги, що отримується фізичною особою на підставі укладеного договору, протягом дії такого договору не є об'єктом (базою) оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.

 

Разом з цим, якщо позика або поворотна фінансова допомога не повертається фізичною особою у термін, який визначений договором, то сума такої позики і допомоги включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи як інші доходи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою18% і військовим збором (1,5%).

 

Зазначена норма передбачена пп. 165.1.31 ст. 165 Податкового кодексу України.

 

Кошти, що надаються фізичній особі благодійною організацією як допомога на лікування, не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб


До розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються та, відповідно, не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації.

 

Підтвердними документами, що підтверджують цільовий характер надання грошових коштів на оплату лікування або медичного обслуговування можуть бути документи, що підтверджують потребу фізичної особи в лікуванні та медичному обслуговуванні, документи про надання таких послуг, що ідентифікують постачальника послуг та платника податку, якому надаються такі послуги, обсяги та вартість таких послуг: договори, платіжні та розрахункові документи, акти надання послуг, інші відповідні документи в залежності від необхідного лікування або  медичного обслуговування, хвороби та її стану.


Зазначена норма визначена п.п. 165.1.19  ст. 165 Податкового кодексу України.

 

Отримана фізичною особою безповоротна фінансова допомога оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%

До складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо у вигляді суми безповоротної фінансової допомоги.

При цьому податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб із суми такого доходу за його рахунок.

Отже, сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої фізичною особою від податкового агента (юридичної особи, фізичної особи - підприємця) включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу такої фізичної особи.

Оподаткування зазначених доходів за ставкою 18% провадить податковий агент (юридична особа, фізична особа - підприємець).

Зазначена норма визначена п.п. 164.2.17 «ґ» ст. 164 та п.п. 168.1.1 ст. 168 Податкового кодексу України.

Нерезиденти є платниками податку на прибуток підприємств

 Платниками податку на прибуток - нерезидентами є:

     юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України;

     постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.

Постійне представництво до початку своєї господарської діяльності стає на облік в контролюючому органі за своїм місцезнаходженням.

Постійне представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації в контролюючому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.

Зазначена норма передбачена п. 133.2 ст. 133 Податкового кодексу України.

При наданні в оренду земельної ділянки пільга з земельного податку втрачається

Якщо платники земельного податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Тобто, юридичні особи, які користуються пільгами земельного податку та надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, земельний податок за площі, надані в оренду, сплачують на загальних підставах з дати укладання договору оренди.

 Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм  власності і джерел фінансування.

Зазначена норма передбачена п. 284.3 ст. 284 Податкового кодексу України.

Державне мито за посвідчення спадкового договорустановить 1% від суми договору

За спадковим договором одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача.

Спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

За нотаріальне посвідчення державним нотаріусом договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у власності громадянина, який здійснює таке відчуження, а також за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці, справляється державне мито.

Розмір державного мита при нотаріальному посвідченні спадкового договору становить 1% від суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що діє на день сплати.

Зазначена норма передбачена ст. 1302, ст. 1304  Цивільного Кодексу України та п. 3. ст. 3  Декрету КМУ від 21.01.1993 №7-93 ”Про державне мито”.

Ставки державного мита при укладанні договорів продажу рухомого майна між фізичними особами

Ставки державного мита за нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами при укладанні договорів продажу рухомого майна за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, встановлюються в таких розмірах:

     дітям, одному з подружжя, батькам - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

     іншим особам - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Державне мито за вищезазначені дії, сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до бюджету місцевого самоврядування.

Зазначена норма передбачена п.п. 3 «г» ст. 3 Декрету КМУ від 21.01.1993 №7-93 «Про державне мито».

Відповідальність за неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності відокремленим підрозділом несе юридична особа

Неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків), тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.


Відповідальність за порушення податкового законодавства відокремленим підрозділом юридичної особи несе юридична особа, до складу якої він входить.

Отже, відповідальність за неподання або несвоєчасне подання відокремленим підрозділом юридичної особи податкових декларацій (розрахунків) несе юридична особа, до складу якої входить такий відокремлений підрозділ.

Зазначена норма передбачена п.п. 47.1.1 ст. 47 та  п. 120.1 ст.120 Податкового кодексу України.

Юридична особа - платник єдиного податку 3-ї групи перевищила обсяг доходу  5 млн. гривень

Для третьої групи платників єдиного податку встановлено обмеження обсягу доходу протягом календарного року до 5 млн. гривень.

У разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи цей платник зобов'язаний перейти на загальну систему оподаткування, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення.

Тобто необхідно подати заяву не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу.

При цьому до суми перевищення допустимого обсягу доходу застосовується подвійний розмір ставки.

Отримані доходи, що перевищують допустимі обсяги доходу та оподатковуються за подвійною ставкою, відображаються окремо у податковій декларації за звітний період, у якому відбулося таке перевищення.

Єдиний податок, нарахований на перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Зазначена норма передбачена п. 291.4 ст. 291, пп. 298.2.3 ст. 298; пп. 2 п. 293.8 ст. 293; пп. 1 п. 293.5 ст. 293 та п. 295.7 ст. 295 Податкового кодексу України.

Члени сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення

Для цілей наслідків здійснення операцій у податковому обліку членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені.

Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Зазначена норма визначена пп. 14.1.263  ст. 14 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

Олексій Кавилін: "Запорізькі підприємства-забруднювачі компенсували державі майже 135 мільйонів гривень "екоподатку"

 

За січень-серпень 2016 року платники екологічного податку м. Запоріжжя та області (без показників Спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників м. Запоріжжя) перерахували до зведеного бюджету 134,8 мільйона гривень. Це на 45,6 мільйона більше, ніж за аналогічний період минулого року та 84,7 мільйона перевищує очікуваний рівень надходжень. Із загальної суми до місцевих бюджетів спрямовано майже 108 мільйонів, решта надійшла до держбюджету – 27 мільйонів.

Лише у серпні місцеві скарбниці поповнились на 75 мільйонів гривень, державний бюджет – на 18,7 мільйона.

Найбільшу сплату "екоподатку" за вісім місяців забезпечили підприємства, розташовані у м. Енергодар – 84,5 мільйона гривень, Запорізькому районі – понад 12 мільйонів, м. Запоріжжя – більш ніж 4 мільйони. Від платників Якимівського району надійшло майже 1,5 мільйона гривень, Бердянського – 1,3 мільйона, Мелітопольського – 1,4 мільйона, Вільнянського – 718 тисяч, Василівського та Пологівського, відповідно, по 574 та 415 тисяч гривень.

На сьогодні в територіальних органах фіскальної служби Запорізької області зареєстровано майже 3 тисячі платників екологічного податку. Здебільшого, це підприємства, які під час своєї діяльності розміщують забруднюючі речовини на власних територіях, здійснюють їх викиди в атмосферне повітря та водні об'єкти або утворюють радіоактивні відходи та інші.

 

 

Олексій Кавилін: "Від плати за землю місцеві бюджети Запоріжжя отримали 629 мільйонів гривень"

 

За січень-серпень 2016 року до скарбниць громад надійшло 629 мільйонів гривень плати за землю, що на 114 мільйонів або на 22 відсотки більше за очікувану суму та на 214 мільйонів або на 51 відсоток перевищує минулорічну сплату. Про це повідомив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін.

Із загальної суми понад 80 відсотків перерахували платники – юридичні особи – 505 мільйонів гривень, 123 мільйони – фізичні особи.

Коментуючи надходження, керівник фіскального відомства підкреслив, що зростання як до рівня минулого року, так і прогнозів на нинішній, досягнуто завдяки новим ставкам земельного податку та розмірів орендної плати, які прийняли органи місцевого самоврядування. Також у 2016 році застосується у коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки землі розмірами 1,433 та 1,2. Крім того, у деяких населених пунктах, зокрема, у Запоріжжі, діє нова грошова оцінка, що також забезпечує додаткові кошти до бюджету.

– Важливою є спільна робота фіскальної служби й органів влади стосовно повного обліку платників земельного податку та орендної плати, реєстрації нових платників, укладання додаткових договорів оренди до діючих угод. Лише цього року в результаті проведених звірок разом із територіальними підрозділами Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області, Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Запорізькій області залучено до оподаткування 65 суб'єктів господарювання. Йдеться про 566 гектарів землі, за якими додатково місцеві бюджети отримують майже 2,9 мільйона гривень, – зазначив Олексій Кавилін.

Землі, за які сплачено найбільше, розташовані у м. Запоріжжі – перераховано понад 261 мільйон гривень, у Кам'янко-Дніпровському районі – більше 79 мільйонів, у Бердянському – 48 мільйонів, Мелітопольському – 38 мільйонів, Якимівському – 32 мільйони та у Василівському районі забезпечено 24 мільйони гривень надходжень.

 

 

Представники фіскальної служби вивчали досвід фіскальної децентралізації Німеччини

 

Реформи децентралізації у Запорізькому регіоні стали предметом обговорення на зустрічі представників обласної влади, Головного управління ДФС у Запорізькій області, Громадської ради при ГУ ДФС області, громадських організацій та науковців м. Запоріжжя із консультантом проекту "Консультаційний фонд впровадження реформ" професором Георгом Мільбрадтом – екс-прем'єр-міністром федеральної землі Саксонія, колишнім міністром фінансів федеральної землі Саксонія.

Модератор заходу, заступник директора Агенції регіонального розвитку Запорізької області Маргарита Трипольська, відзначила основні досягнення регіону у процесах децентралізації та висловила сподівання, що багаторічна практика професора буде корисною для консультацій представників нашої області у процесі реалізації завдань з передачі повноважень і ресурсів на місцях.

Як відзначив пан Мільбрадт, німецький досвід соціальної ринкової економіки та фіскальної децентралізації став запорукою успішної економічної політики країни, яка нині займає лідируючі позиції в світі.

На сьогодні регіони Німеччини – землі – це суб'єкти конституційного права з обмеженою міжнародною правосуб'єктністю, вони можуть приймати закони в інтересах своїх земель, але не можуть самостійно вести міжнародну політику: наприклад, укладати договори з іншими країнами. На 80% бюджет земель формується за рахунок власних надходжень – податків і зборів, державних трансфертів, доходів від економічної діяльності, платежів за надані послуги, позик. При цьому власні податки громад становлять поземельний і промисловий податок, які стягуються тільки громадами. Розміри цих податків щорічно встановлюються радами громади. Законами земель також може бути передбачено право громад на введення податків і зборів на споживання.

Щодо Запорізького регіону, то перші кроки податкової децентралізації розпочалися у 2015 році разом із бюджетним перерозподілом податків і зборів, коли місцеві громади отримали самостійні ресурси з наповнення бюджетів.

На сьогодні діє система розподілу коштів, як від державних, так і місцевих податків, які зараховуються до місцевих бюджетів. 75% податку на доходи фізичних осіб, 80% екологічного податку, 100% податку на прибуток комунальних підприємств, а також плата за землю, єдиний податок, податок на нерухомість, транспортний, акцизний податок з продажу та інші повністю залишаються у бюджетах громад. Як результат – зростають надходження місцевих бюджетів. За січень-серпень 2016 року додатковий ресурс порівняно з минулим роком склав 1,3 мільярда гривень.

Під час зустрічі учасники провели паралелі між процесами децентралізації у Саксонії та Запорізькій області, визначили спільні проблеми і позитивні моменти і отримали корисні консультації щодо їх подолання для успішного об'єднання запорізьких територіальних громад.

Відзначимо, Георг Мільбрадт перебуває у Запоріжжі в рамках українсько-німецької співпраці. Проект "Консультаційний фонд впровадження реформ" реалізується федеральною компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, яка підтримує уряд Німеччини в досягненні цілей у сфері міжнародного співробітництва заради сталого розвитку. Пріоритетними напрямами німецької співпраці з Україною є: демократія, громадянське суспільство, державне управління, децентралізація, енергетика та сталий економічний розвиток.

 

 

 

 

 

Олексій Кавилін: "Запорізькі підприємства на 95 мільйонів збільшили сплату податку прибуток"

 

З початку року запорізькі підприємства (крім підприємств, які обліковуються у Спеціалізованій ДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя) перерахували до бюджетів усіх рівнів 375 мільйонів гривень податку на прибуток. Рівень надходжень минулого року збільшено на 95,4 мільйона гривень.

Згідно з бюджетним розподілом до державної скарбниці надійшло майже 327 мільйонів, що на 84 мільйони більше, ніж торік, бюджети громад на місцях отримали 48 мільйонів, показники відповідного періоду минулого року перевищено на 11,6 мільйона.

Як відзначив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін, пожвавлення в економіці прямо позначилося на бюджетних відрахуваннях, перш за все, від податку на прибуток підприємств цьогорічний темп приросту до держбюджету склав 9,6 відсотка, до місцевих скарбниць – 78 відсотків.

Найбільшими платниками податку на прибуток є підприємства Дніпровського та Вознесенівського районів м. Запоріжжя, які забезпечили, відповідно, 72 та 52,6 мільйона гривень. Суб'єкти господарювання Мелітопольського району та Шевченківського району обласного центру перерахували по 46,6 мільйона, Олександрівського району м. Запоріжжя – майже 22,5 мільйона, Комунарського району – 21,5 мільйона, Хортицького району – 19,5 мільйона, бердянські підприємства сплатили 18,7 мільйона.

Нагадаємо, податок на прибуток підприємств, базова ставка якого становить 18 відсотків, зараховується до державного бюджету у розмірі 90 відсотків, 10 відсотків залишається у розпорядженні місцевих громад. Крім того, до місцевих бюджетів надходить 100 відсотків податку на прибуток комунальних підприємств.

 

 

 

Увага! Телефонні шахраї вимагають у підприємців гроші

 

У Запоріжжі відбулося декілька випадків злочинних дій аферистів, які від імені начальника Головного управління Державної фіскальної служби регіону намагалися ошукати підприємців.

Зловмисники телефонують платникам з різних номерів (один з яких: (066) 192 48 30) і від імені Кавиліна О.А. намагаються отримати гроші, пропонуючи підприємцям "вирішити питання" за конкретну винагороду. Гроші вони пропонують перевести на картковий рахунок у банківській установі.

Шановні платники податків, Головне управління ДФС у Запорізькій області закликає вас бути обачними і максимально обережними.

Якщо до вас надійдуть подібні телефонні дзвінки, негайно повідомляйте про це правоохоронні органи або телефонуйте до Антикорупційного сервісу ДФС України "Пульс" за тел. (044) 284-00-07.

 

 

Австралієць приховав у посилці для запоріжця від митного контролю 250 Євро

 

Днями запорізькі митники під час проведення митного огляду міжнародного експрес-відправлення, надісланого на митну територію України, виявили 5 банкнот номіналом по 50 Євро, що у перерахунку за курсом НБУ складає майже 7,5 тисячі гривень. Гроші, які відправив до Запоріжжя громадянин Австралії, знаходилися у посилці з явними ознаками приховування. Крім того, у поштовому відправленні серед товарів цих коштів не було заявлено.

Перед цією цінною передачею австралієць мав знати, що в міжнародних поштових та експрес-відправленнях дозволяється пересилати кошти виключно з оголошеною цінністю. Отже він порушив порядок переміщення грошей і банківських металів через митний кордон України резидентами і нерезидентами.

За даним фактом Запорізькою митницею ДФС у відношенні громадянина-нерезидента заведено справу про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

 Дана санкція передбачає конфіскацію в дохід держави предметів правопорушення та накладення на правопорушника штрафу у розмірі 100% їх вартості.

 

 

Запорізькі митники виявили митні порушення майже на 37 мільйонів гривень

 

З початку року фахівці Запорізької митниці ДФС викрили адміністративних правопорушень на суму 36,9 мільйона гривень. Як повідомив в. о. начальника Запорізької митниці ДФС Антон Жучков, у ході проведення аналітично-пошукової роботи виявлено 263 громадян та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які порушили митне законодавства

– У цьому році значно зросла кількість викритих порушень митних правил. З початку році митники завели, щонайменше, на 70 справ більше, ніж 2015 року. На 10 мільйонів гривень збільшилися й суми правопорушень. Водночас, як передбачає митне законодавство, якщо порушник визнав свою провину і виявив бажання відшкодувати збитки, які завдав державі, то митниця може укласти з ним мирову угоду. За січень-серпень 2016 року їх укладено 27. Це дозволило поповнити державний бюджет на 149 тисяч гривень. Минулого року було лише чотири угоди на суму компенсації понад 53 тисячі, – зазначив Антон Жучков.

Також з початку року Запорізькою митницею ДФС розглянуто 87 справ про порушення митних правил, за результатами яких на правопорушників накладені штрафи на суму більш ніж 6 мільйонів гривень.

 

 

Громадянин Туреччини намагався ввезти в Україну 24 кг тютюну для кальяну

 

Нещодавно в Запорізькому аеропорту співробітники Запорізької митниці ДФС зафіксували факт нелегального ввезення партії суміші для куріння кальяну.

Як з'ясувалося, громадянин Туреччині прибув до Запоріжжя авіарейсом "Стамбул-Запоріжжя". Разом із іншими пасажирами він свідомо обрав для проходження митного контролю "зелений коридор", який здійснюється у спрощеному порядку і не передбачає заповнення митної декларації. Але у його ручній поклажі, окрім особистих речей, митники виявили 48 пачок тютюну для кальяну вагою 24 кг загальною вартістю 2,4 тисячі гривень.

Згідно з Митним кодексом України громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування лише 250 грамів тютюну із розрахунку на одну особу.

Таким чином громадянин Туреччини порушив порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю.

За даним фактом Запорізькою митницею ДФС заведено справу про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України. Санкція цієї статті передбачає накладення на порушника штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів правопорушення.

 

 

 

 

Олексій Кавилін: "Місцеві бюджети Запоріжжя отримали податку на доходи фізичних осіб на дві третини більше, ніж торік"

 

З початку року до місцевих бюджетів запорізькі платники спрямували 1 мільярд 968 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Рівень минулого року перевищено на 763 мільйони, а прогнозних показників на нинішній – майже на 405 мільйонів. Щомісячно на Запоріжжі надходить 246 мільйонів гривень ПДФО. Це на 95 мільйонів гривень більше, ніж у 2015-му.

Начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін визначив основні чинники, що впливають на зростання показників сплати податку.

– По-перше, це збільшення рівня мінімальних зарплат для обчислення базових окладів та інших трудових виплат. По-друге, позитивні результати дають заходи фіскальної служби з "очищення" зарплат – боротьби із "конвертами" та нелегальною працею. На сьогодні в умовах децентралізації роль податку на доходи фізосіб є надто важливою, адже з кожної гривні цього податку 75 копійок залишається у місцевих бюджетах, і саме громада має вирішувати, що робити з додатковими коштами, – наголосив Олексій Кавилін.

Він також відзначив, що кожна територія Запорізької області отримала більше податку на доходи у середньому на 63 відсотки або на дві третини. Наприклад, до місцевої скарбниці м. Запоріжжя надійшло на 412 мільйонів більше, ніж торік, м. Мелітополя та району – майже на 86 мільйонів, у м. Енергодар надходження зросли на 58 мільйонів, у м. Бердянськ та районі – на 41,5 мільйона, у Василівському районі – на 25 мільйонів, у Пологівському та Вільнянському районах, відповідно, на 21 та 15,5 мільйона гривень.

Зазначимо, що податок на доходи фізичних осіб, базова ставка якого дорівнює 18 відсоткам, зараховується до державного та місцевих бюджетів у пропорції 25% : 75%. Його платниками є фізичні особи – резиденти, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи, фізособи-нерезиденти, чиї доходи мають походження в Україні, а також податкові агенти.

 

За спеціальне використання води та надр запорізькі підприємства  сплатили понад 320 мільйонів

 

З початку року запорізькі підприємства, які у своїй діяльності використовують водні об'єкти, спрямували до бюджетів майже 142 мільйони гривень рентної плати. Згідно з бюджетним розписом надходження сплати за спеціальне використання води розподілено рівними частинами між державним та місцевими бюджетами.

На сьогодні у Запорізькій області зареєстровано 3233 платника рентної плати за спецвикористання води, і їхня кількість постійно змінюється. Зокрема, фіскальна служба контролює повноту і своєчасність сплати податків з боку підприємств-водокористувачів регіону. Щодо тих суб'єктів господарювання, які упродовж півріччя не сплачують, або сплачують у неповному обсязі збір, фахівці ДФС направляють відповідні звернення до Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької облдержадміністрації щодо скасування їм дозволів на спеціальне водокористування. Так, у 2016 році направлено 2 таких звернення, ще п'ять підприємств залучено до оподаткування та щодо них застосовані штрафні санкції за несвоєчасне надання податкової звітності.

Крім того, за вісім місяців 629 платників сплатили 181 мільйон гривень рентної плати за користування надрами, у тому числі до державного бюджету надійшло 134 мільйони, до місцевих – 46,5 мільйона. У порівнянні з 2015 роком надходження в цілому зросли на 27,7 мільйона.

 

 

 

 

Податковий календар

30.09.2016

Останній день сплати:

- податку на додану вартість за серпень 2016 року;

- акцизного податку за серпень 2016 року;

- податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за серпень 2016 року;

- податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за серпень на поточний або депозитний банківській рахунок; на вклади членів кредитної спілки;

- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за серпень 2016 року;

- плати за землю за серпень 2016 року.

Якщо фізична особа продає рухоме майно юридичній особі чи підприємцю, така особа вважається податковим агентом

Якщо стороною договору купівлі – продажу об’єкта рухомого майна є юридична особа чи фізична особа – підприємець, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов’язана виконати всі функції податкового агента.

При цьому податковий агент утримує податок за ставками, визначеними відповідно до п.173.1 або п.173.2 ст.173 Податкового кодексу з урахуванням інформації про черговість продажу рухомого майна, зазначеної платником податку у договорі купівлі-продажу чи в окремій заяві.

Зазначена норма передбачена п.173.3 ст.173 Податкового кодексу України.

Продаж садового будинку та земельної ділянки, на якій він розташований за окремими цивільно-правовими договорами, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5%

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Разом з тим, дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з зазначених об’єктів нерухомості, або від продажу не зазначеного об’єкта нерухомості, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.

Отже, оподаткування доходу, отриманого від продажу вищезазначеного нерухомого майна залежить від кількості цивільно-правових договорів.

Тобто при продажу житлового (садового) будинку та земельної ділянки, на якій розташований такий будинок, окремими цивільно-правовими договорами, слід розглядати як продаж більш як одного з об’єктів протягом звітного податкового року з відповідним оподаткування за ставкою 5 %.

Зазначена норма передбачена п. 172.2 ст. 172 ПКУ Податкового кодексу України.

 

Проект Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України”

 

Проектом Закону „Про внесення змін до Податкового кодексу України”пропонується спростити адміністрування акцизного податку з реалізації пального за рахунок скасування акцизного податку з роздрібного продажу пального у розмірі 0,042 євро за кожний літр реалізованого пального та відповідного підвищення розміру ставок акцизного податку на пальне, зокрема, бензини, дизельне паливо та скраплений газ (на 42 євро за 1000 літрів).

Законопроект розміщено на офіційній сторінці Державної фіскальної служби   в мережі Інтернет (www.sfs.gov.ua) у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика».

Зауваження та пропозиції надавати у письмовій та електронній формі за наступними адресами:

Державна фіскальна служба України: 04655, МПС, м. Київ - 53, Львівська площа, 8, e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Державна регуляторна служба України: м. Київ, вул. Арсенальна,
буд. 9/11. 

 

Проект наказу МФУ «Про затвердження змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість»

 На веб-порталі ДФС (www.sfs.gov.ua) у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика» розміщено проект наказу «Про затвердження змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість».

1. Проектом скасовуються:

- довідка про взяття на облік платника податків (ф. № 4-ОПП), що видавалась контролюючим органом. Для платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, запроваджується нова довідка про взяття на облік (ф. № 34-ОПП).

- повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку (ф. № 16-ОПП), що видавалось контролюючим органом.

2. Для взяття платника податків на облік за неосновним місцем обліку Проектом затверджується нова спрощена форма заяви (ф. № 17-ОПП), в якій зазначаються тільки контролюючі органи, в яких платник бажає стати на облік за неосновним місцем обліку. Така заява може бути подана до контролюючого органу як за неосновним місцем обліку, так і за основним місцем обліку.

Передбачається взяття на облік за неосновним місцем обліку також на підставі повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (ф. № 20-ОПП), яке подається до контролюючого органу за основним місцем обліку.

3. Проектом вносяться зміни до заяви про взяття на облік (ф. № 1-ОПП), згідно з якими при призначенні/зміні бухгалтера необхідно заповнювати тільки розділ, що стосується даних про бухгалтера.

4. Проектом спрощено форму реєстраційної заяви платника ПДВ (ф. № 1-ПДВ). Зокрема, виключено відомості щодо: найменування контролюючого органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація платника; місцезнаходження (місця проживання) платника при первинній реєстрації платником ПДВ; контактних телефонів заявника та відповідальних осіб платника (для юридичних осіб); кількості працюючих тощо.

Новою формою заяви передбачено, що у разі добровільної реєстрації платником ПДВ або у разі перереєстрації платником ПДВ особа подає лише один (перший) аркуш заяви. Два аркуші заяви подаються лише при обов’язковій реєстрації, а також при реєстрації платниками ПДВ інвесторів (операторів) за угодою про розподіл продукції, учасників договору про спільну діяльність, управителів майна.

Зауваження та пропозиції до Проекту приймаються на адресу розробника поштову – 04655, Львівська площа, буд. 8, Державна фіскальна служба України, Департамент обслуговування платників та електронну – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., а також на поштову адресу Державної регуляторної служби України – 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, буд. 9/11. 

При продажу квартири отриманої у спадщину, умова щодо її перебування у власності понад три роки, не розповсюджується

Дохід, отриманий фізичною особою від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року квартири, за умови її перебування у власності понад три роки, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

При цьому, умова щодо перебування квартири у власності понад три роки не розповсюджується на майно, отримане  у спадщину.

Тобто, дохід від операцій з продажу не частіше одного разу на рік  квартири, яка перебувала у власності фізичної особи менше 3-х років, але була одержана нею у спадщину, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

У разі продажу протягом звітного податкового року більш як однієї квартири, отриманої у спадщину, одержаний дохід буде оподатковуватися за ставкою 5%.

Зазначена норма визначена п. 172.2 ст. 172 та п. 167.2 ст. 167 Податкового кодексу України.

Спадщина від фізичної особи не члена сім’ї першого ступеня споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб  за ставкою 5%

Вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується за ставкою 5%.

Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені.

Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Отже, фізичні особи – резиденти, які отримують спадщину від фізичної особи – резидента, але не відносяться до членів сім’ї першого ступеня споріднення, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від вартості будь-якої спадщини та військовий збір за ставкою 1,5%.

Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

Такий спадкоємець до 1 травня року, що настає за звітним, подає річну податкову декларацію до контролюючого органу, де перебуває на обліку, в якій відображає зазначений дохід.

Фізична особа зобов’язана  до 1 серпня, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Зазначена норма визначена пп. 14.1.263  ст. 14;  п.п. 174.2.2, п. 174.3 ст. 174 та п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу України.

Спадщина у вигляді грошових заощаджень, поміщених до 02.01.1992 в Ощадний банк СРСР, оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб

Грошові заощадження, поміщені до 02 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Отже, грошові заощадження, поміщені до 02 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, отримані у вигляді спадщини від фізичної особи - резидента, незалежно від ступеня спорідненості зі спадкодавцем, оподатковуються у спадкоємця за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Зазначена норма визначена пп.«в» пп.174.2.1 ст.174 Податкового кодексу України.

Податок на нерухоме майно, не врахований у зменшення податку на прибуток підприємств, не переноситься на наступнізвітні періоди


Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відноситься до адміністративних витрат та враховується платником податку на прибуток при визначенні фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку).


Податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку на прибуток, зменшується на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової нерухомості.


Якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку, або сума податку на прибуток менша за суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного періоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів.

 

Зазначена норма визначена п. 18 П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом МФУ від 31.12.1999 № 318 та п. 137.6 ст. 137 Податкового кодексу України.

 

Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, що використовуються не за призначенням, оподатковуються податком на нерухоме майно на загальних підставах

Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

При цьому, будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності не є об’єктами оподаткування податком на нерухоме майно.

Отже, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, що використовуються ними для виробництва сільськогосподарської продукції та/або розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах та її переробки на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власно виробленої сировини на давальницьких умовах.

Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, що використовуються не за призначенням, оподатковуються на загальних підставах.

Зазначена норма визначена п.п. 14.1.235 ст. 14 та п.п. 266.2.2 «ж» ст. 266 Податкового кодексу України.

У разі наявності договору на видалення та утилізацію відходів, суб’єкти господарювання не є платниками екологічного податку

Платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання).  

Розміщення відходів - постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозволи уповноважених органів.

Отже, суб’єкти господарювання, які здійснюють тимчасове розміщення (зберігання) відходів, в тому числі небезпечних (акумулятори, шини, люмінесцентні лампи тощо) до їх передачі на утилізацію та захоронення, не є платниками екологічного податку за умови наявності у них договору на видалення та утилізацію відходів з суб’єктами господарювання (комунальними або спеціалізованими підприємствами тощо).

У разі відсутності договору на видалення та утилізацію відходів, в якому визначаються терміни передачі відходів на утилізацію та захоронення, суб’єкти господарювання, які здійснюють тимчасове розміщення (зберігання) відходів, визначаються як платники екологічного податку.

Зазначена норма передбачена пп.14.1.223 ст.14 та пп. 240.1.3 ст. 240 Податкового кодексу України.

Внесення підприємцем майна до статутного фонду юридичної особи є об`єктом оподаткування ПДВ 

Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 Податкового кодексу України.

Постачання товарів - це будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі, зокрема, обмін.

Отже, якщо фізична особа здійснює підприємницьку діяльність та є зареєстрованою платником ПДВ, то операція із внесення такою особою рухомого або нерухомого майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права є об’єктом оподаткування ПДВ.

Зазначена норма передбачена пп. 14.1.191 ст. 14 та пп. 185.1«а» ст. 185 Податкового кодексу України.

Внесення грошових коштів до статутного фонду підприємства не є об`єктом оподаткування ПДВ 

Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст.186 Податкового кодексу України.

При цьому, не є об’єктом оподаткування ПДВ, зокрема, операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб’єктами підприємницької діяльності, НБУ, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах.

Отже, операція з внесення грошових коштів до статутного фонду підприємства в обмін на корпоративні права (частки у статутному фонді) не підпадає під об’єкт оподаткування ПДВ, за умови, що такі кошти підтверджені відповідними статутними та розрахунковими документами.

Зазначена норма передбачена п. 185.1 ст. 185 та пп. 196.1.1 ст.196 Податкового кодексу України.

При виявленні під час інвентаризації недостач товарів, основних засобівнараховуютьсяподаткові зобов’язання з ПДВ

У разі якщо товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника ПДВ, то такий платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН  зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту.

Отже, якщо при інвентаризації платником податку встановлений факт недостачі товарів, основних засобів, при придбанні яких був сформований податковий кредит, то у зв’язку з тим, що такі товари, основні засоби використані не у господарській діяльності, платник ПДВ повинен нарахувати податкові зобов’язання, незалежно від того чи встановлено винних осіб та чи стягуються з таких осіб втрати.

При цьому відшкодування заподіяних втрат винними особами, не призводить до додаткового виникнення податкових зобов’язань з ПДВ.

Зазначена норма передбачена п. 198.5 «г» ст. 198 Податкового кодексу України.

Оподаткування доходів від здійснення незалежної професійної діяльності

Незалежна професійна діяльність - це участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб.

Платники податку на доходи фізичних осіб податкові декларації за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року,  подають до 1 травня року, що настає за звітним.

Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставкою18%.

Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Отже фізичні особи – які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року до 01 травня року, що настає за звітним та сплачують суму податкового зобов’язання, зазначену в декларації, до 1 серпня року, що настає за звітним.

Самозайнята особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, заповнює та подає додаток Ф4 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою» разом з декларацією про майновий стан і доходи, незалежно від результатів провадження незалежної професійної недіяльності.

Якщо протягом звітного періоду дохід від незалежної професійної діяльності не отримувався, то відповідні рядки додатку та декларації прокреслюються.

Зазначена норма передбачена пп. 14.1.226 ст. 14; пп. 49.18.4 ст. 49 та п. 178.2  п.178.4, п.178.7 ст. 178 Податкового кодексу України.

 

                                                                                     

 

Попередні підсумки роботи фіскальної служби Запорізької області в рамках операції "Урожай 2016"

 

Перший заступник начальника ГУ ДФС у Запорізькій області Олена Фоменко, керівники управлінь та територіальних органів фіскальної служби взяли участь у виїзному засіданні колегії Запорізької облдержадміністрації.

Однією з ключових тем заходу, який пройшов за участю віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, стали попередні підсумки операції "Урожай 2016", що об'єднала зусилля органів влади та фіскальної служби регіону у боротьбі з тіньовою економікою.

Дії працівників фіскальної служби регіону в рамках проведення операції "Урожай 2016" були результативними.

По-перше, роботодавці добровільно оформили понад 3700 найманих працівників, яким сплачено більш ніж 10 мільйонів гривень легалізованого доходу. Додаткові надходження до бюджетів склали щонайменше 4 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ та військового збору. Під час збору і обробки врожаю виявлено 228 нелегально працюючих громадян. У результаті залучення їх до оподаткування до скарбниць сплачено понад 70 тисяч гривень.

По-друге, у сільському господарстві 5,5 тисячі найманим робітникам підвищено розмір заробітної плати, легалізовано 14 мільйонів гривень доходу, а це у середньому по 4,7 тисячі гривень на людину. Додатково до бюджетів надійшло 5,6 мільйона гривень ПДФО, ЄСВ та військового збору. Агропідприємства та підприємці галузі погасили заборгованість по заробітній платі на суму 744 тисячі гривень.

По-третє, є конкретні результати й у сфері земельних відносин. Так, у ході перегляду діючих договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення укладено 88 додаткових угод до діючих договорів оренди юридичних та фізичних осіб, загальний обсяг площ за якими 2,7 тисячі га. А сума додаткових надходжень орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності до місцевих бюджетів складає майже 3 мільйони гривень.

Крім того, за підсумками перевірок звітності сільгосппідприємств, які використовують спецрежим з податку на додану вартість, у 145 платників виявлені порушення та донараховано понад півмільйона гривень ПДВ.

 

 

Найбільшими отримувачами ПДВ на Запоріжжі є мелітопольські та запорізькі підприємства

 

З початку року платникам Запорізької області повернено 437 мільйонів гривень ПДВ. Рівень відшкодування минулого року перевищено на 264,7 мільйона гривень. Тільки у серпні на розрахункові рахунки запорізьких платників надійшло понад 43 мільйони гривень, це на 2 мільйони більше, ніж торік.

Як повідомив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін, найбільші суми відшкодування отримали платники Мелітопольської ОДПІ – майже 145 мільйонів, суб’єктам господарювання Запоріжжя держава компенсувала 107 мільйонів, Вільнянського району – понад 89 мільйонів, Куйбишевського – 39 мільйонів, майже стільки ж повернено підприємствам Пологівського району, близько 10 мільйонів гривень ПДВ відшкодовано бердянським платникам.

Також з початку року запорізькі платники сплатили до загального фонду державного бюджету 1 мільярд 35,7 мільйона гривень, що на 433 мільйони більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому середньомісячні надходження ПДВ зросли до майже 130 мільйонів, а це на 54 мільйони більше за минулорічні показники.

Крім цього, за вісім місяців упереджено неправомірно задекларованих до бюджетного відшкодування сум податку на додану вартість у розмірі 17,4 мільйона, що на 8 мільйонів більше, ніж торік..

 

 

Половина з викритих податкових злочинів на Запоріжжі стосуються ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах

 

З початку року співробітники оперативних підрозділів фіскальної служби регіону викрили 63 злочини у сфері оподаткування, за якими розпочаті кримінальні провадження. Із них 61 матеріал – про тяжкі та особливо тяжкі злочини та 30 стосуються ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.

Як повідомив заступник начальника оперативного управління Головного управління ДФС у Запорізькій області Богдан Красюк, до суду направлено 18 досудових розслідувань, серед яких 12 – з обвинувальним актом та 6 – для звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків. За закінченими кримінальними провадженнями державі повернено понад 12,5 мільйона гривень.

Також у поточному році запорізькі оперативники ліквідували 5 "конвертаційних центрів", за допомогою яких ділки "прокрутили" 650 мільйонів гривень, а ймовірні втрати бюджету складають майже 102 мільйони гривень несплачених податків. За результатами відпрацювання контрагентів "конвертаційних центрів" та фіктивних суб’єктів господарювання стягнуто більш ніж 17 мільйонів гривень.

Крім того, у системі державних закупівель викрито 16 злочинів, у митній сфері виявлено 7 злочинів, пов'язаних із ухиленням від оподаткування в особливо великих розмірах.

Значна увага оперативних співробітників прикута до ринку незаконного обігу підакцизних товарів. У рамках операцій "Акциз 2016" та "Курорт 2016" ліквідовано 8 "підпільних цехів", де виготовлялися фальсифіковані алкогольні напої. Обліковано 10 кримінальних проваджень за ч.3 ст.204 КК України та 3 провадження за ст.199 КК України. Із незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму майже 25 мільйонів гривень.