Друк

Реалізація і захист прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України

Конституція України проголошує людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю.Права  і свободи людини  та їх  гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (ст. 3).Право на соціальний захист є одним з основних в системі прав людини і громадянина, оскільки спрямоване на захист найбільш незахищених верств суспільства. Відповідно до ст. 46 Основного Закону право на соціальний захист включає право на забезпечення громадян у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Право громадян на пенсійне забезпечення є складовою частиною права на соціальний захист. Основним органом державної влади в контексті реалізації і захисту права на пенсійне забезпечення є Пенсійний фонд України, на який покладається обов’язок щодо реалізації державної політики з питань пенсійного забезпеченнята ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Центральне місце в процесі реалізації громадянами права на пенсійне забезпеченнязаймає звернення за призначенням пенсії. Таким чином, громадяни в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку можуть звернутися до територіальних органів Фонду з заявою про призначення пенсії, до якої мають бути додані всі необхідні документи. Спеціалісти територіальних органів Фонду перевіряють правильність оформлення заяви, зміст і належне оформлення наданих документів, копії відповідних документів та видають пам’ятку пенсіонеру, яка містить перелік його основних прав та обов’язків. Варто зазначити, що в територіальних органах Фонду прийом та обслуговування громадян здійснюється за принципом “єдиного вікна”, що дозволяє громадянам швидко та якісно одержати необхідну інформацію з питань пенсійного забезпечення.

Після призначення пенсії у громадян виникає додатковий комплекс прав, пов’язаний з виплатою призначеної пенсії, зокрема, вибір організації, що буде здійснювати виплату та доставку пенсії (поштові відділення або банківські установи), одержання пенсії у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виплата пенсії за 6 місяців наперед у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.

Крім цього, громадяни мають право звертатися до територіальних органів Фонду з пропозиціями, заявами або скаргами у відповідності до Закону України “Про звернення громадян”. Спеціалісти територіальних органів Фонду розглядають і надають вичерпні відповіді на звернення у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. З метою забезпечення громадянам всебічного доступу до інформації начальники та інші посадові особи територіальних органів Фонду регулярно проводять особистий прийом громадян у встановлені дні та години.

Отже, реалізація і захист прав громадян з питань пенсійного забезпечення є пріорітетним напрямком діяльності Пенсійного фонду України та його територіальних органів. З метою поліпшення якості обслуговування громадян процес забезпечення їх необхідною інформацією постійно оптимізується та усучаснюється, що дозволяє пенсіонерам отримувати повні та всебічні роз’яснення з питань пенсійного забезпечення.

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного сектору

управління Пенсійного фонду України в м.Токмаку та

Токмацькому районі Запорізької області

Тимечко О.Р.