Друк

Групування наказів з охорони праці в закладах освіти.

Накази є одним із видів розпорядчих документів керівника навчального закладу. Звісно, що їх створення, оформлення, зберігання має відбуватися з урахуванням вимог нормативних документів. З’ясуємо, до якої групи наказів належать накази з питань охорони праці

Накази керівника навчального закладу забезпечують реалізацію завдань, розрахованих як на досить тривалу перспективу в часі, так і на короткий (обмежений у часі) період діяльності навчального закладу. Тобто у наказах можуть бути зафіксовані рішення, які виконують у навчальному закладі постійно або лише деякий час (до внесення змін до наказів чи втрати їх чинності). Крім того, результати виконання цих рішень можуть бути важливими для подальшої діяльності навчального закладу, а інформація у наказах може мати не лише практичне значення, а й культурну цінність.

Водночас деякі накази можуть містити рішення, які мають оперативний (господарський) характер

і виконують їх протягом нетривалого періоду часу (до 5 років). Інформація, вміщена у таких наказах, після їх виконання втрачає своє практичне значення.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Накази з питань охорони праці можуть містити різну за практичним значенням і культурною цінністю інформацію, тому мають різні строки зберігання.

Накази керівника навчального закладу з питань охорони праці можуть належати до таких груп:

 • накази з основної діяльності;
 • накази з адміністративно-господарських питань;
 • накази з кадрових питань.

Накази з основної діяльності

Більшість управлінських рішень, що регулюють у навчальному закладі таке важливе питання як охорона праці, розраховані на тривалий період діяльності навчального закладу. Оскільки у відповідних наказах дається оцінка стану роботи навчального закладу та його окремих структурних одиниць з охорони праці, вони належать до наказів з основної діяльності. Наприклад, це накази про:

 • створення у навчальному закладі служби охорони праці;
 • призначення відповідальних осіб за охорону праці;
 • затвердження внутрішніх (локальних) документів;
 • затвердження заходів щодо організації роботи з охорони праці;
 • створення комісій, що регулюють питання охорони праці;
 • проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Накази з адміністративно-господарських питань

Якщо розпорядчі дії, викладені у наказах, мають обмежений строк виконання, то здебільшого такі накази належать до групи адміністративно-господарських питань. До цієї групи, зокрема, можуть належати накази про розроблення та перегляд окремих документів з охорони праці, затвердження різних графіків, складу комісій, робочих груп, строк роботи яких має чітко визначений період (але не більше 5 років).

До наказів з адміністративно-господарських питань, наприклад, належать накази про:

 • розроблення та перегляд інструкцій з охорони праці;
 • затвердження графіка перевірки стану виконання заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці;
 • організацію проведення обов’язкових попереднього та періодичних медичних оглядів працівників;
 • організацію роботи комісії з перевірки готовності навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період;
 • затвердження складу комісії з перевірки знань працівників з охорони праці.

+

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Накази керівника навчального закладу з адміністративно-господарських питань формують у справу окремо від інших видів наказів. Їх зберігають не менше як 5 років.

Норми спецодягу для працівників навчального закладу

Згідно із законодавством деякі категорії працівників зобов’язані носити спеціальний одяг. Кого з працівників загальноосвітнього навчального закладу стосується ця норма і якими саме засобами індивідуального захисту їх слід забезпечити?

Відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII та статті 163 Кодексу законів про працю України на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов’язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, працівникам видають безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі — ЗІЗ). Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору.

Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду) «Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій промисловості» від 16.04.2009 № 62 (далі — Норми) визначено перелік ЗІЗ, зокрема і для обслуговувальних працівників навчальних закладів, з огляду на специфіку умов праці кожного з них. Перелік ЗІЗ і строки їх носіння працівниками відповідно до Норм подано в Таблиці.

Для педагогічних працівників навчальних закладів норм, за якими передбачалося б отримання та носіння спецодягу, не розроблено.

Відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63, персонал їдалень (роздаткових, буфетів) повинен бути забезпечений санітарним і спеціальним одягом та необхідними умовами для додержання правил особистої гігієни. До санітарного одягу належать халати, фартухи, хустки, ковпаки, до спеціального — халати темного кольору, рукавички гумові, гумове взуття.

Спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту, якими забезпечують працівників

Професійна назва роботи

Найменування

Строк носіння, місяць

Машиніст (кочегар) котельні

Під час обслуговування котлів, що працюють на твердому паливі, з механічним завантаженням:
костюм,
берет,
черевики
рукавиці,
окуляри захисні закриті.

Під час обслуговування котлів, що працюють на твердому паливі, з ручним завантаженням, додатково:
фартух із нагрудником,
вачеги.
Під час прибирання вручну шлаку та золи з топок і бункерів, чищення та промивання котлів додатково:
фартух із нагрудником,
чоботи,
шкарпетки,
рукавички,
каска захисна,
респіратор пилозахисний12
12
12
2
До зносу6
1


Черговий
12
3
1
До зносу
До зносу

Опалювач

Костюм,
берет,
напівчеревики,
фартух із нагрудником,
рукавиці,
окуляри захисні зі світлофільтрами.

Під час чищення топки печей додатково:
фартух із нагрудником,
окуляри захисні закриті,
респіратор пилогазозахисний.

Під час пиляння, рубання дров, подрібнення вугілля додатково:
чоботи,
шкарпетки,
рукавиці,
навушники протишумові,
каска захисна з підшоломником.

На зовнішніх роботах узимку додатково:
куртка утеплена,
штани утеплені,
шапка,
рукавички

12
12
12
Черговий
3
До зносу


Черговий
До зносу
До зносу


24
3
1
До зносу
До зносу


36
36
36
24

Слюсар-сантехнік

Костюм,
берет,
черевики,
нарукавники прогумовані,
рукавиці,
окуляри захисні відкриті.
...

12
12
12
6
2
До зносу

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм,
берет,
черевики,
рукавички,
окуляри захисні відкриті,
рукавички діелектричні,
калоші діелектричні

Під час виконання робіт із застосуванням пневмо- і електроінструменту
додатково:
рукавиці,
навушники протишумові.
...

3
До зносу36
36
24

Гардеробник

Халат,
рукавички,
тапочки

12
6
12

Двірник

Костюм,
берет,
черевики,
шкарпетки,
рукавиці,
плащ із капюшоном.

Під час чищення контейнерів та урн від сміття, промивання та дезінфікування їх додатково:
фартух із нагрудником,
окуляри захисні відкриті.

На зовнішніх роботах узимку додатково:
куртка утеплена,
штани утеплені,
валянки,
калоші гумові на валянки,
шапка,
рукавиці

12
12
12
3
2
36Черговий
До зносу


36
36
48
24
24
12

Прибиральник службових приміщень

Халат,
косинка,
туфлі,
рукавички.

Під час чищення і дезінфікування санітарно-технічного устаткування додатково:
фартух із нагрудником,
рукавички.

На зовнішніх роботах узимку додатково:
куртка утеплена

12
12
12
4


6
3


36

Сторож

Під час чергування в прохідній підприємства, установи, організації:
костюм,
черевики.

Під час охорони об’єктів, складських приміщень та територій додатково:
плащ із капюшоном.

На зовнішніх роботах узимку додатково:
куртка утеплена,
штани утеплені,
чоботи,
кожух,
шапка,
рукавиці


12
12


24


36
36
24
Черговий
36
24

+

Примітка. Відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 24.03.2008 № 53, черговий ЗІЗ — це спеціальний одяг, спеціальне взуття чи інший ЗІЗ колективного (безособового) користування, які закріплені за певними робочими місцями чи видаються працівникам тільки на час виконання тих робіт, для яких вони передбачені, та передаються однією зміною іншій.

 

Підготував Борцов П.В  заступник начальника  УСЗН- начальник відділу праці.