Друк

Природно – заповідний фонд Запорізької області

Із кожним роком загострюється проблема виживання людства в умовах зростаючого дефіциту природних ресурсів, зниження біологічного та ландшафтного різноманіття. Сучасний етап охорони довкілля базується в збереженні біосфери та всіх її екотонів, у рамках якого створюється глобальна мережа природоохоронних територій.

Складові екомережі мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, слугують збереженню природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного та рослинного світу, підтриманню загального екологічного балансу і забезпеченню фонового моніторингу довкілля.

Природно-заповідний фонд (ПЗФ)– ділянки суходолу або водного простору, які є важливими для збереження природних скарбів: тваринного і рослинного світу, ландшафтів, водних ресурсів, унікальних геологічних об’єктів тощо. Крім того, ПЗФ має наукове, естетичне, рекреаційне значення, допомогає підтримувати довкілля у стані екологічної рівноваги.

Проте всі ці функції природоохоронні території здатні виконувати лише коли забезпечується їх правильне функціонування – дотримання специфічного охоронного режиму, поєднання з іншими територіями у екомережу, моніторинг їх стану. За відмінностями у структурі та потребами до охорони всі вони поділяються на категорій:

v               природні заповідники;

v               біосферні заповідники;

v               національні природні парки;

v               регіональні ландшафтні парки;

v               заказники;

v               пам’ятки природи;

v               заповідні урочища.

Решта передбачених законодавством категорій природно-заповдіного фонду – це об’єкти неприродного походження: ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва.

До складу природно-заповідного фонду Запорізької області входять 342 об’єкти (площею понад 150 тис. га), що належать до 9 категорій ПЗФ. На території області розташовано 23 об’єкти загальнодержавного значення, площею близько 134 тис. га (87,9% від загальної площі ПЗФ області). Щодо структури ПЗФ найбільшою кількістю представлені категорії заказники та пам’ятки природи (і серед об’єктів загальнодержавного, і місцевого значення); за площею найбільшу частку мають національні парки та заказники.

Запорізька область належить до найбільш антропогенно-змінених регіонів держави. Незважаючи на постійне збільшення площі природно-заповідного фонду, його частина в загальній площі території області не повною мірою відповідає міжнародним стандартам та стратегії планування території. За останні 20 років площа територій та об’єктів ПЗФ збільшилася майже в 3 рази. 

В Запорізькій області заповідні території розташовані в найближчих до м. Токмак районах, а саме: Куйбишевський, Токмацький, Пологівський. Однак зазначаємо,що на території міста об’єктів природно – заповідного фонду не відокремлено.

 

 
 

 

Деякі з об’єктів ПФЗ Токмацького району представлені на фото нижче.