Друк

АКТ про відключення квартири (не житлового приміщення, секції, під’їзду, будинку) від внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення

АКТ

про  відключення квартири

(не житлового приміщення, секції, під’їзду, будинку)

від внутрішньобудинкових мереж  централізованого опалення

м.Токмак                              „____”___________ 20___р.

1. Акт складено представником власника будинку або організації що обслуговує будинок

 

______________________________________________________________________

                    (П.І.Б., найменування підприємства)

представником монтажної організації, що пр                   овела відключення квартирних мереж опалення від ЦО  ______________________________________________

                                  (П.І.Б., найменування підприємства)

представником виконавця послуг з ЦО _________________________________

                                  (П.І.Б., найменування підприємства)

та власником квартири (нежитлового приміщення) або уповноваженою особою (при відключенні секції, під’їзду, будинку)

_____________________________________________________________________

                    (П.І.Б.)

які підтверджують відключення квартири(нежитлового приміщення секції,

_____________________________________________________________________

(непотрібне закреслити)

під’їзду,будинку)від внутрішньо будинкових мереж ЦО будинку за адресою _____________________________________________________________________

(№ житлового будинку, вулиця, № квартири)

2. Відключення виконано відповідно до проекту шляхом видимого розриву заварюванням приєднань радіаторів (конвекторів)_____ шт., заварюванням стояків діаметром d=___мм ___шт.,ізольованих стояків діаметром d=___мм___ шт.

3. Відповідальність за роботу  системи централізованого теплопостачання в даному помешканні несе обслуговуюча внутрішньо будинкові мережі організація ________________.

4. Акт складено в трьох примірниках для кожної із сторін.

Представник власника

будинку або організації що обслуговує будинок    ____________________

                                                  (підпис)

Представник монтажної

організації,що провела відключення

квартирних мереж опалення від ЦО                 ____________________                    

                                                  (підпис)

Представник виконавця

послуг з ЦО                                       ___________________

                                                  (підпис)

Власник квартири(нежитлового приміщення)

або уповноважена ним особа                      ___________________

                                                  (підпис)

Рішення Токмацької міської ради № 25 від 30 червня 2016 року «Про внесення зміни та затвердження Порядку надання  дозволу на відключення від мережі централізованого опалення».         

                                                                                                                  м.п.