free joomla slider module
Друк

Токмацька міська рада РОЗПОРЯДЖЕННЯ міського голови

Україна

Токмацька міська рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

   

25.01.2016 р.                                                                                        № 13-р

 

Про зупинення рішення четвертої сесії міської ради VII скликання від 21.01.2016 № 4 «Про сформування нового складу виконавчого комітету Токмацької міської ради, затвердження заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету міської ради»

 

Керуючись ст. 24, п. 3 ч. 1 ст. 26, пп. 5, 20 ч. 4 ст. 42, ст. ст. 46-48, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Зупинити рішення четвертої сесії міської ради VII скликання від 21.01.2016 № 4 «Про сформування нового складу

виконавчого комітету Токмацької міської ради, затвердження заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету міської ради» та внести на повторний розгляд сесії Токмацької міської ради із наступними зауваженнями.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з ч. 3 ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

Відповідно до ст.ст. 25, 46 – 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

У відповідності до ст. 59 Закону рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

По-перше: відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключним правом міського голови є право внесення на розгляд ради пропозицій про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради. Таким правом за наполяганням депутатів я скористався під час проведення сесії Токмацької міської ради 21.01.2016 року. Відповідно до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до складу виконавчого комітету я запропонував включити 14 осіб, а також вирішити питання про перезатвердження заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мамчака А.П. та Баглая О.М. та керуючого справами виконавчого комітету міської ради – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Загуменного В.А. В моєму розумінні ці питання є комплексними та повинні вирішуватися одночасно. Проте, в ході голосування депутатами була викривлена моя ініціатива, внаслідок чого кінцеве рішення не відповідає тому, яке я виносив на розгляд сесії міської ради. Викривлення змісту рішення в свою чергу веде до формування виконавчого комітету, який, на мою думку, не зможе ефективно виконувати ті завдання, які покладені на цей орган чинним законодавством. 

По-друге: відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до компетенції міської ради зокрема належить питання визначення чисельності виконавчого комітету міської ради. П. 5 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» закріпляє за міським головою право вносити на розгляд ради пропозицію про кількісний склад. Мною в проекті рішення було визначено та запропоновано до затвердження кількісний склад 14 осіб, про що мною було оголошено під час доповіді по рішенню. В процесі голосування депутатами взагалі не було проголосоване питання визначення чисельності виконавчого комітету, голосування відбулося лише за його склад. 

По-третє: 22.01.2016 року на мою адресу надійшов лист військового комісара Токмацького об’єднаного міського військового комісаріату Вітера В.Б., яким зазначено, що в умовах триваючої антитерористичної операції суттєво підвищилась роль військового в цивільному житті. На військового комісара Законами України «Про збройні сили України», «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», постановою КМУ «Про затвердження Положення про військові комісаріати» покладені ряд важливих функцій. На тлі перспективи створення військової частини на території міста командуванням ОК «Схід» поставлене завдання щодо організації взаємодії з місцевими органами влади щодо розгортань та всебічного забезпечення військового з’єднання. Враховуючи обсяг повноважень виконавчих органів міської ради в галузі оборонної роботи, визначений Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», вважаю що ефективне вирішення цієї категорії питань не можливе без представництва фахівця у цій галузі у складі виконавчого комітету.

По-четверте: 22.01.2016 року на мою адресу надійшов лист начальника відділу освіти Токмацької міської ради Черкасової С.В., яким зазначено, що відповідно до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до складу виконавчого комітету відповідної ради входять зокрема керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради. Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради. Ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначений чималий обсяг повноважень виконавчих органів ради у сфері освіти. Кількість працівників освітньої галузі міста складає близько 800 осіб. Враховуючи обсяг повноважень виконавчих органів міської ради в галузі освіти, визначений Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», вважаю що ефективне вирішення цієї категорії питань не можливе без представництва фахівця у цій галузі у складі виконавчого комітету.

По-п’яте: відповідно до Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Токмацької міської ради Громадська рада при виконавчому комітеті Токмацької міської ради є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в місцевому самоврядуванні, здійснення громадського контролю в межах територіальної громади, налагодження ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації рішень органів місцевого самоврядування. Основними завданнями Громадської ради є: створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в місцевому самоврядуванні; здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та її виконавчих органах у відповідності до чинного законодавства; забезпечення врахування органами місцевого самоврядування громадської думки під час формування, реалізації державної та місцевої політики; сприяння ефективній співпраці органів місцевого самоврядування з громадськістю у реалізації державної політики та розбудові місцевого самоврядування.

         Стратегією сталого розвитку «Україна 2020», визначено мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов становлення та розвитку України з метою впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. Метою Стратегії зокрема визначено реформу державного управління – побудову прозорої системи державного управління, створення професійного інституту державної служби, забезпечення її ефективності, результатом чого має стати створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації із застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій (е-урядування), яка здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики.

         На мою особисту думку, місцеве самоврядування повинно не просто «йти в ногу», а випереджати державу у справі забезпечення прозорості та доступності.

         Вважаю, що для вирішення цих завдань у складі виконавчого комітету Токмацької міської ради обов’язково повинен бути представник від громадськості.

         По-шосте: прийняте рішення четвертої сесії міської ради VII скликання від 21.01.2016 № 4 «Про сформування нового складу виконавчого комітету Токмацької міської ради, затвердження заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету міської ради» в розрізі формування нового складу виконавчого комітету не врахувало співвідповідність визначених чинним законодавством повноважень професійним навичкам запропонованих кандидатур. Ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін – Мамчак А.П. – заступник міського голови, основним напрямком діяльності якого є фінансово-економічний блок питань, Панченко А.Г. – перший заступник начальника Токмацької об’єднаної Державної податкової інспекції ГУ ДФС  у Запорізькій області та Тищенко О.М. – начальник фінансового управління Токмацької міської ради. Ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо управління комунальною власністю, ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища – Сидоренко О.В. – начальник управління комунальної власності Токмацької міської ради. Ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку – Баглай О.М. – заступник міського голови, основним напрямком діяльності якого є питання житлово-комунального господарства. Ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження у галузі будівництва – Рєпкін О.О. – голова наглядової ради ТОВ «Токмак Солар Енерджі», підприємства, в процесі будівництва якого були застосовані найновітніші розробки в галузі сонячної енергетики. Ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту – Черкасова С.В – начальник відділу освіти Токмацької міської ради та Діденко Є.П. – заступник головного лікаря КУ «Токмацька ЦРЛ». Ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження у сфері соціального захисту населення – Зоріна Л.Ф. – начальник Токмацького об’єднаного управління  Пенсійного фонду України в Запорізькій області та Дзісь Віктор Михайлович – директор Токмацького міськрайонного центру зайнятості. Ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження в галузі оборонної роботи – Вітер В.Б. полковник, військовий комісар Токмацького об’єднаного міського військового комісаріату.

         По-сьоме: 22.01.2016 року на мою адресу надійшли листи від Дзися В.М., Зоріної Л.Ф., Панченка А.Г., Сидоренка О.В. та Тищенко О.М. в яких ними чітко зазначено про те, що вони відмовляються перебувати в такому складі виконавчого комітету Токмацької міської ради. Відповідно до ст. 51 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради є колегіальним органом. Враховуючи позицію Дзися В.М., Зоріної Л.Ф., Панченка А.Г., Сидоренка О.В. та Тищенко О.М., висловлену ними у відповідних листах, у складі виконавчого комітету Токмацької міської ради, затвердженому рішенням четвертої сесії міської ради VII скликання від 21.01.2016 № 4 «Про сформування нового складу виконавчого комітету Токмацької міської ради, затвердження заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету міської ради» залишиться лише одна людина, яка входить до складу виконавчого комітету за посадою – це Котелевський І.В., що унеможливить функціонування цього органу, призведе до одноосібності прийняття рішень, що є незаконним і неприпустимим.

         Кожне із цих зауважень окремо є підставою для зупинення рішення Токмацької міської ради № 4 від 21.01.2016 року «Про сформування нового складу виконавчого комітету Токмацької міської ради, затвердження заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету міської ради», а сукупність цих підстав просто зобов’язує його зупинити.

         2. Токмацькій  міській  раді  VII скликання у двотижневий строк повторно розглянути рішення № 4 від 21.01.2016 року «Про сформування нового складу виконавчого комітету Токмацької міської ради, затвердження заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету міської ради» із зауваженнями.

         3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Міський голова                                                           І.В. Котелевський