free joomla slider module
Друк

До Генеральної угоди внесено зміни

До уваги керівників, працівників підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, профспілкових та інших громадських організацій, уповноважених органів трудових спорів, уповноважених осіб трудових колективів та інших  заінтересованих осіб.

Відділ питань праці управління соціального захисту населення Токмацької міської ради оприлюднює наступну інформацію щодо внесення змін до діючої Генеральної угоди.

 

Генеральна угода – є головним з інструментів щодо соціального захисту працюючих в Україні і передбачає домовленості та зобов’язання Сторін Генеральної угоди щодо мінімальних соціальних гарантій оплати праці і доходів всіх груп і верств працюючого населення.

На теперішній час чинною є  “Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016 - 2017 роки” (далі – Генеральна угода). Генеральну угоду було підписано 23 серпня 2016 року. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» та загальних положень Генеральної угоди вона набирає чинності з дня її підписання представниками сторін, якими її укладено. З дня набрання чинності цією Угодою втратила чинність Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010–2012 роки. Сторонами Генеральної угоди, представниками яких її було підписано, є: Кабінет Міністрів України, всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців в особі Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, всеукраїнські об’єднання професійних спілок в особі Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні. Генеральну угоду підписали: від Сторони органів виконавчої влади – Прем’єр-міністр України Гройсман В.Б. та Міністр соціальної політики України Рева А.О., від сторони роботодавців – перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Мірошниченко О.В., від профспілкової сторони – голова Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні Осовий Г.В.

За результатами переговорів 10 жовтня 2017 року керівниками Сторін Генеральної угоди підписано Домовленість. Зазначена підписана Домовленість є невід’ємним додатком до Генеральної угоди. Ця Домовленість набирає чинності з 1 листопада 2017 року. Відповідно до зазначеної Домовленості Сторони Генеральної угоди дійшли згоди внести зміни до пункту 2.4. Генеральної угоди, яким передбачено, що у 2017 році на підприємствах, в організаціях  небюджетної сфери всіх форм власності тарифна ставка робітника І розряду встановлюється у розмірі визначеному відповідною галузевою, територіальною угодою, колективним договором, а для галузей, в яких не укладено галузеві угоди або положення укладених угод (згідно з реєстром, розміщеним на сайті Міністерства соціальної політики України) не регулюють розмір тарифної ставки робітника І розряду, - на рівні, що не менше як на 10% перевищує визначений Законом України «Про державний бюджет України на 2017 рік» прожитковий мінімум для працездатної особи.

Також Домовленістю рекомендовано сторонам соціального діалогу на галузевому рівні (тобто на рівні відповідного міністерства, відомства і т. інш.) та на локальному рівні (тобто на рівні підприємств та організацій незалежно від форми власності та виду діяльності) забезпечити виконання вимог пункту 2.4. Генеральної угоди, з урахуванням внесених цією Домовленістю змін.

Зазначену Домовленість опубліковано у газетах «Урядовий кур’єр», «Профспілкові вісті», інших засобах масової інформації та розміщено на офіційних веб-сайтах суб’єктів Сторін Генеральної угоди.

Враховуючи вищевикладене, з метою своєчасного виконання положень Генеральної угоди, необхідно забезпечити, в межах компетенції, безумовну їх реалізацію у встановлені терміни. Також пропонуємо внести відповідні зміни та доповнення до діючих колективних договорів підприємств та організацій міста Токмака.

 

 

Головний спеціаліст відділу питань праці управління соціального захисту населення Токмацької міської ради  Сичов В.В.