free joomla slider module
Друк

Види відповідальності

На сьогодні законодавством передбачено  5 видів відповідальності: дисциплінарна, адміністративна, матеріальна, фінансова та кримінальна. При цьому, такі види відповідальності будуть застосовуватися незалежно один від одного.

Слід зазначити, що саме на підставі результатів перевірок додержання законодавства про працю Держпраці або органами місцевого самоврядування посадових осіб може бути притягнуто до адміністративної та кримінальної відповідальності, а саме підприємство — до фінансової відповідальності.

Дисциплінарна та матеріальна відповідальність

Посадову особу, яка винна у порушенні трудового законодавства або оплати праці може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Згідно зі ст. 41 та ст. 147 КЗпП, видів дисциплінарної відповідальності є два — догана або звільнення.

Також у таких випадках на посадових осіб підприємств поширюється й матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків.

Адміністративна відповідальність

До адміністративної відповідальності посадових осіб підприємств, а також фізособ-підприємців, якщо вони є роботодавцями, може бути притягнуто на підставі ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Адміністративна відповідальність накладається на підставі рішення суду на посадових осіб підприємства. Підставою для рішення суду є направлений в суд протокол про накладання адмінштрафу, який виписує інспектор праці під час перевірки роботодавців.

Зверніть увагу!

 Адміністративна відповідальність за наведені нижче правопорушення настає лише за умови, що характер цих порушень не тягне за собою кримінальної відповідальності. Тобто якщо в діях відповідних посадових осіб немає ознак злочину.

Адміністративна відповідальність

Порушення

Відповідальність

Підстава

Порушення встановлених термінів виплати зарплати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення законодавства про працю

Штраф з посадових осіб та приватних підприємців від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн
У разі повторного вчинення протягом року — штраф від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн)

ч. 1, 2 ст. 41 КпАП

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства

Штраф з посадових осіб та приватних підприємців від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн
У разі повторного вчинення протягом року — штраф від 1000 до 2000 нмдг (від 17000 до 34000 грн)

ч. 3, 4 ст. 41 КпАП

Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення строку початку ведення переговорів, незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у встановлений сторонами переговорів строк

Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 3 до 10 нмдг (від 51 до 170 грн)

ст. 41-1 КпАП

Порушення чи невиконання колективного договору, угоди

Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн)

ст. 41-2 КпАП

Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод

Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 1 до 5 нмдг (від 17 до 85 грн)

ст. 41-3 КпАП

Прийняття посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами

Штраф на посадових осіб підприємств від 1 до 3 нмдг (від 17 до 51 грн) та від 10 до 14 нмдг (від 170 до 238 грн) у разі повторного вчинення такого порушення протягом року

ст. 200 КпАП

Порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у т. ч. іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, встановленого порядку працевлаштування іноземців та осіб без громадянства

Штраф на посадових осіб підприємств від 100 до 200 нмдг (від 1700 до 3400 грн)

ст. 204 КпАП

Фінансова відповідальність

Також до підприємств або фізосіб-підприємців, якщо вони є роботодавцями, застосовується відповідальність згідно зі ст. 265 КЗпП у вигляді фінансової санкції (штрафу).

Статтею 265 КЗпП передбачені штрафи за порушення трудового законодавства для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Штраф нараховується за результатами перевірки органу Держпраці або виконавчим  органом  міської ради міста обласного значення суб'єкта господарювання або роботодавця, якщо під час проведення такої перевірки встановлено ознаку порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення. Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю затверджений постановою Кабінету Міністрів України від  26.04.2017 № 295.

На сьогодні всі питання накладання штрафів розглянуто у Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2013 р. №509.

Слід звернути увагу, що ст. 265 КЗпП не зазначено строкiв давностi для притягнення суб'єктiв господарювання до фінансової вiдповiдальностi.

Як відомо, зазначені санкції, окрім Держпраці,  мають право застосовувати керівники виконавчих органів міських рад на підставі акту перевірки інспектора праці органу місцевого самоврядування.

Позиція дуже принципова: роботодавець-порушник повинен нести відповідальність згідно із законом. Тому роботодавцям слід бути готовими до того, що в разі нехтування правами своїх працівників їм доведеться заплатити значно більше коштів.

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

Фінансова відповідальність

Порушення

Відповідальність

Підстава

Фактичний допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

30 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2018 р. розмір штрафу: 111690,0 грн

абз. 3 ст. 265 КЗпП

Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві

Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць,виплата їх не в повному обсязі

3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2018 р. розмір штрафу: 11169,0 грн

абз. 4 ст. 265 КЗпП

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

10 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2018 р. розмір штрафу: 37230,0 грн

абз. 5 ст. 265 КЗпП

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг  працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу""Про альтернативну (невійськову) службу""Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

10 розмірів мінзарплати,встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2018  р. розмір штрафу: 37230,0  грн

абз. 6 ст. 265 КЗпП

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушенняУ 2018 р. розмір штрафу: 11169,0 грн

абз. 7 ст. 265 КЗпП

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених трудових відносин

100 розмірів мін зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2018 р. розмір штрафу:  372300 грн

абз. 7 ст. 265 КЗпП

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абз. 2 - 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП

1 розмір мінзарплати.  У 2018 р. розмір штрафу:  3 723  грн

абз. 8 ст. 265 КЗпП

Кримінальна відповідальність

Розслідування кримінальної справи у загальному порядку проводять слідчі органи МВС (ч. 1 ст. 216 Кримінально-процесуального кодексу України) на підставі звернення працівників про скоєння злочину посадових осіб або на підставі акту перевірки інспектора праці. Рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності приймає суд.

Наведемо види кримінальної відповідальності за порушення трудового законодавства та питань оплати праці.

Кримінальна відповідальність

Порушення

Відповідальність

Підстава

Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю

Штраф від 2000 до 3000 нмдг (від 34000 до 51000 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправні роботи на строк до 2 років

ч. 1 ст. 172 КК

Незаконне звільнення з роботи з особистих мотивів або інше грубе порушення законодавства про працю, вчинене повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки або матері, яка має дитину до 14 років або дитину-інваліда

Штраф від 3000 до 5000 нмдг (від 51000 до 85000 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців

ч. 2 ст. 172 КК

Грубе порушення угоди про працюшляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою

Штраф до 50 нмдг (до 850 грн) абопозбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років

ч. 1 ст. 173 КК

Грубе порушення угоди про працю шляхом обману або зловживання довірою, або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, вчинені щодо громадянина, з яким укладено договір про роботу за межами України

Штраф від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн) або обмеження волі на строк до 3 років

ч. 2 ст. 173 КК

Безпідставна невиплата заробітної плати більше ніж за один календарний місяць, вчинена умисно керівником підприємства чи приватним підприємцем

Штраф від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн) або виправні роботи на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чизайматися певною діяльністю на строк до 3 років

ч. 1 ст. 175 КК

Безпідставна невиплата зарплати більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, якщо така невиплата стала наслідком нецільового використання коштів, призначених для цих цілей

Штраф від 1000 до 1500 нмдг (від 17000 до 25500 грн) або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чизайматися певною діяльністю на строк до 3 років

ч. 2 ст. 175 КК

 

       Підготував начальник відділу праці - Борцов П.В.