free joomla slider module
Друк

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Приватне акціонерне товариство «Токмацький ковальсько-штампувальний завод», код ЄДРПОУ 00231584

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. 1.      Інформація про суб’єкта господарювання

місцезнаходження юридичної особи: 71709, Запорізька область, м. Токмак, вул. Ковальська, 59;

тел./факс (06178) 2-20-56, 4-13-50.

 1. 2.      Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика – видобуток корисних копалин (питних підземних вод)Південно-Токмацького родовища на ділянці водозабору ПрАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод» з метою забезпечення господарсько-питного водопостачання населення південної частини м. Токмака та виробничих потреб підприємства.

Планова діяльність обґрунтована

геолого-економічною оцінкою експлуатаційних запасів питних підземних вод ділянки водозабору ПрАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод» (свердловини № 3б, № 6а, № 7б, № 12). Відповідно протоколу № 3432 від 01 жовтня 2015 р. Державної комісії

України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України затверджені експлуатаційні запаси питних підземних вод загальнодержавного значення Південно-Токмацького родовища по категоріям А + В у кількості 1751 м3/добу на розрахунковий строк 25 років.

Видобуток питних підземних вод здійснюється експлуатаційними свердловинами № 6а і №3б (водоносний комплекс у відкладах верхнього палеоцену, нижнього еоцену), № 7б і №12 (водоносний комплекс у відкладах нижньої та верхньої крейди).

Інших технічних альтернатив впровадження планової діяльності не передбачається. Підземні води Південно-Токмацького родовища на теперішній час є єдиним джерелом централізованого господар-

сько-питного водопостачання в межах м. Токмак.

Технічна альтернатива 1– Не передбачається.

Технічна альтернатива 2– Не передбачається.

 1. 3.      Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Україна, Запорізька обл., південна частина м. Токмак.

Інших територіальних альтернатив провадження планованої діяльності не передбачається, у зв'язку з конкретною ділянкою проведення гідрогеологічних досліджень з метою оцінки експлуатаційних запасів підземних вод з водоносних комплексів у відкладах верхнього палеоцену, нижнього еоцену та у відкладах крейдової системи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1– Не передбачається.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2– Не передбачається.

 1. 4.      Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Господарсько-питне водопостачання населення південної частини м. Токмак та виробничі потреби підприємства.                                                                                                                                 

 1. 5.      Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Водозабір підземних вод підприємства складається з 4 свердловин, які обладнані на водоносні комплекси: у відкладах верхнього палеоцену, нижнього еоцену (2 свердловини – № 3б, №6а) та у відкладах крейдової системи (2 свердловини – № 7б, №12).

Свердловина № 3б пробурена в 1988 році, глибиною 191,0 м. Водоносний комплекс залягає на глибині 150,0 м, загальна потужність водовміщуючих різнозернистих пісків – 37,0 м. Статичний рівень знаходиться на глибині 95,4 м. Величина напору – 54,6 м. Свердловина обладнана глибинним насосом марки ЕЦВ 10-63-180. Дебіт свердловини 57,0 м3/годину, при зниженні рівня 34,8 м. Сухий залишок води – 607,0 мг/дм3, загальна жорсткість – 5,6 ммоль/дм3.

Свердловина № 6а пробурена у 1971 році, глибиною 210,0 м. Водовміщуючі піски, потужністю 36,8м,

залягають на глибині 151,0 м. Статичний рівень знаходиться на глибині 97,1 м. Величина напору –

53,9 м. Свердловина обладнана глибинним насосом марки ЕЦВ 8-16-140. Дебіт свердловини            17,0 м3/годину, при знижені рівня 12,2 м. Сухий залишок води – 617,0 мг/дм3, загальна жорсткість –

5,9 ммоль/дм3.

Свердловина № 7б пробурена у 1992 році, глибиною 288,0 м. Водоносний комплекс крейдової системи залягає на глибині 262,0 м, загальна потужність пісків – 23,0 м. Статичний рівень води залягає на глибині 99,5 м. Величина напору – 162,5 м. Свердловина обладнана насосом марки ЕЦВ 8-40-180. Дебіт свердловини 26,1 м3/годину, при знижені рівня 36,2 м. Сухий залишок води – 789,0 мг/дм3, загальна жорсткість – 4,4 ммоль/дм3.

Свердловина № 12 пробурена у 1975 році, глибиною 315,0 м. Водовміщуючі піски, загальною потужністю 22,0 м, залягають на глибині 284,0 м. Статичний рівень – 101,5 м. Величина напору складає 182,5 м. Свердловина обладнана глибинним насосом ЕЦВ 10-63-180. Дебіт свердловини                  40,0 м3/годину, при знижені рівня води 32,8 м. Сухий залишок води – 782,0мг/дм3, загальна жорсткість – 4,4 ммоль/дм3.

Загальна потужність водозабору підземних вод, відповідно затверджених запасів, може становити

1751 м3/добу.

На даний час чотири свердловини робочі. На свердловинах встановлені водовимірювальні прилади марки MWN. Глибинні (занурені) насоси за потужністю відповідають паспортному дебіту свердловин. Свердловини знаходяться в закритих павільйонах, а зони суворого режиму (І-й пояс ЗСО) захищені огорожею.

Для використання підземних вод одночасно працюють дві свердловини. При необхідності, в залеж-

ності від потреби води, до роботи підключається ще одна свердловина. Вода із свердловин подається в два підземні резервуари по 500 м3, які з’єднані між собою. З резервуарів питна вода насосом марки 6НДС подається у систему водопостачання підприємства для забезпечення власних виробничих та господарсько-побутових потреб, а також у систему водопостачання КП «Міськводоканал» для забез-печення потреб у питній воді населення прилеглого мікрорайону міста. Водозабір працює у непере-ривному режимі 365 днів на рік.

 1. 6.      Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Дотримання норм і вимог чинного законодавства щодо користування та охорони надр при розробці родовищ підземних вод, щодо охорони підземних вод від забруднення і вичерпання запасів підземних вод.

щодо технічних альтернатив 1, 2 – не передбачається.

щодо територіальних альтернатив 1, 2 – не передбачається.

 1. 7.      Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Еколого-інженерна підготовка і захист території водозабору підземних вод підприємства на даний час виконана. Прийняті рішення при експлуатації забезпечують раціональне використання земельних  ресурсів та підземних вод.

 1. 8.      Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Плановою діяльністю є видобуток питних підземних вод свердловинами, які належать ПрАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод». Оцінка впливу планової діяльності на довкілля надається нижче у стислому виді за структурою, прийнятою у нормативних документах.

Клімат і мікроклімат. Планова діяльність характеризується відсутністю виділення газів, теплоти та

вологи. Вплив відсутній.

Повітряне середовище. При видобутку підземних вод використовуються електричні занурені насоси типу ЕЦВ, робота яких не супроводжується викидами будь-яких речовин в атмосферу. Вплив планової діяльності на повітряне середовище відсутній.

Водне середовище. Підземні води на ділянці причетні до водоносних комплексів у відкладах верхнього палеоцену і нижнього еоцену (свердловини №№ 3б, 6а) та крейдової системи (свердловини №№7б, 12). Видобуток підземних вод (експлуатація водозабору) вплине тільки на гідрогеологічний стан цих водоносних комплексів, окремо на кожний, так як вони не мають між собою гідравлічного зв’язку, тому що відділені потужною верствою водотривких порід (глини, мергелі) один від одного.

Раціональне використання підземних вод цільових водоносних комплексів, охорони їх від виснаження і забруднення, визначення забезпеченості експлуатаційних запасів підземних вод відновлювальними джерелами формування обґрунтоване гідрогеологічними дослідженнями при виконанні робіт з геолого-економічної оцінки експлуатаційних запасів питних підземних вод на ділянці водозабору підприємства.

При експлуатації водозабору можуть виникнути витоки з водонесучих комунікацій. Води витоків – питні води, фільтруючись будуть надходити до першого від поверхні водоносного горизонту – грунтових вод в елювіальних і еолово-делювіальних відкладах четвертинного віку, які за якісними властивостями не відповідають вимогам «вода питна». Також можливе зниження рівня в свердловинах водозаборів: правобережний груповий водозабір м. Токмака, лівобережний груповий водозабір м. Токмака, Молочанський міський груповий водозабір, Ново-Пилипівського родовища.

Геологічне середовище. Вплив на геологічне середовище вже відбувся у вигляді порушення природного стану порід при бурінні свердловин. Вплив незначний, дуже локалізований, обмежується діаметрами буріння, що складали максимально від 346 до 595 мм. Всі вимоги щодо облаштування водозабірних свердловин виконані.

Негативні ендогенні процеси в регіоні не спостерігаються. Негативні екзогенні процеси (підтоплення, просідання лесових ґрунтів) можливі при виникненні витоків з водонесучих комунікацій.

Грунти. Вплив планової діяльності на стан грунтів відсутній. Вплив на ґрунти був здійснений раніше в період будівництва водозабору і водонесучих комунікацій. 

Флора і фауна. Вплив відсутній. На ділянках розташування свердловин та навколо них відсутня багаторічна рослинність, землі навколо використовуються як пасовища та лани. Враховуючи, що район характеризується відсутністю природних ландшафтів, тваринний світ представлений видами, які пристосувалися до життя на площах антропогенного впливу.

Заповідні об'єкти. Вплив планової діяльності на заповідні об’єкти відсутній. Найближчі заказники місцевого значення «Луговський піщаний кар’єр» і «Узлісся на острогах балки» знаходяться на відстані 4,0 і 6,0 км, відповідно.

Навколишнє соціальне середовище (населення). Вплив планової діяльності позитивний. Забезпечення населення якісною питною водою значно поліпшить соціальні умови життєдіяльності населення. 

Навколишнє техногенне середовище. Можливий вплив планової діяльності по видобутку підземних вод на зниження рівня в свердловинах водозаборів: правобережний груповий водозабір м. Токмака, лівобережний груповий водозабір м. Токмака, Молочанський міський груповий водозабір, Ново-Пилипівського родовища.

щодо технічних альтернатив 1, 2 – не передбачається.

щодо територіальних альтернатив 1, 2 – не передбачається.

 1. 9.      Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (відповідно до п. 3, п. 13, п.14 ч. 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” №2059-VІІІ від 23.05.2017 р.).

 1. 10.  Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав))

Підстави відсутні.

 1. 11.  Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до статті 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” №2059-VІІІ від 23.05.2017 р.

в обсязі достатньому для прийняття рішень щодо впровадження планованої діяльності.

 1. 12.  Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. 13.  Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. 14.  Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Державною службою геології та надр України.

 1. 15.  Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації, поштова адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 72а; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел./факс (061)224-70-28 та (061)233-31-64, Контактна особа: Бєляєва Оксана Вікторівна.