free joomla slider module
Друк

З 1 січня 2019 року запроваджується новий вид допомоги особам, які доглядають за хворою дитиною

    Управління соціального захисту населення Токмацької міської ради повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 № 996 було внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми  ” і від 21.11.2013 №917 “Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям ”.

 

      З 1 січня 2019 року Урядом передбачено призначення державної допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (Інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність ( далі — допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною).

     Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків вихователів, опікуну, піклувальнику ( далі — законний представник дитини), який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів.

      Для призначення допомоги до управління соціального захисту населення ( далі — Управління) подаються такі документи:

- заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, що складається за формою, встановленою Мінсоцполітики;

- копія свідоцтва про народження дитини ( з пред'явленням оригіналу);

- документ, що підтверджує повноваження усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;

- довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (Інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленою МОЗ.

    Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається:

- з дня звернення за її призначенням до Управління;

- на кожну хвору дитину у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ( з 01.01.2019 року – 1497 грн.), та виплачується протягом шести місяців;

    Додаткову інформацію щодо призначення допомоги можна отримати за телефоном «гарячої» телефонної лінії т. 2-07-52