free joomla slider module
Друк

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених міськими громадськими та ветеранськими організаціями, для виконання (реалізації) яких буде надана фінансова підтримка з міського бюджету в 2020 році

Виконавчий комітет Токмацької міської ради оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених  ветеранськими та громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких у 2020 році буде надана фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету. Термін реалізації програм (проектів, заходів) з 01.01.2020 по 31.12.2020.

          Проведення конкурсу передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами), Порядком проведення конкурсу з розгляду проектів програм,  розроблених ветеранськими та громадськими організаціями, для виконання яких надається фінансова підтримка з місцевого бюджету, затвердженим рішенням виконавчого комітету  Токмацької міської ради від 28.02.2019 № 54, а також Порядком використання коштів міського бюджету для надання фінансової підтримки міським громадським об’єднанням ветеранів, затвердженим рішенням Токмацької міської ради 04.04.2019.

  Конкурсна пропозиція повинна містити:

 

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою  (у разі наявності);

2) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, що затверджена організатором конкурсу. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

       Програми (проекти, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань, визначених ветеранськими та громадськими організаціями.

1.Бюджетні кошти, надані ветеранським організаціям, спрямовуються на реалізацію програм (проектів, заходів) громадських об’єднань за результатами конкурсу, а саме:

1) відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

проведення спортивно-реабілітаційних заходів;

проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу);

проведення заходів з військово-патріотичного виховання;

розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях;

2) адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення ветеранських організацій для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), а саме:

оренда нежитлових приміщень у разі відсутності власних приміщень громадських об’єднань або наданих їм безоплатно відповідно до статті 20 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень ( статті 20 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність;

придбання канцелярських товарів;

послуги зв’язку та обслуговування оргтехніки;

послуги з придбання та використання програм бухгалтерського обліку;

3) інші заходи, передбачені  статутом ветеранської організації, які не мають на меті отримання прибутку.

 2. Бюджетні кошти, надані громадським організаціям, спрямовуються на реалізацію програм (проектів, заходів) громадських об’єднань за результатами конкурсу, а саме:

1) відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних зі здійсненням заходів з реалізації завдань, визначених статутом (положенням) громадської організації, положеннями Конвенції про права осіб з інвалідністю, з нагоди Міжнародного дня осіб з  інвалідністю, Дня ветеранів, Дня ліквідатора та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Дня захисника України, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, День незалежності України, День Захисту дітей, а також  інших дат та заходів з військово-патріотичного виховання, встановлених актами Президента України і розпорядженнями міського голови;

2) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-реабілітаційних заходів, проведення зборів, форумів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок, конкурсів, благодійних ярмарок, концертів, вечорів відпочинку, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу), сприяти участі представників громадської організації у відповідних міжнародних заходах та інше;

3) розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань статутної діяльності громадських організацій без права їх подальшого використання в комерційних цілях;

4)  оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадські організації провадить свою статутну діяльність відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

5) інші заходи, передбачені  статутом громадської організації, які не мають на меті отримання прибутку.

           Проект програми не допускається до подальшої участі в конкурсі у разі, коли:

            - інформація, зазначена в конкурсній документації, не відповідає інформації про громадську організацію, що міститься у відкритих державних реєстрах;

            - громадська організація зареєстрована в установленому порядку пізніше ніж за 2 роки до оголошення конкурсу;

            -   програма не відповідає міському рівню виконання;

            -  програма  спрямовується на підтримку політичних партій;

            -  громадська організація знаходиться у стадії припинення;

            - конкурсна пропозиція подана після закінчення встановленого строку подання конкурсної документації та/або не в повному обсязі;

            - установлено факт порушення вимог бюджетного законодавства протягом одного  попереднього бюджетного періоду.

          Загальний обсяг  асигнувань для реалізації проекту (програми, заходу)  буде визначений після затвердження міського бюджету на 2020 рік.

           Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.  Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

            Конкурсні пропозиції (опис проекту (програми, заходу) та кошторис витрат для його реалізації)   подаються  заповнені  державною мовою у затвердженій формі в  паперовому вигляді у запечатаному конверті,  заповнена заява  надається окремо.

           Зразок Заяви та Опис проекту (програми, заходу) та кошторис витрат для його реалізації додаються.

           Конкурсні пропозиції приймаються до 18 вересня 2019 року за адресою: управління соціального захисту населення Токмацької міської ради: вул. Центральна,12 м. Токмак, каб.16 або каб.11, за розкладом роботи, тел. для довідок 43026, 43030, 43034.

 

Вкладення:
Скачати цей файл (Заява (1).doc)Заява (1).doc[ ]29 Кб
Скачати цей файл (конкурс-проектів 2020.doc)конкурс-проектів 2020.doc[ ]164 Кб