free joomla slider module
Друк

ГУ ДФС у Запорізькій області інформує:

Якщо здійснюється викладацька діяльність, яка визначається як незалежна професійна діяльність, то до 1 травня  необхідно подати декларацію

 

 

Незалежна  професійна діяльність - це участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року  у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, тобто до 1 травня  наступного за звітним року.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації.

У податковій декларації про майновий стан і доходи такі платники  відображають  суму  отриманого доходу за звітний рік, суму сплаченого протягом року податку, та визначають  податкове  зобов'язання з податку на доходи та військового збору.

Сума податку на доходи та військового збору,  зазначена  у   податковій декларації за минулий 2015 рік, сплачується особами, які провадять незалежну професійну діяльність,  до 1 серпня наступного  року.

 

Суб’єкт господарювання може перейти на єдиний податок один раз протягом календарного року

 

Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків  може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до фіскального органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування  один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в  п. 291.4 ст.291 Податкового кодексу, щодо обмеження кількості найманих осіб, обсягу доходу та здійснення певних видів діяльності.

 До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Дохід за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, визначається на момент подання заяви із врахуванням запланованої суми отримання доходу, за період що залишився до кінця року після подання  заяви.

Зазначені норми визначені п.298.1.4 ст.298 Податкового кодексу України.

 

 З 2016 року проценти на суму депозитного банківського рахунку оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%

 

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, пасивні доходи.

Термін "пасивні доходи" означає, зокрема, доходи у вигляді процентів на депозитний (вкладний) банківський рахунок.

 

До 2016року ставка податку для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді процентів, становила 20%.  

З 1 січня 2016 року ставка податку на доходи фізичних осіб для пасивних доходів встановлена в розмірі 18%.

Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

Отже, дохід платника податку у вигляді процентів, нарахованих на суму вкладного (депозитного) банківського рахунка, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та з 01.01.2016 оподатковується за ставкою 18%.

 Зазначена норма визначена пп. 164.2.8 ст. 164, пп.167.5.3 ст. 167, пп. 170.4.1 ст. 170 Податкового кодексу України.

 

Оподаткування доходу, отриманого фізичною особою від продажу юридичній особі вантажного автомобіля

 

Об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включаються доходи від операцій з майном.

Дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою 5% бази оподаткування.      

Дохід від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче оціночної вартості цього об'єкта, визначеної згідно із законом.  

У разі якщо стороною договору купівлі-продажу об'єкта рухомого майна є  юридична особа, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов'язана виконати всі функції податкового агента.    

Крім того, дохід від продажу вантажного автомобіля, є об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5%.  

Отже, у разі продажу фізичною особою вантажного автомобіля підприємству, така юридична особа зобов’язана при нарахуванні (виплаті) доходу  виконати функції податкового агента, зокрема, нарахувати, утримати та сплатити (перерахувати) до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% та військовий збір за ставкою 1,5%.

Зазначений порядок визначений ст. 163, п. 167.2 ст. 167, п.173.1, п. 173.3 ст. 173,  пп. 1.2 п. 16-1 підр. 10 розд. ХХ Податкового кодексу України та роз’яснено листом ДФС України від 02.03.16 № 2267/С/99-99-17-03-03-14.  

 

Проект нової форми Звіту про суми податкових пільг

 

На офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua) у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Діяльність» розміщений проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1233».

 

Проектом постанови передбачено приведення у відповідність до вимог ст. 34 та п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України положень Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг у частині визначення податкових (звітних) періодів, а також до вимог ст. 45, п. 48.3, п. 48.5 ст. 48,  п. 63.6 ст. 63 Кодексу – реквізитів форми звіту про суми податкових пільг.

Нова форми Звіту про суми податкових пільг, надає можливість суб’єктам господарювання уточнювати показники сум податків та зборів, що не сплачені до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, а також подавати Звіт за основним та/або неосновним місцем обліку у контролюючих органах відповідно до порядку сплати податків і зборів, встановленого Бюджетним та Податковим кодексами України.

 

Проект Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації  

 

На офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua) у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Діяльність» розміщений доопрацьований проект наказу МФУ «Про затвердження Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації».

Проект форми Звіту про використання доходів (прибутків) передбачає:

- уніфікацію форми Звіту – згруповані всі види доходів, які мають просту та логічну структуру без виділення доходів за окремими ознаками неприбутковості, що спрощує заповнення Звіту;

- відображення податкового зобов’язання з податку на прибуток у разі нецільового використання отриманих коштів, а також отримання доходу із джерел, інших, ніж передбачені установчими документами;

У проекті форми Звіту передбачено нове поле для місячного податкового (звітного) періоду, яке заповнюється у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених пунктом 133.4 Податкового кодексу для розрахунку податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств;

Розділ 2 проекту форми Звіту «Отримано гуманітарну допомогу за звітний (податковий) рік» додатку ГД доповнено даними митної декларації, за якою було ввезено товар на митну територію України (дата, номер, номер товару).

 

Якщо перевищено обсяг оподатковуваних операцій понад 1 млн. грн.  необхідно зареєструватись платником ПДВ

 

Під обов'язкову реєстрацію як платник ПДВ підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ).

Для здійснення такої реєстрації особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою N 1-ПДВ.

У разі якщо останній день строку подання Заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

Якщо особа, що підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, не подала своєчасно Заяву та, відповідно, не зареєструвалася як платник ПДВ то фіскальний орган зобов’язаний самостійно за результатами проведення документальної перевірки визначити суму податкового зобов’язання з ПДВ без врахування сум податку, нарахованих під час придбання товарів/послуг, та застосувати штраф у розмірі 25% (50% – при повторному порушенні) суми такого зобов’язання.

Зазначена норма передбачена п. 181.1 ст. 181, п. 183.1, 183.6 ст. 183, п. 183.10 ст. 183, п.123.1  ст. 123  Податкового кодексу України


           Відсутність факту реєстраціїпродавцем податкової накладної в  ЄРПН не дає права покупцю на формування податкового кредиту

 

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Відсутність факту реєстрації продавцем товарів/послуг податкових накладних в ЄРПН не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов’язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період.

При цьому, виявлення розбіжностей даних податкової декларації та даних ЄРПН є підставою для проведення фіскальними органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця.

Крім того, у разі порушення продавцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН податкової накладної покупець має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг.

Таке право зберігається протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому  порушено граничні терміни реєстрації в ЄРПН.

Протягом 15 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою фіскальний орган зобов’язаний провести документальну позапланову перевірку зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.

Зазначена норма передбачена п. 201.10 ст. 201  Податкового кодексу України.

 

Податок на нерухоме майно враховується у зменшення податку на прибуток

 

Податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету зменшується на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової нерухомості.

Тобто платник податку на прибуток, який подає податкову декларацію за податковий (звітний) період - календарний квартал, півріччя, три квартали, рік, має право врахувати у зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету за результатами такого звітного періоду, суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нарахованого за такий звітний період.

При цьому, якщо у звітному періоді не отримано прибутку, або сума податку на прибуток менша за суму податку на нерухоме майно, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного періоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів.

Нагадаємо, що юридичні особи самостійно обчислюють суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

Зазначена норма визначена п.137.6 ст. 137, пп. 266.7.5 та 266.10.1 ст. 266 Податкового кодексу України.

 

Заповнення поля 2 і 3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у разі самостійного виправлення помилок  

Самостійне виправлення помилок здійснюється шляхом уточнення показників Декларації у складі звітної (звітної нової) Декларації за поточний звітний (податковий) період з поданням Додатка ВП до Декларації або в уточнюючій Декларації.

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом МФУ від 20.10.2015 № 897.

У разі уточнення показників у складі звітної (звітної нової) Декларації з податку на прибуток підприємств поле 2 «Звітний (податковий) період» та поле 3 «Звітний (податковий) період, що уточнюється» заповнюються одночасно.

При цьому у полі 2 зазначається звітний (податковий) період, за який подається Декларація, а у полі 3 - звітний (податковий) період, який уточнюється.

У разі подання уточнюючої Декларації у полі 2 «Звітний (податковий) період» та у полі 3 «Звітний (податковий) період, що уточнюється» відображається звітний (податковий) період, що уточнюється.

 

База оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Для фізичних осіб база оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості (в тому числі їх часток), які перебувають у їх власності, обчислюється фіскальним органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності. 

Для юридичних осіб база оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

З метою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, типи об’єктів нерухомості визначаються відповідно до п.п 14.1.129 (об’єкти житлової нерухомості) та 14.1.129 -1 (об’єкти нежитлової нерухомості) ст. 14 Податкового кодексу України на підставі оригіналів документів, що підтверджують право власності на такі об’єкти.

Зазначена норма визначена п.п. 266.2.1, п.п. 266.3.2 та 266.3.3 ст. 266 Податкового кодексу України.

 

Фізична особадодатково сплачує 25 тис. грн.за об’єкт житлової нерухомості, якщо йогозагальна площа перевищує 300 кв.м. - для квартири та 500 кв.м.  - для будинку

 

Базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

Для фізичних осіб обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості здійснюється фіскальним органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості, виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної на суму пільг та відповідної ставки, встановленої за рішенням сільської, селищної, міської ради, що не перевищує 3% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

При цьому фізична особа - власник об’єкта нерухомості загальна площа якого перевищує 300 кв.м. (для квартири) та/або 500 кв.м. (для будинку), до обчисленої суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, додатково сплачує 25000 гривень на рік за кожний такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Зазначена норма визначена п.п. 266.3.1, 266.5.1 ст. 266, п.п. 266.7.1 «ґ» ст. 266 Податкового кодексу України

 

Об’єкт оподаткування транспортним податком

 

Об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою КМУ, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

КМУ постановою від 18.02.16 № 66 затвердив Методику визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів.

Середньоринкова вартість легкових автомобілів розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

Постанова КМУ № 66 набрала чинності19 лютого 2016 року.

Зазначена норма передбачена п.п. 267.2.1, 267.3.1 ст. 267 Податкового кодексу України.

 

На офіційному веб-порталі ДФС України діє сервіс «Реєстр платників єдиного податку»

 

Суб’єктам господарювання, які мають господарські відносини з фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку, необхідно на дату виплати доходів таким платникам пересвідчитись в наявності відомостей про них в реєстрі платників єдиного податку, оприлюдненому на офіційному веб-порталі ДФС України.
            На офіційному веб-порталі ДФС України (www.sfs.gov.ua) створений банер «Реєстр платників єдиного податку», який знаходиться на головній сторінці веб-порталу.

Для перевірки відомостей, що містяться в реєстрі платників єдиного податку, достатньо здійснити пошук за податковим номером (серією та номером паспорта) або найменуванням (ПІБ) платника податків.

 

Відповідальністьза порушення правил сплати податків


У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом визначених строків, такий платник податків притягується до штрафу у таких розмірах:

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10% погашеної суми податкового  боргу;

- при затримці більше 30 календарних днів - у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

Крім того після закінчення встановлених строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня із розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

При цьому неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків, зборів, платежів, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (при повторному порушенні протягом року - від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Зазначена норма передбачна п. 126.1 cт. 126,  п.п. 129.1.1 ст. 129 Податкового кодексу України та  ст. 163 прим. 2 КУпАП.