free joomla slider module
Друк

ЩОДО УКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО

Зі змінами у чинному законодавстві у багатьох керівників підприємств, установ та організацій (далі - підприємства), у інших роботодавців міста виникають суперечливі питання стосовно того, чи можна вносити зміни до колективного договору, викладаючи його у новій редакції та повідомно реєструвати такий договір?

Чи можна достроково припинити чинність колективного договору (за спільним рішенням його сторін), укласти новий колективний договір та провести його повідомну реєстрацію?

 

Правові засади розробки, укладання та виконання колективних договорів й угод  з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців визначає Закон України «Про колективні договори та угоди» (далі - Закон).

Строк чинності колективного договору законодавством не регулюється. Сторони колективного договору мають право установити його на свій розсуд.

У зв’язку із зміною обставин, що відбуваються у суспільно-політичному та соціально-економічному житті країни, певні зміни формуються і на підприємствах, тому виникає необхідність у внесенні до діючого колективного договору певних змін чи доповнень. Можливі внесення змін і доповнень до чинного колективного договору підлягають повідомній реєстрації відповідно до п. 1 Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 р. № 115 зі змінами, внесеними та затвердженими Постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 768.

Повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення угод (договорів), внесення до них змін і доповнень.

Згідно зі статтею 14 Закону зміни і доповнення до колективного договору протягом строку його чинності можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін у порядку, визначеному колективним договором, угодою. У колективному договорі може встановлюватися спрощений порядок унесення змін і доповнень до колективного договору (наприклад, за погодженням між сторонами колективного договору без затвердження змін та доповнень зборами чи конференцією трудового колективу).

Водночас законодавством України не передбачено повідомної реєстрації змін і доповнень до колективного договору у новій редакції.

Відповідно до ст. 9 Закону колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування роботодавця, від імені якого укладено цей договір.

У разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

У разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його чинності, але не більше як один рік. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладання нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.

Щодо встановлення умов оплати праці в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, то відповідно до ст. 8 Закону України «Про оплату праці», умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, які фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Умови оплати праці зазначених працівників урегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Законодавством не заборонено під час визначення в колективному договорі умов і розмірів оплати праці працівників охорони здоров’я, наприклад, використовувати гарантії з оплати праці, встановлені постановами Кабінету Міністрів України та галузевими наказами, зокрема, спільним наказом Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення». 

          

Матеріал підготовлено відділом питань праці управління соціального захисту населення Токмацької міської ради, к.т. 4-30-32.