free joomla slider module
Друк

ЩОДО УКЛАДАННЯ СТРОКОВОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

-         Чи можна прийняти на роботу за строковим трудовим договором особу для виконання роботи працівника, який хворіє?

-         Чи можна бюджетним підприємствам, установам та організаціям на час відсутності основного працівника оформляти строковий трудовий договір з іншою особою з огляду на те, що такі підприємства мають затверджений штатний розпис та затверджений фонд оплати праці?

 

 

     Час від часу з такими питаннями стикаються керівники-роботодавці підприємств міста.

     На  питання відповідає відділ питань праці управління соціального захисту населення Токмацької міської ради.

     Відсутність працівника на робочому місці під час тривалої непрацездатності призводить до того, що його трудові обов’язки залишаються невиконаними, а це може спричинити негативні наслідки у роботі підприємства, установи, організації в цілому.

     Відповідно до чинного трудового законодавства для заміщення працівника на період його тимчасової непрацездатності роботодавець може застосувати один із таких способів: перерозподілити обов’язки відсутнього працівника між іншими працівниками без звільнення їх від своєї основної роботи через збільшення обсягу робіт чи зони обслуговування; укласти з одним із працівників підприємства строковий трудовий договір про виконання роботи тимчасово відсутнього працівника за сумісництвом; укласти строковий трудовий договір з особою, яка не є працівником підприємства.

     Частиною 2 ст. 23 КЗпП визначено, що строковий трудовий договір з особою укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи або умов її виконання, або інтересів працівника, та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

     Згідно зі ст. 65 Господарського кодексу України управління підприємством проводиться відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна та участі в управлінні трудового колективу.

     Відповідно до ч. 2 ст. 65 Господарського кодексу власник здійснює свої права управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

     Пунктом 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» передбачено, що під час укладання строкового трудового договору строк установлюється за погодженням сторін і може визначатися як конкретним терміном, так і часом настання певної події.

     Працівники, які працюють на умовах строкових трудових договорів, мають ті самі права, як і працівники, що уклали трудові договори на невизначений строк (тобто постійні працівники). Вони  також підпорядковуються правилам внутрішнього трудового розпорядку, мають право на гарантії з оплати праці, щорічну відпустку, допомогу по тимчасовій втраті працездатності тощо.

     Законодавством не заборонено керівникам підприємств, установ та організацій, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, укладати строкові трудові договори з іншими особами для заміни тимчасово відсутніх працівників. При цьому оплата праці таких осіб проводиться в межах фонду заробітної плати.

     Отже, на час відсутності основного працівника на його посаду можна оформити іншу особу на умовах строкового трудового договору, якщо це економічно вигідно та не призводить до погіршення якості продукції, виконуваних робіт тощо.

     Матеріал підготовлено відділом питань праці управління соціального захисту населення Токмацької міської ради, к.т. –  4-30-32.