Друк

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Комунальне підприємство «МІСЬКВОДОКАНАЛ» Токмацької міської ради,

код ЄДРПОУ 32815075

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

місцезнаходження юридичної особи: 71701, Запорізька область, м. Токмак, вул. Шевченка, 46;

тел./факс (06178) 2-36-05.

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.

Видобування корисних копалин (питних підземних вод) на Північно-Токмацькому родовищі водозабором КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ» ТМР для забезпечення власних питних, санітарно-гігієнічних і виробничих потреб, передачі води населенню та вторинним водокористувачам.

Планована діяльність обґрунтована детальною геолого-економічною оцінкою експлуатаційних запасів питних підземних вод Північно-Токмацького родовища. Відповідно протоколу № 5010 від 26 грудня 2019 р. Державної комісії України по запасах корисних копалин експлуатаційні запаси підземних вод Північно-Токмацького родовища по категоріям А+В у кількості 3980 м3/добу (А – 2540, В – 1440).

Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до п.п. 3 п. 3 ст. 3 (видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок) та п.п. 13 п 3. ст.3 (водозабір підземних вод, що перевищує 300 м3/добу) Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", № 2059-VIII від 29 травня 2017 року.

Водозабір КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ» ТМР  складається з 22 свердловин: №№ 859-В (13), 20, 8, 14, 815-В (6), 22, 17, 821-В (1), 839-В (3), 11, 12, 10, 1995-ре, 9, 5, 7, 1, 3864/16, 3864/14, 2008-ре, 2765-11, 2764-8, що розташовані в межах м. Токмак.

Технічна альтернатива 1.

Експлуатаційні свердловини водозабору обладнані на водоносний комплекс верхнього палеоцену та нижнього еоцену. Видобування питних підземних вод здійснюється наявним фондом водозабірних споруд і обладнання в межах затверджених експлуатаційних запасів підземних вод Північно-Токмацького родовища.

Технічна альтернатива 2.

Розгляд технічної альтернативи 2  щодо технічного обладнання експлуатаційних свердловин на інші водоносні горизонти є недоцільним.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності:територіальна альтернатива 1. Україна, Запорізька обл., північна частина м.Токмак, діючий водозабір з 1913 року. На сучасний період підземні води в районі м. Токмака є єдиним джерелом централізованого водопостачання для забезпечення власних питних, санітарно-гігієнічних і виробничих потреб, передачі води населенню та вторинним водокористувачам. Провадження планованої діяльності здійснюється в межах конкретної ділянки проведення гідрогеологічних досліджень з затвердженими експлуатаційними запасами підземних вод у відкладах верхнього палеоцену та нижнього еоцену. 

Місце провадження планованої діяльності:територіальна альтернатива 2.

В територіальному відношенні вибір інших ділянок для розміщення  водозабору є недоцільним.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Забезпечення власних питних, санітарно-гігієнічних та виробничих потреб, передача води населенню та вторинним водокористувачам. Забезпечення робочими місцями працездатного населення, сплатою податків у місцеві бюджети, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет, покращення соціально-економічної ситуації регіону.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Водозабір підземних вод підприємства складається зі свердловин №№ 859-В (13), 20, 8, 14, 815-В (6), 22, 17, 821-В (1), 839-В (3), 11, 12, 10, 1995-ре, 9, 5, 7, 1, 3864/16, 3864/14, 2008-ре, 2765-11, 2764-8, які обладнані на водоносний комплекс верхнього палеоцену та нижнього еоцену. 

Свердловини пробурені протягом 1961-2006 рр. глибиною 148-267 м. Дебіт експлуатаційних свердловин №№ 859-В (13), 20, 8, 14, 815-В (6), 22, 17, 821-В (1), 839-В (3), 11, 12, 10, 1995-ре, 9, 5, 7, 1, 3864/16, 3864/14, 2008-ре, 2765-11, 2764-8 за паспортними даними складає 6-120 м3/годину при зниженні рівнів на 18,0-33,0 м. За хімічним складом підземні води еоцен-палеоценового водоносного горизонту є сульфатно-гідрокарбонатно-хлоридними магнієво-кальцієво-натрієвим, з сухим залишком, що змінюється в межах від 540 до 1016 мг/дм3, загальною жорсткістю – від 3,68 до 10,87 ммоль/дм3, вмістом хлоридів – 70-253 мг/дм3, водневим показником – від 7,2 до 7,9 од. рН; вміст марганцю становить < 0,05-0,52 мг/дм3, заліза загального < 0,02-0,90 мг/дм3, натрію і калію – 69-277 мг/дм3, сульфатів – 112-219 мг/дм3. З метою доведення якості води до нормативних показників КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ» ТМР планує застосовувати додаткову систему доочистки. Загальна потужність водозабору підземних вод підприємства, яка обґрунтовується раціональними в техніко-економічному відношенні водозабірними спорудами при заданому режимі експлуатації і при якості води, що задовольняє вимоги протягом всього розрахункового терміну водоспоживання та відповідно затверджених запасів на діючому Північно-Токмацькому родовищі, може становити 3980 м3/добу.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.

Дотримання норм і вимог чинного законодавства щодо користування та охорони надр при розробці

родовищ підземних вод, щодо охорони підземних вод від забруднення і вичерпання запасів підземних вод, а саме:

-         умов спеціального дозволу на користування надрами;

-         умов спеціального водокористування;

-         вимог та виконання природоохоронних заходів в межах поясів ЗСО

Щодо технічної альтернатив  2

аналогічно до технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.

Дотримання вимог земельного законодавства, а саме:

            - діяльність здійснюється в межах земельних ділянок відповідно до Державного земельного  кадастру,

            - дотримання меж поясів ЗСО.

Щодо теріторіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.

На водозаборі використовується закрита система забору, очищення, розподілу води, що відповідає сучасним нормативним вимогам. Насосні станції побудовані відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». Еколого-інженерна підготовка і захист території водозабору підземних вод підприємства виконана і підтримується існуючою інфраструктурою. Прийняті рішення при експлуатації забезпечують раціональне використання земельних  ресурсів та охорони підземних вод від забруднення.

Щодо технічної альтернативи 2.

аналогічно до технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.

Водозабірні споруди знаходяться в межах земельних ділянок відповідно до Державного земельного кадастру. Зони санітарної охорони витримані відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». Передбачені заходи по недопущенню забруднення території ЗСО і підземних вод.

Щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Плановою діяльністю є видобуток підземних прісних вод свердловинами, які належать КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ» ТМР. Оцінка впливу планової діяльності на довкілля надається нижче у стислому виді за структурою, прийнятою у нормативних документах.

 

Щодо технічної альтернативи 1

Клімат і мікроклімат. Планова діяльність характеризується відсутністю виділення газів, теплоти та вологи. Вплив відсутній.

Повітряне середовище. При видобутку підземних вод використовуються електричні занурені насоси типу ЕЦВ, робота яких не супроводжується викидами будь-яких речовин в атмосферу.

Вплив планової діяльності на повітряне середовище відсутній.

Водне середовище. Підземні води на ділянці причетні до водоносного комплексу відкладів верхнього палеоцену та нижнього еоцену. Видобуток підземних вод (експлуатація водозабору) вплине тільки на гідрогеологічний стан  водоносного комплексу. Раціональне використання підземних вод цільового водоносного комплексу, охорони його від виснаження і забруднення, визначення забезпеченості експлуатаційних запасів підземних вод відновлювальними джерелами формування обґрунтоване гідрогеологічними дослідженнями при детальній розвідці Північно-Токмацького родовища на ділянці водозабору підприємства.

Також можливе зниження рівня в свердловинах відомчих водозаборів, які межують з водозабором підприємства.

Геологічне середовище. Негативні ендогенні процеси в регіоні не спостерігаються. Негативні екзогенні процеси (підтоплення, просідання лесових ґрунтів) можливі при виникненні витоків з водонесучих комунікацій.

Грунти. Вплив планової діяльності на стан грунтів відсутній. Вплив на ґрунти був здійснений раніше в період будівництва водозабору і водонесучих комунікацій. 

Флора і фауна. Вплив відсутній. На ділянках розташування свердловин та навколо них відсутня багаторічна рослинність, землі навколо використовуються як пасовища та лани. Враховуючи, що район характеризується відсутністю природних ландшафтів, тваринний світ представлений видами, які   пристосувалися до життя на площах антропогенного впливу.

Заповідні об'єкти. Вплив планової діяльності на заповідні об’єкти відсутній. Найближчі заказники місцевого значення «Луговський піщаний кар’єр» і «Узлісся на острогах балки» знаходяться на відстані 4,0 і 3,5 км, відповідно.

Навколишнє техногенне середовище. Можливий вплив планової діяльності по видобутку підземних вод на зниження рівня в свердловинах відомчих водозаборів, які межують з водозабором підприємства.

Щодо технічної альтернативи, 2

аналогічно до технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1

Соціальне середовищепозитивний.

Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність «Видобування корисних копалин (питних підземних вод) на Північно-Токмацькому родовищі водозабором КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ» ТМР для забезпечення власних питних, санітарно-гігієнічних і виробничих потреб, передачі води населенню та вторинним водокористувачам» належить до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до п.п. 3 п. 3 ст. 3 (видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок) та п.п. 13 п 3. ст.3 (водозабір підземних вод, що перевищує 300 м3/добу) Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", № 2059-VIII від 29 травня 2017 року.

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав))

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідно до ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» №2059- VIII від 29 травня 2017 року.

 

 

 1. 12.  Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Державною службою геології та надр України.

 1. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати до

Департаменту агропромислового розвитку та захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації, поштова адреса: 69107, м. Запоріжжя, пр.. Соборний; 164 е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

тел./факс (061)224-60-81, Контактна особа: Поляков Андрій Вікторович, в.о. директора Департамент