Друк

В Запорізькій області з 1 червня 2016 року впроваджується нова технологія обслуговування громадян на базі централізованої системи призначення і виплати пенсій на основі електронної пенсійної справи

У Пенсійному фонді України активно створюється нова система обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформа­ційних технологій.

З 1 червня система буде запро­ваджена і в Токмацькому об’єднаному управлінні Пенсій­ного фонду України.

Головна мета та найвищий результат впровадження техно­логій - це

новий покращений рівень обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду Украї­ни, значне підвищення якості прийому громадян, зменшення термінів обробки заяв та докуме­нтів, можливість дистанційного доступу пенсіонера до своєї пен­сійної справи, виключення мож­ливості впливу людського фактору на визначення розміру пенсії.

Вже з 1 червня буде застосо­вана технологія оцифрування пенсійних справ та запроваджені єдині стандарти обслуговування. Нові методи прийому громадян відбуватимуться за принципами «бек-офіс» та «фронт-офіс». Це дасть змогу не тільки відмовитися від величезного паперового документообігу, а й спростити процедури прийому та обслугову­вання громадян, істотно скороти­ти час їхнього спілкування з фахівцями Пенсійного фонду. Вся інформація про особу відразу потраплятиме в електронну пенсійну справу, яку формувати­муть під час першого звернення громадянина у Пенсійний фонд та оброблятимуть через централі­зовану систему призначення та виплати пенсій.

Система буде єдиною для всіх управлінь Пенсійного фонду України та захищеною за сучас­ними      стандартами,      що унеможливлює втрату персональ­них даних та витік інформації.

Після того, як працівники фронт-офісу прийняли необхідний пакет документів, у бек-офісі автоматично, за допомогою про­грамного забезпечення, вносяться у справу дані із системи персоніфікованого обліку про страховий стаж та заробітну плату й здійснюється розрахунок пенсії. Дані про стаж за періоди роботи до впровадження системи  персоніфікованого обліку спеціа­ліст вносить вручну на підставі даних трудових книжок.

Нова система аналізує можливість призначення пенсії за всіма варіантами, на які має право конкретний пенсіонер. Клієнту не треба буде писати заяву на при­значення конкретного виду пенсії, варто лише зазначити, що він претендує на призначення пенсії у найвигіднішому для нього розмірі.

У подальшому громадянин зможе звернутися за призна­ченням пенсії в будь-яке управління в системі Пенсійного фонду України. Громадяни зможуть звернутися з питання щодо призначення пенсії в найближчу установу.

Значно розширюються мож­ливості дистанційного обслугову­вання громадян, залучається Кон­такт центр та веб-портал Пен­сійного фонду. Одержавши елек­тронний цифровий підпис, через персональний кабінет на веб- порталі пенсіонер отримає доступ до своєї електронної пенсійної справи, зможе подати заяву на перерахунок пенсії, не виходячи з дому, контролювати вчасність виплат. Крім того, через веб- портал електронних послуг Пенсійного фонду громадянин має право подати заяву, звернення, скаргу, отримати необхідну консультацію фахівців.

Таким чином, позитивний ефект від впровадження нових тех­нологій отримають і громадяни нашої держави і, безпосередньо, сама держава, а саме досягається максимальна автоматизація про­цесів від моменту звернення до призначення і виплати пенсії, перехід до електронних пенсійних справ, відмова від численних паперових архівів; економія коштів Пенсійного фонду України на утримання централізованих сис­тем, виключення людського фак­тору.

 

Лариса Зоріна, начальник Токмацького об’єднаного управління

Пенсійного фонду України в  Запорізької області