Друк

Оновлено перелік реєстраторів розрахункових операцій

ДФС України наказом від 16.06.2016 N535 затвердила Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Державний реєстр містить перелік РРО, дозволених до первинної реєстрації, а також первинна реєстрація яких заборонена. 

 

До нього увійшла 141 модель касових апаратів. Вони відповідають сучасним вимогам та забезпечують передачу контрольно-звітної інформації до органів фіскальної служби в електронній формі.

З оновленим переліком реєстраторів розрахункових операцій, які включені до Державного реєстру, можна ознайомитися на веб-порталі Державної фіскальної служби:  sts.gov.ua/реєстри/Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій/.

 

При цьому, наказ ДФС від 01.04.2016 N271 "Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій" втратив чинність.

 

 

            Операції з купівлі-продажу іноземної валюти здійснюються з використанням РРО

Наказом ДФС від 16.06.2016 №535 затверджено нову редакцію Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, які дозволені до використання суб’єктами господарювання усіх форм власності.

З оновленим переліком реєстраторів розрахункових операцій (РРО), які включені до Державного реєстру, можна ознайомитися на веб-порталі Державної фіскальної служби:  sts.gov.ua/реєстри/Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій/.

При здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти повинні застосовуватись зареєстровані, опломбовані та переведені у фіскальний режим роботи РРО.

Зокрема, до Державного реєстру РРО включено модель реєстратора розрахункових операцій КСТ-В1 з версією внутрішнього програмного забезпечення В1-1 (позиція 71 Державного реєстру РРО).

Зазначений РРО є спеціалізованим електронним контрольно-касовим реєстратором операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з купівлі-продажу іноземної валюти можуть використовувати моделі РРО КСТ-В1 з версією внутрішнього програмного забезпечення В1-1.

Порядок застосування РРО при здійснені операцій з купівлі-продажу іноземної валюти визначений ст. 4 Закону України від 06.07.1995 № 265/95 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

            Особливості оподаткування об’єктів нерухомості, які перебувають у спільній власності

         Цього року громадяни сплачуватимуть податок за нерухоме майно, яким вони володіли у 2015 році. Платять податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичні та юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (відповідно до статті 266 Податкового кодексу України).

Якщо об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості перебувають у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб, Кодексом визначено платників податку таким чином:

- якщо об’єкт  житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

- якщо об’єкт  житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

- якщо об’єкт  житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб  за належну їй частку.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів  житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

 

 

 

Податковий календар

 

 11 липня, понеділок,

 

останній день подання:

 

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма №1-РС) за червень 2016 року;

 

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма №2-РС) червень 2016 року;

 

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма №3-РС) червень 2016 року;

 

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв в оптовій мережі (форма №1-ОА) червень 2016 року;

 

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів в оптовій мережі (форма №1-ОТ) червень 2016 року;

 

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма №1-РА) червень 2016 року;

 

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма №1-РТ) червень 2016 року.

 

 

            Чи існує можливість тимчасово припинити підприємницьку діяльність?

 

            Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної   особи – підприємця визначено Законом України від 15.05.2003 №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» із змінами та доповненнями (далі – Закон №755).

            Законом №755 та іншими нормативно-правовими актами не передбачено тимчасове припинення підприємницької діяльності (декретна відпустка, хвороба, виїзд за кордон та ін.).

 

 

До уваги платників єдиного внеску!

 

         Звітність з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) за травень 2016 року подається у червні 2016 року за формами звітності, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.04.2015 за №460/26905) (далі – наказ №435).

            Граничний термін надання звітності з єдиного внеску за травень 2016 року – 21.06.2016.

            Звітність за новими формами, затвердженими наказом №435 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 №441 «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.05.2016 за №682/28812, подаватиметься платниками єдиного внеску, починаючи з 01.07.2016.

            Чи необхідно дитячим таборам (спортивним, туристичним, творчим тощо), які приймають на відпочинок дітей за путівками, утримувати з них туристичний збір?

     Органи місцевого самоврядування вирішують питання щодо запровадження туристичного збору.

     Під час встановлення туристичного збору податкові пільги та порядок їх застосування можуть передбачатися лише для певної категорії платників збору, зокрема, для дитячих таборів (спортивних, туристичних, творчих тощо), які приймають на відпочинок дітей за путівками, якщо таке передбачено рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.

    Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.
     При цьому, не дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові ставки по справлянню туристичного збору для окремих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати такого збору.

            Який документ, з метою звільнення від сплати туристичного збору, підтверджує, що іноземець прибув у відрядження?

     Для підтвердження правомірності надання пільги з туристичного збору податковий агент повинен мати копії відповідних документів, що підтверджують належність особи до пільгової категорії.
     Підтверджуючими документами, що іноземець прибув у відрядження, можуть бути зокрема (але не виключно): запрошення сторони, що приймає і діяльність якої збігається з діяльністю підприємства, що направляє у відрядження; укладений договір чи контракт; інші документи, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини; документи, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з діяльністю підприємства, яке відряджає працівника.
     При цьому особи, які не надали відповідних документів, що засвідчують їх належність до пільгової категорії, є платниками туристичного збору на загальних підставах.

            Які терміни подання податкової декларації та сплати туристичного збору?

     Податкова декларація туристичного збору подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

     Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації.

            Чи необхідно платнику подавати декларацію з туристичного збору, за звітні (податкові) періоди, протягом яких господарська діяльність не проводилася?

     У разі, якщо платником збору господарська діяльність протягом звітного (податкового) періоду не проводилась, то податкова декларація з туристичного збору за такий звітний (податковий) період не подається.

            Чи є дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФО, внесені до паспорта громадянина України, підтвердженням достовірності реєстраційного номера?

     Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі (Картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України.

З 1 липня 2016 року податком на доходи оподатковуються пенсії, які перевищують 10 прожиткових мінімумів

Починаючи з 1 липня 2016 року пенсії (включаючи суму їх індексації) або щомісячне довічне грошове утримання, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, підлягають оподаткуванню в частині такого перевищення за ставкою 18%.

Отже пенсії, нараховані з липня 2016 року, в частині, що перевищують 10740 грн. оподатковуються за ставкою 18%.

Таке оподаткування пенсій не поширюється на пенсії, призначені учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

До зазначеної дати оподатковувались пенсії у розмірі, що перевищували 4 134 грн. (розмір мінімальної заробітної плати 1 378 грн. .х 3) за ставкою 15%.   

Зазначена норма визначена Законом України від 02.06.2016 р. № 1411-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій".

Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування  (опублікований у виданні "Голос України" від 14.06.2016 р. № 109).

Перелік адміністративних послуг розміщений на офіційному веб-порталі ДФС України

Перелік адміністративних послуг, що надаються фіскальними органами, розміщений на офіційному веб-порталі ДФС України (Головна сторінка/Діяльність/Адміністративні послуги) за посиланням http://sfs.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi.

Якщо викрадення основних засобів підтверджується відповідно до законодавства, податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються

У разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства або коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням, така операція не розглядається як постачання.

Отже, встановлення факту викрадення основних засобів, що підтверджується відповідно до законодавства, не призводить до нарахування платником ПДВ податкових зобов'язань, незалежно від того чи встановлено винних осіб, та чи стягуються з таких осіб втрати.

Разом з тим, у зв'язку з тим, що основні засоби, які були викрадені та при придбанні яких був сформований податковий кредит, не можливо використати в господарській діяльності, необхідно нарахувати податкові зобов'язання та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому встановлено факт викрадення основних засобів, і зареєструвати в ЄРПН зведену податкову накладну.

Податкові зобов’язання визначаються виходячи з їх балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).

Зазначена норма визначена  п. 189.9 ст. 189 та п. 198.5 "г" ст. 198 Податкового кодексу України і роз’яснена листом ДФС України  від 27.05.2016 р. № 11679/6/99-95-42-01-15.

Платники податку на прибуток за малоцінними необоротними матеріальними активами податкові різниці не визначають

З метою бухгалтерського обліку для визначення об'єкта основних засобів не застосовується вартісний критерій, і передбачене групування основних засобів за класами відповідно до облікової політики підприємства та самостійне установлення вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА).

У податковому обліку до МНМА відносяться активи вартістю не більше 6 тис. грн. та строком корисного використання не більше одного року (до 01.09.2015 – 2,5 тис. грн).

Підприємства, які визначають різниці, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних П(С) БО або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до норм, визначених Податковим кодексом.

При цьому, різниці за малоцінними необоротними матеріальними активами не виникають, оскільки такі активи не належать до основних засобів.

Зазначена норма визначена пп. 14.1.138 ст. 14, пп. 138.1, 138.2 ст. 138 Податкового кодексу України та П(С) БО 7 "Основні засоби",  затвердженого наказом МФУ від 27.04.2000 N 92 та роз’яснена листом ДФС України  від 06.05.2016 р. N 10168/6/99-99-15-02-02-15.

 

ГУ ДФС у Запорізькій області