Друк

УВАГА, КОНКУРС З ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВИТЕЛЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ.

Управлінням комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради з 7 липня 2016 року оголошується конкурс з призначення управителя багатоквартирними будинками в місті Токмак .

Організатор конкурсу – виконавчий комітет Токмацької міської  ради, який знаходиться за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вул. Революційна, 45.

Особа, що уповноважена здійснювати зв’язок із учасниками конкурсу – начальник відділу інвестицій управління комунального господарства  виконавчого комітету Токмацької міської ради Лісняк Марина Миколаївна, телефон: (06178)2-22-34.

 

Критеріями оцінки конкурсних пропозицій є:

- ціна послуг – максимально 50 балів (чим нижча ціна послуги, тим більший бал);

- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально –технічною базою (наявність вантажного бортового автомобілю та автомобіля для чергової бригади) – максимально 10 балів;

- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання та досвід (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців) – максимально 20 балів;

- фінансова спроможність учасника конкурсу – 10 балів;

- наявність досвіду роботи з надання послуги у сфері житлово-комунального господарства – максимально 10 балів.

Всього максимально 100 балів. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем - 70 балів.

Перелік документів, які подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

-              витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена у встановленому порядку;

-              копія довідки із статуправління, що підтверджує відкриття відповідних видів діяльності, засвідчена відповідно до законодавства;

-              копія статуту або іншого установчого документа, засвідченого відповідно до законодавства;

-              копія балансового звіту за останній звітній період;

-              довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;

-              довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/підприємця, тощо);

-              копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;

-              довідка довільної форми, що містить інформацію про наявність персоналу, його кваліфікацію та досвід роботи, у тому числі стаж роботи в учасника конкурсу;

-              розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу;

-              інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Документи подаються в оригіналі або належним чином засвідчених копіях.

Вимоги до конкурсних пропозицій:

- конкурсна пропозиція подається конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу;

- конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) з позначенням кількості сторінок. Реєстр документів є складовою конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція подається особисто чи через уповноважену належним чином особу або надсилається поштою.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій 15 серпня 2016 року до 9.00 години в каб.№ 6 адмінбудівлі виконкому (місто Токмак, вул. Революційна, 45).

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться 16 серпня 2016 року в адмінбудівлі виконкому (місто Токмак, вул. Революційна, 45) каб.№16-А  о 14.00 годині.

Отримати конкурсну документацію в електроному або паперовому вигляді можна отримати в каб.№ 6 виконавчого комітету Токмацької міської ради, за адресою: місто Токмак, вул. Революційна, 45».