Друк

Про комісію з розгляду земельних спорів

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

                  Тридцять п’ята         сесія                       п’ятого               скликання     

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

21 вересня  2007р.                                                                № 11           

 

Про комісію з розгляду

земельних спорів

 

         Керуючись ст. ст. 158, 159, 160, 161 Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою розгляду та вирішення земельних спорів,

Токмацька міська рада

         

          ВИРІШИЛА:

 

         

  1. Затвердити склад комісії з розгляду земельних спорів ( Додаток №1)

 

  1. Затвердити Положення про комісію з розгляду земельних спорів (Додаток №2)

 

  1. Рішення  Токмацької міської ради від 11.09.2003 р. №14  «Про делегування повноважень виконкому Токмацької міської ради щодо вирішення земельних спорів» вважати таким, що втратило чинність.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землекористування, архітектури, будівництва та екології.

 

 

      Міський голова                                                                        Л.І. Єрко

 

 

 

      Проект підготовлений

      Управлінням комунальної власності

      Начальник управління                                                            В.І. Самко

 

      Аркуш погодження додається.

 

Додаток №1

до рішення сесії міської ради

від «21» вересня 2007р. № 11

  

Склад комісії з розгляду земельних спорів

 

 

       Голова комісії:

 

Портний                                  

Віктор Федорович                    -  заступник міського голови

 

        Члени комісії:

 

Самко                                       

Володимир Іванович                - начальник управління комунальної власності, заступник                                                                       голови комісії

 

Лук’яненко                                

Юлія Сергіївна                          - начальник відділу земельних ресурсів у м. Токмак                                                                                 Запорізької області     

Савченко                                   

Володимир Павлович              - начальник відділу розвитку інфраструктури міста, головний                                                   архітектор         

Сидоренко                                         

          Олександр Вікторович              - головний спеціаліст юрисконсульт управління комунальної                                                                         власності

          Тищенко                                   

          Степан Сергійович                    - депутат міської ради

 

          Корнієнко                                

          Світлана Богданівна                 - головний спеціаліст організаційного відділу, секретар комісі

 

Начальник управління

комунальної власності                                                                  В.І. Самко

 

 

                                         Додаток №2

до рішення сесії міської ради

від «21» вересня 2007р. № 11

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з розгляду земельних спорів

1. Загальні положення

1.1. Комісія з розгляду земельних спорів (далі - комісія) створена відповідно до п. 5 п. б ст. 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п. 1 ст. 158 Земельного кодексу України.

1.2. Метою діяльності комісії є розгляд земельних спорів на території міста Токмак щодо меж земельних ділянок, які знаходяться у власності або іншому законному володінні фізичних, юридичних осіб.

1.3. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Земельним кодексом України, рішеннями Токмацької міської ради і зазначеним Положенням та  іншим земельним законодавством України.

1.4. Комісія складається з фахівців та депутатів Токмацької міської ради.

2. Організація роботи комісії

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії, а у випадку його відсутності - на заступника голови комісії.

2.2. Функції секретаря комісії у випадку його відсутності покладаються на одного із членів комісії.

2.3. Формою роботи комісії є засідання.

2.4. План роботи комісії на поточний рік затверджується комісією.

2.5. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 50 відсотків від загального складу.

2.6. На засіданнях комісії в обов'язковому порядку секретарем комісії ведеться протокол.

2.7. Комісія при здійсненні покладених на неї повноважень має право одержувати необхідну усну і письмову інформацію від відповідних органів і посадових осіб місцевого самоврядування, залучати до роботи фахівців.

3. Порядок розгляду комісією земельних спорів

3.1. Порядок розгляду комісією земельних спорів регламентується ст. ст. 159, 160 Земельного кодексу України.

3.2. За результатами розгляду земельних спорів комісія готує висновки.

3.3. Рішення комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів комісії.

3.4. Рішення комісії оформляються протоколом, підписуються головою комісії і секретарем комісії, а у випадку відсутності голови - його заступником.

3.5. У випадку якщо сторони, між якими виник спір, не прийшли до згоди, вони мають право оскаржити зазначене рішення в суді.

Начальник управління

комунальної власності                                                                  В.І. Самко