Друк

ЗВІТ ПРО ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ ТА ЗБОРУ ЗА МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У М.ТОКМАКУ»

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА 

                сесія                 7                   скликання     

 

  ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

                    березня   2019року                                              №

 

 

Звіт про періодичне відстеження результативності

регуляторного акту «Про встановлення туристичного

збору та збору за місця для паркування

транспортних засобів у м.Токмаку»

 

            Відповідно до ст.25, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, враховуючи п.53 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»,  заслухавши звіт голови групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики про відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів у м.Токмаку »,  Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Прийняти до відома результати з відстеження  регуляторного акту «Про встановлення туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів у м.Токмаку», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 30.06.2015р №2 (додається).

2. Відділу економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                               І.КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

                                                        

 

Додаток

до рішення міської ради

від      березня 2019р. №

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

«Про встановлення туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів у м.Токмаку», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 30.06.2015р №2

 

Виконавець : група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики.

Розробник: відділ економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради.

Ціль прийняття акту: Виконання вимог чинного законодавства, врегулювання правовідносин між Токмацькою міською радою та суб’єктами господарювання, встановлення ставок туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів.

Строк виконання заходів з відстеження: 25.02.2019р. - 07.03.2019р.

Метод одержання результатів: показники фінансового управління - звіт про надходження місцевих податків і зборів до місцевого бюджету

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

                                                                                                                                            

Назва показника

За 2017р

За  2018р

За 2 міс 2019р

Надходження туристичного збору від юридичних осіб у місцевий бюджет (тис. грн.)

1,12

 

2,4

 

0,3

Кількість суб’єктів господарювання - юридичних осіб платників туристичного збору

1

 

1

 

1

Надходження туристичного збору від фізичних осіб у місцевий бюджет (тис. грн.)

1,57

 

2,0

 

0,6

Кількість суб’єктів господарювання -фізичних осіб платників туристичного збору

1

 

1

 

2

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

Надходження збору не є постійними, а залежать від наповнюваності готелю та гуртожитку для приїжджих. За 2018рік надходження зросли проти сум 2017року. Кількість платників протягом 2017-2018років залишалася без змін, у 2019році кількість суб’єктів господарювання - фізичних осіб платників туристичного збору збільшилася на одну особу.

Станом на 01.03.2019року платники збору за місця для паркування транспортних засобів відсутні.

Регуляторний акт не відповідає вимогам діючого Податкового кодексу з врахуванням змін відповідно до пункту 53 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» №25628-VIII від 23.11.2018р, а саме: ставка збору встановлюється за рішенням відповідної міської ради за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) у розмірі до 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та до 5 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. На даний час діє одна ставка збору без розмежування за видами туризму.

Регуляторний акт потребує внесення змін та доповнень згідно діючого законодавства.

 

Міський голова                                                                                           І. КОТЕЛЕВСЬКИЙ