Друк

ЗВІТ ПРО ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ У М. ТОКМАК»

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА 

              сесія                 7                  скликання     

 

  ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

                березень 2019р                                                    №

 

Звіт про повторне відстеження результативності

регуляторного акту «Про встановлення єдиного

податку у м. Токмак»

 

 

 

            Відповідно до ст.25, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт голови групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики про відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення єдиного податку у м. Токмак»,

Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту «Про встановлення єдиного податку у м. Токмак», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 21.06.18 №1 (додається).

2. Відділу економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                               І.КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

                                                                                                          Додаток

до рішення міської ради

                                                                                                          від         березня  2019р. №

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акту

«Про встановлення єдиного податку у м. Токмак», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 21.06.18 №1

 

Виконавець : група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики.

Розробник: відділ економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради.

Ціль прийняття акту: виконання вимог чинного законодавства, врегулювання правовідносин між Токмацькою міською радою та суб’єктами господарювання, встановлення ставок єдиного податку.

Строк виконання заходів з відстеження: 28.02.2019р. - 07.03.2019р.

Метод одержання результатів: показники:

 фінансового управління - звіт про надходження єдиного податку до місцевого бюджету;

податкової інспекції щодо кількості суб’єктів господарювання, які  сплачують єдиний податок

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

Назва показника

Факт

за  2018

Факт за січень – лютий 2018р

План

на 2019р

Факт за січень – лютий 2019р

Кількість СГ – юридичних осіб, які  сплачують єдиний податок

105

 

105

 

 

Надходження єдиного податку в місцевий бюджет від СГ -юридичних осіб (тис.грн.)

2 698,9

 

636,9

 

2 600,0

 

539,0

 

Кількість фізичних осіб - підприємців, які  сплачують єдиний податок, всього:

980

 

980

 

в тому числі:  І група

290

 

290

 

                         ІІ група

490

 

490

 

                         у т.ч. роздрібна торгівля

470

 

470

 

                                   оптова торгівля

20

 

20

 

                         ІІІ група

200

 

200

 

Надходження єдиного податку в місцевий бюджет від фізичних осіб – підприємців, всього  (тис.грн.)

10 310,9

 

2 349,8

11 989,7

 

2 212,1

в тому числі:  І група

367,9

 

668,5

 

                         ІІ група

2 207,0

 

3 730,7

 

                         у т.ч. роздрібна торгівля

2 099,8

 

3 530,4

 

                                   оптова торгівля

107,2

 

200,3

 

                         ІІІ група

7 736,0

 

7 590,5

 

Загальна сума надходжень єдиного податку в місцевий бюджет  (тис.грн.)

13 009,8

 

14 589,7

 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами кількісних та якісних показників роботи регуляторного акту можна зробити висновок, що сума надходжень податку у 2019році зменьшилася у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 97,9тис.грн. по юридичним особам та на 137,7 тис.грн. по фізичним особам.

Також виходячи із норм пункту 5 статті 2 та частини першої статті3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією із складових якої є бюджети місцевого самоврядування) становить один календарний рік. Тобто, органи місцевого самоврядування, в рамках , визначених Бюджетним та Податковим кодексами України приймають рішення про встановлення місцевих податків лише на наступний рік.

Регуляторний акт потребує перегляду.

 

Міський голова                                                                                           І.КОТЕЛЕВСЬКИЙ