Друк

ЗВІТ ПРО ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ « ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У М. ТОКМАКУ»

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА 

          сесія                 7                  скликання     

 

  ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

                березень 2019р                                                                                                   №

 

Звіт про повторне відстеження результативності

регуляторного акту « Про встановлення податку

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

у м. Токмаку»

 

 

            Відповідно до ст.25, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт голови групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики про відстеження результативності регуляторного акту « Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у м. Токмаку», Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту « Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у м. Токмаку», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 21.06.18 №2 (додається).

2. Відділу економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                               І.КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

                                                                              

                                                                                                          Додаток

до рішення міської ради

                                                                                                          від         березня  2019р. №

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акту

«Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у м. Токмаку », затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 21.06.18 №2

 

Виконавець : група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики.

Розробник: відділ економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради.

Ціль прийняття акту: виконання вимог чинного законодавства, врегулювання правовідносин між Токмацькою міською радою та суб’єктами господарювання, встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Строк виконання заходів з відстеження: 28.02.2019р. - 07.03.2019р.

Метод одержання результатів: показники:

 фінансового управління - звіт про надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до місцевого бюджету;

податкової інспекції щодо кількості суб’єктів господарювання, які  сплачують податок

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

Назва показника

За 2018р

За 2019р

Кількість СГ – юридичних осіб, які  сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Сплатили всього 52, з них:

За нежитлові приміщення 48

За житлові приміщення 4

Нарахували на 2019 рік: 50

Сплатили за 2 міс2019р: 35

з них:

За нежитлові приміщення 34

За житлові приміщення 1

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в місцевий бюджет від СГ -юридичних осіб (тис.грн.)

Сплатили всього 767 тис.грн, в т.ч.

За нежитлові приміщення 729,8 тис.грн

За житлові приміщення 37,2 тис.грн

Нарахували на 2019 рік: 1 738 тис.грн

Сплатили за 2 міс2019р: 158,5тис.грн, з них:

За нежитлові приміщення 158 тис.грн

За житлові приміщення 0,5

Кількість громадян, які  сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Нарахували на 2018 рік: 540

Сплатили всього 296, з них:

За нежитлові приміщення 153

За житлові приміщення 143

 

Сплатили за 2 міс2019р: 24, з них:

За нежитлові приміщення 17

За житлові приміщення 7

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в місцевий бюджет від громадян (грн.)

Нарахували на 2018 рік: 625,8 тис.грн

Сплатили всього 468,1тис.грн, в т.ч.

За нежитлові приміщення 318,3 тис.грн

За житлові приміщення 149,8 тис.грн

Сплатили за 2 міс2019р: 20тис.грн, з них:

За нежитлові приміщення 15,4 тис.грн

За житлові приміщення 4,6 тис.грн

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:      Кількість СГ – юридичних осіб, які  сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2019році зменшилася на дві одиниці, сума нарахування податку зросла на 971тис.грн у порівнянні із сплаченою у 2018 році сумою.

 Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в місцевий бюджет від громадян у 2018році дорівнює 74,8% від нарахованої суми.

За результатами кількісних та якісних показників роботи регуляторного акту можна зробити висновок, що регуляторний акт виконав поставлені завдання.

Але, виходячи із норм пункту 5 статті 2 та частини першої статті3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією із складових якої є бюджети місцевого самоврядування) становить один календарний рік. Тобто, органи місцевого самоврядування, в рамках , визначених Бюджетним та Податковим кодексами України приймають рішення про встановлення місцевих податків лише на наступний рік.

            Регуляторний акт потребує перегляду.

 

Міський голова                                                                                           І. КОТЕЛЕВСЬКИЙ