Друк

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ» ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (НОВА РЕДАКЦІЯ)

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 Р І Ш Е Н Н Я

                             сесія  сьомого скликання

 

 

_______________ 2019 р.                             № 

 

Про затвердження Статуту комунального підприємства «Токмак теплоенергія» Токмацької  міської ради (нова редакція)

 

Керуючись  ст. 25, п. 30 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», розглянувши звернення комунального підприємства «Токмак теплоенергія» Токмацької міської ради від 23.04.2019 №230, з метою внесення змін до розміру статутного капіталу підприємства,  Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Статут комунального підприємства «Токмак теплоенергія» Токмацької міської ради  (нова редакція), що додається.

3. Директору комунального підприємства «Токмак теплоенергія» Токмацької міської ради Мазнюку В.П. забезпечити проведення реєстрації Статуту комунального підприємства «Токомак теплоенергія» Токмацької міської ради, у порядку передбаченому чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Токмацької міської ради з питань життєзабезпечення міста.

 

 

Міський голова                                                                                               І.КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

«Затверджено»

Рішенням Токмацької

міської ради

від __________ 2019 року №

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

комунального підприємства

«Токмак теплоенергія»

Токмацької міської ради

(нова редакція)

 

  

 

 

м. Токмак

2019 р.


І. Загальні положення

 

Комунальне підприємство «Токмак теплоенергія» Токмацької міської ради  (далі по тексту – «Підприємство») є суб’єктом підприємницької діяльності засноване на комунальній власності територіальної  громади м. Токмак.

 

1.1. Повне найменування Підприємства:

Українською мовою - Комунальне підприємство «Токмак теплоенергія» Токмацької міської ради 

Скорочена назва:

Українською мовою – КП «Токмак теплоенергія»

 

1.2. Місце знаходження:

71701, Запорізька область, м. Токмак, вул.  Шевченка, 45 - А.

1.3. Власником Підприємства є Токмацька міська рада (надалі – Власник)

1.4. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно – правовими актами державних органів, органів місцевого самоврядування та чинним законодавством України.

     

ІІ. Мета і предмет діяльності Підприємства

     

 2.1. Метою діяльності Підприємства є: надання якісних послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:

 • постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
 • забір очищення та постачання води;
 • монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
 • діяльність у сфері інжинірингу геології та геодезії, надання послуг  технічного консультування в цих сферах.
 • установлення та монтаж машин і устаткування;
 • будівництво житлових і нежитлових будівель;
 • виробництво, транспортування, теплової енергії;
 • здійснення послуг з постачання теплової енергії, централізованого опалення, постачання гарячої води (підігрів води) та інших послуг споживачам;
 • укладання договорів зі споживачами та постачальниками енергоресурсів;
 • розроблення технічних умов монтажу вузлів обліку теплопостачання;
 • вирішення питання розвитку власної матеріально-технічної бази;
 • здійснення реконструкції, капітального (в межах фінансування) та поточного ремонту теплових мереж;
 • впровадження передових вітчизняних та закордонних технологій по енергопостачанню, розробка та втілення ефективних методів зниження собівартості наданих послуг;
 • впровадження передових енергозберігаючих технологій;
 • проведення пуско - налагоджувальних робіт та режимних випробувань на підвідомчих об'єктах;
 • здійснення монтажу, експлуатації та перевірки контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;
 • здійснення монтажу, експлуатація електрообладнання та проведення налагоджувальних робіт;
 • виконання робіт з гідро-, теплоізоляції конструкцій, устаткування та мереж і захисту їх від корозії;
 • розроблення технічних умов для проектування системи теплопостачання;
 • розроблення проектно кошторисної документації на облік теплової енергії, холодного та гарячого водопостачання; виконання монтажних робіт по встановленню облікової апаратури;
 • проектування та монтаж систем гарячого водопостачання;
 • утримання, експлуатація, ремонт котелень, теплових пунктів, теплових мереж та іншого інженерного обладнання;
 • проектування, монтаж та експлуатація систем обліку газу;
 • експлуатація газорозподільних пунктів та газового обладнання;
 • проектування, здійснення монтажу інженерних систем тепломереж, котельних і котельного устаткування, заміна котлів та їх експлуатація;
 • наладка теплових мереж, проведення гідравлічних розрахунків та випробувань;
 • проведення капітального (в межах фінансування ) та поточних ремонтів котелень, теплових пунктів та інженерного обладнання;
 • проведення земляних робіт;
 • здійснення заходів по охороні навколишнього середовища відповідно до чинного законодавства;
 • придбання необхідного устаткування, а також матеріалів з метою забезпечення стабільної експлуатації господарства в порядку, встановленому рішеннями Власником Токмацькою міською радою;
 • здійснення заходів по охороні власного майна;
 • добування підземних вод, експлуатація артезіанських свердловин і насосних станцій;
 • забезпечення питною водою споживачів у відповідності з договорами та ефективної роботи систем   водовідведення   в   межах технічних   можливостей   систем водопостачання та водовідведення;
 • виконання робіт, пов'язаних з безперебійним і безаварійним водопостачанням, експлуатація каналізаційних, насосних станцій та очисних споруд;
 • виконання  капітальних  та поточних ремонтів  об'єктів, що  знаходяться  в експлуатації,     забезпечення їх запасними частинами, приладами та обладнанням, будівництво нових об'єктів та систем водопостачання та водовідведення;
 • встановлення, повірка та ремонт, технічне обслуговування приладів обліку води і стоків;
 • господарсько - виробничі, комерційні, побутові та інші послуги;
 • підготовка та видача технічних умов на будівництво нових і реконструкцію діючих об'єктів господарської  діяльності юридичних осіб, в т.ч. фізичних   осіб, що користуються водопостачанням і водовідведенням, контроль за виконанням технічних умов;
 • розвиток та вдосконалення матеріальної та ремонтно-експлуатаційної бази Підприємства;
 • виконання функцій замовника на будівництво та капітальні ремонти об'єктів, фінансування яких виконується за рахунок бюджетних коштів, коштів основної діяльності та інших джерел;
 • прогнозування і розробка перспектив розвитку;
 • розробка, при відсутності відповідних державних нормативів, цін і тарифів або застосування договірних цін за надані Підприємством роботи, послуги, продукцію;
 • водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи;
 • будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;
 • збирання і оброблення стічних вод;
 • надання інших комерційних послуг;
 • інші спеціалізовані будівельні роботи; 
 • збирання, очищення та розподілення води; 
 • будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;

 інші монтажні роботи;

 • електромонтажні роботи;
  • здавання в оренду власного нерухомого майна;
  • надання інших індивідуальних послуг;
  • управління нерухомим майном;
  • оренда автомобілів;
  • оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування;

 оренда інших машин та устаткування;

 • рекламна діяльність;
 • прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів;
 • столярні та теслярські роботи;
 • малярні роботи та скління;
 • виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;
  •  інші роботи з завершення будівництва;
  • збирання та знищення інших відходів;
  • прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності;
  • провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури;
  • проектні роботи;
  • проектування внутрішніх інженерних систем і мереж
  • будівельні та монтажні роботи;
  • монтаж внутрішніх інженерних систем, мереж, приладів і засобів вимірювання;
  • захист конструкцій, устаткування та мереж;
  • пусконалагоджуванні роботи;
  • види та умови будівництва;
  • інші види діяльності, що відповідають меті діяльності Підприємства і здійснюються  відповідно до чинного законодавства України.
  • інвестиційний менеджмент;
  • створення бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів для підприємців, у тому числі іноземних;
  • вивчення кон’юнктупних світових та внутрішніх ринків;
  • організація та проведення, у тому числі міжнародних, науково-практичних заходів (конференцій, симпозіумів, зборів та інше), виставок, ярмарок, аукціонів, фестивалів, конкурсів тощо);
  • управлінське консультування, підготовка фахівців в рамках відповідних навчальних закладів, семінарів, конференцій, симпозіумів і т.д. і., зокрема закордонних;
  • маркетингові дослідження, консультації з питань комерційної діяльності фінансів управління;
  • оціночна діяльність;
  • юридична практика, здійснення представництва інтересів громадян, підприємців організацій за їх дорученням в судах та інших державних органах з питань інтелектуальної власності та захисту авторських прав;
  • транспортні перевезення, зокрема вантажним транспортом; складське господарство; організація перевезення вантажів; транспортне оброблення вантажів;
  • діяльність, пов’язана з створенням об’єктів інтелектуальної власності, придбанням, наданням та продажем патентів, ноу-хау, інших об’єктів інтелектуальної власності, та прав на них, авторських тощо;
  • маркетингові дослідження та проведення аналізу товарних ринків, тощо;
  • організація видавничої діяльності та здійснення випуску періодичних друкованих видань інформаційно-правового, громадсько-політичного, економічного, бухгалтерського, освітньо-правового, освітньо-культурного, духовного спрямування, тощо;
  • видавництво власних друкованих видань: журналів, газет, книг, каталогів, довідників тощо;
  • збирання, створення, редагування, підготовка інформації до друку та видання засобів масової інформації;
  • здійснення поліграфічної, фото-поліграфічної, редакційно-видавничої діяльності, комерційної діяльності у галузі реклами та інформації;
  • здійснення діяльності в галузі телебачення та радіомовлення;
  • розповсюдження телевізійних, радіомовних програм за допомогою технічних засобів зв’язку (трансляція)
  • організація діяльності комерційних телеканалів, а також кабельного, довідкового (телетексту)  та інших видів телерадіомовлення;
  • створення та експлуатація мереж кабельного (проводового), супутникового телебачення;
  •  виробництво, розповсюдження, трансляція реклами,  у тому числі соціальної рекламної інформації;
  • інформаційно-консультаційна, посередницька, комерційно-посередницька та представницька діяльність;
  • постачання сирої нафти та виробів з неї – бензину, дизельного палива, мазуту, тощо; електроенергії, вугілля, коксу, з України та зарубіжних країн;
  • транспортування нафти та нафтопродуктів;
  • постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом;
  • зберігання природного газу;
  • постачання та реалізація зрідженого газу;
  • розробка проектно-кошторисної документації і виконання робіт по будівництву та реконструкції і технічному переозброєнню систем газопостачання природним газом, включаючи газонаповнювальні станції і пункти, розподільчі газопроводи, споруди систем транспортування і використання газу. Експертиза проектів;
  • виконання робіт (монтаж, демонтаж, наладка, випробування, ремонт) по обладнанню автомобілів устаткуванням для використання природного та зрідженого газу як палива;
  • утримання, ремонт та експлуатація газових мереж, газозаправних мереж, газозаправних пунктів і станцій для заправки автомобілів природним  і зрідженим газом як паливом;
  • виробництво електричної енергії, реалізація іі споживачем;
  • розвиток і вдосконалення системи теплопостачання з метою якісного забезпечення тепловою енергією споживачів міста;
  • виробництво та реалізація промислової продукції (котлів, устаткування), модернізація теплотехнічного обладнання;
  • централізоване водопостачання та водовідведення;
  • опосвідчення кисневих балонів;
  • будівництво, відновлення та реконструкція, ремонтно-технічне обслуговування електричних та теплових мереж, будов, споруд, машин і механізмів. Їх технічне переозброєння;
  • виконання енергетичного нагляду за роботою, технічним станом електричних та тепловикористовуючих установок споживачів;
  • розвиток електрифікації у регіоні відповідно до перспективних планів розвитку енергетичних мереж і джерел;
  • виконання сантехнічних, електромонтажних та газифікаційних робіт на об'єктах будівництва та ремонту;
  • виробництво теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використання нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії);
  • оптове постачання електричної енергії;
  • постачання електричної енергії за нерегульованими тарифами;
  • постачання та передача електричної енергії електромережами Товариства;
  • експлуатація та ремонт газопроводів, мостів, тунелів, електростанцій, ТЕЦ, водоканалів;
  • транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
  • діяльність по забезпеченню робото спроможності електростанцій, що включає монтаж, наладку, ремонт і технічне обслуговування електротехнічного та теплотехнічного обладнання, апаратури та засобів захисту;
  • діяльність по забезпеченню робото спроможності теплових електростанцій;
  • діяльність по забезпеченню робото спроможності електричних мереж;
  • діяльність по забезпеченню робото спроможності котелень, що включає:
   монтаж, наладку, ремонт і технічне обслуговування теплотехнічного та другого технологічного обладнання, апаратури та засобів захисту котелень;
  • діяльність по забезпеченню робото спроможності, теплових мереж, що включає монтаж, наладку, ремонт та технічне обслуговування теплотехнічного та іншого технологічного обладнання, апаратури та засобів захисту теплових мереж;
  • розробка родовищ та корисних копалень;
  • проектування і будівництво об’єктів для добування, транспортування, збереження та переробки нафти і природного газу, для виробництва електро- та теплової енергії як на території України, так і за її межами, здійснення інших будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та проектних робіт.
  • розроблення конструкторської і технологічної документації, програмного продукту, виконання пускових та налагоджуваних робіт;
  • експлуатація і сервісне обслуговування об’єктів нафтогазової та газової промисловості, об’єктів тепло- та електроенергетики на території України та за межами.
  • інноваційна та інжинірингова діяльність.
  • виробнича діяльність (у т.ч. що пов’язана з товарами народного споживання промислово-технічного та іншого призначення).
  • побутове обслуговування населення (у т.ч. організація проекту)
  • надання послуг в галузі інтернет-технологій та комп’ютерної техніки;
  • організація дизайн-студій, рекламних агентств по впровадженню, створенню та обслуговуванню веб-сайтів, веб-старінок, інтернет-магазинів, віртуальних виставок, інших інформаційних, рекламних продуктів, що розміщуються в інтернет;
  • виробництво, розміщення, розповсюдження та технічна підтримка інтернет-реклами у тому числі соціальної та політичної;
  • провайдерська діяльність, розміщення (хостінг) інтернет-проектів власного виробництва і за домовленістю, сторонніх юридичних і фізичних осіб;
  • створення електронних інтернет-видань (газет, журналів тощо)
  • розробка та реалізація комп’ютерних програм та технологій;
  • виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
  • надання послуг телефонного зв’язку, а тому числі мобільного, супутникового та дилерська діяльність з операторами цього зв’язку;
  • торгівля технічними засобами зв’язку , у тому числі мобільного та радіозв’язку;
  • використання радіо частот;
  • організація курсів іноземних мов, бюро перекладів;
  • оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, продукцію виробничо-технічного призначення;
  • оптова та роздрібна торгівля пивом, лікеро-горілчаними виробами, спиртом етиловим, коньячним, плодовим;
  • оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами;
  • переробка. Виробництво харчових продуктів;
  • організація аптек, оптова та роздрібна торгівля медикаментами, фітопрепаратами, медичним обладнанням та приладами;
  • будівництво, оренда, експлуатація магазинів, малих архітектурних форм (павільйонів) створення фірмової мережі магазинів для реалізації продукції власного виробництва та одержаних від українських і іноземних юридичних і фізичних осіб товарів повсякденного вжитку, в тому числі продуктів харчування, промислових товарів;
  • створення та розвиток мережі закладів громадського харчування, відкриття та експлуатація ресторанів, кафе, барів, їдалень тощо;
  • заготівля, виробництво сільськогосподарської продукції, її переробка і реалізація оптом та вроздріб;
  • рекламна діяльність;
  • діяльність по організації та здійсненню внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, для чого Товариство може придбати, будувати, орендувати, експлуатувати будівлі, приміщення, транспортні засоби, а також використовувати іх спільно з іншими суб’єктами господарської діяльності на договірних засадах;
  • організація торгівлі транспортними засобами, автомобільними агрегатами та запасними частинами до них вітчизняного та іноземного виробництва;
  • сервісне технічне обслуговування вантажних та легкових автомобілів, їх поточний та капітальний ремонт; організація автомобільних стоянок;
  • оптовий та роздрібний продаж нафтопродуктів, паливо-мастильних матеріалів;
  • організація заправ очних станцій для автомобільного транспорту;
  • створення навчальних закладів для підготовки, перекваліфікації та підвищення кваліфікації спеціалістів у сферах діяльності, передбачених цим Статутом;
  • організація фотоательє, надання послуг населенню з виготовлення фотографій, різноманітної фотографічна продукції;
  • послуги в галузі розробки і виготовлення різноманітної технічної документації;
  • проектування, виготовлення металоконструкції, метало виборів;
  • виробництво та реалізація меблів;
  • виробництво та реалізація будівельних, обробних матеріалів, столярних виробів та фурнітури;
  • платні послуги в сфері культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності;
  • надання побутових послуг населенню, у тому числі організація перукарень, салонів краси, ательє по пошиттю та лагодженню одягу та взуття, пралень та хімчисток, ремонтних майстерень з лагодження шкіргалантерейних виробів, побутової техніки, організація фотоательє тощо;
  • організація готелів;
  • будівельно-інжинірингова діяльність, а саме виконання функцій генерального підрядника, генерального проектанта;
  • здійснення будівельно-монтажних робіт по зведенню приватних, кооперативних та державних (комунальних) житлових будинків та інших споруд;
  • проведення операцій з купівлі, продажу, оренди нерухомості та землі;
  • здійснення брокерської, митної брокерської діяльності;
  • надання агентських туристичних послуг, екскурсійна діяльність;
  • надання послуг, пов’язаних із профорієнтацією населення, організація кадрових агентств та здійснення посередницьких послуг у працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордоном;
  • формування колективів спеціалістів для тимчасової роботи на різноманітних об’єктах народного господарства України та за кордоном;
  • зовнішньоекономічна діяльність за всіма вищеназваними напрямами;
  • утримання, обслуговування внутрішньо будинкових мереж опалення, холодного та гарячого водопостачання, водовідведення.

2.3. Види діяльності, що вимагають спеціального дозволу, здійснюються підприємством при наявності відповідної ліцензії (дозволу).

 

ІІІ. Юридичний статус підприємства

 

3.1.      Підприємство є юридичною особою, має відокремлене  майно, самостійний баланс, рахунки в  установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, фірмові бланки та штамп. Права й обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство є суб'єктом підприємницької діяльності, здійснює свою діяльність на основі принципів  підприємництва  і  відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується Токмацькою міською радою.

3.3. Підприємство несе відповідальність за наслідки своєї діяльності в межах належного йому майна  відповідно до чинного законодавства України. Підприємство не несе відповідальність за зобов’язання Токмацької міської ради. В свою чергу Токмацька міська рада не несе відповідальності за зобов’язання Підприємства.

3.4.       Підприємство  має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.

3.5. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Основу плану складають заходи, передбачені п.п. 2.2. цього Статуту, а також рішення Власника Підприємства.

3.6. Токмацька міська рада не має права втручатись в оперативну і господарську діяльність Підприємства.

3.7. Підприємство може брати участь в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях діючих на добровільних засадах, укладати угоди про спільну діяльність, якщо це не суперечить законодавству з дозволу Власника. 

            

  ІV. Майно Підприємства

 

4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди, оборотні засоби, кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громди міста Токмак в особі Токмацької міської ради   і   закріплюється за ним на праві господарського  відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається майном, з обмеженням правомочності розпорядження щодо основних фондів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Основними фондами Підприємство має право розпоряджатися лише з дозволу Токмацької міської ради.

4.3.       Джерелами формування майна Підприємства є:

4.3.1. майно та кошти, передані Власником;

4.3.2. майно, придбане у інших юридичних осіб;

4.3.3. доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), а також від інших видів господарської діяльності;

4.3.4.   надходження від здачі в оренду або продажу (з дозволу Власника) майна закріпленого на праві господарського відання;

4.3.5.   майно, що надходить безоплатно  або у вигляді  безповоротної допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

4.3.6. кредити банків та інших кредиторів;

4.3.7. капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

4.3.8. майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

4.4. Вилучення майна Підприємства допускається не інакше як у випадках, на підставах і в порядку, передбачених чинним законодавством України.

4.5. Збитки, завдані Підприємству порушенням його майнових прав юридичними чи фізичними особами, а також органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються йому відповідно до чинного законодавства України.

4.6. Відчужувати, віддавати в заставу майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів, Підприємство має право лише за попередньою згодою Власника.

4.7. Підприємство зобов’язане забезпечити збереження майна і використовувати зазначене майно відповідно до його цільового призначення.

4.8. Підприємство має право передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам за попередньою згодою Власника.

4.9. Списання з балансу основних фондів Підприємства може проводитись згідно рішень Власника та діючого законодавства України.

4.10. Статутний капітал підприємства складає 3 572 057,80 гривень.

 

V. Управління Підприємством

5.1. Вищим органом управління Підприємством є Власник, який також може здійснювати свої права по управлінню Підприємством через уповноважені ним виконавчі органи місцевого самоврядування.

5.2. До компетенції Власника належить:

–        визначення основних напрямів діяльності Підприємства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

–        перевірка якості надання послуг;

–        затвердження, внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства, зміна розміру статутного капіталу;

–        затвердження річних результатів діяльності Підприємства;

–        вирішення питання про надання Підприємству кредитів;

–        прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

–        надання дозволу на відчуження та передачу в оренду нерухомого майна, якщо інше не передбачено рішенням Засновника або діючим законодавством України;

–        вирішення питання про надання Підприємству кредитів;

–        вирішення інших питань, які законодавством України та цим Статутом віднесені до виключної компетенції міської ради.

 

За рішенням Власника окремі з його повноважень, за винятком тих, що належать до його виключної компетенції, можуть делегуватись  виконавчим органам місцевого самоврядування.

 

5.3. Підприємство очолює Директор, який призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови та виконує посадові обов’язки згідно з  контрактом. Директор сам вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Власника.

5.4. Директор Підприємства:

- керує діяльністю Підприємства та несе відповідальність за результати господарської діяльності Підприємства, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, використання комунального майна і прибутку;

- розпоряджається в установленому порядку фінансовими, трудовими і матеріальними ресурсами;

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань та дотримання фінансової дисципліни згідно з чинним законодавством України та контрактом;

- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в усіх органах державної влади і органах місцевого самоврядування, установах, організаціях і судах, у відносинах з юридичними та фізичними особами,   видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки;

-  самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові;

-  затверджує штатний розпис, умови оплати праці робітників Підприємства у межах коштів Підприємства та кошторису витрат;

- приймає і звільняє працівників Підприємства згідно зі штатним розкладом та чинним трудовим законодавством;

- приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства;

- вчиняє інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, які згідно зі Статутом і законодавством мають бути узгоджені з Власником.

5.5. Директор підзвітний Власнику і організує виконання його рішень.

5.6. Директору надається право укладання колективного договору від імені Власника з трудовим колективом Підприємства.

     

VI. Трудовий колектив

 

6.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють відносини працівника з Підприємством.

6.2. Трудові стосунки Підприємства із членами трудового колективу будуються на підставі трудового законодавства України.

6.3. Права і обов’язки трудового колективу визначаються у колективному договорі.

Колективним договором регулюються виробничі, трудові, економічні, соціальні й інші відносини трудового колективу з роботодавцем.

6.4. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами (конференцією) та їх виборним органом, створеним відповідно до законодавства.

 

VII. Фінансово – господарська діяльність Підприємства

 

7.1.       Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

7.2. Прибуток (доходи) Підприємства складаються з надходжень від здійснення господарської діяльності, інших джерел, та коштів з програм Власника, які не суперечать діючому законодавству.

7.3. Перевірки фінансової та господарської  діяльності   Підприємства здійснюються Власником, державними податковими органами, іншими органами державної влади у межах визначених законом повноважень. Ревізії  та  перевірки не повинні    порушувати нормального режиму роботи Підприємства.

7.4.       Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами  в  усіх сферах господарської   діяльності здійснюються на основі договорів.

7.5. Порядок використання прибутку Підприємства визначає Власник.

 

VIII. Права та обов'язки Підприємства

 

8.1.       Підприємство має право:

8.1.1. придбавати матеріальні цінності;

8.1.2. самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність,  визначати  основні  напрямки  свого розвитку у відповідності зі своїми завданнями і цілями;

8.1.3. користуватися пільгами, які згідно з законодавством України, надані комунальним підприємствам;

8.1.4. самостійно   укладати   договори   (контракти)   з   юридичними   та фізичними особами;

8.1.5. надавати   платні   послуги   населенню   по   договірним   цінам   та реалізовувати самостійно свою продукцію(послуги).

8.2.       Обов'язки Підприємства:

8.2.1. вести свою господарську діяльність відповідно до законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень органів місцевого самоврядування та цього Статуту;

8.2.2. забезпечувати для всіх працівників Підприємства належні і безпечні умови праці;

8.2.3. забезпечувати своєчасну сплату податкових і інших обов'язкових платежів   відповідно до  умов  своєї  господарської  діяльності   та   чинного законодавства України;

8.2.4.   розробляти і  реалізовувати  кадрову  політику,  контролювати підвищення кваліфікації працівників;

8.2.5.   акумулювати грошові кошти, отримані від господарської діяльності, та витрачати їх в інтересах Підприємства у відповідності з поставленими завданнями та цілями;

8.2.6. здійснювати реконструкцію та  капітальний   ремонт   основних фондів;

8.2.7. забезпечувати своєчасне введення  в   експлуатацію   придбаного обладнання.

 

ІX. Соціальні гарантії, облік, звітність

 

9.1. Питання   соціального   розвитку, поліпшення  умов праці, житла, здоров'я,   оплати праці, гарантії обов'язкового медичного страхування та соціального забезпечення вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Підприємство здійснює оперативний  та бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог чинного законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законодавством.

9.3.       Контроль за фінансовою, а також за окремими видами діяльності підприємства здійснюється Власником, податковою інспекцією та іншими державним організаціями в межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством України.

9.4. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.

 

X. Ліквідація і реорганізація Підприємства

 

10.1. Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Власника або суду, згідно з чинним законодавством України.

10.2. Підприємство ліквідується також у випадках:

-    визнання його банкрутом;

-    за невиконання рішень про заборону діяльності Підприємства, встановлених законодавством;

-    за іншими підставами, передбаченими законодавчими актами України.

10.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником, у випадку банкрутства Підприємства – господарським судом. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються Власником або органом, який   прийняв   рішення   про   ліквідацію,   згідно   з   чинним   законодавством України. Ліквідаційна комісія  поміщає у  відповідних  друкованих  засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію Підприємства та про порядок і строки заяви кредиторами  претензій, а явних кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі відповідно до чинного законодавства України. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів та кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третім особам, складає ліквідаційний баланс та подає його Власнику.

10.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Підприємства. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства та подає його на затвердження органу,   який   призначив   ліквідаційну   комісію.   Достовірність   та   повнота ліквідаційного  балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством України порядку.

10.5. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується відповідно до рішення Власника.

10.6.     При   реорганізації   і   ліквідації   Підприємства   працівникам,  які звільняються,  гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

10.7.     Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру України.

 

XI. Заключні положення

11.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться після затвердження їх Власником та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.