Друк

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення єдиного податку у м. Токмак на 2020рік»

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

      сесія                 7                  скликання     

 

  ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

                                        2020р                                                                            №

 

Звіт про повторне відстеження результативності

регуляторного акту «Про встановлення єдиного

податку у м. Токмак на 2020рік»

 

 

 

            Відповідно до ст.25, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт голови групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики про відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення єдиного податку у м. Токмак на 2020рік»,

Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту «Про встановлення єдиного податку у м. Токмак на 2020рік», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 27.06.19 №2 (додається).

2. Відділу економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                         Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

                                                                             

 

                                                                                                           Додаток

до рішення міської ради

                                                                                                          від         березня  2020р. №

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акту

«Про встановлення єдиного податку у м. Токмак на 2020рік», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 27.06.19 №2

 

Виконавець : група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики.

Розробник: відділ економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради.

Ціль прийняття акту: виконання вимог чинного законодавства, врегулювання правовідносин між Токмацькою міською радою та суб’єктами господарювання, встановлення ставок єдиного податку.

Строк виконання заходів з відстеження: 28.02.2020р. - 05.03.2020р.

Метод одержання результатів: показники:

 фінансового управління - звіт про надходження єдиного податку до місцевого бюджету;

податкової інспекції щодо кількості суб’єктів господарювання, які  сплачують єдиний податок

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

Назва показника

Факт

за  2019

Факт за січень – лютий 2019р

План

на 2020р

Факт за січень – лютий 2020р

Кількість СГ – юридичних осіб, які  сплачують єдиний податок

 

 

 

 

 

Надходження єдиного податку в місцевий бюджет від СГ -юридичних осіб (тис.грн.)

2 355,04

 

545,3

 

 

 

392,8

 

Кількість фізичних осіб - підприємців, які  сплачують єдиний податок, всього:

 

 

 

 

в тому числі:  І група

 

 

 

 

                         ІІ група

 

 

 

 

                         у т.ч. роздрібна торгівля

 

 

 

 

                                   оптова торгівля

 

 

 

 

                         ІІІ група

 

 

 

 

Надходження єдиного податку в місцевий бюджет від фізичних осіб – підприємців, всього  (тис.грн.)

11710,19

 

2 234,82

 

 

2 832,49

в тому числі:  І група

 

 

 

 

                         ІІ група

 

 

 

 

                         у т.ч. роздрібна торгівля

 

 

 

 

                                   оптова торгівля

 

 

 

 

                         ІІІ група

 

 

 

 

ІV група

0,48

0,2

 

0,12

Загальна сума надходжень єдиного податку в місцевий бюджет  (тис.грн.)

14 065,71

 

2 780,38

 

 

3 225,41

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами кількісних та якісних показників роботи регуляторного акту можна зробити висновок, що сума надходжень податку за два місяці 2020року збільшилася у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 445,03тис.грн. за рахунок збільшення надходжень від фізичних осіб – платників єдиного податку на 597,67тис.грн, при цьому по юридичним особам зменшилися надходження на 152,5 тис.грн

Також виходячи із норм пункту 5 статті 2 та частини першої статті3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією із складових якої є бюджети місцевого самоврядування) становить один календарний рік. Тобто, органи місцевого самоврядування, в рамках , визначених Бюджетним та Податковим кодексами України приймають рішення про встановлення місцевих податків лише на наступний рік.

            Регуляторний акт потребує перегляду.

 

Міський голова                                                                                Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ