Друк

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Положення про цільовий фонд Токмацької міської ради для соціально - економічного розвитку міста Токмак»

УКРАЇНА

   ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

                                                 сесія                                                    скликання     

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

„     ” лютого  2017 року                                                                             №

 

Звіт про періодичне відстеження результативності

регуляторного акту «Про затвердження Положення

про цільовий фонд Токмацької міської ради для

соціально - економічного розвитку міста Токмак»

 

 

            Відповідно до ст.25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт голови групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики про відстеження результативності регуляторного акту  «Про затвердження Положення про цільовий фонд Токмацької міської ради для соціально - економічного розвитку міста Токмак», Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

            1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту «Про затвердження Положення про цільовий фонд Токмацької міської ради для соціально - економічного розвитку міста Токмак» (додається);

 

2. Відділу економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці.

 

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

Міський голова                                                                                          І.В. Котелевський

 

 

Проект внесено

відділом економіки виконавчого комітету

Токмацької міської ради                                                    

Начальник відділу                                                                                      Л.М.Аненко

Начальник юридичного відділу

виконавчого комітету  Токмацької міської ради                                    Т.Р.Левченко

 

 

 

                                                                                                          Додаток

до рішення міської ради

від         2017 р. №

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту ««Про затвердження Положення про цільовий фонд Токмацької міської ради для соціально - економічного розвитку міста Токмак»», прийнятого рішенням міської ради від 20.02.2014р. № 1

 

 

Виконавець: група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики.

Розробник: відділ економіки виконкому Токмацької міської ради

Ціль прийняття акту: сприяння практичному здійсненню соціально-економічного розвитку міста Токмак та спрямованих на розвиток міста та інших цілей у відповідності з рішенням міської ради

Строк виконання заходів з відстеження: 01.02.2017р. - 03.02.2017р.

Метод одержання результатів: Отримання даних по сумі надходжень до цільового фонду.

 

Показники результативності:

Показник

За 2013р

За  2014р

За 2015р

За 2016р

Сума надходжень до цільового фонду,   грн.

227

640

480

735

Кількість платників

3

2

2

2

           

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:  за результатами кількісних та якісних показників роботи регуляторного акту можна зробити висновок, що дане рішення виконало поставлені цілі. Регуляторний акт не потребує змін та доповнень.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                           І.В. Котелевський