Друк

Про дозвіл на поновлення договорів оренди землі

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

______________ сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

«__» травня  2017 р.                                                                                                                     №__ 

 

Про дозвіл на поновлення

договорів оренди землі

       Керуючись ст. ст. 12, 83, 93, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,  ст. ст. 16, 19, 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 25, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 106 Статуту територіальної громади міста Токмак Запорізької області, на підставі розглянутих заяв, наданих документів,                                    Токмацька міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,1801 га по вул. Городня, 8, кадастровий номер 2311000000:01:032:0090, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), громадянину Баранову Віталію Валерійовичу, який зареєстрований за адресою: РФ, Красноярський край, м. Норільськ, вул. Лауреатів, 47/73, шляхом укладення договору оренди землі терміном до «___» квітня 2027 року.

2. Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,2282 га по вул. Лермонтова (в районі буд. № 40), кадастровий номер 2311000000:01:002:0265, для ведення городництва, громадянину Вініченку Дмитру Михайловичу, який зареєстрований за адресою: м. Токмак, вул. Василя Вишиваного, 855/14,  шляхом укладення додаткової угоди  терміном до 25 квітня 2066 року.

3. Зобов’язати орендарів:

3.1. у місячний термін укласти договір оренди землі, додаткову угоду до договору оренди землі та провести державну реєстрацію речового права користування земельною ділянкою;

3.2. виконувати обов’язки землекористувачів відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

4. Після закінчення строку оренди земельної ділянки, термін оренди поновити або у встановленому порядку звільнити землю та передати її за належністю у стані, придатному для подальшого використання.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землекористування, архітектури, будівництва та екології.

 

Міський голова                                                                                                        І.В. Котелевський

 

Проект внесено:

управлінням комунальної власності ради

Начальник управління                                                                                               О.В. Сидоренко

 

Начальник юридичного відділу

виконкому міської ради                                                                                                 Т.Р. Левченко