Друк

Про хід виконання Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва міста Токмака у 2017 році

 

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

сесія          сьомого          скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

«_  _»                  2017р.                                                                                   №__

 

Про хід виконання Комплексної

програми розвитку малого і середнього

підприємництва міста Токмака

у 2017 році

 

            Керуючись п. 22 ст. 26 Закону  «Про місцеве самоврядування в Україні» на виконання Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» Розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 17.06.2016 №360 «Про розробку проектів Концепції розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на період до 2022 року та Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки» та рішення Токмацької міської ради від 20.10.2016р №7 «Про затвердження Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва міста Токмака на 2017-2018 роки»   Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Узяти до відома інформацію про хід виконання у 2017 році «Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва міста  на 2017-2018 роки» (Додається).

 

  1.  Відділу економіки виконкому розмістити дану інформацію на сайті Токмацької міської ради.

 

  1. Продовжити виконання напрямків за визначеними показниками та звітувати про виконання заходів, передбачених Комплексною програмою розвитку малого і середнього підприємництва міста Токмак, згідно з планом роботи Токмацької міської ради на 2018 рік, затвердженого рішенням Токмацької міської ради №15 від 21.12.2017року.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

 

Міський голова                                                                                       І.В. Котелевський

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва

міста Токмака на 2017 – 2018 роки

Найменування програми: Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва міста Токмака на 2017 – 2018 роки.

№ з/п

Загальна характеристика міста

1

Площа території – 3246 га.

Кількість населення – 31,5 тис. чол.

Специфіка – промисловість

2

Дата затвердження програми (найменування і номер відповідного документу)

Рішення міської ради від

 „20” жовтня 2016року №7

3

Замовник Програми

Головний розробник Програми

Співрозробники

Токмацька міська рада

Відділ економіки виконкому

Громадська рада при виконавчому комітеті Токмацької міської ради

4

Мета і перелік пріоритетних завдань Програми

 

Розробка стратегії розвитку малого і середнього підприємництва у взаємозв’язку з проблемами соціально-економічного розвитку міста, комплексного розвитку території міста, збереження діючих та створення нових робочих місць, наповнення бюджетів усіх рівнів, залучення вітчизняного і іноземного інвестора

5

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Дані станом на  01.10.2016

Очікувані показники

2017 рік

Факт за 2017р

2018 рік

 

1. Кількість діючих малих та середніх підприємств/кількість МП на 10 тис. чол. наявного населення (одиниць)

32,8

36

 

40

 

2. Чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах (осіб)

1545

2000

2270

2500

 

3. Чисельність найманих працюючих на малих та середніх підприємствах

1482

2300

 

2400

 

4. Кількість підприємців – фізичних осіб

2064

2100

1655

2150

 

5. Кількість фермерських господарств (одиниць)

1

1

0

1

 

6. Надходження до міського бюджету (тис. грн.)

18 493

27100

33132,2

29500

 

  1. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць)

-          бізнес-центри

-          бізнес-інкубатори

-          технопарки

-          лізингові центри

-          фінансово-кредитні установи: (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

-          фонди підтримки підприємництва

-          інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

-          біржі

-          інформаційно-консультативні установи

-          страхові компанії

-          аудиторські фірми

-          громадські організації

 

 

 

1

-

-

-

3

 

-

-

-

 

-

1

3

-

3

 

 

 

1

-

-

-

3

 

-

-

-

 

-

1

3

-

3

 

 

 

1

-

-

-

3

 

-

-

-

 

-

1

3

-

3

 

 

 

1

-

-

-

3

 

-

-

-

 

-

1

3

-

4

 

8. Залучення СМП до виконання робіт /послуг за бюджетні кошти - кількість (одиниць)/обсяги (тис. грн.)

19/537,5

20/700

90/

18 826,3

22/800,0

 

9. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

309

320

322

330

 

10. Кількість створених робочих місць (одиниць)

549

1029

881

1100

6.

Термін і етапи реалізації Програми

2017 – 2018 роки

7.

Перелік цільових проектів і підпрограм

Програма зайнятості населення м. Токмак на 2017-2018 роки; Інвестиційні програми суб’єктів господарювання

8.

Вартість програми - обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів

Згідно кошторису

9.

Основні джерела фінансування розвитку малого підприємництва міста

- кошти підприємців

- місцевий бюджет

- державна програма

- інвестиції

- кошти банків

10.

Система організації контролю за виконанням Програми

Щоквартальний аналіз виконання заходів, передбачених Програмою,  інформування головного управління економіки облдержадміністрації, розгляд виконання заходів на засіданні Координаційної ради з питань розвитку малого підприємництва, звіт про хід виконання Програми на сесії Токмацької міської ради.

                 

 

 

Стан і аналіз розвитку малого і середнього підприємництва у місті

 

Сфера підприємництва – це важливий сектор розвитку економіки держави та міста. Підприємці беруть на себе відповідальність та ризики ведення підприємницької діяльності та створюють матеріальні й нематеріальні блага, які є основою благополуччя країни, формують значну частину податкових надходжень державного та місцевого бюджетів.

Промисловими середніми підприємствами  міста за   10 місяців  2017 р. було реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 204,4 млн. грн. (у відпускних цінах без ПДВ та акцизного збору), що на 61,3 % більше проти в.п. минулого року

За 9 місяців 2017 року   підприємствами та організаціями усіх форм власності м. Токмака  освоєно інвестицій в основний капітал 297,2 млн. грн. що більше в 40 разів  проти показника в. п. минулого року

Середньооблікова кількість штатних працівників за 9 місяців 2017 року   зменшилась проти в. п. минулого року на 3,1% та склала 4037 осіб. Середньооблікова кількість штатних працівників в  III кварталі  2017 року   склала  4070 осіб.  В III кварталі 2017 року  прийнято 137 працівників, вибуло 232 працівника, що складає відповідно до середньооблікової кількості штатних працівників 3,4% та 5,7%.

Рівень середньомісячної заробітної плати одного найманого працівника у   м. Токмак за 9 місяців 2017 року становив 5165,27 гривень, що  49,3% більше проти в. п. минулого року, але складає  78,0% до середньо обласного показника. У ІII кварталі  2017 року   заробітна плата штатних працівників склала 5720,28 грн., це  80,9 % до середньо обласного показника.

Фонд оплати праці працівників без урахування  малих підприємств  склав 187,7  млн. грн.., що більше   проти в. п. минулого року на 44,6%.

За даними Об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Запорізькій області кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва у місті становить 2270 одиниці,що складає 92,4% до показника минулого року.

 З них: фізичних осіб - підприємців 1655 осіб, підприємств 615 одиниць, у тому числі середніх 5 одиниць,малих 610 одиниць.

Чисельність зайнятих в секторі  малого та середнього підприємництва (включаючи фізичних осіб - підприємців) складає 3144 осіб.,що на 24,6% менше ніж в минулому році.

Частка надходжень від фізичних осіб - підприємців до бюджетів усіх рівнів складає 13,0%, або 10214,8 тис.грн.

     З метою створення доступних та зручних умов для отримання адміністративних послуг, отримання дозвільних документів, запобігання та протидії корупції в місті  діє Центр надання адміністративних послуг.

     Суб'єкт господарювання за одержанням документів дозвільного характеру, що видаються місцевими дозвільними органами, звертається лише до державного адміністратора.  Протягом  2017рік надійшло 4704 звернень по адмінпослугам, по яких видано 4630 рішень  та 10 звернень по документам дозвільного характеру, по яких видано 10 рішень.

Щоквартально оприлюднюється в засобах масової інформації перелік інвестиційно-привабливих приміщень комунальної власності.

З початку року Токмацьким міськрайцентром зайнятості проведений 1341 семінар  для осіб які звернулися до центру зайнятості з техніки пошуку роботи. 322 особи направлено на навчання незайнятого населення основам  підприємницької діяльності.

Оцінюючи економічний і ресурсний потенціал м. Токмака для перспективного розвитку слід врахувати той фактор, що місто було орієнованим на розвиток великої промисловості. Важливим фактором для розвитку малого і середнього підприємництва є стан та перспективи розвитку ринку праці. Головною проблемою ринку праці залишається невідповідність пошуку та пропозиції робочої сили.

Станом на 01.01.2018року у міськрай центрі зайнятості зареєстровано 2154 особи (на 01.01.2017р -2470), в тому числі із статусом безробітного 1251особа (на 01.01.2017р -1559). У 2017році рівень безробіття коливався від 11,54 % до 7,7% . 

Із-за обмеженості  коштів в місцевому бюджеті у  2017 році не виділялись кошти на  підтримку малого підприємництва. Станом на 01.01.2017року  2 особи отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

 Згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" протягом 2017 року Токмацькою міською радою прийнято п’ять регуляторних актів  та затверджено один звіт про повторне відстеження та  шість звітів про періодичне відстеження регуляторних актів. На виконання вимог статті 34 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» всі проекти регуляторних актів направлялися на погодження до Департаменту державної регуляторної політики  Державної регуляторної служби України для розгляду та надання висновків.

 Виконавчим комітетом Токмацької міської ради протягом 2017 року прийнятий один регуляторний акт та затверджено один звіт про повторне та два звіти про періодичне  відстеження регуляторних актів.

Вагомим внеском по впровадженню Закону України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” є можливість для громади реально побачити, як буде спрацьовувати той чи інший регуляторний акт і, головне, - наскільки правильним було їх прийняття.31 січня 2017року Токмацькою міською радою розглянутий проект та прийнято рішення №4 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у м.Токмаку» на 2017рік, яким встановлено додаткові пільги із сплати: *податку на об'єкти житлової нерухомості:

-інвалідам першої і другої групи;

-фізичним особам, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

-учасникам АТО та локальних війн,  ветеранам війни (в т.ч. ветеранам АТО та локальних війн) та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

*податку на об'єкти нежитлової нерухомості:

 - які перебувають у власності фізичних осіб платників податку;

 - які перебувають у власності комунальних підприємств;

- які перебувають у власності підприємств, що здійснюють військово – патріотичну, технічну підготовку призовників і військовослужбовців;

 - які перебувають у власності релігійних організацій .

31 січня 2017року Токмацькою міською радою розглянутий проект та прийнято рішення №3 «Про встановлення єдиного податку у м.Токмаку» на 2017рік для платників першої групи єдиного податку у розмірі 6% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

22 червня 2017року сесією міської ради по регуляторній процедурі прийняті два рішення про встановлення єдиного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2018рік.

 

Постановою Кабінету Міністрів України №732 від 27 вересня 2017року місту Токмаку надано статус депресивної територій на п’ять років. Рішенням Токмацької міської ради №1 від 20.11.2017року погоджено проект розпорядження  Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції державної цільової програми подолання депресивності міста Токмак Запорізької області на 2017 -2022 роки» та Концепцію Державної цільової програми подолання депресивності міста Токмак Запорізької області на 2017-2022роки. Постановою Кабінету Міністрів України №732 від 27 вересня 2017року «Про надання статусу депресивної території м. Токмаку Запорізької області у 2017 році» визначено, що Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства разом з іншими центральними органами виконавчої влади та Запорізькою обласною державною адміністрацією за участю Токмацької міської ради у шестимісячний строк необхідно розробити і подати Кабінетові Міністрів України проект програми подолання депресивності території м. Токмака.

На виконання даного заходу розпорядженням міського голови 04 жовтня 2017року затверджено склад робочої групи з питань координації роботи по розробці проекту програми подолання депресивності території міста Токмака. Робочою групою проводяться засідання «круглих столів»,  фокус – групи з різними верствами населення, задіяні наукові співробітники  щодо обговорення  пропозицій до проекту заходів Програми, розробляються конкретні проектні пропозиції, які планується подати на розгляд до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства для включення в проект Державної програми подолання депресивного стану міста Токмак. Проекти направлені на створення нових робочих місць, підвищення рівня середньої заробітної плати по місту та залучення інвестицій на територію міста.

 

В лютому місяці поточного року підписані додаткові угоди з Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) щодо збільшення коштів фонду на фінансування проекту «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло  по вул. Революційна,55к м. Токмак, Запорізької області» (14,6 млн. грн. замість 13,0 млн. грн.) та проекту «Реконструкція Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, по вул. Шевченко,52 м. Токмак Запорізької області» (7,3 млн. грн. замість 4,5 млн. грн.).

В травні поточного року УФСІ разом з Агенціями по впровадженню мікропроектів підписали договори на виконання будівельних робіт з переможцями тендерів. З червня місяця на обох об’єктах розпочаті будівельні роботи.

 

З обласного бюджету у 2017 році  місту Токмак виділені кошти на реалізацію наступних проектів та заходів:

1. «Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання частини будівлі по вул. Центральна,55К, м Токмак, Запорізької області» - 2000,0 тис. грн.

2. «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Шевченка, 3, м. Токмак, Запорізької області» - 1580,139 тис. грн.

3. «Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання адміністративних послуг, розташований за адресою - вул. Володимирська, 265 м.Токмак Запорізької області» - 1165,0 тис. грн.

4. «Будівництво артезіанської свердловини на мікрорайоні "Центральний" м. Токмак Запорізької області» на суму 2315,295 тис. грн.

 

З екологічного фонду обласного бюджету місту Токмак виділено 13411,04 тис. грн. на:

5. Реалізацію 8-х проектів з реконструкції споруд для збирання вод поверхневого стоку з вулиць міста на суму 1166,986 тис. грн.

6. Проект «Реконструкція контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів  у місті Токмак Запорізької області» - 752,0 тис. грн.

7. Заходи з озеленення міста. Реконструкція зеленої зони центральної частини міста Токмак Запорізької області – 1230,0 тис. грн.

8. Розробку 33-х проектів з реконструкції споруд для збирання вод поверхневого стоку з вулиць міста на загальну суму 1621,051 тис. грн.

 

Проект «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Шевченка, 3, м. Токмак, Запорізької області» відібраний до фінансування у 2017 році в рамках проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України», що фінансується Європейським інвестиційним банком.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України визначено головним розпорядником коштів бюджетної програми (загальнодержавні витрати) за ПКВК 2761600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для оновлення України» (далі-Субвенція).

Відповідно до додатків 1 та 4 постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 754 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів країни від 25.11.2015 № 1068» визначено розпорядників субвенції за місцевими бюджетами за проектами, що реалізуються у рамках Субвенції.

По субпроекту «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Шевченка, 3 м. Токмак, Запорізької області» сума зазначеної Субвенції на місто Токмак протягом 2017-2018 років складає 3035 633 грн., у тому числі на поточний рік -  910,690 тис.грн.

Крім того 5 інших проектів на загальну суму 50715,766 тис. грн. попередньо відібрані до фінансування у 2018 році.

 

Для  участі в конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році підготовлено та направлено до регіональної комісії пакети документів по наступним проектам:

1. Покращення якості послуг з централізованого водопостачання в місті Токмак Запорізької області шляхом придбання спеціального транспорту та обладнання.

2. Підвищення якості надання первинної медико-санітарної допомоги в місті Токмак Запорізької області шляхом придбання спеціального транспорту.

3. Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №4 імені В.Н.Нерез по вул.. Серьогіна,2 м.Токмак Запорізької області.

4. Реконструкція Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, по вул. Шевченко,52 м. Токмак Запорізької області.

 

Для отримання у 2017 році коштів на фінансування проекту «Реконструкція будівлі музичної школи, за адресою: вул. Дружби,246  м. Токмак Запорізької області. Утеплення стін, заміна вікон та дверей на металопластикові з використанням енергозберігаючих технологій» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій до народного депутату Валентирова С.В. було направлено відповідного листа.

 

Виконком прийняв участь в обговоренні проекту Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України. До Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України надано пропозицію щодо внесення доповнень до вказаної програми.

 

У 2017році відбулося приєднання до ініціативи Європейської Комісії «Угода мерів». Розпочато підготовку Програми «План дій сталого енергетичного розвитку міста Токмака до 2030 року» (відбувається першочерговий збір інформації). Завдяки підготовці та затвердженні на сесії міської ради Програми «План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Токмака до 2030 роки» місто автоматично отримає право участі у всіх грантових проектах та програмах, які оголошуються Європейською Комісією для підписантів «Угоди мерів». Це значно підвищує можливості до залучення коштів іноземних інвесторів, фондів та організацій на розвиток соціальної інфраструктури та комунального господарства.

 

Подання прийнятої на сесії міської ради Програми «План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Токмака до 2030 роки» до штаб-квартири ініціативи «Угода мерів» в Брюсселі фактично означає долучення міста до всього потенціалу менторської та фінансової допомоги, яку отримують учасники добровільної ініціативи Європейської Комісії «Угода мерів». Основними напрямками залучення коштів стане підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери. Уся діяльність в рамках виконання цього завдання буде полягати у реалізації безпосередньо заходів Програми «План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Токмака до 2030 роки», які, в свою чергу, спрямовані на скорочення споживання енергоносіїв, витрат місцевого бюджету на їх сплату та викидів СО2 у атмосферу. Також планується збільшити частку альтернативної енергетики у комунальному господарстві міста не менш ніж на 20%.

 

Приєдналися до ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання». Вже зібрано інформацію та підготовлено повноцінні 8 підпункти. Отримали позитивну відповідь від GIZ щодо допомоги в розробці СВОТ – аналізу. Триває підготовка Програми «План місцевого економічного розвитку». Завдяки підготовці та затвердженню рішенням сесії міської ради документу Програми «План місцевого економічного розвитку» відбудеться сприяння потенціалу місцевих органів влади в стимулюванні економічного зростання, підвищення рівня зайнятості, забезпечення участі громадян в економічних, соціальних і культурних процесах на місцевому рівні, а також підвищення добробуту та якості життя.

Практична імплементація ініціативи передбачає розвиток професійних навичок і потенціалу місцевих органів влади для реалізації Програми «План місцевого економічного розвитку» відповідно до принципів належного державного і раціонального фінансового управління; налагодження партнерства та взаємодії на місцевому рівні, заснованого на принципах державно-приватного діалогу, з метою здійснення заходів, які сприяють зростанню, розвитку зайнятості, а також створення нових знань і поширення передового досвіду з метою стимулювання учасників процесу розвитку, демонстрації нових підходів на практиці та підтримка заходів, спрямованих на місцевий економічний розвиток.

 

Долучення у 2017році до проекту Уряду Німеччини «Енергоефективність у громадах ІІ». Усі відібрані учасники цього проекту отримають автоматично доступ до міжнародних фінансових ресурсів для реалізації проектів в енергозбереженні та підвищенні енергоефективності бюджетної сфери. Уся необхідна нормативна база буде прийнята та закріплена відповідними документами протягом зими 2018 року. Найбільш і швидкі, і вмотивовані учасники цього проекту першими отримають і рекомендації, і доступ до фінансів. Реалізація цього завдання дозволить створити набір взаємопов'язаних або взаємодіючих елементів, необхідних для розробки і впровадження енергетичної політики та енергетичних цілей, а також процесів та методик для досягнення цих цілей. Так, наприклад, система щоденного енергомоніторингу дає можливість економити 5-15% видатків на енергоресурси.

У рамках цього заходу будуть розроблені та відповідно затверджені: концепція енергетичного менеджменту міста Токмака, методика впровадження єдиної електронної системи моніторингу споживання енергоносіїв у бюджетній сфері, регламентовано діяльність координаційної ради з питань підвищення енергоефективності при міському голові та багато іншого. Наявність подібної нормативної бази полегшує доступ до фінансових ресурсів іноземних інвесторів та дозволяє ефективно залучати кошти на впровадження енергоефективних та енергоощадних проектів.

 

Долучення до проекту «Гідна праця», який реалізує Український фонд соціальних інвестицій при фінансовій підтримці Уряду Німеччини. У листопаді 2017 року Український фонд соціальних інвестицій започаткував програму «Гідна праця» за кошти Уряду Німеччини, надані через Німецький банк розвитку KfW.

Близько 50 переселенців та місцевих мешканців вдосконалять свої професійні навички, завдяки чому зможуть знайти нову роботу або відкрити власну справу. Також у програмі візьмуть участь старшокласники, які готуються почати професійний шлях.

Переселенці і молодь навчаться активно шукати роботу, презентувати себе, працювати з відмовами та досягати цілей. Учасники програми вчитимуться на тренінгах, модульних програмах, пройдуть курси перекваліфікації та бізнес-курси. Старшокласники зможуть визначити майбутню професію під час тренінгів з професійної орієнтації.

 

 

Начальник відділу економіки                                                             Л.М. Аненко