Друк

Про затвердження Програми соціально - економічного та культурного розвитку та основні показники економічного і соціального розвитку м. Токмака на 2019 рік

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

    сесія                       7                     скликання

 

Р І Ш ЕН Н Я

            22 .11.2018р                                                                                                        

 

Про затвердження Програми соціально - економічного

та культурного розвитку та  основні показники

економічного і соціального розвитку м. Токмака на 2019 рік

 

  Відповідно до ст. 25, п. 22  ч.1 ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 11 Закону України „ Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмака,  Токмацька міська рада

  ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму соціально – економічного та культурного розвитку (додається) та основні показники економічного і соціального розвитку м. Токмака на 2019 рік (додаток 1,2).

2. Доручити  виконавчому комітету Токмацької  міської  ради спрямувати зусилля відділів, управлінь та інших структурних підрозділів органів виконавчої влади на реалізацію основних завдань Програми соціально - економічного та культурного розвитку м. Токмака на 2019 рік, зосередивши увагу на реалізації конкретних заходів, спрямованих на забезпечення у 2019 році структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання, розв’язання соціальних проблем та підвищення добробуту населення

  3. Виконкому міської ради щопівроку подавати Токмацькій міській раді інформацію про стан виконання Програми соціально - економічного та культурного розвитку м. Токмака на 2019 рік.

  4. Контроль за виконанням Програми соціально - економічного та культурного розвитку м. Токмака на 2019 рік покласти на постійну комісію Токмацької міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

 

Міський голова                                                                                           І.КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

                                                                              Затверджено

                                                                               рішенням    Токмацької  міської    ради

                                                                                від              11.2018 р.       №

   

ЗМІСТ

 

 

Стор.

I Вступ

3

II.Аналіз виконання економічного і соціального розвитку м.Токмак

 за  2018 рік

15

1. Основні тенденції соціально економічного розвитку м. Токмак

15

2. Головні проблеми розвитку економіки й соціальної сфери

24

III. Цілі й пріоритети економічного і соціального розвитку на 2019 рік

27

IV. Шляхи Пов’язання головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери та досягнення поставлених цілей

28

1.Розвиток реального сектору економіки

 

1)Промисловий комплекс

28

2)Розвиток ринкової інфраструктури

 

29

3) Енергозбереження та енергоефективність

29

4)Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність(іноземні інвестиції).          

29

4.1) Капітальні інвестиції та розвиток логістики.

 

29

 5) Регуляторна політика та розвиток підприємництва

30

2. Соціальна сфера

 

1)      Зайнятість населення та ринок праці

30

2)      Грошові доходи населення

31

3)Соціальне забезпечення

32

    4) Охорона праці

33

    5) Житлово комунальне господарство

33

3. Гуманітарна сфера

 

1)      Охорона здоров’я

34

2) Освіта.

34

3) Підтримка сім’ї, молоді та дітей

35

4)Розвиток фізичної культури

35

3)      Розвиток культури

36

4. Охорона навколишнього природного середовища

36

5.Уфективне управління у сфері регіонального розвитку

 

1)      Наповнення бюджету, оптимізація і контроль бюджетних витрат

36

6. Цивільний захист (цивільна оборона) та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації

37

V. Додаток 1. Основні показники економічного і соціального розвитку м. Токмак  на 2019 рік

 

Додаток 2. Перелік  місцевих цільових програм

 

 

 

I. Вступ

 

Програма соціально-економічного та культурного  розвитку  м. Токмака  на 2018 рік (далі Програма) розроблена відповідно до ст.143 Конституції України, розпорядження голови облдержадміністрації від  02.10.2018 №525 «Про організацію розробки проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2019 рік».

При розробці Програми враховано:

стратегічні напрями, оперативні цілі та завдання, визначені Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року (постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385);

 Стратегію регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 25.02.2016 № 1) та План заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 01.03.2018 № 55);

прогноз економічного і соціального розвитку України на               2019-2021 роки, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546;

 Стратегічний план розвитку міста Токмака       Запорізької області на період 2018-2036 роки (рішення міської ради від 22.02.2018р. № 13).

Програма розроблена на основі пропозицій управлінь та відділів виконавчого комітету Токмацької  міської ради, базується на комплексі галузевих прогнозів підприємств міста з використанням аналітичних матеріалів та статистичних даних щодо розвитку міста за  2017 –2018 роки та прогнозних тенденцій на 2019 рік, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів з урахуванням фінансових можливостей. В ній вказані першочергові заходи, які необхідно реалізувати у 2019 році  для досягнення поставленої мети.

Програма реалізовуватиметься шляхом тісної співпраці органів місцевого самоврядування, міської ради та громадських організацій.

Завдання і заходи, передбачені Програмою, відображені в Стратегічному плані розвитку міста Токмака         Запорізької області на період 2018-2036 роки та міських цільових програмах по кожному напрямку.

У разі потреби, в процесі виконання Програми, за пропозиціями виконавчих органів ради та при уточненні бюджету м. Токмак на 2019 рік, можуть вноситися зміни та доповнення.

II.   Аналіз економічного та соціального розвитку м. Токмака за 9 місяців 2018 року.

  1. Основні тенденції соціально – економічного розвитку міста Токмак

 

Промисловість

З початку   2018 року  промисловий комплекс закріпив відновлювальні тенденції зростання виробничого потенціалу. Промисловими підприємствами  міста за 8 місяців поточного року було реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 204.8 млн. грн, що на 29.4 % більше проти  відповідного періоду минулого року. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу населення склав 1621.5 грн.

До кінця року очікується реалізувати промислової продукції на 307.2 млн. грн, що складе 111.6% до минулого року.

У 2019 році обсяг реалізації промислової продукції  планується  збільшити   на  10,0 %, та досягти  337.9 млн.грн , в основному через збільшення  обсягів реалізації в галузях  виробництва харчових продуктів та оброблення металу і машинобудування.

                         Економіка міста представлена наступним спектром галузей матеріального виробництва, а саме: металургія  та оброблення металу, машинобудування, харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів.

До галузі машинобудування та металообробки належать підприємства: ПрАТ „Токмацький Ковальсько-штампувальний завод”, ТДВ “Токмацький Завод  „Прогрес”.

        До галузі харчової промисловості належать два підприємства: ТОВ „Перлина Запоріжжя”, ТОВ „Хліб Токмака.

ПрАТ Ковальсько - штампувальний завод  є спеціалізованим підприємством для забезпечення сталевими штампованими заготовками підприємств автомобільного та сільськогосподарського машинобудування,вагонобудівних,гірничошахтних та інших підприємств.

Основна група ковальсько-штампувального обладнання представлена ​​технологічними лініями: на базі кривошипних гарячештамповочних 630, 1600, 2500, 4000 і 6300 т.с. пресів і горизонтально-кувальних машин - 800 і 1250 т.с..

Здійснена   ресертифікація системи управління якістю ПрАТ «ТКШЗ» на відповідність міжнародного стандарту ISO 9001 версії 2015 року.

Середньоспискова  чисельністю працюючих 349 осіб,( в порівнянні з в.п. минулого року зменшилась 3,9% - 14 осіб).

 Середньомісячна заробітна плата за 9 місяців п. р. складає 5799,0 грн., збільшилася в порівнянні з в. п. минулого року на 41,9%.  Підприємство вчасно сплачує платежі до бюджетів,заробітну плату та на звітну дату  всі працівники в основному працюють повний робочий тиждень.

      Обсяг випуску промислової продукції в порівняних цінах за 9 місяців 2018 року склав 131258,0 тис.грн.,що  в  2 рази більше проти  в.п. минулого року.

Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах за 9 місяців 2018 року склав 136 590,0 тис.грн., що на 62,8% більше проти в.п. минулого року, до кінця року планується здійснити  реалізацію на  175011,0 тис.грн.

ПрАТ «Токмацький Ковальсько штампувальним заводом» за за 9 місяців 2018 виготовлено  3,095 тис.тн. штамповок, що на 36,5% більше в.п. минулого року.

Обсяг експорту товарів склав 8415,0 тис. грн., до кінця року планується 11220,0 тис.грн.

                        З метою оновлення номенклатури випускаємої продукції з початку  2018р. були освоєні 10 нових  найменувань поковок.

Підприємством введено в дію компресор з частинним регулюванням продуктивністю 54куб.м за хв., що дає змогу зменшити питомі витрати електроенергії на виробництво стислого повітря. Витрати на реалізацію цього заходу склали 2800 тис. грн. та здійснені за рахунок коштів підприємства.

Підприємство співпрацює з підприємствами  ПАТ« Дніпровагонмаш», ПАТ «АвтоКраз», ПАТ «Крюковський вагонобудівний завод», «Балканське єхо»Болгарія.

ПАТ ”Токмацький Ковальсько штампувальним завод» експортує свою продукцію до Болгарії.

ТДВ Токмацький завод «Прогрес», віднесений до другої групи заводів машинобудування, спеціалізується на виготовленні металевих конструкцій  для трансформаторної промисловості України та інших країн, сільськогосподарської техніки та виконанні складально-зварювальних робіт, робіт з обробки металу різної складності.

Також на виготовленні виробів військового призначення, виробів для ремонтних робіт дизельних двигунів, комплектуючих трансформаторної техніки та інші. Всі вироби та металоконструкції оброблюються металевим піском і покриваються високоякісними емалевими фарбами виробництва CHING Германія, що надає можливість використовувати їх в складних кліматичних умовах. 

Підприємство має виробничу базу для виготовлення металоконструкцій до 6 класу складності. 

ТДВ "Токмацький завод "Прогрес" сертифікований у міжнародній системі сертифікації SIC та отримав сертифікати №SIC.MS.057.ISO9001.136, №SIC.MS.057.ISO14001.137, №SIC.MS.057.OHSAS18001.138, №SIC.MS.057.SА8001.139, від 02.03.2017р. до 01.03.2020р.

 Середньоспискова чисельність  працівників станом на 01.09.2018 – 28 осіб та збільшилась проти в.п. минулого року майже в 2 рази. (13 осіб).Підприємство працює за скороченим тижнем.

           На теперішній час завантаженість виробництва складає  

  5-10 %,  відсутній достатній обсяг замовлень з виробництва продукції, існують фінансові обмеження.  Підприємство працює з ТОВ «Українська бронітехніка», Державним підприємством «Миколаївський бронетанковий завод». В поточному році оновлено номенклатуру продукції(блок такелажний,зачіпка,ролики,осі). Підприємство працює з замовленнями фізичних осіб.

На промислових площах ТОВ „Гора -Україна” на даний час працює ТОВ «Перлина Запоріжжя» яка  займається вирощуванням та глибокою переробкою овочів та фруктів.  Середньоспискова чисельність працюючих 74  особи.  Використання передових аграрних методик та сучасного обладнання дозволяє випускати плодоовочеві консерви найвищої якості.

ТОВ «Перлина Запоріжжя» впроваджена система управління безпечністю харчових продуктів стосовно консервної продукції, що відповідає вимогам НАССР ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга» Сертифікат UA.MQ.042 CУБХП 71-15 від 21. 07. 2015р.

            За 9 місяців 2018 року ТОВ «Перлина Запоріжжя» випущено продукції в порівняних цінах 52404,0 тис. грн.,що на 31,1% більше проти в. п. минулого року. Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах  склав 21618,0 тис. грн, що на 58,4% більше проти в. п. минулого року.

 З початку року  виготовило 2,447  тис. тн. консервів, що на 4,7 % більше проти  в.п. минулого року.  Середньомісячна заробітна плата за 9 місяців п.р. складає 3914,0 грн. Підприємство вчасно сплачує платежі до бюджетів та заробітну плату.

Продукція має великий попит як в Україні, так і в країнах близького зарубіжжя та реалізується через роздрібну торгівельну мережу. 

ТОВ «Хліб Токмака» - 86 працівників можуть  виготовляти  3,0 тис. тон за рік  хлібобулочних виробів. За 1 квартал 2018 року виготовлено 177,0 тонн. хлібобулочних виробів.

 На підприємстві впроваджена система управління безпечністю харчових продуктів від 14.07.2016р Сертифікат UA.MQ.042 CУБХП 85-16 стосовно борошна пшеничного,хліба та хлібобулочних виробів 10.61.21:10.71.11

Підприємством виготовляється близько 15 видів хлібобулочних виробів,х низ 3 з брошна в/г,7 з борошна 1/г,5 з житньо-пшеничного борошна.

Хлібобулочними виробами населення міста забезпечено в повному обсязі. У місті реалізацію своєї продукції здійснюють ПАТ Запорізький хлібозавод №3, ПАТ Бердянський хлібозавод, ПАТ Оріхівський хлібокомбінат, Дніпропетровський хлібокомбінат, та інші. Також здійснюється  випікання хліба вдома.

Через  нестабільність у промисловому комплексі виникає  перерозподіл та витік  людських ресурсів, кваліфікованих кадрів.

 

Фінансові показники

За дев’ять місяців 2018 року доходи бюджету міста Токмака склали                  240,4 млн. грн., з  них  до  загального    фонду     бюджету     надійшло          58,6 млн. грн., спеціального – 4,0 млн. грн., отримано офіційних трансфертів – 177,8 млн. грн.

Станом на 01.10.2018 доходи загального фонду бюджету міста Токмака без врахування міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 58,6 млн. грн., що становить 105,6 % до затверджених планових показників на відповідний період. Мобілізовано надходжень на 3,1 млн. грн. більше від запланованого. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 8,4 млн. грн., або на 16,7 %.

До спеціального фонду міського бюджету надійшло доходів без врахування міжбюджетних трансфертів у сумі 4,0 млн. грн. (173,6 % до плану на відповідний період), що на 0,8 млн. грн. або на 15,9 % менше надходжень за аналогічний період 2017 року.

Видатки міського бюджету за дев’ять місяців 2018 року  виконані в сумі 256,9 млн. грн., що на 28,0 млн. грн. більше проти видатків за відповідний період 2017 року, з них видатки загального фонду бюджету склали 236,5 млн. грн., або 96,7 % до затверджених показників відповідного періоду та більше проти видатків за  минулий рік на 18,0 млн. грн., видатки спеціального фонду склали – 20,4 млн. грн., що на 10,0  млн. грн. більше проти видатків за  відповідний період 2017 року. 

В 2018 році очікується отримано 322,4 млн. грн. доходів до місцевого бюджету, що більше минулого року на 6,6% .   Дотацій та субвенцій планується отримати в сумі 238,4 млн.грн.  Видатки складуть в  сумі 368,0 млн.грн.

Найбільшими доходними джерелами в загальній сумі надходжень доходів загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) є податок та збір на доходи фізичних осіб, внутрішні податки на товари та послуги,  (акцизний податок),  податок на майно, єдиний податок.

  В 2019 році плануються показники: доходи – 343,5 млн.грн, видатки -382,0 млн.грн.,( з урахуванням дотації по субсидіям), дотації, субвенції 254,8  млн.грн. Показники  будуть скореговані після затвердження бюджету.

 

Капітальні інвестиції

            За 6 міс поточного року підприємствами та організаціями усіх форм власності м. Токмака    освоєно інвестицій в основний капітал в обсязі 332866  тис. грн.,що в 3,4 рази більше проти в.п. минулого року.     У технологічній структурі інвестицій в основний капітал переважає частка інвестицій в матеріальні активи, а саме інженерні споруди,машини обладнання та інвентар.

За підсумками роботи в 2018 року планується освоїти  інвестицій в сумі 579400 тис.грн., що більше проти минулого 2017 року на 57,3%.

Значні вкладення в капітальні інвестиції в 2017-2018 роках відбулися за рахунок  реалізації  з грудня 2016 року компанією ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» проекту - будівництво сонячної електростанції потужністю 50 МВт. В 2018 році відбулося  вкладення коштів в зв’язку з будівництвом II пускового комплексу Сонячної електростанції ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» .

Основним джерелом наповнювання у 2019році будуть   кошти залучених інвесторів, підприємств, індивідуальних забудовників,  та у разі фінансування кошти обласного екологічного фонду.

  В 1 півріччі 2018 року  введення   в експлуатацію житла не здійснювалося.

Основними причинами скорочення показників житлового будівництва в місті стали: недостатня платоспроможність населення, скорочення його чисельності  та наявність значної кількості  квартир на вторинному ринку житла , що не спонукає будівельні організації будувати нове житло

За 2018 рік  очікується ввести в експлуатацію  600 кв.м. житла, що складє 100,% до Програмного завдання . Розвиток житлового будівництва в поточному році ведеться виключно за власні кошти населення.

В 2019р. очікується ввести в експлуатацію 600 кв.м  житлової площі, що на рівні 2018 року.

 Розвиток житлового будівництва в 2019 році планується за рахунок   індивідуальних забудовників .

 

Транспорт

На території міста працюють два спеціалізованих автопідприємства :   ТОВ „ Магістраль - В” та ПрАТ «Токмацьке автопідприємство 12308» і 1 – фізична особа – підприємець Яковенко В.В. Функціонують 3 автобусні маршрути.

Для роботи на маршрутах загального користування забезпечено  використання   сертифікованих автобусів відповідного класу, які відповідають вимогам , викладеним у ст.34 Закону України “ Про автомобільний транспорт ” в кількості 8 одиниць.

Перевезення населення міста також забезпечується за рахунок приватних перевізників на таксі по замовленню.

Робота маршрутних таксі та таксі сприяє зниженню напруги пасажирообігу, що в свою чергу створює сприятливі умови для роботи і відпочинку населення міста.

  За 8 місяців  2018 року  у. м. Токмак перевезено    0,625 млн. чол. пасажирів автотранспортом загального користування з урахуванням  пасажирообігу  фізичних та юридичних осіб, що складає  162,1 % до показника відповідного періоду минулого року. Пасажирообіг  за 8 місяців 2018р досяг 9,8 млн. пас. км. та збільшився  в 2,4 рази.

До кінця 2018 року очікується перевезти 0,938 млн. чол. пасажирів,що перевищить  Програмне завдання на 57,4%.

            В 2019 році планується збільшення обсягу перевезень пасажирів на

104%  , поток  пасажирів прогнозується  довести до 0,975 млн. чол. Перевозки пасажирів у місті здійснюються транспортом приватних підприємців.

Вантажів автотранспортом загального користування  за 9 міс. поточного року перевезено  24,1  тис. тонн., що більше в. п. минулого року на 11,5%. Вантажообіг  за 8 місяців 2018року  досяг 9,5 млн. т. км., та збільшився проти в.п. минулого року на 18,6%. До кінця поточного року очікується перевезти 36,2 тис.тн. та програмне завдання виконати на 106,8%

Значне збільшення  вантажообігу виникло в зв’зку з відкриттям у

м. Токмак нового складу представництва компанії кур’єрської служби «Делівері».

            В 2018 році прогнозується збільшення  обсягу перевезень на 5,0 % , тобто до 38,0 тис.т .

            Постійно проводиться  робота по упорядкуванню руху міського автотранспорту і поліпшення обслуговування пасажироперевезень.

 

Залучення іноземних інвестицій та стан інвестиційної діяльності

Інформація про загальний обсяг іноземних  інвестицій, залучений в економіку міста Токмак   станом на 01.01.2018 року, 01.07.2018 року   в статистичних бюлетенях відсутня.  Дані не оприлюднюється з метою забезпечення вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Проведено аналіз залучення інвестицій. Підприємствам міста розіслані листи щодо їх перспектив залучення іноземних інвестицій до кінця 2018 та 2019 років. Пропозиції від підприємств не надійшли.

        Прогноз надходжень прямих іноземних інвестицій до кінця 2018 та 2019 рік не має можливості здійснити через конфіденційність такої інформації.

Пріоритетними галузями для залучення інвестицій є: машинобудування та металообробка, житлово - комунальна, харчова промисловість, виробництво будівельних матеріалів, легка промисловість (виробництво одягу та ін.). Перспективним напрямом промисловості є розвиток інноваційноємних виробництв.

У місті Токмак триває реалізація наступних мікропроектів в рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ V», який фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини через Німецький банк розвитку KfW.

1.«Створення житлових умов для ВПО в м.Токмак, Запорізька область (соціальне житло – квартири)/KfW».

Головні завдання – реконструкція нежитлової будівлі під житло для вимушено-переселених осіб (загально-будівельні роботи та облаштування 17 квартир).

Міжнародна організація (або іноземна держава), яка є донором допомоги – Український фонд соціальних інвестицій.

Загальна вартість – 13 000 000,0 грн.

Безпосередній отримувач коштів – підрядна організація ТОВ "Авєга"

Термін виконання – 2017-2018 роки.

Етапи реалізації – впровадження

Стан виконання  - 90,91 % від запланованих заходів.

 

2.«Покращення умов надання послуг шкільної освіти для громади м. Токмака. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ЗОШ І-ІІІст. №5, навчання громади. Токмацький район, Запорізька область/KFW».

Головні завдання – термомодернізація, реконструкція будівлі школи (заміна вікон, відкоси внутрішні та зовнішні, заміна шиферу покрівлі ЗОШ на металочерепичну з частковою реконструкцією кроквяної системи, улаштування водостічної системи, заміна каналізації).

Загальна вартість – 7 300 000,0 грн.

Міжнародна організація (або іноземна держава), яка є донором допомоги – Український фонд соціальних інвестицій.

Безпосередній отримувач коштів – підрядна організація ТОВ "Будівельна компанія "Аста Моноліт"

Термін виконання – 2017-2018 роки.

Етапи реалізації – впровадження

Виконання - 88,17 % від запланованих.

 

3.Згідно із Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»)

Відповідно до додатків 1 та 4 постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 754 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів країни від 25.11.2015 № 1068» визначено розпорядників субвенції за місцевими бюджетами за проектами, що реалізуються у рамках Субвенції.

По субпроекту «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Шевченка, 3 м. Токмак, Запорізької області» сума зазначеної Субвенції на місто Токмак протягом 2017-2019 років складає 3035633 грн.

 

4. Назва проекту, програми: Фаза впровадження програми «U-LEAD з Європою».

Термін виконання: 01.04.2019.

Загальна вартість: згідно до укладених Декларацій про наміри та Технічного завдання, місто Токмак отримує 128 одиниць комп’ютерної техніки, 126 одиниць меблів та встановити 1 систему електронного документообігу.

 Головні завдання: створення спільного Центру надання адміністративних послуг ОМС та РДА (без ліквідації ЦНАП РДА) у Токмацькій міській раді Токмацького району Запорізької області.

Міжнародна організація (або іноземна держава), яка є донором допомоги: проект «U-LEAD з Європою».

Безпосередній отримувач коштів: отримання коштів проектом не передбачене.

Етапи впровадження: з вересня 2018 по квітень 2019 року.

Сума використаних коштів, обсяг та вартість виконаних робіт за проектом (програмою): -

Обсяг та вартість робіт, запланованих на ІV квартал 2018 року: згідно із укладеним Технічним завданням для створення ЦНАП у рамках Фази впровадження програми «U-LEAD з Європою».

 

5.Завдяки підготовці та затвердженні на сесії Токмацької міської ради Програми «План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Токмака до 2030 роки» місто  автоматично отримує право участі у всіх грантових проектах та програмах, які оголошуються Європейською Комісією для підписантів «Угоди мерів». Це значно підвищує можливості до залучення коштів іноземних інвесторів, фондів та організацій на розвиток соціальної інфраструктури та комунального господарства.

Токмацька міська рада планує впровадити на території міста Токмак Запорізької області проект «Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області» проектною потужністю 50 мВт..

Вартість введення в експлуатацію І черги фотоелектричної системи  потужністю 2 мВт становить 82,5 млн. грн., за кошти місцевого бюджету у поточному році розроблено проектно-кошторисну документацію по обєкту "Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області."

 

Щодо впровадження проектів по створенню промислових парків у Запорізькій області, на теперішній час у м. Токмак розроблено проект відведення та зареєстровано право власності (свідоцтво про право власності індексний номер 25463976 від 12.08.2014) за Токмацькою міською радою на земельну ділянку площею 4,5 га по вул. Володимирська (в районі будинку №257) кадастровий номер 2311000000:01:042:0074, для розміщення та експлуатації основних, машинобудівних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, для будівництва  об’єкта харчової промисловості.

З метою подальшої реалізації проекту був визначений перелік заходів, спрямованих на проведення робіт із забезпечення об’єкта зовнішніми комунікаційними мережами:

Враховуючи те, що на теперішній час вид об’єкта харчової промисловості, його потужності та потреби не визначено, неможливо точно розрахувати вартість робіт по забезпеченню його зовнішніми комунікаційними мережами через відсутність вихідних даних.

 

Показники фонду оплати праці

Середньооблікова кількість штатних працівників в 1 півріччя 2018 року   збільшилась проти в.п. минулого року на 1,2 % та склала 4095 осіб.

Збільшилася чисельність на підприємствах ТДВ "Токмацький завод "Прогрес" та ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ».

Рівень середньомісячної заробітної плати одного найманого працівника у м. Токмак у 1 півріччі 2018 року становив 5980,55 гривень, що  22,1% більше проти в. п. минулого року, але складає  70,8% до середньо обласного показника. Існує не тільки значне, але й стійке відставання міста за цим показником .

        Фонд оплати праці за 6 місяців 2018 року  штатних працівників без урахування  малих підприємств,  склав 146942,1тис. грн, що більше    проти в.п. минулого року на 23,5 %.

            За 2018 рік  очікується  отримати фонд заробітної плати в обсязі 324102,9 млн.грн, що  більше минулого року на 25,9%. Середньомісячна заробітна плата очікується до кінця року в сумі 6595,5 грн., середньоспискова чисельність штатних працівників складе 4095,0 осіб.

       В  2019 році прогнозується збільшення ФОП на   18,0 % який складе  382,4 млн. грн. ,середньомісячна заробітна плата  збільшиться на 18,0 % та складе  7782,7  грн. Середньоспискова чисельність штатних працівників прогнозується на рівні 2018 року  складе 4095 осіб.

 ФОП малих  та середніх підприємств прогнозується відповідно  на рівні 43,6 млн.грн. та 45,3 млн.грн.

 

Трудові ресурси та  демографічна ситуація

Станом на 01.08.2018 року за оцінкою чисельність наявного населення у м. Токмаку складає 31,263 тис. осіб  та останні роки відстежується тенденція до зменшення. На протязі 2018 року зменшення склало 0,5% (близько 154 осіб). Природне скорочення склало 154 особи. Одним із чинників скорочення є міграційний процес. 35,4% від наявного населення складають люди пенсійного віку. Станом на 01.09.2018 року їх чисельність склала 11,2 тис. осіб. та зменшилась в порівнянні з в. п. минулого року на 4,3%.

            За підсумками 1 півріччя 2018 року середньооблікова кількість  робітників і службовців –  складає    4095  чоловік, за останніми статистичними даними чисельність робітників малих підприємств – 0,669 тис. чол.,середніх підприємств 0,771 тис. осіб. Відслідковується динаміка збільшення чисельності працюючих, так в порівнянні з минулим роком середньооблікова кількість  робітників і службовців збільшилась на 1,2%, середніх підприємств на 3,6%. Середньооблікова кількість  робітників малих підприємств зменшилась на 6,8%.

Збільшилася чисельність на підприємствах ТДВ "Токмацький завод "Прогрес" та ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ».

            Середньоблікова кількість штатних працівників по місту до кінця 2018 року складе  4,095 тис.осіб, на малих підприємствах 0,700 тис.осіб, середніх підприємствах 0,771 тис.осіб.

В 2019 році середньоспискова чисельність штатних працівників прогнозується на  рівні 2018 року  та складе 4095 осіб.

  Чисельність малих та середніх підприємств  планується відповідно збільшити на 2,0%,  та 1,0%,та  складе 0,714 тис. осіб та  0,778 тис.осіб .

     З метою покращення ситуації на ринку праці працевлаштовано за направленням центру зайнятості 41 чол., направлено на навчання новим професіям 56 чол., взяли участь у громадських роботах 408 чол.

Постійно оновлюється банк даних вакансій для працевлаштування безробітних. На жаль, станом на 01.10.18р ситуація на зареєстрованому ринку праці така, що  число претендентів на 1 вакансію 35 особи.           

У міському центрі зайнятості станом на 01.10.18р. перебували на обліку 999 жителі міста., до кінця 2018 року очікується збільшення до 1100осіб.,

що менше проти минулого року на 12,1%.

В 2019 році прогнозується що  кількість безробітних що перебувають  обліку залишиться на рівні очікуваного показника за 2018 рік та складе 1100 осіб.

            Середня чисельність наявного населення , виходячи з динаміки останніх років, планується на рівні 31,2 тис.осіб.

 

Сфера послуг

Загальний обсяг роздрібного товарообігу підприємств основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля по м. Токмак за 1 півріччя 2018 року склав 161,4  млн. грн., що на 12,7% більше проти в.п. минулого року.

За підсумками 2018 року очікується отримати товарообіг в сумі 334,4 млн.грн., що складе 105,8% до показника 2017 року та 100,0% до Програмного завдання.

В 2019 році обсяг роздрібного товарообігу підприємств основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля збільшиться на 105,0% та складе 351,1 млн.грн. Збільшення товарообігу планується за рахунок відкриття нових торгових точок.

 В місті функціонують супермаркети «АТБ» та «Економ Плюс» «33 кв.м», в 2кв. 2018 року відкрито міні-маркет «Економ-плюс» по вул. Шевченка, ряд магазинів розширили торгівельну площу та відповідно асортимент товарів.

Функціонують 2 ринки загальною площею 12,008 тис.кв.м. на яких здійснюється торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, 2213 торгових місць. За рахунок реконструкції на ринках міста, дещо збільшена кількість торгових місць, упорядкована торгівля по групах, здійснено розмежування  по торговельних зонах.

З метою упорядкування торгівлі біля центрального ринку та в мікрорайоні міста «Ахрамєєвка» частина території закріплена за КП «Міський ринок» ТМР для торгівлі сезонними овочами та фруктами на 20 торгових місць. Біля центрального ринку закріплена територія для розміщення торгових точок для місцевих виробників ;

Для реалізації плодоовочевої продукції фермерами та населенням надаються торговельні міста на ринках міста , в III кварталі 2018 року погоджено розміщення 5 об’єктів дрібнороздрібної торгівлі плодоовочевою продукцією в мікрорайонах міста.

          З метою запобігання безпідставного  зростання цін та виникнення ажіотажного попиту на окремі групи товару проводиться щотижневий моніторинг цін на основні продукти харчування.

За січень - червень поточного року реалізовано послуг ( в ринкових цінах) в обсязі 25,3  млн.грн, що на 14,7 % більше проти в.п. минулого року. Реалізація послуг населенню залишилась на рівні минулого року та склала 5,3 млн.грн.

За підсумками 2018 року очікується  реалізувати послуг ( в ринкових цінах) в обсязі  55,0 тис.грн.,в тому числі населенню  в обсязі 12,0 млн.грн. Програмне завдання по реалізації послуг  очікується виконати відповідно 112,6%  та 102,8%. 

   Відповідно до дислокації кількість суб’єктів які надають побутові послуги   складає 52 одиниці.

 В 2019 році планується збільшення обсягу реалізованих послуг як взагалі так і населенню  відповідно на 10,0 % та 5,0%., що складе 60,5 млн.грн. та 12,6 млн.грн.

Станом на 01.10.2018 року в бюджеті міста Токмака видатки  по бюджету розвитку передбачені у сумі – 7797,3 тис. грн. Використано коштів у сумі – 2429,3 тис.грн., у тому числі по бюджетним установам міста:

*По виконавчому комітету Токмацької МР затверджений план видатків по бюджету розвитку – 359,0  тис.грн.,видатки склали – 355,4 тис.грн.,    у тому числі:                                                                                         - 115,4 тис.грн. по центру первинної медико-санітарної допомоги на придбання 17 од. ноутбуків для терапевтів та педіатрів центру;

 - 240,0 тис. грн. за рахунок коштів «Субвенції на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції» на  придбання  житла для 2 дітей-сиріт загальною площею – 56,2 кв.м.

         *По відділу освіти Токмацької МР затверджений план видатків по бюджету розвитку – 509,5 грн. ,видатки склали – 509,1 грн.,    у тому числі:                                                                                        

За рахунок коштів бюджету розвитку міста – 157,5 тис. грн., в т.ч. на придбання серверу та системних блоків по бухгалтерії – 20,4 тис. грн., по загальноосвітнім школам міста: на придбання інтерактивних пристроїв – 6,4 тис. грн., на придбання ноутбуків – 10,1 тис. грн., придбання інтерактивного комплексу – 21,5 тис. грн., на придбання 9 од. ноутбуків та 9 од.багатопрофільних пристроїв струменевих (МФУ ) для вчителів початкових класів шкіл міста для забезпечення здійснення освітнього процесу за стандартами Нової української школи  спрямовано 99,1 тис.грн.

За рахунок залишку коштів обласної освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення здійснення освітнього процесу за стандартами Нової української школи  спрямовано 99,1 тис.грн. на придбання 9 од. ноутбуків та 9 од.багатопрофільних пристроїв струменевих (МФУ ) для вчителів початкових класів шкіл міста.

            За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"  по загальноосвітнім школам міста спрямовано 88,6 тис. грн., з них на придбання 2-х інтерактивних пристроїв – 14,9 тис. грн., на придбання 3 од. ноутбуків – 23,5 тис. грн., придбання інтерактивного комплексу – 50,2 тис. грн.

         За рахунок коштів «Іншої субвенції» на виконання депутатських повноважень спрямовано  – 38,0 тис. грн., з них на придбання акустичних систем для Токмацької загальноосвітньої школи №1 – 26,0 тис. грн., на придбання персонального комп’ютера в зборі для дошкільного навчального закладу «Олімпійський» – 12 тис. грн.

 За рахунок коштів субвенції  з Державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами спрямовано 125,9 тис. грн. на придбання 2 од.ноутбуків, МФУ, проектору,комплекту шкільної та дидактичної меблі і дидактичного матеріалу для інклюзивно-ресурсного центру.

           *По Управлінню соціального захисту Токмацької МР затверджений план видатків по бюджету розвитку – 692,7 тис.грн., видатки відсутні.

*По відділу культури Токмацької МР затверджений план видатків по бюджету розвитку – 106,5 тис. грн., видатки склали – 103,7 тис.грн.,    у тому числі:                                                                                        

- 19,8 тис.грн. на придбання комп’ютеру та кольорового принтеру для  дитячої музичної школи ;

- 48,7 тис.грн.  на придбання звукової апаратури для дитячої музичної школи;                                  - 28,2 тис.грн. на придбання проекційного екрану для сцени Будинку культури;                                - 7,0 тис.грн. на придбання комп’ютеру для бухгалтерії.

            *По відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Токмацької МР затверджений план видатків по бюджету розвитку – 7,0 тис.грн., видатки склали – 6,6 тис.грн.

Кошти спрямовані на придбання принтеру для дитячо-юнацької спортивної школі «Дизеліст».

            *По Управлінню комунального господарства Токмацької МР затверджений план видатків по бюджету розвитку – 5455,5 тис. грн. , видатки склали – 1440,0 тис.грн.,    у тому числі:                                                                                         

- 1300,0 тис.грн. для поповнення статутного фонду по КП «Токмактеплоенергія» Токмацької міської ради на погашення кредиторської заборгованості  по договору-лізингу на придбання основних засобів.        

- 135,0 тис.грн. на оплату за виготовлення проектно-кошторисної документаціїна будівництво фотоелектричної системи м.Токмак.

 -   5,0 тис.грн. на оплату за виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію нежилого приміщення для розташування центру надання адміністративних послуг по вул. Центральна, 55-В.

            *По Управлінню комунальної власності Токмацької МР затверджений план видатків по бюджету розвитку – 20,0 тис. грн., видатки склали – 14,4 тис.грн.,    у тому числі:                                                                                         

- 9,2 тис.грн. на придбання  ноутбуку для управління комунальної власності.  

- 5,2 тис.грн. на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок по вулицях  Чкалова, 1Г, Б.Хмельницького,  106. 

 

Охорона природи

В місті Токмак затверджена та діє «Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів  та забезпечення екологічної безпеки міста Токмак на 2016-2018 роки» затверджена рішенням сесії міської ради від 21.12.2017 р.  № 5  «Про затвердження Програм на 2018 рік».

Джерелами  формування спеціального фонду місцевого бюджету є:

- екологічний податок;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності.

Рішенням Запорізької обласної ради від 28.03.2013 року № 29 затверджено обласну комплексну програму «Охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Відповідною програмою затверджено напрямок «Поліпшення якості атмосферного повітря», яким передбачено оцінку ризику, який спричиняють здоров’ю населення викиди шкідливих речовин промислових підприємств м. Токмака, строк виконання – 2016-2018р.р.

Основні джерела забруднення атмосферного повітря – промислові підприємства та автотранспорт.

В зв’язку із зменшенням об’ємів виробництва підприємствами м. Токмак  викиди шкідливих речовин в повітря значно скоротились.

Основні підприємства – забруднювачі навколишнього середовища   стаціонарними джерелами:

-   ПрАТ “Токмацький Ковальсько-штампувальний завод”;

-   ТОВ “Перлина Запоріжжя”;

-   ТОВ “Хліб Токмака”;

-   ДП “Токмацький державний ветеринарно-санітарний завод”.

Всі підприємства – забруднювачі мають дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами відповідно до яких розроблені заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.

Токмацький міжрайонний відділ Державна Установа "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" проведено 212 дослідження атмосферного повітря, перевищень встановлених нормативів гранично допустимих викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря не зафіксовано.

Пересувні джерела забруднення атмосферного повітря на території міста не зареєстровані.           

Залишок коштів на початок 2018 року склав 39,2 тис. грн.

Заплановані надходження на 2018 рік склали 92,0 тис. грн.    

На 2018 рік затверджені кошти для виконання природоохоронних заходів у сумі  72,849 тис. грн.

Станом на 01.10.2018р. у місцевий екологічний фонд надійшло 80,35 тис. грн.

З початку року профінансований захід «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і захоронення відходів в рамках заходів приурочених до Дня довкілля» на суму 5999 грн..

Разом залишок станом на 01.10.2018 року склав 68,8 тис. грн.

До кінця року планується використати  передбачені на 2018 рік асигнування в повному обсязі.

З обласного екологічного фонду  у 2018 році  місту Токмак виділені кошти в сумі 43576,474 тис. грн які планується освоїти в повному обсязі на реалізацію наступних проектів:

1. Реалізацію 23-х проектів з реконструкції споруд для збирання вод поверхневого стоку з вулиць міста на суму 39402,834тис. грн.

2. Розробку 25 проектів з реконструкції споруд для збирання вод поверхневого стоку з вулиць міста на загальну суму 1238,603 тис. грн.

3. Розробку 3-х проектів для реалізації заходів з озеленення міста, реконструкції зеленої зони 3-х мікрорайонів на загальну суму 143,0 тис. грн.

4. Реалізацію 2-х заходів з озеленення міста , реконструкція зеленої зони 2-х мікрорайонів – 2792,037 тис. грн.

 На 2019 рік заплановано надходжень до місцевого екологічного фонду в розмірі 63,8 тис. грн..

Заплановані надходження до місцевого екологічного фонду в розмірі 63,8 тис. грн. будуть спрямовані на:

  1. Заходи з озеленення м. Токмак – 57,0 тис. грн., в тому числі:

- придбання саджанців клена гостролистого – 20 шт. x 1,3 тис. грн. = 26,0 тис. грн.;

- придбання саджанців липи – 20 шт. x 1,55 тис. грн. = 31,0 тис. грн.

2. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і захоронення відходів в рамках заходів приурочених до Дня довкілля – 6,8 тис. грн.

Cуми очікуваних надходжень не є остаточними та можуть бути змінені при формуванні бюджету на 2019 рік та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

Розвиток малого підприємництва

Рішенням сесії  міської ради від 20.10.2016р  № 7  затверджено Комплексну програма розвитку малого підприємництва міста Токмака на 2017-2018 роки.

За статистичними даними  в  2017р.  у м. Токмаку діяло всього  109 підприємств, з яких 7 середніх та 102 малих.

За оцінкою найбільша частка кількості підприємств за розмірами (у % до загальної кількості підприємств) належала малим підприємствам (93,6%), середнім – 6,4 %. Кількість малих підприємств складає 102 одиниці , що на 16, або 18,6% більше проти минулого року.  Кількість середніх підприємств збільшилося на 2 та склало 7 одиниць. Чисельність найманих працівників на малих підприємствах складає 669 осіб та зменшилася в порівняння з минулим роком на  7,0 %(50 осіб). Кількість найманих  працівників на середніх підприємствах складає 771 осіб та  збільшилась в порівняння з минулим роком на 3,6% (27 осіб)

Останні роки відмічалася тенденція до зниження  кількості малих підприємств (2013рік- 115од; 2014рік- 103 од; 2015р -99 од.,2016- 86 од.)  В 2017 році динаміка змінилася в позитивну сторону.

Витрати на оплату праці найманих працівників малих та середніх підприємств складають 68,1 млн.грн., що більше проти  минулого року на 64,0%.

Витрати на оплату праці найманих працівників малих підприємств у 2017р. склали 32,4  млн.грн., що на 79,5 % більше проти 2016 року.      Середньомісячна заробітна плата  найманих працівників у малому підприємництві  у 2017 році склала   близько 4288,1 грн., що більше   проти 2016 року в 2 рази.

Витрати на оплату праці найманих працівників середніх  підприємств  склали 33,6  млн.грн., та збільшилися в порівнянні з в.п. минулого року на 44,2 %.    Середньомісячна заробітна плата  найманих працівників на середніх підприємствах у 2017 році склала   3632,1 грн., що більше   проти 2016 року на 38,9 %.            

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)  підприємств м. Токмака    у 2017р. склав 1181,5тис. грн., з  нього 63,1%  реалізують середні підприємства,  36,9% реалізують малі підприємства. 

Внесок малого бізнесу в розвиток промисловості міста залишається стабільним. нажаль фінансова підтримка місцевими органами влади – недостатньою через обмеженість можливостей..

   В 2018 році очікується,що  кількість малих підприємств складе 103 одиниці, фонд оплати праці очікується в обсязі 37,958 млн. грн.   Кількість зареєстрованих підприємців-фізичних осіб складе 1620 осіб, що на 29,1% більше ніж на початку року. Кількість середніх підприємств залишиться на попередньому рівні -7 одиниць, фонд оплати праці складе 39,1 млн. грн.

  В 2019 році прогнозується  створити 2 малих підприємства (105од.) кількість фізичних осіб збільшити на 5,0% та досягти 1701 осіб.

            Фонд оплати праці  малих підприємств збільшиться на 15,0%  та складе 43,6 млн. грн., середніх підприємств зросте на 15,0% та досягне 45,3 млн.грн. Чисельність найманих  працівників  в 2019 році на малих підприємствах складе 0,714 тис. осіб, на середніх підприємствах - 0,778 тис. осіб, що більше очікуваного в 2018 році відповідно на 2,0% та 1,0%.

Внесок малого бізнесу в розвиток промисловості міста залишається стабільним, нажаль фінансова підтримка місцевими органами влади – недостатньою через обмеженість коштів в міському бюджеті.

Обсяг надходжень податків до бюджету м. Токмака від діяльності малого та середнього підприємництва за 9 місяців 2017 року склав 27479,45 тис.грн ( що становить 43,9% від загального обсягу надходжень) , в тому числі від діяльності малих підприємств – 8300,9тис.грн.(що становить 13,3 % від загального обсягу надходжень).

 Для порівняння, за 2017рік надійшло від малого та середнього підприємництва 24182,7 тис.грн (що становить 44,0% від загального обсягу надходжень).

Із-за нестачі коштів в місцевому бюджеті у 2018 році не виділялись кошти на  підтримку малого підприємництва.

У місті забезпечено систему зворотного зв’язку між владою та підприємництвом. Постійно проводиться обговорення регуляторних актів на засіданнях координаційної ради, Інтернеті та міській  бібліотеці.

Згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за 9 місяців 2018 року Токмацькою міською радою та її виконавчим комітетом ухвалено  чотири  регуляторних акти та розглянуто 5 звітів про повторне відстеження,22  звіти про періодичне відстеження та внесено 7 змін до планів з регуляторної діяльності.  Кожен проект регуляторного акту після обговорення розглядався на відповідність його вимогам законодавству на засіданні постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики. Постійно проводиться обговорення регуляторних актів на засіданнях координаційної ради, Інтернеті та міській  бібліотеці.

 З метою створення доступних та зручних умов для отримання адміністративних послуг, отримання дозвільних документів, запобігання та протидії корупції в місті  діє Центр надання адміністративних послуг.

     Суб'єкт господарювання за одержанням документів дозвільного характеру, що видаються місцевими дозвільними органами, звертається лише до державного адміністратора.  Протягом  9 місяців 2018року надійшло 3642 звернення по адмінпослугам, по яких видано 3625 рішень  та 32 звернення по документам дозвільного характеру, по яких видано 30 рішень.

Токмацьким міськрай центром зайнятості протягом 9 місяців 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 року проведено 919 семінарів для осіб які звернулися з техніки пошуку роботи. 56 осіб направлено на навчання незайнятого населення основам  підприємницької діяльності

 

Управлінням соціального захисту населення  Токмацької міської ради за 9 місяців  2018 року проведено 3 засідання міської тристоронньої соціально-економічної ради.

      В Управлінні соціального захисту населення  Токмацької міської ради прийом громадян, які звертаються за призначенням різних видів допомог, здійснюється за принципом “єдиного вікна” щодня, без обідньої перерви. Проведено 9 виїзних  прийомів  в «мобільному соціальному офісі», надано послуги 52 громадянину, обстежено 25 сімей, які одержують допомогу при народженні дитини. Протягом 9 місяців 2018 року до управління звернулося 4799 сімей за призначенням різних видів державних соціальних допомог, пільг, в тому числі 2382 сім’ї  за призначенням житлових субсидій

  Станом на 01.10.2018 сума призначень субсидії на житлово-комунальні послуги склала 40442,8 тис. грн. Субсидію на тверде паливо та скраплений газ призначено  765 сім’ям на загальну суму  2481,1 тис. грн.  

      На обліку в управлінні перебуває  2645 сімей, які  одержують  різні види державних  допомог. Всі допомоги сплачуються своєчасно в повному обсязі, ведеться моніторинг щодо призначення, фінансування та виплати державних допомог.

      З початку року призначено і виплачено  всіх видів  допомог та компенсацій на суму 39114.5 тис. грн. Допомогу сім’ям з дітьми  призначено і виплачено 1225 особам на суму 16497.6 тис. грн., 478 сімей одержували державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям на загальну суму 13158.1 тис. грн. Проведено призначення та виплати держаної  соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 359 одержувачам на суму 5503,2 тис. грн. Управлінням проводиться виплата щомісячної грошової допомоги  особам, які проживають разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ним. Протягом  9 місяців 2017 ця допомога виплачена 64 особам на загальну суму 1213,1 тис.

За звітний період 9 військовослужбовців, звільнених з військової строкової служби отримали матеріальну допомогу на загальну суму 14,4 тис.грн.

Компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги,виплата якої здійснюється за міською програмою «Комплексні заходи найбільш вразливих верств населення» отримали 142 особи на загальну суму 76,8 тис.грн. З 01.04.2017 року кошти на виплату цієї компенсації не виділялись у зв’зку з обмеженними асигнуваннями за програмою «Комплексні заходи найбільш вразливих верств населення» напрямку компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

Одним з основних напрямків роботи  є соціальний захист осіб, які мають право на пільги. Станом на 01.10.2018 року в місті проживає 9470 громадян, які знаходяться на обліку в управлінні та занесені до Єдиного державного автоматизованого Реєстру осіб, які мають право на пільги, з них 7 осіб з інвалідністю внаслідок війни (АТО), 185 учасників бойових дій (АТО) та 4 сім’ї загиблих військовослужбовців в зоні АТО Загальна сума нарахованих протягом 9 місяців житлово – комунальних пільг склала 2934,05 тис. грн. На отримання готівки на тверде паливо та скраплений газ протягом року звернулося 125 осіб 117,31 тис.грн.

Відповідно до обласної програми «Назустріч людям», затвердженою рішенням Запорізької обласної ради від 25.12.2014р. № 28, протягом  9 місяців 2018 року  6 сім’ям (в т.ч. 3 сім’ям АТО) нараховано компенсацію на надання членам сімей загиблих ветеранів війни, які брали участь у бойових діях на території інших держав та територіях проведення антитерористичної операції на Сході України компенсації вартості ЖКП послуг у розмірі 50% знижки в межах норм,  на суму 3,48 тис. грн.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 170 «Деякі питання виплати у 2018 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України “ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” і “ Про жертви нацистських переслідувань ” передбачена виплата щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги. Станом на 01.10.2018р. разова допомога виплачена 944 ветеранам війни на суму 961 837,16 грн., в т.ч. 1 особі з інвалідністю в наслідок війни 2 групи, яка приймала участь в антитерористичній операції на суму 3265,0грн., 2 особам з інвалідністю в наслідок війни 3 групи, які приймали участь в антитерористичній операції на суму 5690,0грн., 121 учаснику бойових  дій, які приймали участь в антитерористичній операції на суму 153065,0 грн., та 2 сім’ям загиблих військовослужбовців учасників АТО на суму 1264,98 грн.

Згідно обласної програми «Назустріч людям» надана одноразова грошова допомога до Дня Перемоги  42 учасникам бойових дій, які безпосередньо брали участь у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років у розмірі 500 грн. кожному, на загальну суму 21106,65 грн. До Дня захисника України 14 жовтня по програмі ««Назустріч людям» була нарахована допомога 192 учасникам бойових дій в зоні АТО та 3 сім’ям загиблих військовослужбовців учасників АТО по 500,0 грн. кожному, на суму 97, 5 тис грн.

Також цією програмою передбачено надання одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, на компенсацію витрат, пов’язаних з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, особистого селянського господарства, садівництва, городництва. Звернулися за отриманням земельної ділянки 65 осіб. Протягом 2018 року 21 учаснику бойових дій виплачено  одноразову адресну грошову допомогу у сумі 36 200 грн. Особам з інвалідністю внаслідок війни (АТО) проводиться виплата щомісячної допомоги. Станом на 01.10.2017р. 7 особам виплачена допомога на загальну суму 19 600 грн.

         На виконання  розпорядження голови облдержадміністрації  від 08.10.2015 р. № 373 «Про створення Центру допомоги учасникам Антитерористичної операції при облдержадміністрації та затвердження Положення про нього», відповідно до рішення   виконавчого комітету Токмацької міської ради від 22.10.2015р. №205 «Про створення Центру допомоги учасникам Антитерористичної операції та затвердження Положення про нього» створено Центр допомоги учасникам Антитерористичної операції (Центр АТО). Станом на 01.10.2018р. на обліку в управлінні перебуває 185 учасників бойових дій, 7 осіб з інвалідністю внаслідок війни (АТО) та 4 сім’ї загиблого військовослужбовця.

Станом на 01.10.2018 р. укладено договір з Токмацькою технічною школою ТСО України на професійну адаптацію 3 учасників бойових дій АТО. У жовтні 1 учасник бойових дій АТО буде направлений для проходження психологічної реабілітації. Станом на 01.10.2018р. 5 учасників бойових дій АТО отримали санаторно-курортне лікування, також укладено договір на оздоровлення 1 УБД АТО у жовтні 2018р.

 З початку року одноразова грошова допомога при взятті на облік виплачена 26 учасникам бойових дій АТО на загальну суму 26 000 грн.

Серед пільгових категорій громадян знаходиться 124 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 72 осіб отримали щомісячну компенсацію вартості продуктів харчування в сумі 176,12 тис. грн., 5 постраждалим здійснено оплату додаткової відпустки на загальну суму 18,87 тис. грн. П’ять  осіб 1 категорії забезпечено санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок на суму 25,39грн. Двом особам 1 категорії виплачено грошову компенсацію замість путівки на суму 962,0грн., 83 особам виплачено компенсацію за шкоду здоров’ю на суму 8,04грн.  Також 4 особам виплачено допомогу при скороченні штатів у сумі 47,56грн. За рахунок коштів обласного бюджету здійснено безкоштовне зубопротезування 2 особі на суму 3,62 тис грн., 34 особи забезпечено безкоштовними ліками за рецептами лікарів на суму 7,48 тис. грн.

Відповідно до постанови КМУ від 28.12.2016р. № 1045 « Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам( курсантам) вищих навчальних закладів» (зі змінами), управління соціального захисту населення здійснює виплату соціальних стипендій через вищі навчальні заклади пільговим категоріям студентів. Станом на 01.10.2018 року 25 студентам  вищого навчального закладу ТМТ ЗНТУ була виплачена соціальна стипендія з січня по вересень 2018р. у сумі 257,8 тис. грн.    

В управлінні соціального захисту населення Токмацької міської ради працює штаб по роботі з внутрішньо переміщеними особами. Управлінням ведеться Єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених осіб, в якій, станом на 01.10.2018 р, на обліку перебувало 724 внутрішньо переміщені особи. З їх числа 171 особа працездатного віку, 388 пенсіонерів, 134 дітей та 31- особи з інвалідністю. Спеціалістами управління надаються вичерпні консультації щодо вирішення нагальних потреб ВПО, соціального захисту, правової підтримки. На стендах управління розміщена інформація щодо призначення державних допомог, контактні дані організацій та установ міста, візитки з координатами Бюро правової допомоги,благодійних організацій, місць видачі гуманітарної допомоги.

Станом на 01.10.2018 р. 65 родинам призначена і виплачується щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі  на оплату житлово-комунальних послуг. Загальна сума виплат за звітний період склала 949,5 тис.грн.  Державні допомоги отримують 25 родин, з їх числа 8 родин отримують допомогу при народженні дитини, 4 - допомогу на дітей одиноким матерям, 5 - допомогу малозабезпеченим сім’ям, 3 родини - допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Заборгованості з виплати цих допомог немає.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року                  № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» рішеннями виконавчого комітету Токмацької міської ради від 11.07.2016 № 155 та № 156 створено Комісію виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань призначення            (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та робочу групу по здійсненню контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання. Спеціалістами управління складено 1722 акти обстеження родин внутрішньо переміщених осіб. Проведено  32 засідання комісії. Призначено (поновлено) соціальні виплати 721 внутрішньо переміщеній особі. Відмовлено в призначенні (поновленні) соціальних виплат за результатами актів обстеження (не підтвердився факт проживання) 568 особам. Робота по перевірці фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб проводиться щодня.  

Забезпечується внесення реєстраційних даних та медичних рекомендацій  осіб з  інвалідністю до Централізованого банку даних з проблем інвалідності. Протягом  2018 року  введено 466  ІПР осіб з інвалідністю та  дітей з інвалідністю. Відповідно до медичних показань отримано 66 одиниць засобів реабілітації на загальну суму  275837,0  грн.  Всього з початку поточного року   зроблено попередніх замовлень на виготовлення технічних засобів реабілітації та протезно-ортопедичних виробів  на суму 707652,0 грн.

На обліку в управлінні  для забезпечення санаторно-курортними путівками перебуває 415 осіб. Протягом поточного року забезпечені путівками для отримання санаторно-курортного лікування 57  ветеранів війни, праці та особи з інвалідністю. Із загальної кількості: за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів за укладеними договорами - 19 осіб з інвалідністю; за рахунок обласної програми   «Назустріч людям»  всього оздоровлені 13 ветеранів війни, праці та особи з інвалідністю; путівками Мінсоцполітики – 25 осіб.

Відповідно до затвердженого Порядку грошова компенсація вартості санаторно-курортного лікування надана 26 інвалідам війни та інвалідам загального захворювання на загальну суму 11786,0 грн.

Відповідно до ЗУ «Про поховання та похоронну справу» проводиться поховання учасників бойових дій. Відшкодовані витрати на проведення безоплатного поховання 12 осіб  зазначеної категорії  на загальну суму 24304,29 грн.

Міською програмою «Соціальний захист окремих категорій громадян для надання інших пільг на 2016-2020 роки», затвердженою рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради від 21.12.2017р., передбачено кошти у сумі 960,1 тис. грн. на фінансування інших пільг за рахунок коштів міського бюджету. а саме:  на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд в міському пасажирському транспорті загального користування 945,05тис. грн. в т.ч. на погашення заборгованості за 2015р., яка виникла у зв’язку з відсутністю фінансування з державного бюджету 169,02, залізничним транспортом в приміському транспорті 45,0 тис. грн., послуги зв’язку  81,0грн. Пільги надаються своєчасно, та в межах виділених асигнувань.

В місті продовжує діяти міська програма «Комплексні заходи щодо соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2015-2020 роках», затверджена рішенням Токмацької міської ради від 19.02.2015 №4 «Про затвердження Програм»,  якою забезпечується надання необхідної матеріальної допомоги мешканцям міста. Матеріальна допомога на лікування в цьому році виплачена 330 мешканцям міста на загальну суму 240900 тис. грн.   Безкоштовно забезпечені дровами 80 осіб на загальну суму 11760,0 грн. Також отримана допомога на поховання 31 незастраховані особи на суму 38715,78 грн.

Одна особа з інвалідністю 3 групи з дитинства отримала спеціальність «адміністратор» та одна особа з інвалідністю 3 групи загального захворювання проходить навчання в Запорізькому обласному центрі професійної реабілітації інвалідів. З метою реабілітації до Запорізького обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів направлено 1 дитину з інвалідністю.

Направлені особові справи 4 особи для влаштування їх до інтернатних установ області, з них  2 особи влаштовані до геріатричного та психоневрологічного інтернатів, інші знаходяться в черзі.

З метою  здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час  призначення (перерахунку) та виплати   пенсій Токмацького об’єднаного управління  Пенсійного фонду України в Запорізькій області  управлінням соціального захисту населення протягом 3 кварталів  перевірено 223 призначені та 280 за перерахунком  пенсійних справ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

          Соціальне обслуговування та надання соціальних послуг одиноким громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та громадянам, які перебувають у складних життєвих ситуаціях і потребують сторонньої допомоги  в місті  здійснюється територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Токмацької міської ради, до складу якого входя

- відділення  соціальної допомоги вдома;

 - відділення денного догляду;

- відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги.

           Загальна чисельність  працівників територіального центру – 40 штатних одиниць.

           Станом на 01.10.2018 року виявлено та взято на облік 1919 одиноких та самотньо проживаючих  громадян міста, які потребують надання соціальних послуг.

             Відділенням соціальної допомоги вдома, згідно висновків закладів охорони здоров’я,  обслуговується  335 одиноких непрацездатних громадян похилого віку та надається 30 видів послуг. Основні з них це:

- придбання та доставка продовольчих, промислових та господарських товарів ;

- приготування їжі;

- доставка газет, журналів;

- виклик лікаря та доставка медикаментів;

- відвідування хворих у медичних закладах, консультація у лікарів та інших спеціалістів;

- допомога в прибиранні приміщення;

- оформлення документів для отримання соціальних допомог, субсидій з оплати житлово-комунальних послуг

- інші послуги, що визначаються при індивідуальних обстеженнях матеріально-побутових умов проживання одиноких непрацездатних громадян.

         Чисельність соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома згідно штатного розпису складає 25 одиниць. Середнє навантаження на 1 соціального робітника  -  11 осіб  в розрахунку на  одну ставку.          

           Соціальними робітниками відділення соціальної допомоги вдома обслуговується 39 одиноких громадянин, які мешкають у приватному секторі та мають пічне опалення. Усі з них на теперішній час забезпечені вугіллям та дровами.  Індивідуальне опалення природним газом в приватних будинках мають 108 підопічних.

         Відділенням соціальної допомоги вдома надано допомогу в оформлені субсидії 315 особам  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

            Відділенням  денного перебуванняобслуговано 446 громадян похилого віку, з них- 202 особи  з інвалідністю (які досягли 18-річного віку) з частковим порушенням рухової активності.

               При відділенні працює кабінет з масажу та лікувальної фізкультури, де пенсіонерам та особам з інвалідністю надається  комплекс гімнастичних вправ та надаються послуги з масажу. При відділенні також працює тренажерний зал. Цими послугами скористалися 396 мешканців міста.

             З метою проведення соціально-оздоровчих заходів у відділенні  працюють групи “Здоров’я”, проводяться лекції стосовно здорового способу життя. Групи ”Здоров’я” відвідують 198 осіб  згідно розкладу занять та при відсутності  медичних протипоказань. Їм запропонований  комплекс гімнастичних вправ, який  забезпечує необхідне навантаження, вимірюється артеріальний тиск, вага особи. 

           У  відділенні денного перебування працюють  клуби спілкування пенсіонерів “Ветеран” та “Дозвілля”. Учасниками клубу є самотні громадяни похилого віку  та одинокі особи з інвалідністю. Протягом  року відбулося 36засідань клубу, на яких проводились мистецькі майстер-класи від  митців краю, надавались консультації медиків, фахівців з соціальної роботи з приводу покращення стану здоров’я. Учасники клубу брали участь у концертних програмах присвячених  знаменним датам та ознайомлювалися з історією рідного краю, ділилися спогадами .

          Відділенням проводились тематичні заходи, зокрема:

- до Міжнародного жіночого дня 8-березня  для підопічних відділення  організації надання адресної натуральної та грошової допомоги,  відділення соціальної допомоги вдома організовано святковий концерт та чаювання за солодким столом в приміщенні відділення.

 - до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам’яті та примирення для підопічних відділення  організації надання адресної натуральної та грошової допомоги,  відділення соціальної допомоги вдома організовано святковий концерт та чаювання за солодким столом в приміщенні відділення.

- до Міжнародного Дня людей похилого віку та ветерана організовано і проведено концертну програму та чаювання з солодощами;

В заходах приймали участь більше 100 осіб,які обслуговуються структурними підрозділами терцентру.

       Відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги діє для більш повного охоплення обслуговуванням людей похилого віку та осіб з інвалідністю та розширення мережі соціальних послуг. На обліку в відділенні  -  1087 осіб. Протягом року громадяни отримують  послуги  перукаря,  робітника з комплексного обслуговування та ремонту будівель, швачки.

Соціальними послугамискористались, а саме:

- 797 особи отримали безкоштовні послуги перукаря;

- 148 осіб отримали різні  послуги з комплексного обслуговування та дрібного ремонту;

- 177 осіб отримали послуги з ремонту одягу.

Соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку» діє у відділенні організації надання адресної,  натуральної та грошової допомоги. Основним завданням послуги є організація безкоштовного навчання та навчальних заходів для людей похилого віку згідно програми і планам. Надання послуги забезпечує створення умов для всебічного розвитку людей похилого віку, реінтеграцію в активне життя високотехнологічного суспільства, допомагає адаптуватися до сучасних умов життя шляхом оволодіння новими знаннями. За звітний період 56 громадян  отримали знання на факультеті  комунікаційних та інформаційних технологій та 15 продовжують навчатися.

         При центрі запроваджено та діє мультидисциплінарний підхід  з надання соціальних послуг. Мета - забезпечення доступності соціальних послуг, розширення їх спектру, охоплення більшої чисельності осіб, задоволення їх потреб, а також потреб тих осіб, які проживають у віддалених районах міста. Надано 150 послуг  18 одиноким  громадянам, які проживають  у віддалених районах. 

       З метою надання додаткових послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,  працює пункт прийому та видачі засобів реабілітації (інвалідні візки, милиці, палиці, ходунки, ролятори).  Протягом 9 місяців 2018 року засоби надані 51 мешканцям міста безкоштовно у тимчасове користування відповідно до медичних показань.

 

                Охорона здоров’я

За  9 місяців  2018 року в  амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини (амбулаторії ЗПСМ)  КНП «Токмацький ЦПМСД» прийнято:  дитячого населення – 28 139 осіб,   дорослого населення  – 39 704 осіб.  Відвідувань вдома: дитячого населення – 3781 осіб,   дорослого населення  -  8842осіб.

Проведено лікування в умовах стаціонара вдома всього  – 946 осіб,  в т.ч дітей – 137 осіб.

З початку року  в  стаціонарах лікарні пройшли лікування 4474 хворих, в амбулаторно- поліклінічних підрозділах здійснено 219022 лікарських відвідувань.

На реалізацію заходів „Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз” за державні кошти КНП «Токмацький ЦПМСД» забезпечений туберкуліном:

1014 доз  на загальну суму 24 164 грн , також КП «БЛІЛ» використано 33,9 тис.грн. на проведення ренгенфлюрографії.

На реалізацію заходів « Цільової соціальної програми протидії  ВІЛ- нфекції/СНІДу на 2015-2018 роки” за рахунок  державного  бюджету отримано 50 швидких тестів для проведення діагностики ВІЛ-інфекції на суму 655 грн. , з місцевого бюджету були використані кошти у сумі 54,1  тис.грн: на обов’язкове страхування медичного персоналу 0,1 тис.грн. та придбання деззасобів та засобів індивідуального захисту – 54,0 тис.грн..

З місцевого бюджету виділені кошти на виконання заходів  «Програми боротьби з онкологічними захворюваннями» у сумі 100 191 грн, які були використані на безкоштовне лікування онкологічних хворих в амбулаторних умовах та 28,7 тис.грн. - в амбулаторно-поліклінічних умовах..

            За  «Програмою удосконалення системи допомоги хворим нефрологічного профілю» за  звітний період  2  хворих  з пересадженими  нирками були забезпечені імуносупресивними препаратами  на  413 017 грн. за рахунок державного бюджету.            Видатки на проведення амбулаторного гемодіалізу склали  215,2 тис.грн. для придбання фленоксу, гепарину, деззасобів, шприців та інших медикаментів для функціонування палат для амбулаторного гемодіалізу.

            За програмою «Доступні ліки» на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань,  цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми за 9 міс. 2018 р. з державного бюджету отримано  коштів у сумі 689 400 тис.грн 

Видатки на реалізацію заходів « Комплексної програми Цукровий діабет” склали 981,4 тис.грн. , в т.ч  784,4 тис.грн за рахунок централізованих поставок та 197,0 тис.грн. за рахунок коштів бюджету м.Токмака.

З метою забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет була прийнята           «Програма забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання – нецукровий діабет лікарськими засобамипо м.Токмаку на 2018 рік», на реалізацію заходів якої були використані кошти у сумі 14,5 тис.грн.

               За програмою  «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики» придбано антирабічну вакцину на суму 93,4 тис.грн.

 

  Відділом освіти проводиться послідовна робота щодо створення умов для забезпечення рівного доступу дітей до обов’язкової та якісної дошкільної освіти, збільшення охоплення дітей відповідного віку освітою, створення розвивального середовища, матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів. На сучасному етапі в місті функціонує 7 загальноосвітніх навчальних закладів   із контингентом   2972 учнів, які навчаються у 126 класах, 8 дошкільних навчальних закладів та 2 НВК, в яких виховуються 1223 дітей.

Забезпечено фаховий психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. Розвивається мережа інклюзивного навчання:  функціонує 3 класи у ЗОШ №6 та 2 групи у ДНЗ «Журавлик», де навчаються 5 учнів та 6 вихованців з особливими освітніми потребами.

    Для учнів з підвищеними освітніми потребами, здібних та обдарованих, у 57% загальноосвітніх навчальних закладів забезпечено умови поглибленого вивчення предметів.

Загальний показник комп'ютерного забезпечення закладів міста зріс майже на 32%.  У ЗНЗ міста 42% кабінетів підключено до мережі Інтернет (з них 20% у початковій школі) і 22%  кабінетів обладнано комп'ютерною технікою. Продовжувався процес оснащення навчальних закладів міста інтерактивними комплексами. Інтерактивне обладнання було встановлено у ЗОШ №№ 1, 5, 6 та дошкільних навчальних закладах ДНЗ «Журавлик», «Червона шапочка».

 Позашкільною освітою охоплено 39%  вихованців проти 30 % планових.

Одним із показників успішності функціонування освіти є результативність зовнішнього незалежного оцінювання. За наданими УЦОЯО результатами ДПА-ЗНО по місту Токмаку загальний показник навченості з  усіх 7 предметів (українська мова, історія України, математика, англійська мова, біологія, географія, фізика), які обрали випускники для проходження іспитів,    становить 59,5%. Зокрема  з української мови – 66,8 ( перевищує обласний показник); з історії – 61;  з математики – 56; з англійської мови – 62; біології – 63; географії – 61.

 

   Протягом звітного періоду відділ культури керувався вимогами міських цільових програм:

- «Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат у м. Токмак на  2015-2018 роки» (затверджено – 10,8 тис. грн., профінансовано –  10,1 тис. грн. - організація і проведення культурно-масових заходів);

- «Комплексна програма розвитку галузі культури в м. Токмак на 2015-2018 роки» 

(затверджено –  388.5 тис. грн., профінансовано –   256.5  тис. грн.);

- «Поліпшення стану будівель соціальної сфери м.Токмак на 2016-2018 роки»

(затверджено – 115,0 тис. грн., профінансовано – 115,0 тис. грн.: поточний ремонт покрівлі ганку  Будинку культури – 75,0 тис. грн.; поточний ремонт холу дитячої музичної школи – 40,0 тис. грн.);                                                                                                           

 -  «Організація оплачуваних громадських робіт в м. Токмак на 2018 рік» (затверджено – 15,0 тис. грн., профінансовано – 9,9 тис. грн. - у краєзнавчому музеї).

Протягом звітного періоду заклади культури міста прийняли активну участь у 12 фестивалях, конкурсах: Міжнародних – 6, Всеукраїнських – 4, обласних – 1, регіональних – 1

22 вересня в місті Токмак пройшов І фестиваль ковальської майстерності «Вогняна квітка». Близько двох десятків ковалів з різних куточків України  з'їхалися до Токмака, аби продемонструвати свої роботи і сам процес виготовлення кованих виробів – елементів декору. Під час Фестивалю майстри реалізували спільний проект – виготовили авторські елементи до металевої скульптури «Букет троянд».

Міським Будинком культури  проведено 99 масових заходів. На заходах були присутні 31 709  чоловік  (у тому числі для дітей та підлітків проведено  26  масових заходів, відвідувачів – 4 828 чоловік).

Дитяча музична школа. В закладі здобувають  початкову мистецьку освіту 272 учня.

У дитячій художній школі контингент налічує 107 учнів.

Бібліотеки Централізованої бібліотечної системи обслужили бібліотечною книгою та надали інформаційні послуги 5 274 користувачам різного віку. Послугами Інтернет центру скористувалось 1 746 чоловік, кількість відвідувань Інтернет центру – 20 971.

Міський краєзнавчий музей за 9 місяців поточного року музей відвідали  2 866 чоловік, в тому числі 1 990 учнів та студентів. Співробітниками музею проведено 27 екскурсій, 7 уроків-екскурсій – за програмами шкіл і дитячих садків. Проведено 3 масових заходів, прочитано 4 лекції, експонувалось 6 виставок.

                    

Станом на 01.10.18р. на обліку служби у справах дітей перебуває 56дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: під опікою  – 38 дітей, в прийомних сім’ях – 3, в ДБСТ – 6 д, в державних  закладах – 9;  функціонує 4 прийомні  сім’ї, в яких виховується 5 дітей, позбавлених батьківського піклування. За  звітний період  службою поставлено на первинний облік   3-х дітей, позбавлених батьківського піклування. Проведена робота щодо забезпечення оздоровлення 100 відсотків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають на території міста.

З метою здійснення контролю за використанням коштів в інтересах підопічних, умов утримання та виховання в сім’ях опікунів службою   постійно проводяться  обстеження цих сімей. За звітний період обстежено 25 сімей, складено акти обстеження, надані рекомендації. Фактів порушень умов утримання підопічних немає. Здійснюється контроль за призначенням та цільовим використанням державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Випадків несвоєчасного призначення та нецільового використання  допомоги не виявлено.  Виплачена одноразова грошова допомога у зв’язку з досягненням повноліття у розмірі по 1810 грн.  4 дітям даної категорії. Перевіряється дотримання вимог чинного законодавства щодо дітей даної категорії по усім навчальним закладам міста. Контролюються питання харчування, забезпечення одягом, взуттям, виплати стипендій, питання подальшого навчання та працевлаштування.

Щодо збереження житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проводиться наступна робота: при постановці на первинний облік спеціалістами служби складається акт опису майна та рішенням виконкому призначається  опікун над ним. З 56 дітей даної категорії  житло мають 44:  на праві користування - 22, на праві власності -22. 

            Проведено 9 засідань комісії  з питань захисту прав дитини при виконкомі Токмацької міської ради, розглянуто 27 питань. Основними питаннями є:  вирішення спорів між батьками щодо участі у вихованні дитини одного з них, хто проживає окремо, призначення опіки, піклування, затвердження індивідуальних планів дітей, які перебувають на обліку служби, дозвіл на перетинання кордону дитини з матір’ю без згоди батька   та інше.

            На профілактичному обліку служби перебуває 13 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах з 6 неблагополучних сімей. 2 рази в місяць умови утримання та виховання дітей в цих родинах перевіряється спеціалістами служби та Центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, де ці родини перебувають під супроводженням. Надається допомога, з батьками проводиться профілактична робота з питання недопущення залишення дітей в небезпеці.

За звітний період службою разом з Токмацьким відділенням поліції та ЦСССДМ проведено 41 рейд, обстежено 358 сімей,притягнуто до адмінвідповідальності за недбале виконання батьківських обов’язків 40 батьків, попереджено – 302 батьків. Влаштовано в Центри соціально - психологічної реабілітації дітей – 16 дітей, в заклади охорони здоров’я – 9; повернуто в навчальні заклади – 14 дітей, в сім’ї – 39.

 

Фізкультурно-оздоровчою та спортивною діяльністю у місті охоплено понад 5,1 тис. населення, що складає 16,3 відсотка від загальної кількості мешканців міста.

Із загальної кількості учнів  загальноосвітніх шкіл (3042 чол.) в спортивних секціях ДЮСШ ВО ТМР займаються 420 чол. (проти 484 у 2017 році, кількість спортсменів зменшилася за рахунок підвищення майстерності груп)., ДЮСШ «Дизеліст» - 271 учень, що складає - 22,7 % дітей та підлітків. 

Діючі програми:

«Розвиток фізичної культури та спорту на 2015 – 2018 роки»

На виконання програми виділено  усього                        - 108,0 тис грн.

в т.ч.

- придбання комп’ютерної техніки та меблів              - 52,0 тис. грн.

- обов’язковий внесок для участі збірної

  команди міста з футболу у Чемпіонаті області         - 20,0 тис.грн.

- навчально-тренувальні збори та змагання                - 26,5 тис.грн

 

 «Молодь Токмаччини»  - виділено                                  - 60,4 тис. грн.

-          психологічні послуги для допризовної та

     призовної молоді – 41,4 тис. грн.

-   премія обдарованій молоді (20 чол.)                       - 4,0 тис. грн.

Протягом 9 місяців 2018 року проведено 38 міських спортивно-масових заходів (11 з них проведено за кошти місцевого бюджету). 

Збірні команди міста, окремі спортсмени брали  участь :

-  Чемпіонат Світу серед жінок з параармспорту  - 2 (1 учасник);

- Чемпіонат Світу  з гирьового спорту серед чоловіків, жінок та юніорів – 1 (1 учасник);

-  Чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат з сумо – 1 (1);

-  Чемпіонат Європи серед жінок з параармспорту  - 1 (1);

-  Чемпіонат Світу з пауерліфтингу серед ветеранів – 2 (2);

-  у Кубках та чемпіонатах України – 11 ( 35);

-  у  міжнародних  та Всеукраїнських турнірах –  40 ;

-   в чемпіонатах та кубках області  - 65 .

          Збірні команди міста  взяли   участь  в чемпіонатах та кубках області з гирьового спорту, міні-футболу,  футболу, вільної боротьби, пауерліфтингу, стрибках на акробатичній доріжці та батуті, сумо.    

32 спортсмени стали призерами міжнародних турнірів з різних видів спорту.

Команди ФК «Токмак» та «Прайд» з футболу беруть участь в чемпіонаті області, Кубку області.

Збірні команди міста, окремі спортсмени взяли участь у 72 обласних та міжнародних турнірах, чемпіонатах України, світу з гирьовому спорту, боротьби вільної, боксу, стрибків на акробатичній доріжці та батуті, пауерліфтингу, жиму штанги лежачи (серед інвалідів), легкої атлетки, шахам, стритболу, баскетболу, армрестлінгу, сумо, волейболу.

 

2.  Головні проблеми  розвитку економіки й соціальної сфери

Не зважаючи на певні досягнення, існує низка проблемних питань, серед яких:

1. Депресивний стан міста Токмак.

Станом на 01.08.2018 року за оцінкою чисельність наявного населення у м. Токмаку складає 31,263 тис. осіб  та останні роки відстежується тенденція до зменшення. На протязі 2018 року зменшення склало 0,5% (близько 154 осіб). Природне скорочення склало 154 особи. Одним із чинників скорочення є міграційний процес. 35,4% від наявного населення складають люди пенсійного віку. Станом на 01.09.2018 року їх чисельність склала 11,2 тис. осіб. та зменшилась в порівнянні з в. п. минулого року на 4,3%.

 Рівень середньомісячної заробітної плати одного найманого працівника у м. Токмак у 1 півріччі 2018 року становив 5980,55 гривень, що  22,1% більше проти в. п. минулого року, але складає  70,8% до середньо обласного показника. Існує не тільки значне, але й стійке відставання міста за цим показником .

Зберігається тенденція щодо збільшення заборгованості із виплати заробітної плати  економічно активних підприємств, яка станом на 01.10.2017 становила 4183,41 тис.грн. проти 2341,16тис..грн. на початок року.

            З метою покращення ситуації на ринку праці працевлаштовано після навчання за направленням центру зайнятості 397 чол., з них 13 осіб з інвалідністю. Направлено на навчання новим професіям 56 чол., взяли участь у громадських роботах 408 чол.

Постійно оновлюється банк даних вакансій для працевлаштування безробітних. На жаль, станом на 01.10.18р ситуація на зареєстрованому ринку праці така, що  число претендентів на 1 вакансію 35 осіб.           

У міському центрі зайнятості станом на 01.07.2018р перебували на обліку 845 осіб, станом на 01.10.18р. чисельність збільшилась та склала 1202 жителя міста.

            За три квартали поточного року (з наростаючим підсумком з початку року) під час проведення повідомної реєстрації колективних договорів, проведено 8 експертиз  колективних договорів на відповідність чинному законодавству, також проведено 3 реєстрації (з проведенням відповідної експертизи) змін та доповнень до колективних договорів підприємств, установ та організацій міста. В місті діє 97 колективних договорів підприємств, установ та організацій, які пройшли процедуру повідомної реєстрації, з наданням відповідним установам, організаціям та підприємствам письмових рекомендацій щодо приведення зареєстрованих колективних договорів у відповідність з вимогами чинного законодавства.

Як наслідок, 27 вересня 2017року Постановою Кабінету Міністрів України №732 місту  Токмаку  надано статус депресивної території строком на п’ять років на підставі статистичних  показників розвитку: рівня середньомісячної заробітної плати одного найманого працівника, рівня зареєстрованого безробіття, рівня довготривалого безробіття, які нижче встановлених граничних рівнів відхилення від середніх показників розвитку територій міст обласного значення.

У 2018році продовжено роботу в даному напрямку, так відповідно до рішення № 15 від 25.01.18р Токмацька міська рада клопотала перед Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства про включення до проекту державної цільової програми подолання депресивності міста Токмак Запорізької області на 2017 -2022 роки дев’яти заходів, направлених на подолання депресивного стану міста Токмак. З метою підготовки проекту Державної цільової програми подолання депресивності території міста Токмак Запорізької області були надані пропозиції  щодо заходів та очікуваних результатів їх виконання в рамках майбутньої Програми (рішення Токмацької міської ради №10 від 19.04.2018р).

Відповідно до статті 6 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» статус надається з  метою  створення правових,   економічних   та   організаційних   засад  для вжиття державними органами та органами місцевого самоврядування особливих заходів для стимулювання розвитку таких територій. Заявлені пропозиції направлені на створення нових робочих місць, підвищення рівня заробітної плати та запровадження економічних важелів для створення нових і підтримки діючих підприємств.

 

2.Погіршується фінансово-економічний стан промислових підприємств міста у зв’язку з високим рівнем експортоорієнтованості промислового виробництва,  недостатній попит на продукцію на внутрішньому ринку, застаріле обладнання, підвищенням вартості енергоносіїв, фінансові обмеження.

 

3. Низький рівень енергоефективності будівель дошкільних навчальних закладів та неналежні умови виховання дошкільнят міста Токмак.

Будівлі дошкільних навчальних закладів міста Токмак були збудовані ще в 1960-1980 роках. В 7-ми будівлях дитячих садків за роки їх експлуатації жодного разу не проводився капітальний ремонт. В опалювальний сезон в ігрових та спальних кімнатах середня температура повітря складає 14-18 градусів, що є недостатнім для дітей дошкільного віку. Неналежний температурний режим під час виховного процесу призводить до збільшення захворюваності дітей в осінньо-зимовий період.

Для вирішення вищезазначеної соціальної проблеми в місті Токмак необхідно виконати комплекс робіт з енергозбереження 7-ми будівель дошкільних навчальних закладів, а саме провести утеплення  та реконструкцію плоского даху на шатровий, замінити вікна та двері на енергозберігаючі, утеплити фасад та цоколь будівель.

 

4. Фізично та технічно зношені мережі водопостачання та магістральні водоводи  в центральній частині міста Токмак

На мікрорайоні "Центральний" проживає більше 10 тис. мешканців міста. У зв’язку із застарілими та містами аварійними мережами питного водопостачання, особливо непокоїть стан магістральних водоводів, мешканці даного району часто потерпають від водопостачання з перебоями. Час від часу на якійсь із ділянках водопроводу  трапляються пориви мережі. Мешканці отримують послугу з централізованого водопостачання неналежної якості. Для покращення даної ситуації та забезпечення мешканців мікрорайону "Центральний" якісною комунальною послугою необхідно замінити старі сталеві трубопроводи на нові пластикові.

 

5.Зношеність каналізаційних очисних споруд.

Міські очисні каналізаційні споруди збудовані ще в 1967 році. З того часу капітальні роботи на них не проводилися жодного разу. КП «Міськводоканал» Токмацької міської ради забезпечує лише утримання даних споруд для їх належного функціонування.

У 2015-2018 роках на очисних спорудах було ліквідовано 21 аварію. Підприємство витратило більше 1,3 млн. грн. на їх усунення.

Необхідно виконати розробку проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд, яка передбачить заміну застарілого обладнання очисних споруд на нове енергозберігаюче.

 

6.Незадовільний стан доріг місцевого значення

Однією із суттєвих проблем міста Токмак, як і в цілому нашої країни, є незадовільний стан доріг міста. В умовах сучасного темпу життя, рівня соціально-економічного розвитку країни, місту необхідна якісно налагоджена транспортна система. На сьогодні процес автомобілізації суттєво зріс, що призвело до зниження якості дорожнього руху, збільшення кількості дорожньо-транспортних випадків та потреби у проведенні ремонтів дорожнього покриття. Так, загальна площа вулично-дорожньої мережі міста Токмак становить 715,0тис. м2, з яких 65 % доріг міста з твердим покриттям потребує проведення капітального ремонту.

Причиною аварійності на дорогах - це зношеність інфраструктури міста, а саме:

- поганий стан дорожнього полотна;

- погане перебування або взагалі відсутність дорожніх знаків на дорогах;

- погане зображення пішохідних переходів (зебри) або відсутність їх;

- відсутність лежачих поліцейських;

- відсутність на деяких дорогах тротуарів,

- відсутність пішохідних острівців тощо.

Розмір необхідних коштів можливо визначити в наслідок розроблення відповідної проектно-кошторисної документації.

 

7. Закінчення терміну дії нормативно-грошової оцінки землі на території

м. Токмак.

Відповідно до абзацу 2 частини 2 ст. 18 ЗУ «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок розташованих у  межах  населених  пунктів  незалежно  від  їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років.

Вирішенням проблеми є виділення коштів з обласного бюджету в розмірі 600 тис грн. для проведення нормативно-грошової оцінки землі на території м. Токмак.

 

8. Для проведення якісного учбово-тренувального процесу в секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підготовки спортсменів до змагань обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів необхідно закінчити капітальний ремонт приміщень спортивного комплексу, а саме: ремонт ігрового залу, службових та підсобних приміщень.

 

III.         Цілі та пріоритети економічного і   соціального  та культурного    розвитку

м. Токмак на 2019 рік

 

Головною метою соціально-економічного та культурного розвитку м. Токмак на 2018 рік є створення сприятливих умов для життя мешканців, завдяки впровадженню альтернативної енергетики, підтримці суб’єктів господарювання та розвитку освіти, культури, охорони здоров’я і спорту

Напрямки  розвитку:

Створення інвестиційно привабливого клімату міста, залучення інвестицій.

Створення робочих місць.

Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, розвиток інфраструктури малого підприємництва у м. Токмаку.

Покращення стану доріг з твердим покриттям для пожвавлення підприємницької діяльності та розвиток галузі надання транспортних послуг у межах міста.

Підвищення рівня якості життя населення.

Удосконалення системи надання адміністративних та соціальних послуг населенню.

Забезпечення соціальних гарантій та норм соціального захисту населення, реалізація основних напрямків соціальної політики,  сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки, надання соціальних послуг громадянам,  які перебувають у складних життєвих обставинах.

Надання якісних і доступних комунальних послуг.

Підвищення енергоефективності будівель шкіл та дошкільних навчальних закладів та створення належних умов навчання та виховання дітей.

 Збереження і розвиток людського та соціального капіталу, поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування, розвиток фізичної культури і спорту, створення культурного простору.

Оптимізація та контроль бюджетних витрат, пошук додаткових джерел поповнення доходної частки міського бюджету та збільшення ресурсної бази наповнення дохідної частини бюджету.

 

Пріоритети економічного і  соціально    розвитку:

Зростання економічного добробуту через розвиток конкурентоспроможного промислового сектору; зміцнення малого, середнього бізнесу  та фізичних осіб – підприємців; залучення іноземних інвестицій у соціально-економічний розвиток міста.

Створення якісних та комфортних умов проживання в громаді шляхом розвитку інфраструктури території громади, забезпечення енергобезпеки, формування енергоефективного господарства.

Підвищення стандартів життя через забезпечення соціальних гарантій і компенсацій; покращення стану здоров’я населення, якості освітніх послуг, рівня культурного життя населення; сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді, соціальна забезпеченість та підтримка здорового способу життя.

 

IV. Шляхи розв’язання головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери та досягнення поставлених цілей

Постановою Кабінету Міністрів України №732 від 27 вересня 2017року «Про надання статусу депресивної території м. Токмаку Запорізької області у 2017 році» визначено, що Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства разом з іншими центральними органами виконавчої влади та Запорізькою обласною державною адміністрацією за участю Токмацької міської ради у шестимісячний строк необхідно розробити і подати Кабінетові Міністрів України проект програми подолання депресивності території м. Токмака.

З метою підготовки проекту Державної цільової програми подолання депресивності території міста Токмак Запорізької області були надані пропозиції  щодо заходів та очікуваних результатів їх виконання в рамках майбутньої Програми (рішення Токмацької міської ради №10 від 19.04.2018р).Заявлені пропозиції направлені на створення нових робочих місць, підвищення рівня заробітної плати та запровадження економічних важелів для створення нових і підтримки діючих підприємств.

  Постійно проводиться робота по залученню інвестицій.

У 2018 році розроблено  28 проектів з реконструкції споруд для збирання та очищення вод поверхневого стоку з вулиць міста Токмак загальною кошторисною вартість близько 72,7 млн. грн., їх пропонується фінансувати у 2019 році за рахунок коштів обласного бюджету.

           Планується продовжити роботу з  «U-LEAD з Європою». Головні завдання: створення спільного Центру надання адміністративних послуг ОМС та РДА (без ліквідації ЦНАП РДА) у Токмацькій міській раді Токмацького району Запорізької області.

Згідно до укладених Декларацій про наміри та Технічного завдання, протягом квітня – вересня 2019р місто Токмак отримує 128 одиниць комп’ютерної техніки, 126 одиниць меблів та встановить 1 систему електронного документообігу

 

  1. Розвиток реального сектору економіки

1)Промисловий комплекс

Ціль.  Стабілізація роботи промислових підприємств, підвищення їх конкурентоспроможності.

Завдання на 2019 рік:

- збільшення обсягів виробництва найважливіших видів продукції виробничо-технічного призначення;

- розширення ринків збуту промислової продукції;

-підвищення конкурентоспроможності та якості продукції;

- підтримка національного товаровиробника;

- збільшення експорту високотехнологічної кінцевої продукції у тому числі до країн ЄС;

-впровадження нових енергозберігаючих технологій та системного заощадження паливно-енергетичних ресурсів;

                 Очікувані результати:

-обсяг реалізованої промислової продукції по місту в 2019 році прогнозується на рівні  344,1 млн.грн. (на 12,0% більше в порівнянні з очікуваним виконанням 2018 році);

- збільшити випуск штамповок на 5,0%;

- збільшення кількості підприємств, які займаються впровадженням інновацій;

-поліпшення фінансово-економічного стану підприємств промислового комплексу, збільшення  питомої ваги прибуткових підприємств;

-доведення обсягу  середньомісячної заробітної плати найманим працівникам середніх підприємств   до рівня 4850,0 грн;

 -створення нових робочих місць та збереження існуючих.

 

2)Розвиток ринкової інфраструктури

Ціль.   Розширення торгової мережі міста та нарощування суб’єктами господарювання обсягів обороту роздрібної торгівлі.

Завдання на 2019 рік:  

- продовження роботи щодо розвитку збалансованої мережі об’єктів роздрібної торгівлі та побутового обслуговування з урахуванням нормативів забезпеченості населення торговельними площами в магазинах, місцями в закладах ресторанного господарства та видами побутових послуг на території міста;

- відновлення та розвиток мережі підприємств сфери торгівлі та побуту в економічно малоефективних зонах міста;

- створення нових робочих місць.

Очікувані результати:

-збільшення обсягів товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля на 5,0%;

-збільшення обсягу реалізації платних послуг(у ринкових цінах) на 10,0%;

- працевлаштування незайнятого населення на створені робочі місця;

-скорочення частки несанкціонованих торгових місць за рахунок переведення торгуючих на узаконені ринки;

-насичення споживчого ринку міста товарами місцевих товаровиробників за прийнятними цінами;

-посилення захисту прав споживачів.

 

3)Енергозбереження та енергоефективність

Ціль. Зменшення енергоспоживання бюджетними установами міста.

Завдання на 2019 рік:

- впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів на об’єктах бюджетної сфери, житлового фонду та комунальних підприємств міста;

- моніторинг споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами міста;

-скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах

- формування світогляду населення щодо ефективного використання енергоресурсів.

            Очікувані результати:

-скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок реалізації заходів у сфері енергозбереження та енергоефективності;

-забезпечення оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії установами бюджетної сфери;

-ефективного використання енергоносіїв, розвиток альтеративних і відновлювальних джерел енергії.

4) Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність(іноземні інвестиції).          

4.1Капітальні інвестиції та розвиток логістики.

Ціль. Формування позитивного інвестиційного іміджу міста.

Завдання на 2019 рік:

- популяризація та збільшення експортної діяльності на ринках ЄС.

- збільшення експорту високотехнологічної кінцевої продукції у тому числі до країн ЄС;

- збереження позитивного сальдо зовнішньоторговельного обороту;

- поглиблення діючих та налагодження нових зв’язків з потенційними інвесторами економіки міста;

- нарощування обсягів експорту конкурентоспроможної продукції, збільшення випуску високоякісної продукції відповідно до стандартів ISO,НАССР та розширення ринків збуту продукції;

- створення сприятливих умов для збільшення надходжень в економіку міста вітчизняних та іноземних інвестицій;

- сприяння підвищенню інвестиційної активності реального сектору економіки.

Очікувані результати:

- зростання експорту товарів на 20% до очікуваного в 2018 році; збільшення обсягів імпорту товарів на 0,6% до очікуваного виконання в 2018 році;

- збільшити  обсяги перевезення вантажів  на 5% (38 тис. тн), пасажирів - на 3,9%(0,975 млн. чол.) ;

- своєчасне і повне задоволення потреб господарства та населення в перевезеннях;

- ввести в експлуатацію 0,6 тис. кв.м  житлової площі, що на рівні 2018 року.

5)Регуляторна політика та розвиток підприємництва.

Ціль.  Залучення громадськості  та суб’єктів господарювання до прийняття рішень

            Завдання на 2019 рік:

- розробка та реалізація Комплексної програми розвитку малого підприємництва міста Токмака на 2019-2020 роки;

- дотримання правових та організаційних засад щодо реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності;

-залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у виставкових та інформаційно-консультаційних заходах;

- виконання вимог та порядку надання адміністративних послуг;

- спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру;

- розширення переліку надання адміністративних послуг суб’єктам звернень.

Очікувані результати:

-  поліпшення умов започаткування і розвитку підприємницької діяльності;

- збільшення кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва на 1,9%;

-збільшення надходжень від діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів на  8,0%;

-збільшення витрат на оплату праці працівників малих та середніх підприємств на 14,9% та 15,8% відповідно;

- суттєве спрощення процедури отримання адміністративних послуг;

- підвищення якості надання послуг;

- зменшення часових витрат суб’єктів звернення;

-забезпечення відкритості та прозорості відносин між суб’єктами звернення, адміністраторами та суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

  1. Соціальна сфера

1)     Зайнятість населення та ринок праці

           

Ціль: Покращення стану на  ринку праці, поліпшення демографічної ситуації.

Завдання на 2019 рік:

-збереження існуючих робочих місць, створення значної кількості нових робочих місць та створення умов для підвищення легальної заробітної плати працівників на підприємствах, в установах та організаціях міста, на підставі реалізації комплексних заходів щодо відновлення та зростання економіки міста;

-робота по роз’ясненню суб’єктам господарської діяльності важливості  колективно - договірного регулювання трудових відносин у сфері соціально-трудових відносин та підвищення заробітної плати до рівня не нижчого за середній по місту та регіону;

-формування у роботодавців мотивації до співпраці із центрами зайнятості в укомплектуванні вільних робочих місць шляхом компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та відшкодування витрат на заробітну плату роботодавцям при працевлаштуванні внутрішньо перемішеним особам;

-активізація роботи із роботодавцями шляхом проведення засідань «за круглим столом», ярмарків претендентів, семінарів та тренінгів для кадрових служб підприємств;

-сприяння підвищенню підприємницьких ініціатив безробітних шляхом навчання на курсах служби зайнятості та надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю;

-сприяння розвитку підприємницької ініціативи шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації ними підприємницької діяльності;

-здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян, на замовлення роботодавців та під конкретне робоче місце;

-залучення незайнятого населення до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру;

-підтримка громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, внутрішньо переміщених осіб, демобілізованих військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній операції;

-проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями, спрямованої на формування соціальної відповідальності роботодавців;  сприяння збереженню та створенню нових робочих місць, розвитку малого підприємництва та самостійній зайнятості населення;

-подолання тіньової зайнятості, насамперед, у сфері малого бізнесу.

Очікувані результати:

-підвищення рівня охоплених активними заходами сприяння зайнятості до 93,0%;

-утримати кількість безробітних  на  рівні очікуваного показника за 2018 рік що становитиме 1100 осіб;

-збільшення розміру середньомісячної заробітної плати штатних працівників на 18,0%;(7782,7 грн);

-створення нових робочих місць;

-поліпшення матеріального стану сімей.

 

2)Грошові доходи населення

Ціль:  Підвищення рівня та якості життя населення.

Завдання на 2019 рік:

- запобігання зниженню рівня життя населення і наступне його підвищення в міру стабілізації економіки за рахунок забезпечення зростання його доходів, детінізації виплати заробітної плати, підвищення частки заробітної плати в структурі доходів;

- забезпечення виконання норм чинного законодавства щодо легалізації трудових відносин;

 - забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю, своєчасною, і не нижче визначеного державою мінімального розміру, оплатою праці;

- забезпечення ефективної роботи міської комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, рішенням   виконавчого комітету Токмацької міської ради від 22.11.2012  № 14 «Про роботу міської комісії виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань       забезпечення своєчасності та повноти сплати податків та погашення заборгованості з заробітної плати, пенсій стипендій та інших соціальних виплат та затвердження нового складу і Положення про неї»;

- здійснення заходів, щодо ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах міста та недопущення її виникнення у майбутньому;    посилення мотивації до легальної продуктивної  зайнятості шляхом інформування населення  щодо негативних соціальних наслідків нелегального працевлаштування та отримання заробітної плати  у "конвертах";

- соціальна підтримка найбільш вразливих верств населення через: впровадження системи адресної соціальної допомоги та соціальних послуг;

- соціальна підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- соціальна підтримка сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського піклування, поліпшення житлових умов соціально вразливих верств населення;

 - забезпечення наповнення дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України за рахунок легалізації заробітної плати, підвищення платіжної дисципліни страхувальників та погашення існуючої заборгованості зі сплати страхових внесків та єдиного соціального внеску.

Очікувані результати:

-середньомісячна заробітна плата штатного працівника збільшиться в порівнянні з очікуваним 2018 роком на 18,0% та складе 7782,7 грн.;

-фонд оплати збільшиться в порівнянні з очікуваним 2018 роком на 18% та складе 382,4 млн. грн.;

-погашення заборгованості з виплати заробітної плати;

-дотримання умов галузевих угод та колективних договорів у частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати та впровадження скороченого робочого часу;

-запобігання фактам неофіційних трудових відносин.

3)Соціальне забезпечення

Ціль.   Поліпшення соціального захисту населення міста , підвищення якості надання соціальних послуг.

Завдання на 2019р:

-забезпечення  адресного соціального захисту найбільш вразливих верств населення шляхом:

            - забезпечення підтримки сімей міста шляхом своєчасного призначення та виплати різних видів державної соціальної допомоги, встановлення права на отримання пільг, залучення до участі в програмі житлових субсидій домогосподарств;

            - підтримки Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги  в актуальному стані, внесення до Реєстру даних про різновиди пільгових послуг і тарифів на кожного пільговика для запобігання нецільового використання бюджетних;

            - продовження реалізації Програми житлових субсидій, надання  населенню субсидії на відшкодування оплати за житлово  - комунальні послуги та  на  відшкодування вартості вугілля і скрапленого газу 

            - забезпечення безумовного виконання вимог законодавства щодо призначення та виплати всіх видів адресної допомоги та активізації діяльності державних соціальних інспекторів з метою посилення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів;

         - забезпечується внесення даних індивідуальних програм реабілітації (ІПР) інвалідів до Централізованого банку даних з проблем інвалідності;

          -ведення бази дітей з особливими потребами;

          -підтримка в актуальному стані інформаційної бази щодо перебування та отримання санаторно-курортного лікування  ветеранів війни, осіб з інвалідністю, ветеранів труда;

          -ведення Єдиної інформаційної бази даних внутрішньо переміщених осіб, визначення їх потреб та надання допомоги щодо вирішення проблемних питань;

           -забезпечення своєчасного призначення щомісячної допомоги на проживання та інших державних допомог внутрішньо переміщеним особам;

          -соціального захисту учасників антитерористичної операції на Сході України та членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у цій операції;

            -соціальної підтримки ветеранів, війни, праці, інвалідів та інших малозабезпечених громадян, які потребують соціальної допомоги;

            -реалізації заходів щодо виконання обласної програми соціальної підтримки  ветеранів війни, праці, інвалідів та інших малозабезпечених громадян, які потребують допомоги  «Назустріч людям»;

-здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час  призначення (перерахунку) та виплати   пенсій Токмацького об”єднаного управління  Пенсійного фонду України в Запорізькій області;            

-розвитку партнерських стосунків із громадськими організаціями ветеранів, інвалідів та іншими організаціями (об’єднаннями) громадян, сприяння розвитку волонтерського руху;

-розвитку ефективної системи надання соціальних послуг, підвищення їх якості та рівня задоволення потреб отримувачів таких послуг; 

-реінтеграції та соціальної адаптації бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

-забезпечення виконання заходів міської програми «Комплексні заходи щодо найбільш вразливих верств населення» у 2015-2020 роках (надання різних видів матеріальної допомоги громадянам міста, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», допомоги учасникам бойових дій в зоні проведення АТО тощо) .

Очікуванні результати:

-підтримка мешканців міста в умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги шляхом надання населенню житлових субсидій;

-посилення адресності соціального захисту найбільш вразливих верств населення;

-поліпшення умов життя населення;

-забезпечення  виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»;

-підтримка статутної діяльності громадських  та ветеранських організацій;

-адаптація та реінтеграція внутрішньо переміщених осіб в місцеву громаду;

-надання допомоги за рахунок коштів бюджету міста дітям, інвалідам, ветеранам війни та праці, які опинилися у складних життєвих обставинах, учасникам АТО, які отримали статус учасника бойових дій або інваліда війни, іншим категоріям населення;

-забезпечення якісного надання різних видів послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, сім’ям з дітьми та іншим громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та кризових ситуаціях і потребують сторонньої допомоги

4)Охорона праці

            Ціль. Створення безпечних умов праці.

            Завдання на 2019 рік:

-виконання міської програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2018 – 2022 роки, розробленої з метою реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності;

-забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно-правових актів з питань охорони праці;

-налагодження дієвого контролю за охороною праці на всіх організаційних рівнях;

-забезпечення функціонування систем управління охороною праці на кожному підприємстві, в установі та організації;

-зниження виробничих ризиків, безпеки виробничих об’єктів, устаткування та запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки;

-профілактики травматизму невиробничого характеру.

            Очікувані результати: 

- поліпшення стану охорони праці, його контрольованості та прогнозованості, а також зменшенню кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- поліпшення стану охорони праці, зниження рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності, зменшення соціальних та економічних втрат від них;

- поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища шляхом оптимізації матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, збереження трудового потенціалу міста.

 

5)Житлово-комунальне господарство

                 Ціль. Підвищення якості житлово-комунальних послуг.

                 Завдання на 2019 рік:

-забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами;

-продовження роботи зі створення ОСББ, а також навчання старших по будинках та голів ОСББ для отримання ефективного власника житла;

-забезпечення ефективної роботи підвідомчих комунальних підприємств;

-проведення комплексу робіт з утримання та ремонту житлового фонду, в т.ч. робіт  з енергозбереження;

-подальше впорядкування та розвиток зелених насаджень міста;

-реалізація заходів з енергоефективності з використанням сучасних інноваційних технологій,  раціональне використання енергоресурсів у житлово-комунальному господарстві;

-посилення системи контролю за використанням енергоресурсів;

-покращення технічного стану автомобільних доріг та забезпечення безперебійної роботи дорожньо-транспортної інфраструктури міста;

-забезпечення належної роботи мереж зовнішнього освітлення міста;

-забезпечення прозорості встановлення тарифів.

Очікувані результати :

- поліпшення загального зовнішнього вигляду міста;

- поліпшення стану житлового фонду та прибудинкових територій;

- зменшення ризику виникнення аварійних ситуацій у системах життєзабезпечення та на інженерних спорудах міста;

- забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення населення;

- економія енергоресурсів через впровадження енергозберігаючих заходів;

- визначення ефективного управителя житловим фондом міста;

- створення нових ОСББ;

- здійснення реконструкції та капітального ремонту вулично-шляхової мережі міста.

 

  1. Гуманітарна сфера

1)             Охорона здоров’я

          Ціль. Ефективна медична допомога населенню міста та підвищення її доступності, формування мотивації до здорового способу життя населення.

   Завдання на 2019 рік:

-підготовка та перепідготовка спеціалістів за фахом „загальна практика – сімейна медицина”;

-запровадження у закладах охорони здоров’я новітніх методик лікування, використання сучасної лікувально-діагностичної апаратури;

-удосконалення мережі закладів охорони здоров’я міста відповідно до   профілю та обсягу надання медичної допомоги;

-проведення поточних ремонтів будівель закладів охорони здоров’я;

-забезпечення жителів міста якісними, сертифікованими лікарськими засобами.

Очікувані результати:

-зниження  захворюваності населення;

-підвищення доступності первинної медичної допомоги, ефективність і своєчасність діагностики найбільш поширених захворювань.

 

2)      Освіта

Ціль.  Створення умов для роботи шкіл за новими стандартами навчання .

Завдання на 2019 рік:

-забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами;

-підготовка вчителів до роботи в умовах нових стандартів;

-створення належних матеріально-технічних умов для функціонування нової української школи;

-забезпечення відповідності мережі кількісним показникам державної субвенції.

Очікувані результати:

-досягнення соціалізації дітей з особливими освітніми потребами, розвитку їх самостійності та відповідних компетенцій. Розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь, навичок комунікативної діяльності, становлення особистості;

-приведення мережі закладів освіти до нормативних показників, зменшення навантаження на місцевий бюджет. Забезпечення функціонування нової української школи, починаючи з перших класів.

 

3)      Підтримка сімей, дітей та молоді.

Ціль.  Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту.

Завдання на 2019 рік:

-своєчасне виявлення дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, схильних до скоєння правопорушень та злочинів;

-поширення практики влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання;

-створення умов для активізації національного усиновлення;

-залучення коштів з державного та обласного бюджетів для створення фонду соціального житла з метою забезпечення ним дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;

-здійснення постійного контролю за дотриманням житлових та майнових прав дітей міста.

Очікувані результати:

- зменшення кількості соціальних сиріт;

-пріоритетність сімейних форм влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-захист прав дітей.

 

4)Розвиток фізичної культури

Ціль. Зміцнення здоров`я мешканців засобами фізичного виховання

Завдання на 2019 рік:

- забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я, гармонійного розвитку, підвищення рівня працездатності та фізичної підготовленості;      

- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту в закладах та установах ;

- задоволення потреб кожного мешканця міста у зміцненні здоров’я, фізичному та духовному розвиткові;

- збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально – технічної бази, поліпшення умов її функціонування;

- інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток видів спорту з урахуванням місцевих особливостей і економічних факторів.

Очікувані результати:

- збільшити загальну  чисельність кількості школярів, що відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи;

- поліпшити результати виступів збірних команд та окремих спортсменів міських, обласних та офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях;

- зменшити відсотків кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи.

 

5)Розвиток культури

            Ціль. Змістовне дозвілля жителів міста, молоді, підлітків та дітей.

Завдання на 2019 рік:

            Необхідно модернізувати матеріальну базу, забезпечити сучасним обладнанням та інструментами;

- здійснення поточного ремонту закладів;

- створення умов для самореалізації найбільш активної частини населення;

-збереження і відродження звичаїв, традицій та обрядів українського народу;

-створення умов для самодіяльної художньої творчості, самореалізації підростаючого покоління.

-проведення конкурсів народної творчості, фестивалів, концертів, імпрез;

-підтримка діяльності гуртків народної творчості;

-підтримка та розвиток традиційних народних промислів і мистецьких творчих доробків;

-розвиток міжрегіональних і міжнародних зв’язків та співпраця з міжнародними організаціями;

-проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини міста;

-популяризація елементів традиційної культури Запорізького краю;

-проведення мистецьких заходів: концертів, ярмарків, фестивалів, виставок, презентацій для взаємозбагачення національних культур

Очікувані результати:

            Забезпечення збереження культурного надбання, підтримка й розвиток культури

 

6)Охорона навколишнього середовища

Ціль. Екологічна безпека, раціональне використання і збереження природних ресурсів, перехід до сталого, екологічно збалансованого розвитку міста.

Завдання на 2019 рік:

-проведення заходів з озеленення міста;

-максимально широке розповсюдження екологічної інформації, підвищення рівня екологічної освіти.

Очікувані результати:

-розширення зеленої зони міста та покращення стану зелених насаджень;

-підвищення рівня суспільної екологічної свідомості;

-надходження частини екологічного податку до місцевого екологічного фонду в розмірі 63,8 тис. грн.., які будуть спрямовані на:

1.Заходи з озеленення м. Токмак – 57,0 тис. грн., в тому числі:

- придбання саджанців клена гостролистого – 20 шт. x 1,3 тис. грн. = 26,0 тис. грн.;

- придбання саджанців липи – 20 шт. x 1,55 тис. грн. = 31,0 тис. грн.

2. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і захоронення відходів в рамках заходів приурочених до Дня довкілля – 6,8 тис. грн.

    

5.Ефективне управління у сфері регіонального розвитку

1)Наповнення бюджету,оптимізація і контроль бюджетних витрат

     Ціль. Збалансування показників місцевого бюджету, оптимізації доходів та видатків та дотримання жорсткої бюджетної дисципліни.

Завдання на 2019 рік:

-вишукання та залучення резервів наповнення доходної частини бюджету міста;

-приведення положень про місцеві податки і збори у відповідність до змін податкового законодавства;

-застосування програмно-цільового методу планування та виконання бюджету міста з метою підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів;

-недопущення виникнення простроченої заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери;

-забезпечення економного та ефективного витрачання бюджетних коштів, недопущення виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості.

-підвищення якості та ефективності витрат бюджету розвитку шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм (проектів) з урахуванням оцінки їх економічної ефективності, використання системи електронних державних закупівель;

Очікувані результати:

-виконання планових показників за доходами загального фонду бюджету міста; 

-забезпечення фінансування в повному обсязі передбачених бюджетом міста видатків;

- підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів.

  В 2019 році плануються показники: доходи -343,5 млн.грн, видатки -382 млн.грн.,( з урахуванням дотації по субсидіям), дотації, субвенції 254,8  млн.грн. Показники  будуть скореговані після затвердження бюджету.

 

6. Цивільний захист (цивільна оборона) та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації

Ціль. Забезпечення державної політики щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків, забезпечення відповідного рівня готовності органів управління, сил та засобів до реагування, надання екстреної допомоги населенню, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог чинного законодавства України.

Завдання на 2019 рік:

-розвиток цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, вдосконалення і підтримку аварійно-рятувальної служби, створення правових, організаційно-економічних умов для їх розвитку, формування механізму регулювання та координації, які б сприяли:

-забезпечення належного рівня безпеки населення і захисту території м.Токмак, об'єктів підвищеної небезпеки від загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

-підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту та системи моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичайним ситуаціям;

-зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж  та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків;

-зменшення кількості постраждалого населення та загиблих людей від надзвичайних ситуацій;

-організації забезпечення профілактики загибелі людей та виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж ;

-рятуванню людей, проведенню пожежно-рятувальних,  аварійно-рятувальних, водолазно-рятувальних, технічних  робіт та інших заходів;

-підвищення рівня готовності пожежно-рятувальних підрозділів та аварійно-рятувальних служб;

-створення страхового фонду документацуії (далі-СФД) на продукцію господарського призначення, яка має важливе значення для сталого функціонування економіки міста, для організації виробництва продукції в разі втрати або неможливості отримання документації на неї;

-створення міського СФД на об’єкти будівництва для проведення відбудовчих робіт під час ліквідування наслідків надзвичайних ситуацій та відбудовчих робіт на об’єктах та спорудах систем життєзабезпечення у разі втрати або неможливості отримання документації на них;

-створення міського СФД на нерухомі об’єкти культурної спадщини для проведення відбудовчих робіт (реставрації, ремонту) на об’єктах культурної спадщини, зруйнованих в умовах особливого періоду та надзвичайних ситуацій, а також унаслідок природного старіння конструкцій.

Очікувані результати:

- покращання демографічної ситуації;

-покращання стану здоров‘я, працездатності населення регіону та безпеки життєдіяльності.

Екологічними наслідками є покращення стану навколишнього природного середовища через зменшення рівня загрози техногенних аварій.

 

Начальник відділу економіки виконкому                                                 Л. АНЕНКО

Вкладення:
Скачати цей файл (додаток до рішення.xls)додаток до рішення.xls[ ]44 Кб