Друк

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

                              сесія  сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

22 листопада 2018 року                                                                                                         №

 

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

 

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.  10  Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з пунктом 18 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033), з метою удосконалення порядку залучення виконавчими органами місцевого самоврядування суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання на конкурсних засадах,  Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності (додається).

2. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради керуватися нормами зазначеного в п. 1 цього рішення Положення під час визначення суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання, які будуть залучені до  незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Токмак.

3. Рішення Токмацької міської ради від 16.07.2009 №3 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою» вважати таким, що втратило чинність.

4. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради оприлюднити це рішення на офіційному сайті міської ради в мережі INTERNET згідно законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

Міський голова                                                                                           І.В. Котелевський

 

 Додаток до рішення Токмацької міської ради

від _________2018 №_______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

І. Загальні положення

1. Це Положення встановлює процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання, визнаних такими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»; суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, визнаних такими згідно із Законом України «Про оцінку земель» (далі - суб’єкти оціночної діяльності).

2. Токмацька міська рада та її виконавчі органи застосовують процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, якщо вони є замовниками послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі - послуги з оцінки майна) відповідно до вимог законодавства, а вартість надання послуг з оцінки майна менша встановленої в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки - документи щодо досвіду практичної діяльності з оцінки майна, подібного до об’єктів, оцінку яких здійснюватиме переможець конкурсу: копія договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, які класифіковані за ознаками, зазначеними в абзацах другому або третьому пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440;

конкурсна документація - конкурсна пропозиція, підтвердні документи та документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;

об’єкти оцінки - цілісні майнові комплекси або їх активи, об’єкти нерухомого майна, будівлі (у тому числі ті, що утворюють комплекси), приміщення, земельні ділянки під будівлями (зокрема такими, що утворюють комплекси), цінні папери, корпоративні права, нематеріальні активи, права вимоги, незабудовані земельні ділянки, споруди (як окремі об’єкти), об’єкти незавершеного будівництва, серійне обладнання (окремий об’єкт або декілька об’єктів), несерійне обладнання (окремий об’єкт або декілька об’єктів), транспортні засоби, запаси (зокрема товари) та інше майно, яке знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста Токмак;

претендент - суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до органу приватизації конкурсну документацію у строк, передбачений в оприлюдненій відповідно до пункту 2 розділу ІІ цього Положення інформації про проведення конкурсу;

робоча група з опрацювання документів претендента (далі - робоча група) - група фахівців органу приватизації, утворена для опрацювання підтвердних документів та виконання повноважень, визначених цим Положенням;

учасник конкурсу - претендент, якого допущено до участі в конкурсі.

4. Для проведення конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності Токмацька міська рада утворює конкурсну комісію (далі - комісія) у складі не менше 5 осіб.

5. Очолює комісію голова. У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови. Голова комісії у межах наданих йому повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

приймає рішення про повторне проведення конкурсу у випадках, передбачених цим Положенням;

видає доручення, обов’язкові для виконання членами комісії;

організовує підготовку матеріалів для опрацювання комісією;

бере участь у таємному голосуванні;

вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо змін у складі комісії;

підписує документи щодо роботи комісії, зокрема підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності;

представляє комісію у відносинах з установами та організаціями, зокрема за рішенням комісії має право звертатися з відповідними письмовими запитами.

6. Секретар комісії є її членом та в межах наданих йому повноважень:

очолює робочу групу та забезпечує здійснення наданих їй цим Положенням повноважень;

забезпечує виконання доручень голови комісії;

готує довідкові матеріали для розгляду на засіданні комісії;

готує інформаційні повідомлення про проведення конкурсів;

забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради інформації про оголошення конкурсу;

опрацьовує поданні претендентами підтвердні документи та документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки;

підготовка інформації про результати конкурсу для повідомлення переможців конкурсу та для оприлюднення;

складає протоколи засідань комісії, підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності.

7. Інформація про проведення конкурсу, яка оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради, має містити:

дату, час і місце проведення конкурсу;

інформацію про об’єкт оцінки;

кінцевий термін подання документів;

строк виконання робіт у календарних днях (за потреби);

перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, що залучаються до надання послуг з оцінки майна, а також до суб’єктів оціночної діяльності, зокрема щодо їх практичного досвіду виконання робіт з оцінки об’єкта оцінки, а також подібного до оцінюваного майна) у разі необхідності;

очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки об’єкта оцінки (управління комунальної власності Токмацької міської ради формує очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки об’єкта оцінки відповідно до узагальненої інформації щодо проведених оцінок об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Токмак протягом останніх трьох років з урахуванням ринкових змін в сфері надання послуг з оцінки та змін законодавства у цій сфері діяльності);

відомості про місцезнаходження секретаря комісії, його контактні номери телефонів.

8. Інформація про проведення конкурсу публікується в місцевій газеті за 14-30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу та розміщується на офіційному веб-сайті міської ради в мережі Інтернет.

9. Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до управління комунальної власності Токмацької міської ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) і складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

інформаційної довідки щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) в довільній формі;

підтвердних документів.

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

10. До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 1);

письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (додаток 2);

копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).

11. Інформація про претендента містить:

наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності та (або) відповідного документа, передбаченого статтею 6 Закону України «Про оцінку земель»;

наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;

інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки): кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів, наявність відповідної форми допуску до державної таємниці тощо.

12. Один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом. У разі з’ясування факту залучення одного і того самого оцінювача з метою надання послуг з оцінки майна того самого об’єкта декількома претендентами бали за професійний стаж такого оцінювача, а також за його практичний досвід виконання робіт не зараховуються жодному з претендентів.

13. Пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом з інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); підтвердні документи має засвідчити підписом керівник суб’єкта оціночної діяльності.

14. До участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 16 цього розділу.

15. До участі в конкурсі з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель» та відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 16 цього розділу.

16. Вимогами до учасників конкурсу передбачено наявність:

складеної відповідно до цього Положення конкурсної документації, яку надано у визначений в інформації про проведення конкурсу строк;

відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» або виданими відповідно до Закону України «Про оцінку земель» (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);

переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна або звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням (за потреби проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок));

переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок) (за потреби);

досвіду суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням (за потреби проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок));

спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (відповідної форми допусків до державної таємниці оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або яких він залучає за цивільно-правовими договорами), або спеціального дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт з оцінки, пов’язаних із державною таємницею (за потреби).

17. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників.

На засіданні комісії можуть бути присутніми представники претендентів, осіб, що можуть бути сторонами договору про надання послуг з оцінки, правоохоронних органів, засобів масової інформації, про що вони письмово повідомляють листом на ім’я голови комісії не пізніше ніж за 1 робочий день до дати проведення засідання, що фіксується датою реєстрації вхідної кореспонденції. Такі представники не можуть втручатися в роботу комісії.

18. На засіданні комісія:

аналізує підтвердні документи, документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки претендентів та розглядає інформаційну довідку про кожного претендента, підготовлену робочою групою;

приймає шляхом голосування рішення про допуск претендентів до участі в конкурсі або виключення з учасників конкурсу, якщо після відкриття цінової пропозиції учасника конкурсу з’ясується, що учасник конкурсу запропонував вартість надання послуг з оцінки, яка дорівнює або перевищує вартість, встановлену вабзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»;

розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією;

обраховує кількість балів, які набрали учасники конкурсу за критеріями;

проводить таємне голосування;

обирає переможця конкурсу;

приймає рішення про відміну конкурсу в разі наявності обставин, що унеможливлюють його проведення.

19. До критеріїв визначення переможця конкурсу належать:

досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об'єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником;

наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу;

наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про надання послуг з оцінки, укладених між учасником конкурсу та управлінням комунальної власності Токмацької міської ради;

наявність серед заявлених учасником конкурсу для надання послуг з оцінки оцінювачів таких, які є членами саморегулівних організацій оцінювачів;

наявність фактів неналежного виконання учасником конкурсу умов договору (договорів) про надання послуг з оцінки майна та (або) відомостей щодо застосування до оцінювача(ів), якого(их) залучає учасник конкурсу, заходів дисциплінарного впливу;

запропонована учасником конкурсу вартість надання послуг з оцінки.

20. Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у разі:

якщо подана конкурсна документація є неповною;

якщо подана конкурсна документація є недостовірною;

якщо подана конкурсна документація оформлена неналежним чином та не відповідає вимогам цього Положення;

якщо подана конкурсна документація є такою, що не відповідає оприлюдненій інформації про проведення конкурсу та вимогам цього Положення;

якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів для участі у конкурсі.

Рішення про недопущення претендента до участі в конкурсі приймає комісія під час засідання шляхом голосування.

21. Для надання послуг з оцінки і підписання звіту про оцінку майна та висновку про вартість об’єкта оцінки претендент може залучати оцінювачів, які є його штатними працівниками та відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» були заявлені в довідці про оцінювачів, які працюють в його штатному складі, а також оцінювачів, залучених за цивільно-правовими договорами.

22. Конкурс вважається таким, що не відбувся, якщо:

на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або подано лише одну заяву від претендента;

за підсумками розгляду комісією поданої претендентами конкурсної документації учасником конкурсу не визнано жодного претендента або визнано лише одного претендента;

після виключення комісією учасника (учасників) конкурсу залишився лише один учасник.

У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності комісія приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату або може прийняти рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки, про що зазначається у протоколі засідання комісії. У цьому випадку вартість виконання робіт не може перевищувати очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки об’єкта оцінки, яка зазначалась в Інформації про проведення конкурсу.  

23. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, письмово повідомивши про це голову комісії. Про факт відкликання заяви голова комісії інформує членів комісії на засіданні. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

24. З метою уточнення інформації, поданої учасниками конкурсу в конкурсній документації, комісія може письмово звертатися до окремих осіб, суб’єктів господарювання, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, саморегулівних організацій оцінювачів. У такому разі для аналізу уточненої інформації та проведення обчислень комісія може оголосити перерву в засіданні на строк, що не перевищує сім календарних днів.

За результатами аналізу уточненої інформації, що надійшла до комісії, інформація в підсумковій таблиці визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності може бути уточнена.

Підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності складають для кожного об’єкта оцінки окремо, її підписують голова комісії та члени комісії, присутні на засіданні (додаток 3).

25. Рішення комісії оформлюються протоколом. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії.

26. На засіданні комісія розглядає пропозиції претендентів щодо ціни надання послуг з оцінки та порівнює їх з очікуваною найбільшою ціною надання послуг з оцінки об’єкта оцінки, надрукованою в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу.

27. Комісія розраховує кількість балів за критерієм «Досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником» так:

1) за одного оцінювача, кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) якого відповідають об’єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності якого з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) становить не менше 3 років, зараховується 10 балів, що є максимальним значенням за цим критерієм.

У разі відсутності оцінювача, який відповідає вищезазначеним вимогам, бали не зараховуються;

2) за підтверджений документально досвід учасника конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, з оцінки одного подібного до об’єкта оцінки об’єкта  зараховується 10 балів. За кожний додатковий об’єкт додається 5 балів. Максимальна кількість балів за всі додаткові об’єкти не може перевищувати 10. У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали не зараховуються.

У разі якщо договором, поданим учасником конкурсу для підтвердження свого досвіду, передбачено проведення оцінки одночасно декількох об’єктів, за кожний із таких об’єктів зараховуються бали лише за наявності окремих висновків про вартість.

28. Комісія розраховує кількість балів за критерієм «Наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу».

У разі наявності в учасника конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, звітів про оцінку майна, що за результатами рецензування класифікуються згідно з абзацом п’ятим пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, з учасника конкурсу знімаються бали, а саме:

за кожний звіт про оцінку майна, який отримав негативну рецензію, складений учасником конкурсу та (або) оцінювачем (оцінювачами), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, знімається 5 балів.

У разі наявності відомостей про те, що учасник конкурсу та оцінювач (оцінювачі), який(і) перебуває(ють) з ним у трудових відносинах або залучається(ються) до виконання робіт з оцінки, отримали негативну рецензію на один і той самий звіт про оцінку майна, бали зменшуються як за один звіт з негативною рецензією.

29. Комісія розраховує кількість балів за критерієм «Наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про надання послуг з оцінки, укладених між учасником конкурсу та органом приватизації, рішенням якого створено комісію» так:

за кожний невиконаний на дату проведення конкурсу договір про надання послуг з оцінки майна (на дату проведення конкурсу акт приймання-передавання робіт не підписано), укладений між учасником конкурсу і виконавчим органом Токмацької міської ради, з учасника конкурсу знімається 5 балів.

Якщо на дату проведення конкурсу наявна інформація про те, що за результатами попереднього конкурсу (конкурсів) учасник конкурсу ставав переможцем, але договір (договори) про надання послуг з оцінки майна ще не укладено, з такого учасника також знімаються по 5 балів за кожний неукладений договір (договори).

30. Комісія розраховує кількість балів за критерієм «Запропонована учасником конкурсу вартість надання послуг з оцінки» так:

кількість балів, що зараховується учаснику конкурсу, обраховується відповідно до співвідношення (вираженого у відсотках) запропонованої учасником конкурсу ціни надання послуг з оцінки до очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки, надрукованої в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу (додаток 4).

31. Нараховані кожному учаснику конкурсу за усіма критеріями бали підсумовуються. Учасник конкурсу, який у підсумку набрав найбільшу кількість балів, визнається переможцем.

32. Якщо після обрахування балів виявилась однакова кількість балів у декількох учасників конкурсу, члени комісії обирають переможцем конкурсу учасника, який запропонував найменшу вартість надання послуг з оцінки.

33. Якщо після обрахування балів виявилось, що декілька учасників конкурсу мають однакову кількість балів та запропонували однакову вартість надання послуг з оцінки, члени комісії обирають переможцем конкурсу учасника, який запропонував найменший строк виконання робіт.

34. Якщо після обрахування балів виявилось, що декілька учасників конкурсу, які мають однакову кількість балів, запропонували також однакову вартість надання послуг з оцінки та однаковий строк виконання робіт, призначається таємне голосування. Секретар комісії роздає членам комісії бюлетені таємного голосування (додаток 5). Бюлетені таємного голосування не є іменними. Заповнені членами комісії бюлетені після завершення голосування надаються голові комісії, який оприлюднює результати голосування. Переможцем конкурсу визнається учасник, за якого члени комісії віддали більшість голосів «за».

За умови рівної кількості голосів право вирішального голосу на засіданні комісії належить голові комісії, який озвучує своє рішення, зазначене в його бюлетені таємного голосування.

35. Після проведення конкурсу управління комунальної власності Токмацької міської ради письмово (або телефоном, факсом, електронною поштою) інформує переможця про результати конкурсу із зазначенням ціни та строку надання послуг з оцінки, а також щодо оцінювачів, яких буде залучено до надання послуг з оцінки.

У разі якщо конкурс визнано таким, що не відбувся за рішенням комісії під час оголошення повторного конкурсу показник очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки може бути збільшено до 30 відсотків від попереднього значення. При цьому очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки не може дорівнювати або перевищувати вартість послуг з оцінки майна, встановлену в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

 

 

Додаток 1 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності  (пункт  10)

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Заявник
_____________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові; посада)

який діє на підставі                                                                      ______________________________________________________________________________________________________

(установчий документ або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та ______________________________________________________________________________________________________,

громадських формувань  -  для  фізичних осібпідприємців)

зареєстрованого__________________________________________ за № ______________________________________

Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від ____________ № ___________________

Розрахунковий рахунок №_____________________________________ в ____________________________________

МФО ________________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний  контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження(місце проживання) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефакс

 

 

 

 

 

 

 

 

Телекс

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                        (повна назва об'єкта)

"___" ____________ 20__ року

                                            ___________
                                                 (підпис)

       

 

 

 

Додаток 2
до Положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльності 

(пункт 10)

 

Інформація про претендента

________________________________________________________________________________________________________

                      (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

  1. 1.     Наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності.

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від _____________________________ №_______________________________________________

  1. 2.     Наявність відповідного документа, передбаченого статтею 6 Закону України «Про оцінку земель».

___________________________________ від ____________ №_________________

         (назва документа)

  1. 3.     Наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

Дозвіл __________________________________________________________ від __________________ №______________________________

                (назва суб’єкта оціночної діяльності, що отримав дозвіл)

     4. Наявність оцінювачів, що мають допуски на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі допуску

№ допуску

 

 

 

 

 

  1. 5.     Наявність оцінювачів,  які є його штатними працівниками та відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» заявлені в довідці про оцінювачів, які працюють в його штатному складі,  і будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна.

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного

 документа оцінювача*

Номер кваліфікаційного

 документа оцінювача

Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікаційний документ оцінювача**

Членство в саморегулівній організації оцінювачів (найменування організації)

Стаж роботи оцінювача, років

Особистий підпис***

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                 

 

*Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

** І. Оцінка об’єктів у матеріальній формі.

1.1. Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин  і обладнання.                   1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.   

ІІ. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти  інтелектуальної власності). 

2.2. Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності.

*** Розглядається як письмова згода.

 

  1. 6.     Наявність оцінювачів, залучених  за цивільно-правовими договорами, які будуть виконувати роботи з оцінки майна та підписувати звіт про оцінку майна.

 

№ з/п

Прізвище, ім’я,       по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача*

Номер кваліфікаційного

 документа оцінювача

Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікацій-

ний документ оцінювача**

Членство в саморегулівній організації оцінювачів (найменування організації)

Стаж роботи оцінювача, років

Особистий підпис***

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

       * Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

** І. Оцінка об’єктів у матеріальній формі.

1.1. Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин  і обладнання.                   1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.   

ІІ. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти  інтелектуальної власності). 

2.2. Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності.

*** Розглядається як письмова згода.

 

  1. 7.     Наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельної ділянки, що перебувають у трудових відносинах з суб’єктами оціночної діяльності і будуть залучені до підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

 

№ з/п

Прізвище, ім’я,          по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача

Номер кваліфікаційного документа оцінювача

Назва, дата, номер видачі міжнародного документа

Членство в саморегулівній організації оцінювачів (найменування організації)

Стаж роботи оцінювача, років

Особистий підпис*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Розглядається як письмова згода.

 

  1. 8.     Наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельної ділянки, яких додатково залучає суб’єкт оціночної діяльності до підписання  звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

 

№ з/п

Прізвище, ім’я,          по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача

Номер кваліфікаційного документа оцінювача

Назва, дата, номер видачі міжнародного документа

Членство в саморегулівній організації  оцінювачів (найменування організації)

Стаж роботи оцінювача, років

Особистий підпис*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Розглядається як письмова згода.

 

  1. 9.     Наявність інших фахівців, яких залучає суб’єкт оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки).

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Назва документа; ким виданий

Дата видачі і номер  документа

 

 

 

 

                                                                                                             

  «____» ___________________________20____ року                                            ______________________                                                                                                                

                                                                                                                                                                                        (підпис)

 

 

 

 

 

           

 

 

Додаток  3
до Положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльності 

(пункт 24)

 

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  для оцінки  _________________________________________________________________________________________________________________

(назва об’єкта оцінки)

 

 

 

 

 

 

№ з/п

учасника кон-курсу

 

 

 

 

 

Найменування / прізвище, ім’я, по батькові

 

 

 

 

 

Реквізити сертифіката суб'єкта оціночної діяльності

Критерії відбору

Разом (балів)

досвід суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об'єкта оцінки, зокрема тих, що перебувають у трудових відносинах із суб'єктом оціночної діяльності

наявність зауважень до практичної оціночної діяльності (кількість звітів/бал)

наявність невиконаних договорів про надання послуг  з оцінки (кількість/

бал)

наявність фактів неналежного виконання умов договору (договорів)

ціна

надання

послуги з оцінки,

(грн /

бал)

строк виконання робіт, календарні дні

 

кількість оцінювачів (люд./бал)

підтверджений документально досвід оцінки подібного майна (кількість об'єктів/бал)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії     _____________              __________   ____________________________

                                                                  (підпис)                                                       (прізвище, ініціали)

Члени комісії:     _____________              __________   ____________________________

                                                                  (підпис)                                                        (прізвище, ініціали)

                                      ____________________                    _______________    _________________________________________

                                                                                                   (підпис)                                                        (прізвище, ініціали)

 

«__________» ____________20 _____ року

 

 

Додаток 4 
до Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності 
(пункт 30)

ЗАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
за критерієм «Запропонована учасником конкурсу вартість надання послуг з оцінки»

№ з/п

Цінова пропозиція учасника конкурсу у співвідношенні до очікуваної найбільшої ціни надання послуг згідно з інформаційним повідомленням, діапазон у %

Кількість зарахованих балів

 

100

30

 

від 91 до 100

36

 

від 81 до 90

39

 

від 71 до 80

40

 

від 61 до 70

41

 

від 51 до 60

42

 

до 50 включно

43

  

 

Додаток 5 

до Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності 
(пункт 34)

 

БЮЛЕТЕНЬ 
таємного голосування

Об'єкт оцінки 
_____________________________________________________________________ 
(найменування об'єкта оцінки)

№ з/п

Учасник конкурсу (найменування / прізвище, ім‘я, по батькові)

Підсумки таємного голосування

За*

Проти*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
*Зазначається відповідна позначка.