Друк

Про затвердження Порядку надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна територіальної громади міста Токмак

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

                              сесія  сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

22 листопада 2018 року                                                                                                         №

 

Про затвердження Порядку надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна територіальної громади міста Токмак

 

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  частини другої статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна територіальної громади міста Токмак (додається).

2. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради оприлюднити це рішення на офіційному сайті міської ради в мережі INTERNET згідно законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

Міський голова                                                                                           І.В. Котелевський

 

 

Додаток до рішення Токмацької міської ради

від _________2018 №_______

 

ПОРЯДОК

надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна територіальної громади міста Токмак

 

1. Цей Порядок розроблено з метою визначення процедури надання орендарю згоди Токмацькою міською радою на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна територіальної громади міста Токмак. Орендар має право за рахунок власних коштів здійснювати  поліпшення орендованого нерухомого майна, включаючи його модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо, у разі надання згоди Токмацькою міською радою на здійснення таких поліпшень.

2. Процедура надання орендарю згоди Токмацькою міською радою на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна територіальної громади міста Токмак включає такі етапи:

1) подання заяви і пакета документів орендарем;

2) розгляд заяви і документації орендаря;

3) прийняття відповідного рішення;

4) повідомлення орендаря про прийняте рішення.

2.1. Якщо орендар за рахунок власних коштів за згодою Токмацької міської ради здійснив поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, вартість цих поліпшень може бути компенсована наступним чином:

-          зменшення розміру орендної плати на певний період;

-          звільнення від сплати орендної плати на певний період;

-         у разі приватизації орендованого майна, згідно діючого на момент приватизації законодавства.

Поліпшення орендованого майна, які здійснено за рахунок амортизаційних відрахувань на орендоване майно орендарю не компенсуються.

3. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна орендар подає до управління комунальної власності Токмацької міської ради заяву і такі документи:

1) опис передбачуваних поліпшень і проектно-кошторисну документацію на їх проведення, погоджену головним архітектором та балансоутримувачем орендованого майна;

2) копію діючого договору оренди (з відповідними угодами щодо внесення змін до нього) та копію акта прийняття-передачі майна в оренду;

3) приписи органів пожежного нагляду, охорони праці (за їх наявності);

4) копію висновку про вартість майна, за яким воно було передано в оренду;

5) звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення невід’ємних поліпшень, якщо їх кошторисна вартість перевищує розмір зазначений в абзаці четвертому частини четвертої статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. У разі оренди цілісного майнового комплексу при здійсненні поліпшень за рахунок амортизаційних відрахувань на орендоване комунальне майно чи інших коштів орендодавець для розгляду питання про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень створює комісію за участю представників органу, уповноваженого управляти майном територіальної громади. За результатами роботи комісії складається протокол, в якому вказується інформація про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна, копія якого подається разом з документами вказаними в пункті 3 цього Порядку.

5. Згода на здійснення поліпшень надається у формі рішення Токмацької міської ради, у якому міститься погодження на поліпшення орендованого майна, копія якого направляється орендарю разом із супровідним листом від орендодавця.

У разі оренди цілісного майнового комплексу при наданні згоди на здійснення поліпшень орендарю разом з рішенням направляється  лист, в якому вказується на необхідність першочергового використання амортизаційних відрахувань на орендоване майно для здійснення поліпшень, які збільшують вартість орендованого комунального майна.

6. Після здійснення дозволених орендарю невід’ємних поліпшень орендар надає орендодавцю:

інформацію про завершення виконання робіт з поданням копій підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт;

аудиторський висновок щодо підтвердження фінансування здійснених поліпшень орендованого нерухомого майна за рахунок коштів орендаря;

довідку, надану орендарем та завірену аудитором, про суму витрат, понесених орендарем у зв’язку із здійсненням поліпшень;

інші документи, необхідні для здійснення оцінки нерухомого майна з врахуванням проведених орендарем поліпшень.