Друк

Про хід виконання у 2018 році Стратегічного плану розвитку міста Токмака Запорізької області на період 2018-2036роки

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

сесія                                                    скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

_____________________________                                                                    __________________

 

 

Про хід виконання у 2018 році

Стратегічного плану розвитку міста Токмака

Запорізької області на період 2018-2036роки

 

 

            Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, на виконання рішення міської ради від 22.02.2018р. № 13 «Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Токмака    Запорізької області на період 2018-2036 роки», з метою ознайомлення з інформацією про хід виконання у 2018 році Стратегічного плану розвитку міста Токмака Запорізької області до 2018-2036 років, Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Узяти до відома інформацію про хід виконання у 2018році Стратегічного плану розвитку міста Токмак Запорізької області на період 2018-2036 роки (додається).

2. Відділу економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради розмістити дану інформацію на сайті Токмацької міської ради.

3. Продовжити виконання напрямків за визначеними показниками та звітувати про виконання заходів, передбачених Стратегічним планом, згідно з планом роботи міської ради на 2019 рік, затвердженого рішенням Токмацької міської ради №12 від 20.12.2018р «Про  План роботи міської ради на 2019 рік»

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Токмацької  міської ради.

 

 

Міський голова                                                                                        І. КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

Проект внесено

відділом економіки виконавчого комітету

Токмацької міської ради

Начальник відділу                                                                                  Л. АНЕНКО

 

Начальник юридичного відділу

виконавчого комітету  Токмацької міської ради                                 Т. ЛЕВЧЕНКО

 

    

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

                                                                                     від   .02.2019р. №

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання  у  2018 році Стратегічного

плану розвитку міста Токмак Запорізької області на період 2018-2036 роки

 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК А: ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1: Конкурентоспроможна економіка

Операційна ціль 1.1. Зростання економічного добробуту

Завдання 1.1.1Розвиток конкурентоспроможного промислового сектору

За   9 місяців  2018 р. було реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 255,7 млн. грн. (у відпускних цінах без ПДВ та акцизного збору), що на 43,5 % більше проти в.п. минулого року.за підсумками 2018 року очікується реалізувати продукції (робіт, послуг) на суму 340,9 тис.грн що  складе 129,3 % до річного Програмного завдання. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу населення склав близько  7245,0 грн.

ПрАТ «Токмацький Ковальсько штампувальний завод» виробив за   2018 рік   4143 тн. штамповок, що більше  минулого року  на  23,9% . З метою оновлення номенклатури випускаємої продукції у2018р. були освоєні 10 нових  найменувань поковок. Підприємством введено в дію компресор з частинним регулюванням продуктивністю 54куб.м за хв., що дає змогу зменшити питомі витрати електроенергії на виробництво стислого повітря.

ТОВ «Перлина Запоріжжя» випущено 264тн. плодоовочевих консервів що в 12 разів більше проти в.п. минулого року.

 Сьогодні підприємства здійснюють заходи щодо переорієнтації ринків збуту продукції ,пошуку закордонних та вітчизняних компаній, зацікавлених у співпраці.

ТОВ «Токмак Солар Енерджі» з грудня 2016 року побудувало дві черги сонячної електростанції загальною потужністю 50 МВт. Електростанція розташована на території площею 96 га та є найпотужнішою в Україні. В рамках проекту побудована власна підвищувальна підстанція 10/150 кВ; адміністративно-побутовий комплекс 432 м²; лінія електропередачі 150 кВ (4 км), що з'єднує сонячну електростанцію «Токмак Солар Енерджі» з лінією електропередач № 112 ПАТ «Запоріжжяобленерго». Створено 62 робочих місця, в територію інвестовано за 2018р 579,4млн. гривень,  інвестором орендується земельна ділянка, в межах території міста Токмака, площею  64 га, що сприяє збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів, так за 2018р сплачено податків у сумі 13 мільйонів гривень,в тому числі до бюджету міста Токмака 5128тис.грн

 

Завдання 1.1.2 Зміцнення малого та середнього бізнесу

З метою спрямування дій органів місцевого самоврядування на створення і підтримання сприятливих умов для розвитку малого підприємництва та  реалізації державної політики у сфері підприємництва розроблена та реалізовувалася Комплексна програма розвитку малого підприємництва міста Токмака на 2017-2018 роки, яка  затверджена рішенням сесії  міської ради від 20.10.2016р  № 7.

Одним із головних факторів формування середнього класу є розвиток малого і середнього підприємництва, що гарантує стабільність економіки та підвищення рівня життя громадян. У результаті відкриття власної справи та самозайнятості знижується рівень безробіття та водночас підвищується рівень доходів населення, що сприяє зростанню сукупного попиту та збільшенню обсягу виробництва.

За останніми статистичними даними  в  2017р.  у м. Токмаку діяло всього  109 підприємств, з яких 7 середніх та 102 малих.

За оцінкою найбільша частка кількості підприємств за розмірами (у % до загальної кількості підприємств) належала малим підприємствам (93,6%), середнім – 6,4 %. Кількість малих підприємств складає 102 одиниці , що на 16, або 18,6% більше проти минулого року.  Чисельність найманих працівників на малих підприємствах складає 669 осіб та зменшилася в порівняння з минулим роком на  7,0 %(50 осіб). Кількість найманих  працівників на середніх підприємствах складає 771 осіб та  збільшилась в порівняння з минулим роком на 3,6% (27 осіб)

Останні роки відмічалася тенденція до зниження  кількості малих підприємств (2013рік- 115од; 2014рік- 103 од; 2015р -99 од.,2016- 86 од.)  В 2017 році динаміка змінилася в позитивну сторону. В 2018 році очікується,що  кількість малих підприємств складе 103 одиниці, фонд оплати праці очікується в обсязі 37,958 млн. грн.   Кількість середніх підприємств залишиться на попередньому рівні -7 одиниць, фонд оплати праці складе 39,1 млн. грн.

Фонд оплати праці  малих підприємств збільшиться на 15,0%  та складе 43,6 млн. грн., середніх підприємств зросте на 15,0% та досягне 45,3 млн.грн.

Внесок малого бізнесу в розвиток економіки міста залишається стабільним, нажаль, фінансова підтримка місцевими органами влади відсутня через обмеженість коштів в міському бюджеті.

Обсяг надходжень податків до бюджету м. Токмака від діяльності малого та середнього підприємництва за 2018 рік склав 40891,4 тис.грн ( що становить 46,9% від загального обсягу надходжень) , в тому числі від діяльності малих підприємств – 12034,5тис.грн.(що становить 13,8 % від загального обсягу надходжень).

 Для порівняння, за 2017рік надійшло від малого та середнього підприємництва 24182,7 тис.грн (що становило 44,0% від загального обсягу надходжень).

Із-за нестачі коштів в місцевому бюджеті у 2018 році не виділялись кошти на  підтримку малого підприємництва.

У місті забезпечено систему зворотного зв’язку між владою та підприємництвом. Постійно проводиться обговорення регуляторних актів на засіданнях координаційної ради, Інтернеті та міській  бібліотеці.

Відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" 23 листопада 2017р. Токмацькою міською радою (рішення № 2) і виконавчим комітетом Токмацької міської ради (рішення № 208) були затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік. У десятиденний строк плани оприлюднені.

Затверджені плани протягом року доповнювалися і змінювалися Токмацькою міською радою два рази та виконкомом один раз .

Згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" протягом 2018 року Токмацькою міською радою прийнято два регуляторних актів «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Токмак до переліків об’єктів, що підлягають приватизації», «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна територіальної громади міста Токмак») та затверджено один звіт про повторне відстеження   та  дванадцять звітів про періодичне відстеження регуляторних актів.

 На виконання вимог статті 34 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» всі проекти регуляторних актів направлялися на погодження до Департаменту державної регуляторної політики  Державної регуляторної служби України для розгляду та надання висновків.

Виконавчим комітетом Токмацької міської ради протягом 2018 року прийнято один регуляторний акт («Про організацію та проведення  конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»)   та затверджено п’ять звітів про періодичне  відстеження регуляторних актів  .

Вагомим внеском по впровадженню Закону України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” є можливість для громади реально побачити, як буде діяти той чи інший регуляторний акт і, головне, - наскільки правильним було їх прийняття.

Згідно Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", кожен проект мав аналіз регуляторного впливу, показники базового відстеження. З метою ознайомлення суб'єктів господарювання міста з регуляторними актами кожне рішення було оприлюднено на сайті Токмацького міської ради і один примірник рішень з усіма додатками надавався в Центральну бібліотеку міста.

 

               Завдання1.1.3Підтримка фізичних осіб - підприємців.

Станом на 01.01.2019р зареєстровано 1520 фізичних осіб – підприємців.

Токмацьким міськрай центром зайнятості протягом 2018 року проведено 1274 семінари для осіб які звернулися з техніки пошуку роботи. Токмацьким міськрай центром зайнятості 512 осіб направлено на громадські та тимчасові роботи, 70 осіб направлено на навчання незайнятого населення основам  підприємницької діяльності (60 із яких працевлаштовано).

З метою створення доступних та зручних умов для отримання адміністративних послуг, отримання дозвільних документів, запобігання та протидії корупції в місті  діє Центр надання адміністративних послуг.

     Протягом  2018року надано 7309 консультацій,  надійшло 4943 звернення по адмінпослугам та 26 звернень по документам дозвільного характеру, по яких видано 4782 рішення.

Проведено 852 реєстраційні дії у сфері реєстрації бізнесу  , в тому числі зареєстровано 20 юридичних осіб, 125 фізичних осіб - підприємців, припинено діяльність по 231 суб’єкту господарювання, проведено 401державну реєстрацію змін.

За 2018рік здійснено 1180 реєстраційних дій у сфері реєстрації нерухомого майна,  468 дій  державної реєстрації права власності,  572 дії по іншим речовим правам, проведено 140 змін, скасувань та інших дій.

Протягом  2018 року, завдяки співпраці виконавчого комітету Токмацької міської ради з Урядом Німеччини та Німецьким товариством міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» у проектах «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО» та «Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття ВПО в Україні», Центр надання адміністративних послуг відділу надання адміністративних послуг та реєстрації виконавчого комітету міської ради отримав кейс «Мобільний офіс», завдяки якому адміністратори Центру зможуть надавати послуги громадянам, які відносяться до маломобільних груп населення, у них вдома. В рамках співпраці до ЦНАП були передані меблі для дитячого куточка та вісім комп’ютерів. Всього, протягом року, отримано донорської допомоги на 360 тис. грн.

ЦНАП приймає участь у проекті «Покращення якості надання адміністративних послуг для населення» та увійшов до першої фази впровадження з модернізації та створення ЦНАП Програми «U-LEAD з Європою», в рамках якого в 1-му кварталі 2019 року ЦНАП буде оснащено сучасними меблями, технікою та програмним забезпеченням для електронного документообігу.

 

Завдання 1.1.4 Вдосконалення механізму оплати праці

В           III кварталі  2018 року         заробітна плата штатних працівників склала 6855,0 грн., що на 19.8 % більше проти в. п. минулого року, але складає 77.3 % до середньо обласного показника.

Протягом 2018 року проведено 12 засідань   комісії, заслухано  53  керівників  підприємств, організацій, установ  незалежно від форм власності.

За результатами проведеної роботи погашено заборгованість по:

- по податку на доходи фізичних осіб в сумі 1432,8 тис. грн; (100%);

- по податку на землю  у сумі 27,2 тис.грн.;

- орендній платі за землю  у сумі 63,7 тис.грн.;

- розміщення об’єктів зовнішньої реклами 11,5 тис.грн.

На засіданнях комісії постійно надаються роз’яснення присутнім суб’єктам господарювання щодо ведення прозорого бізнесу та легалізації робочих місць.

Станом на 01.01.2019 року заборгованість  із виплати заробітної плати  по  економічно активним підприємствам склала 3265,2 тис.грн., це борг філії «Токмацький райавтодор» ДП «Запорізький облавтодор» в сумі 312,5 тис. грн та невідокремленого  структурного  підрозділу  Токмацькі районні електричні мережі ПАТ «Запоріжжяобленерго» (не юридичної особи)   в сумі 2952,7тис.грн. Станом на 01.01.2019року філією «Токмацький райавтодор» ДП «Запорізький облавтодор» виплачено  2765,4 тис.грн.

За рішеннями комісії, з метою погашення заборгованості по підприємствам,  надіслані листи ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги   України, ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Відповідно листа від 15.01.2019 №01-07/ 505 ПАТ «Запоріжжяобленерго», адміністрація підприємства здійснює всі можливі заходи для забезпечення виплати заробітної плати в терміни, передбачені колективним договором та уникнення заборгованості в майбутньому. Постійно ведеться переговорний процес з Фондом державного майна, ДП «Енергоринок» та НКРЕКП.

Впродовж 2018 року  організовано та проведено 4 засідання соціально-економічної ради, під час яких розглянуто найактуальніші, першочергові соціально-економічні  питання міста Токмака, зокрема: щодо стану оплати праці та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, легалізації трудових відносин,  про підсумки соціально-економічного розвитку міста Токмака, про стан безпеки життєдіяльності населення та охорони праці у                 м. Токмаку, виконання Програми зайнятості населення міста тощо.

Рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради  від 07.02.2017 № 23 «Про організацію роботи щодо забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати» (із змінами на підставі рішення виконкому міської ради від 23.11.2017 № 224) утворена Токмацька  міська робоча група з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, затверджений  її склад.  До складу робочої групи окрім управлінь і відділів виконкому та міської ради, увійшли (за згодою) представники  Токмацької об’єднаної  державної податкової  інспекції ГУ ДФС України  у Запорізькій області, ГУ Держпраці у Запорізькій області, Токмацького об’єднаного управління Пенсійного фонду України, Токмацького міськрайонного центру зайнятості, голова координаційної ради профспілок м. Токмака і Токмацького району,  голова Токмацького міського союзу промисловців і підприємців «Потенціал» тощо.

Розпорядженням міського голови від 22.09.2017 року № 85-к з 01.10.2017 року, відповідно до ч.3 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування», був призначений головний спеціаліст, інспектор праці відділу питань праці управління соціального захисту населення Токмацької міської ради. Впродовж 2018 року даним інспектором було проведено  2 інспекційних відвідування підприємств міста, за результатами яких складено 2 акти та  винесено 2 приписи на усунення виявлених порушень впродовж місяця та складений 1 протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 41 КУпАП, направлений до Токмацького районного суду. Крім того, було проведено 4 відвідування  фізичних осіб-підприємців з метою інформування його та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю.  З метою аналізу стану дотримання законодавства про працю у  поточному році було проведено 12 відвідувань  фізичних осіб-підприємців та  приватного підприємства міста, складені відповідні довідки.   Всього впродовж 2018 року було проведено 18 інспекційних заходів.

На сайті виконавчого комітету Токмацької міської ради розміщена інформація  щодо вимог чинного законодавства з питань праці  і оплати  праці з роз’ясненням  населенню та роботодавцям міста переліку державних органів, які мають право здійснювати нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю і оплату праці в Україні, а також щодо Порядку інспекційних відвідувань та видів відповідальності за порушення законодавства про працю. У трьох міських газетах вийшов цикл статей  «Законодавство про працю та оплату праці», «Нагляд  та  контроль за додержанням законодавства про працю і оплату праці» та «Розміри штрафів за порушення законодавства про працю та оплату праці».  На сайті виконавчого комітету Токмацької міської ради та у трьох міських газетах розміщено статтю «Працюємо згідно трудового законодавства!»  та  інформацію щодо зростання з 01.01.2018 р. розміру штрафів за порушення трудового законодавства. Управлінням соціального захисту населення Токмацької міської ради  проведені семінари для роботодавців міста «Відповідальність за порушення законодавства про працю» 25.04.2018 року (для 8 роботодавців), 04.05.2018 року (для 70 керівників та представників підприємств, організацій, установ міста) та 16.05.2018 року - для 23 керівників та бухгалтерів організацій співвласників багатоквартирних будинків.

 

Завдання1.1.6 Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій

Протягом року здійснюються заходи переходу на енергозберігаючі освітлювальні прилади в мережі освітлення міста, відновлення внутрішньо дворового освітлення та інших вулиць міста.

В результаті проведення робіт з утримання мереж вуличного освітлення в робочому стані, а саме заміні непрацюючих ламп, протягом 2018 року придбано 1274 лампи вуличного освітлення і по мікрорайонах м. Токмак було замінено понад 1000 ламп.

 

Оперативна ціль1.2:  Покращення функції управління об’єктами комунальної власності та врегулювання земельних відносин у місті Токмак

Завдання 1.2.1. Врегулювання земельних відносин.

З метою реалізації положень програми «Здійснення заходів із землеустрою», виконано ряд завдань, а саме:

1. Інвентаризація земель міста проводиться за рахунок відведення земель Токмацької міської ради у власність чи користування громадянами та юридичними особами.  Протягом звітного періоду відведено та надано у власність чи користування за рішеннями Токмацької міської ради 119 земельних ділянок. Всього проінвентаризовано 81,93% від загальної площі земель міста

2. Відповідно до п.3 та п.7 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», з 1 січня 2013 року землі державної та комунальної форм власності в Україні вважаються розмежованими.

Проводиться робота по охопленню орендними відносинами земель в межах міста Токмак. Протягом 2018 року укладено 20 договорів оренди землі, поновлено шляхом переукладання 91 договір оренди землі. В результаті постійного вжиття заходів щодо виявлення земельних ділянок, що використовуються без правовстановлюючих документів укладено 26 додаткових угод до діючих договорів оренди землі, в результаті чого збільшилось надходження до міського бюджету від плати за землю.

         Розроблено документацію із землеустрою та зареєстровано права на земельні ділянки під парком по вулиці 14 Вересня (колишній парк імені Кірова), під стадіоном «ТОРПЕДО» по вулиці Ломоносова, 25, під  адміністративною будівлею та допоміжними будівлями виконавчого комітету Токмацької міської ради по вулиці Центральна, 45., виконано перші етапи землевпорядних робіт, а саме проведено топографо-геодезичні роботи на земельних ділянках під стадіоном «АВАНГАРД» по вулиці Гагаріна, 29а, та під зеленими насадженнями по вулиці Паркова.  

Управління у своїй діяльності здійснює заходи спрямовані на забезпечення підготовки лотів до проведення торгів щодо земельних ділянок комунальної власності. Протягом звітного періоду було продано 6 земельних ділянок під об’єктами нерухомості – власністю фізичних осіб загальною площею 1,7463 га, на загальну суму 757,821тис.грн., з них до місцевого бюджету надійшло 742,021тис.грн.

 Постійно оновлюються бази даних реєстру вільних земельних ділянок, об’єктів нерухомості та виробничих площ, здійснюється постійна передача об’єктів нерухомості в орендне користування.

 

Завдання 1.2.2. Управління комунальною власністю.

Виконавчими органами Токмацької міської ради постійно проводиться робота у сфері управління об’єктами нерухомого майна комунальної власності. Так, відповідно законодавства України щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно, спеціалістами здійснюються необхідні заходи щодо реєстрації права власності територіальної громади міста Токмака, в особі Токмацької міської ради, на об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки. Протягом 2018 року укладено 15 договорів оренди та 3 договори позички нежитлових приміщень, будівель з юридичними та фізичними особами, що здійснюють підприємницьку, громадську, управлінську, творчу та іншу діяльність. Передача всіх об’єктів оренди відбувалась виключно після вивчення попиту на оренду, через засоби масової інформації, мережу INTERNET. Продовжено термін дії 29 договорів оренди нерухомого майна комунальної власності, складено 33 акти перевірки технічного стану.

Надходження від оренди нерухомого майна комунальної власності, у звітному періоді, склали 1 771,4тис.грн., з них до міського бюджету надійшло 1 154,3тис.грн., на користь підприємств, установ, організацій міської ради надійшло 617,0тис. грн.

      З причин зміни законодавства України у сфері приватизації комунального майна протягом 2018 року продано один об’єкт нерухомості шляхом приватизації площею 129,3 м2, на загальну суму 229,199тис.грн. 

 

Оперативна ціль1.3: Оптимізація та контроль бюджетних витрат, пошук додаткових джерел поповнення доходної части міського бюджету.

Завдання 1.3.1: Забезпечення умов для сталої роботи організацій та установ соціально культурної сфери, економія бюджетних витрат.

Планові показники дохідної частини загального фонду бюджету міста без урахування міжбюджетних трансфертів за 2018 рік виконано в сумі  81 884,5 тис. грн., при плані – 78 505,5 тис. грн., або 104,3 %. Мобілізовано надходжень на 3 379,0 тис. грн. більше від запланованого.

 В порівнянні з 2017 роком  надходження збільшились на 10 390,2 тис. грн., або на 14,5%.

За 2018 рік до загального фонду бюджету міста Токмака надійшло офіційних трансфертів у сумі 224 301,2 тис. грн., або 94,9 % до плану, в тому числі:  дотацій – 19 457,0 тис. грн. (100%), субвенцій – 204 844,2 тис. грн. (94,4 %), у т.ч. освітньої – 28 813,2 тис. грн. (100%), медичної – 28 455,6 тис. грн. (100%), субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території – 64,0 тис. грн. (100%). Крім того, до спеціального фонду міського бюджету надійшло 42 779,6 тис. грн. субвенцій з обласного бюджету, у тому числі субвенції на здійснення природоохоронних заходів – 39 719,6 тис. грн., іншої субвенції – 2 127,0 тис. грн..

 Видатки міського бюджету за 2018 рік  виконані в сумі 352547,2 тис. грн., що на 30133,8 тис. грн. більше проти видатків за 2017 рік, з них видатки загального фонду бюджету склали 301664,8 тис. грн., або 95,9 % до затверджених показників відповідного періоду та більше проти видатків за  минулий рік на 3904,0 тис. грн., видатки спеціального фонду склали – 50882,4 тис. грн., що на 26229,8  тис. грн. більше проти видатків за  2017 рік. Для дієвого управління бюджетними коштами здійснювався постійний контроль за раціональним використанням бюджетних коштів. З метою недопущення кредиторської заборгованості протягом поточного року забезпечено проведення в першочерговому порядку розрахунків за захищеними видатками загального фонду міського бюджету. Надходження до загального фонду міського бюджету у першу чергу спрямовувались на оплату праці працівників бюджетних установ, комунальних послуг та енергоносіїв,  оплату харчування, медикаменти. На соціально-захищені статті видатків  протягом  2018 року спрямовано 92,8 %  наявних коштів загального фонду міського бюджету.

 В 2018 році було забезпечено виконання міського бюджету в повному обсязі, станом на 01.01.2019 р. забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ в повному обсязі, оплату видатків по енергоносіям, які  спожиті бюджетними установами міста в межах виділених асигнувань.

 

Стратегічна ціль 2 Залучення іноземних інвестицій у соціально-економічний розвиток міста.

Оперативна ціль 2.1.Приєднання до ініціативи Європейської Комісії «Угода мерів».

Завдання 2.1.1.Підготовка Програми «План дій сталого енергетичного розвитку міста Токмака до 2030 року».

Продовжується робота з підготовки Програми «План дій зі сталого енергетичного розвитку та змін клімату міста Токмака до 2030 року». З метою якісної підготовки цієї програми в рамках участі в добровільній ініціативі Європейської Комісії «Угода мерів» у 2018 році було взято участь у підготовчому тренінгу «Розробка Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату як запорука виконання зобов’язань Угоди Мерів», який проходив у м. Київ та був організований Асоціацією «Енергоефективні міста України» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Завдяки підготовці та затвердженні на сесії міської ради Програми «План дій зі сталого енергетичного розвитку та змін клімату міста Токмака до 2030 роки» місто автоматично отримає право участі у всіх грантових проектах та програмах, які оголошуються Європейською Комісією для підписантів «Угоди мерів». Це значно підвищує можливості до залучення коштів іноземних інвесторів, фондів та організацій на розвиток соціальної інфраструктури та комунального господарства.

 

Оперативна ціль 2.2. Приєднання до ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання».

Завдання 2.2.1. Підготовка Програми «План дій сталого енергетичного розвитку міста Токмака до 2030 року» до штаб-квартири ініціативи «Угода мерів» в Брюсселі.

Зібрана та подана необхідна інформація для участі у ІІ етапі конкурсу на розробку «Планів дій зі сталого енергетичного розвитку», який проводить Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» для громад, які потребують допомоги в плануванні власної низьковуглецевої політики, розрахунку базового кадастру викидів та відповідних заходів до 2030 року.

В рамках участі у добровільній ініціативі Європейської Комісії «Угода мерів», місто Токмак взяло участь у ІІ етапі конкурсу по написанню та розробці Планів дій сталого енергетичного розвитку та клімату (SECAP) серед малих громад України з чисельністю населення не більше 100 тис.

За результатами експертної оцінки та конкурсного відбору, місто Токмак відібрано у якості переможця. Протягом 2018-2019 років Фондом «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» буде розроблено «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату (SECAP) міста Токмак до 2030 року». Фінансування зазначених робіт відбудеться за грантові кошти Королівства Норвегії та співфінансування з місцевого бюджету.

 

Завдання 2.2.2. Подання Програми «План дій сталого енергетичного розвитку міста Токмака до 2030 року» до штаб-квартири ініціативи «Угода мерів» в Брюсселі.

Відповідне завдання планується до виконання у 2019 році. Програма «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату (SECAP) міста Токмак до 2030 року» повинна бути розроблена до травня 2019 року та подана на узгодження до штаб-квартири ініціативи «Угода мерів» до міста Брюссель.

 

Завдання 2.2.3. Підготовка Програми «План місцевого економічного розвитку».

Протягом 2017 - 2018 року продовжувалася робота над підготовкою Програми «План місцевого економічного розвитку» в рамках участі міста Токмака в новій ініціативі Європейського Союзу «Мери за економічне зростання».

Протягом вказаного періоду задля якісної підготовки Програми «План місцевого економічного розвитку» було проведено:

- «партисипативний воркшоп» за участі експерта Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ;

- засідання робочої групи з підготовки "Плану місцевого економічного розвитку" (10 засідань);

- відвідані тренінги у місті Києві, організовані координаторами ініціативи «Мери за економічне зростання» для остаточної підготовки та узгодження тексту «Плану місцевого економічного розвитку».

 

Завдання 2.2.4. Подання Програми «План місцевого економічного розвитку» до Представництва Європейського Союзу у місті Київ.

Відбулося подання повного тексту Програми «План місцевого економічного розвитку міста Токмака до 2020 року» на розгляд експертам Європейського Союзу. Після цього програмний документ було подано на розгляд до експертів Світового банку для отримання можливого фінансування наступних проектів: «Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області» (1 МВт), «Створення вільного бізнес-простору», «Створення ресурсно-комунікаційного центру міста Токмака».

Після розгляду експертами Європейського Союзу «Плану місцевого економічного розвитку міста Токмак до 2020 року», його передадуть для потенційного фінансування до Світового банку.

Реалізація проекту, поданого у змісті «Плану місцевого економічного розвитку міста Токмак до 2020 року» дозволить:

-           створити нові робочі місця;

-           створити умови для розвитку підприємницької діяльності у місті;

-           застосувати механізм державно-приватного партнерства;

-           облаштувати земельні ділянки для створення промислової зони та ін.

У листопаді відбулася Міжнародна конференція високого рівня «Муніципалітети за економічне зростання» , на якій місто Токмак отримало Сертифікат-підтвердження про те, що Програма «План місцевого економічного розвитку до 2020 року» схвалено експертами Світового банку, а безпосередньо місто підтвердило свій статус у якості дійсного члена ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання».

Наступний крок – затвердження Програми «План місцевого економічного розвитку до 2020 року» сесією Токмацької міської ради.

 

Оперативна ціль 2.3. Долучення до проекту Уряду Німеччини «Енергоефективність у громадах ІІ».

Завдання 2.3.1. Створення ефективної системи енергоменеджменту в місті.

Продовжувалася співпраця виконавчого комітету з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) в рамках проекту «Енергоефективність у громадах ІІ». Уже укладено відповідний Меморандум про взаєморозуміння між виконавчим комітетом Токмацької міської ради та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ). Реалізація проекту відбуватиметься протягом 2018-2020 років.

 

4-5 грудня відбулася звітна річна конференція проекту «Енергоефективність у громадах ІІ».

Протягом року у Токмаку проводилася складна робота зі збору даних щодо споживання енергоносіїв будівлями бюджетної сфери, на основі яких було проведено Benchmark (аналіз даних споживання у порівнянні з аналогічними будівлями бюджетної сфери інших міст) та складено портфоліо – аналіз міста (еталонні показники споживання енергоносіїв – світла та тепла для певного типу будівлі); проведена робота щодо організаційно-методологічного забезпечення впровадження системи енергоменеджменту; здійснено інвентаризацію опалювальної площі закладів бюджетної сфери та багато іншого.

Місто отримало високовартісне обладнання для проведення експрес – енергоаудитів.

 

Оперативна ціль 2.4. Підготовка заявок для участі у грантових програмах з метою отримання фінансування на їх реалізацію.

Завдання 2.4.1. Моніторинг інформаційних ресурсів для вчасної участі у оголошених грантових проектах і програмах.

З метою активізації громадянського суспільства, особистого розвитку, пожвавлення соціально-економічного стану міста Токмака, щотижнево пропонується підбірка актуальних можливостей для участі у грантових проектах та програмах, а також семінарах та тренінгах. Протягом зазначеного періоду на офіційному сайті Токмацької міської ради було опубліковано відповідних 34 публікації зі 152 грантовими пропозиціями.

Проводиться систематична підготовка та подача на розгляд проектних заявок для отримання грантового фінансування. Було подано 3 заявки:

-           до БФ «Карітас України»,

-           Генерального Консульства Німеччини;

-           до програми «U-LEAD з Європою».

Отримано позитивні відповіді від усіх трьох проектів.

В рамках проекту «Створення багатофункціональних соціальних центрів з питань подолання кризи та самодопомоги для осіб та громад, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні» Міжнародний благодійний фонд «Карітас України» надасть фінансову допомогу для облаштування громадського хабу на базі Краєзнавчого музею міста Токмака. Зона громадської доступності для ВПО та членів громади, що приймає, буде створена найближчим часом. Кошти гранту покриють витрати на офісні меблі та комп'ютерну техніку.

Для участі у конкурсному відборі до програми «U-LEAD з Європою» були підготовлені та надані заявки щодо проектів, які можуть реалізовуватися на засадах державно-приватного партнерства. Серед них наступні: «Створення спортивно-оздоровчого комплексу на базі стадіону «Авангард». Орієнтовна вартість проекту – 30-35 млн. грн.; «Підвищення якості дозвіллєвих послуг громади міста Токмака за рахунок відкриття міні-кінотеатру на базі МПК». Орієнтовна вартість проекту – 15 млн. грн.; «Облаштування паркової зони під парк розваг та атракціонів «Токмак Киндерлєнд». Орієнтовна вартість проекту – 45 млн. грн.; «Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області» (1 МВт). Орієнтовна вартість проекту – 36 млн. грн. «Встановлення сортувально-переробної лінії». Орієнтовна вартість проекту – 39,6 млн. грн.

У рамках участі у конкурсі міні-грантів Генерального Консульства Німеччини у травні 2018 року отримано позитивну відповідь щодо фінансування проекту по придбанню реабілітаційного та фізіотерапевтичного обладнання для ветеранів АТО, ВПО та малозахищених членів громади міста Токмака. Наразі очікується підтвердження щодо суми фінансування в рамках проекту з боку Уряду Німеччини.

Крім того розпочато роботу над формуванням історичного бренду міста. Проводилася робота над історичним дослідженням в рамках проекту «Історія моєї громади: минуле для спільного майбутнього». Конкурс було оголошено Представництвом Асоціації Німецьких Народних Університетів в Україні (DVV International Ukraine) у партнерстві із Всеукраїнською асоціацією викладачів історії «Нова Доба». За результатами конкурсу місто Токмак увійшло у 100 кращих міст зі своєю роботою з-поміж 300 поданих робіт з усієї України. Наразі очікується відповідний Сертифікат – підтвердження від організаторів конкурсу.

Також виконавчий комітет Токмацької міської ради отримав подяку від Міністерства молоді та спорту України, Українського інституту міжнародних політик та Національної молодіжної ради України за активну участь у конкурсі «Молодіжна столиця України – 2018 року».

Протягом І кварталу 2018 року були подані заявки на участь у проекті «Бажай. Удосконалюй. Мотивуй», який проводиться за підтримки таких міжнародних організацій як USAID та Global Communities. Даний проект передбачав участь молоді Токмака у всеукраїнському молодіжному Саміті, який відбувся у місті Пуща-Водиця у травні.

У травні 2018 на базі Краєзнавчого музею відбулося відкриття унікальної фотовиставки «Український єврейський сімейний альбом», який присвячено жертвам нацизму та Голокосту в Україні.Проведення фотовиставки у місті Токмак стало можливим завдяки співпраці виконавчого комітету Токмацької міської ради з низкою установ та закладів: інститутом «Centropa» та його проектом «Trans.History», ГО «Інститут Суспільних Ініціатив», ГО «Мнемоніка» та за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

За грантові кошти також було реалізовано проект «Разом до енергоефективного майбутнього!», який отримав підтримку в рамках конкурсу мікропроектів, який проводився у рамках CapstoneAward проекту Владислава Дементьєва, випускника StudyoftheUnitedStatesInstitutes – програми обміну Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США, що адмініструється FHI 360. Партнерами конкурсу виступили громадська організація «Молоді Агенти Змін», Всеукраїнська громадська організація «Поруч» та Ресурсний Центр зі сталого розвитку при КНЕУ. Наш проект було присвячено дослідженню досвіду впровадження альтернативної енергетики у Запорізькій області. Саме тому діти Токмака змогли відвідати Ботієвську ВЕС.

У рамках участі в конкурсі міні-грантів «Meet and Code» місто Токмак вибороло перемогу та отримало нагоду для проведення у себе майстерень зі створення анімацій «Равлик-фест». У рамках ініціативи – підтримка заходів, присвячених програмуванню, які відбулися під час Тижня кодування ЄС з 7 по 22 жовтня 2018 року. Ініціатива Meet and Code заснована німецькою компанією SAP, Haus des Stiftens gGmbH, яка разом із американською некомерційною організацією TechSoup веде інформаційний портал Stifter-helfen.net в Німеччині, Австрії та Швейцарії. В Україні Meet and Code реалізується у партнерстві з Ресурсним центром ГУРТ – членом Глобальної мережі TechSoup.

Під час майстерень у Токмаку пройшло 4 майстер-класи для дітей віком від 14 до 24 років для створення власних анімацій. Охоплено заходами близько 100 дітей та представників молоді.Усі заходи профінансовані за рахунок грантових коштів.

Також протягом трьох місяців (вересень-листопад 2018 року) тривала участь міста Токмака в проекті «Бути в тілі», який впроваджувався ГО «Феміністичні майстерні» (м. Львів) у співпраці з ГО «Інститут Суспільних Ініціатив» (представництво у Запорізькій області) та виконавчим комітетом Токмацької міської ради.Учасниці проекту – жінки різного віку, освіти, соціального становища, проте всі вони зацікавлені в тому, щоб дізнатися більше про стереотипи, пов’язані із жіночою красою та про фактори, що на неї впливають. Ще у вересні 2018 у Токмаку пройшли фокус-групи та воркшопи, які охопили жінок-депутаток, активісток та школярок. Вибір учасниць був не випадковим, адже у Токмацькій міській раді створено міжфракційне об’єднання «Рівні можливості».

Напрацьовані результати були представлені 19 листопада 2018 року у Краєзнавчому музеї, в якому і відбулося відкриття виставки «Бути в тілі». На цей захід завітали координатори проекту з міста Львів, які провели презентацію своєї громадської організації, проекту «Бути в тілі» в цілому та безпосередньо виставкових стендів.

«Родзинкою» заходу став перформанс «Живі книги», коли учасниці проекту поділилися своїм досвідом подолання стереотипів, досягнення гармонії та протидії суспільній думки з присутніми.Усі заходи профінансовані завдяки Міжнародному благодійному фонду «Український жіночий фонд».

Крім цього місто Токмак долучилося й до інших проектів та програм міжнародної технічної допомоги.

Так, «Центр розвитку інновацій» за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» оголосили конкурс для об’єднаних територіальних громад та міст обласного значення на участь у проекті “Е-Рішення для громад”. Мета проекту - покращити якість управлінських рішень, посилити фінансову спроможність та інвестиційний потенціал громад.

Майже 300 громад із 23 областей України, серед яких 51 місто обласного значення, виявили бажання взяти участь у проекті «Е-рішення для громад». До кінця жовтня організатори відібрали лише 50 громад, які візьмуть участь у проекті. Установчий захід відбувся у Києві 14 листопада 2018 року. Місто Токмак також увійшло до обраних міст-учасників.

Проводилося обговорення проекту Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України. До Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України надано пропозицію щодо внесення доповнень до вказаної програми.

 

 Операційна ціль 2.5  Підготовка підґрунтя для залучення інвестицій

Завдання 2.5.1 Підготовка об‘єктів для залучення інвестицій

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017р. №732 «Про надання статусу депресивної території м. Токмаку Запорізької області у 2017 році» За результатами проведення у 2016 році відповідно до статті 10 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного м. Токмак надано статус депресивної території.

Реалізація програм за рахунок власних коштів ускладнюється через обмежене фінансуванням в місцевому бюджеті, тому проводиться робота по залученню коштів з обласного бюджету коштів, державного бюджету та інших джерел фінансування. Станом на звітну дату розроблені енергоефективні проекти для енергозатратних об’єктів:

1. «Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №4 імені В.Н.Нерез по вул. Серьогіна, 2 м. Токмак Запорізької області» - обсяг фінансування протягом 2018-2019 рр. 6757,481 тис. грн. (інші джерела);

2. «Реконструкція Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, по             вул. Шевченко, 52 м. Токмак Запорізької області» - обсяг фінансування протягом 2018-2019 рр. 28123,729 тис. грн. (державний бюджет – 16949,348 тис. грн., місцевий бюджет – 3509,325 тис. грн., інші джерела – 7665,056 тис. грн. );

3. «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло  по вул. Центральна,55к м. Токмак, Запорізької області» - обсяг фінансування протягом 2018-2019 рр. 43403,991 тис. грн. (державний бюджет – 26511,037 тис. грн., місцевий бюджет – 5465,659 тис. грн., інші джерела – 11427,295 тис. грн. )

4. «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Шевченка, 3 м. Токмак, Запорізької області» - обсяг фінансування протягом 2018-2019 рр. 5147,674 тис. грн. (державний бюджет – 2268,977 тис. грн., місцевий бюджет – 2 878,697тис. грн.)

На даний час розроблено проектно-кошторисну документацію по реконструкції центрального водогону міста загальною протяжністю понад 2,0 км, а саме:

- «Реконструкція ділянки центрального водогону по вул. Гоголя, м. Токмак Запорізької області»;

- «Реконструкція ділянки центрального водогону по вул. Дружби, м. Токмак Запорізької області»;

- «Реконструкція ділянки центрального водогону по вул. Олега Кошового, м. Токмак Запорізької області».

 

Завдання 2.5.2 Удосконалення процедур залучення інвестицій .

Інвестиції Українського фонду соціальних інвестицій

Завдяки тривалій та кропіткій роботі протягом 2015-2018 років по програмі допомоги внутрішньо переміщеним особам Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ), що фінансується Німецьким банком розвитку КfW, Впродовж липня 2018р. укладено додаткові угоди з Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) на збільшення розміру вартості мікропроектів:

- «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Революційна,55к м. Токмак, Запорізької області» з 13,0 млн. грн. до 480,0 тис. євро.;

- Реконструкція Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, по вул. Шевченко,52 м. Токмак Запорізької області»  з 7,3 млн. грн. до 316,0 тис.євро.

Станом на 01.01.2019 року кошти по проектах освоєно в повному обсязі.

 

Проводиться активна робота щодо підсилення ролі міста Токмака на міжнародній карті області.

Представники м.Токмака 9 жовтня 2018 у місті Київі прийняли участь у  Міжнародному саміті мерів. Міжнародний саміт мерів – щорічний захід, що об’єднує мерів міст, керівників органів місцевого самоврядування та експертів з місцевого розвитку задля створення міжнародної платформи, що сприятиме інноваціям та якісному управлінню містами задля підвищення якості життя громадян. Саміт вже втретє проходить під патронатом Прем’єр – міністра, і стає однією зі значущих подій на підтримку реформи децентралізації. Партнери цьогорічного Саміту – «Датагруп», компанія «АвтоКапітал» – офіційний імпортер автомобілів Mercedes-Benz в Україні, Daimler AG, «Керамейя», «Danfoss Україна», «Interprojekt GmbH», «Імперія води», «iC consulenten Ukraine», Спілка українських підприємців – СУП, Bigmedia, Німецьке товариство міжнародної співпраці GIZ, Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), Асоціація «Енергоефективні міста України», Асоціація малих міста України та CANactions. Інформаційний партнер заходу – Американська торговельна палата. Медіа-партнерами заходу виступили KyivPost, Business Ukraine, Ліга.net, Obozrevatel, Новое Время, delo.ua, РБК Україна, ZNAJ.UA та PolitekA.

В рамках події відбувався конкурс ідей під загальною назвою «Моя ідея, моє місто». Кожен бажаючий міг зареєструвати свою пропозицію, щодо змін у своєму місті на краще та позмагатися за перемогу. Місто Токмак презентувало проект «Створення інклюзивного спортивного та ігрового простору в міському парку». Було організовано широке висвітлення ідей-переможниць на різних телеканалах та у ЗМІ. На думку засновників Міжнародного саміту, це дозволить швидше залучити кошти на реалізацію ідей та втілити їх у реальність.

Крім цього, співробітники виконавчого комітету Токмацької міської ради беруть активну участь у міжнародних навчальних програмах.

У липні-серпні 2018 року ГО «Центр громадянських ініціатив» та фонд Фрідріха Науманна в Україні п’ятий рік поспіль організовують Літню школу самоврядування. Цьогоріч в партнерстві з Жовківською міською радою та ВП «Центр розвитку місцевого самоврядування» у Львівській області. Тема ЛШС-2018 - «Муніципальні послуги у громадах: організація надання та оцінювання якості». У серпні 2018 року керуючий справами виконавчого комітету виборов право участі у Літній школі самоврядування. та отримав можливість відвідати місто Замостя, Польща для обміну досвідом та навчання.

 

Субвенція з обласного бюджету

З обласного бюджету у 2018 році по місту Токмак освоєно кошти на загальну 2089,010 тис.грн. для реалізації проекту:

«Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Шевченка, 3, м. Токмак, Запорізької області» за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету у звітному році виконано роботи на суму 2089,01 тис. грн. згідно рішення сесій Запорізької обласної ради від 26.01.2017 № 56 «Про регіональну програму будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року» (зі змінами та доповненнями).

З обласного екологічного фонду бюджету містом Токмак освоєно кошти в розмірі 39719,621 тис. грн. на реалізацію заходів:

 «Заходи з озеленення міста. Реконструкція зеленої зони центральної частини міста Токмак Запорізької області» – 2701,776 тис. грн. У рамках заходів з озеленення міста вздовж вулиць Центральна, Шевченка, Ковальська, Ломоносова, Перемоги (сквери, зелені зони та прибудинкові території мікрорайонів міста «Центральний» та «Ковальський»), було висаджено 2276 саджанців багаторічних насаджень, зокрема різні види ялівця, липа, клен, сосна, акація куляста, горобина та інші. 

Впроваджено 20-х проектів з реконструкції споруд для збирання та очищення вод поверхневого стоку міста,  в результаті чого улаштовано покриття фігурними елементами мощення  площею понад 53 тис. м2 та збудовано 3 резервуари об’ємом по 100 м3,  зокрема на вилицях Центральна, Шевченка, Дружби, Мостова, Перемоги, Володимирська, Василя Вишиваного, Карла Лібкнехта, Карла Маркса – 34760,668 тис. грн.

З метою впровадження протягом 2018-2019 років на території міста природоохоронних заходів розроблено 25 проекти на суму 1381,603 тис.грн.

 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК Б: РОЗВИТОК ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3: Створення якісних та комфортних умов проживання в громаді

Операційна ціль 3.1 Розвиток інфраструктури території громади

Завдання 3.1.1 Зміна системи управління житловим фондом міста

Станом на 01.01.2019 року по території м. Токмак  обліковується 169 багатоквартирних будинків в тому числі 12 гуртожитків, 78 ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), які створено в 83 багатоквартирному житловому будинку та 10 ЖБК (житлово-будівельний кооператив).

 Протягом 2018 року знов створених 14 ОСББ (Центральна, 22, Володимирська,13, Шевченка,30,  Нова,1,  Перемоги,14,  Центральна,20,  Центральна,16,  Гоголя, 46,  Шевченка,41,  Василя Вишиваного,322,  Василя Вишиваного,322А,  Центральна,18,   Гоголя,77,   Шевченка, 45) З метою сприяння збільшення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків по м. Токмак, як ефективного власника житла, спеціалістами управління постійно надається консультаційна допомога ініціативним групам мешканців та пересічним громадянам щодо переваг створення ОСББ, які звертаються до управління за власною ініціативою. Відповідні матеріали надаються в електронному та паперовому вигляді. впроваджено розповсюдження пам’яток «9 кроків створення ОСББ» та « Що потрібно знати  мешканцям, багатоквартирного будинку про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

У 2018році послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в територіальних межах м. Токмак надавали комунальне підприємство «Управляюча компанія «Контакт» Токмацької міської ради та  приватне підприємство «Токмак-Центр» відповідно укладених договорів з грудня 2016року.

В рамках місцевої Програми «Підтримки створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Токмак на 2015-2020 роки» виділено 50,0 тис. грн. для надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ на поточні ремонти будинків, а саме:  ОСББ «Відродження» (25,00тис.грн.) та ОСББ «Заможна родина» (25тис.грн.).

Також в рамках місцевої програми «Реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Токмак на 2015-2020 роки» витрачено 40,09тис.грн. на відновлення 250 п.м кабелю електропостачання житлового будинку № 10 по вул. Перемоги м.Токмак Запорізької області (15,00 тис.грн.) та проведення поточного ремонту 57,5 метрів теплових вводів 9 будинків (вул.Шевченка, 3, вул.Ковальська, 38, вул.Володимирська, 27а, вул.Володимирська, 19, вул.Володимирська, 21 та вул.Центральна, 25, вул.Шевченка, 45, вул.Центральна, 20 та вул.Центальна,12) (25,09тис.грн.). В наслідок проведення відповідних робіт мешканці багатоквартирних будинків отримують належного рівня та якості послуг з теплопостачання відповідно до встановлених нормативів.

На виконання «Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2018-2020 роки» та Порядку формування пропозицій депутатів Запорізької обласної ради, спрямованих на реалізацію заходів, пов’язаних із соціально-економічним  розвитком Запорізької області, затверджених рішенням обласної ради від 30.08.2018 № 72 «Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 54 (зі змінами та доповненнями)», за рахунок коштів обласного бюджету виконано робіт на загальну суму 1140,00 тис.грн.:

1) поточні ремонти житлових будинків на  суму 475 тис.грн., а саме:

* на ремонт внутрішньобудинкової мережі електропостачання ОСББ «МЖК-60» - 100,00тис.грн.; ОСББ «Молодість 43» - 95,00тис.грн.; ОСББ «Відродження» – 75,00тис.грн., ОСББ «Едем-42» - 95,00тис.грн.;

* на ремонт покрівлі ОСББ «Злагода 87» - 60,00тис.грн;

* на ремонт будівлі житлового будинку ОСББ ОСББ «Надія-89» - 50,0тис.грн.

2) послуги з обстеження будівлі житлового будинку ОСББ «Надія-89» у сумі 10,0 тис.грн.;

3) придбано матеріалів для покрівлі житловому будинку ОСББ «Вогник 53» у сумі  20,00тис.грн. ;

 

Завдання 3.1.2 Модернізація шляхово-ремонтного господарства міста

В рамках місцевої Програми «Реконструкції, ремонту та утримання доріг комунальної власності на 2014-2020 роки» для підтримання доріг місцевого значення у задовільному технічному стані за рахунок коштів місцевого бюджету проведені роботи на загальну суму 401,574тис.грн., а саме:

-  проведено поточний ремонт 704,16 кв.м. доріг з ґрунтовим покриттям на суму 42,050 тис.грн.;

- проведені заходи по зимовому утриманню доріг на суму – 198,977тис.грн.;

- проведено поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Гоголя, Дружби, Ломоносова, Чкалова, Ковальська, Василя Вишиваного та Шелепаєва на суму 146,989тис.грн.;

- нанесено 22,2 кв.м. дорожньої розмітки «Пішохідний перехід» біля навчальних закладів  на суму 13,559 тис.грн.

 

Завдання 3.1.3 Підвищення якості питної води

    На теперішній час послуги централізованого водопостачання та водовідведення у місті відповідно рішення виконавчого комітету Токмацької міської ради від 11.04.2013 № 95 надає КП «Міськводоканал» Токмацької міської ради. Основним споживачем є населення. Від загального обсягу реалізації населення складає - 86,3%, бюджетні організації - 6,9%, госпрозрахункові - 6,8%.

Водопостачання міста здійснюється з 16 діючих артезіанських свердловин глибиною 180-200 м, 6 артсвердловин в ремонті, 5 наглядових. 

Протягом   2018 року  КП «Міськводоканал» ТМР проведені роботи  по заміні  2,8   км водопровідних  труб на труби ПЕ 100 (з поліетилену). Вартість робіт склала – 417,7  тис.грн., (з них матеріали 198,0 тис. грн., виконання робіт 219,7 тис. грн.). Для забезпечення безперебійного водопостачання замінені насоси марки ЕЦВ на артсвердловинах №6,11,12 на суму - 131,2 тис.грн.

Протягом звітного року надано фінансову підтримку КП "Міськводоканал" ТМР -304,0 тис.грн. ( поточний ремонт водопровідної мережі по вулиці Шевченка (від буд. 47 до буд. 33) - 64,0 тис.грн., придбання матеріалів для поточного ремонту водопровідної мережі по вулиці Карла Лібкнехта (від вул.. Центральна до вул.. Гоголя) - 90,0 тис.грн., послуги з геолого-економічної оцінки експлуатаційних запасів питних підземних вод в межах ділянки водозабору КП "Міськводоканал" ТМР – 50 тис.грн.)

На даний час Токмацька міська рада з метою підвищення якості питної води планує впровадити на території міста Токмак можливість реалізації наступних заходів:

1) Реконструкція водоводу від артезіанської свердловини.

Реконструкція водоводу від артезіанської свердловини вул. Паркова до насосної станції Південна, призначення для наповнення резервуарів питної води - 1,5 млн. грн. Реалізація заходу забезпечить зменшення витрат питної води  внаслідок витоків та надасть змогу забезпечити надання якісної послуги водопостачання мешканцям Південної частини близько 20,0 тис. населення м. Токмак.

2) Реконструкція мереж центрального водогону м. Токмак.

Реконструкція мереж центрального водогону м. Токмак, який з’єднує між собою Північну та Південну насосні станції - 15,0 млн. грн. Реалізація заходу надасть можливість забезпечення якісного, безперебійного водопостачання мешканців Центральної частини міста, особливо під час спекотного літнього періоду.

 

Завдання 3.1.4 Економічна ефективність витрат на енергопостачання. Зменшення витрат споживання енергії у місті

Протягом 2018 року на утримання мережі вуличного освітлення міста Токмак з місцевого бюджету витрачено 843,378 тис. грн , у тому числі

1) на суму 812,59 тис. грн придбано 1274 лампи вуличного освітлення і виконані роботи з заміни понад 1000 ламп та спожито понад 178 тис. кВт електроенергії.

2) на суму 30,789 тис. грн. прикрашено місто світловою ілюмінацією до новорічних та різдвяних свят (здійснено заміну понад 100 м освітлювального дюралайту та близько 100 елементів світлової ілюмінації).

КП "Управляюча компанія "Контакт" ТМР надано з міського бюджету 34,65 тис.грн. на придбання приладів обліку електричної енергії.

 

Завдання 3.1.5 Створення сучасної моделі поводження з твердими побутовими відходами

З метою впорядкування питань у сфері поводження з відходами, забезпечення утримання міста в належному санітарному стані, зменшення негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я, виконавчий комітет Токмацької міської ради рішенням від 22.02.2018 № 36 «Про затвердження Схеми санітарної очистки міста Токмак» було оновлено Схему санітарної очистки міста Токмак.

Згідно рішення виконавчого комітету Токмацької міської ради від 20.04.2018 № 93 «Про затвердження результатів конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів», комунальне підприємство «Управляюча компанія» Контакт» Токмацької міської ради (КП «Управляюча компанія «Контакт» ТМР) визначено виконавцем послуг із вивезення твердих побутових відходів на території міста Токмак Запорізької області.  Станом на 01.01.2019 року КП «Управляюча компанія «Контакт» ТМР облаштовано 186 контейнерних площадок на яких розміщено 384 контейнера,з них 7 контейнерів для скла та 65 контейнерів для пластику, зібрано та розміщено на міському полігоні 5509,4 т твердих побутових відходів. Завдяки встановленню баків для роздільного збору було відсортовано та відправлено на переробку 1400 кг скла та 13700кг пластику. 

За кошти екологічного фонду міста Токмак витрачено кошти у розмірі 5,6 тис. грн. на вивезення понад 60 т. сміття після проведення місячнику благоустрою підвідомчої території та придбано і висаджено 456 саджанців багаторічних рослин, які заповнили ландшафтні недоліки на багатоквартирних мікрорайонах міста на загальну суму витрат 65,52 тис. грн.

 

Завдання 3.1.6. Надання якісних послуг з теплопостачання.

Згідно рішення виконавчого комітету Токмацької міської ради від 31.05.2013р.№151 виконавцем послуг з централізованого опалення по м. Токмак визначено КП «Токмак  теплоенергія», яке і на даний час надає послуги теплопостачання.

Загальна кількість котелень по м. Токмак - 5 одиниць.

Загальна протяжність теплових мереж міста складає -  14,85 км.

У 2018році підприємством самостійно проведено наступні заходи:
- проведено заміну 350 м. п. труб різного діаметру на суму 93,5 тис.грн.;
- придбання допоміжних матеріалів при проведенні ремонтних(підготовчих) робіт на суму 52,7 тис.грн.;
- проведено держповірку приладів та експертне обстеження котла ПТВМ-30М на суму 30 тис.грн.;
- проведено ремонт автотракторного парку на суму 33,5 тис.грн..

 Станом на 01.01.2019р. згідно діючого Порядку 169 власників квартир (нежитлових приміщень) багатоповерхового сектора міста отримали Дозволи на відключення квартир від централізованого опалення та оформили необхідний пакет документів по встановленню індивідуального автономного опалення.

Протягом звітного року надано фінансову підтримку КП «Токмак теплоенергія» ТМР у сумі 67,52 тис.грн. (для проведення експертного обстеження водогрійного котла ПТВМ 30М – 4, придбання матеріалів для заміни пошкодженої ізоляції, труб,матеріалів для ремонту). На погашення  різниці між фактичною вартістю теплової енергії та послуг  з централізованого опалення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та тарифами, що затверджувалися  органами місцевого самоврядування, профінансовано  360,0 тис.грн. На оновлення основних засобів підприємства для погашення кредиторської заборгованості по договору-лізингу на придбання основних засобів виділено 1820,0 тис.грн.

 

Операційна ціль 3.2 Забезпечення енергобезпеки, формування енергоефективного господарства

Завдання 3.2.1 Розвиток альтернативної енергетики

Відповідно розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації  від 14.12.2017р. № 687 «Про затвердження плану заходів щодо стимулювання розвитку м. Токмак на 2018 рік» та затвердженні на сесії  Токмацької міської ради Програми «План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Токмака до 2030 роки» міська громада автоматично отримає право участі у всіх грантових проектах та програмах, які оголошуються Європейською Комісією для підписантів «Угоди мерів». Це значно підвищує можливості до залучення коштів іноземних інвесторів, фондів та організацій на розвиток соціальної інфраструктури та комунального господарства.

На виконання вищезазначеного розпорядження Токмацька міська рада планує впровадити на території міста Токмак Запорізької області проект «Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області» проектною потужністю 3 мВт, що забезпечить зниження рівня впливу факторів забруднення атмосферного повітря дрібнодисперсним пилом кам’яного вугілля, що використовується, як основне паливо на теплоенергостанціях країни. Також застосування «зеленого тарифу» дозволить комунальному підприємству в оперативному управлінні, якого буде знаходитись фотоелектрична система, сплачувати податок до місцевого бюджету на прибуток, а також вирішувати соціальні питання міста.

На виконання рішення сесії ТМР від 02.02.2018 року №4 «Про делегування повноважень» з метою здійснення будівництва в рамках об’єкту «Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області» за 178,77 тис.грн.розроблено ПКД та отримано експертний висновок.

Будівництво теплової електростанції, потужністю 8,6 МВт. З метою розвитку альтернативної енергетики у місті передбачається  спрямувати зусилля на будівництво теплової електростанції, потужністю 8,6 МВт, що має працювати на відновлювальному джерелі енергії (соняшникове лушпиння).

Реалізація даного заходу є вкрай важливим для подолання депресивного стану міста Токмака, адже забезпечить зменшення тарифу на послуги з централізованого опалення, надасть можливість припинити використання природного газу, зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу, створити нові робочі місця.

Наразі Токмацька міська рада співпрацює з щодо впровадження зазначеного проекту у життя.

 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК В: СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4:Підвищення стандартів життя.

Операційна ціль 4.1 Забезпечення соціальних гарантій і компенсацій

Завдання 4.1.1 Спрощення системи надання всіх видів державної соціальної допомоги

           На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває  2557 сім’ї, які  одержують  різні види державної соціальної допомоги. Загальна сума виплат станом на 01.01.2019 року складає 51381,473 тис. грн. Всі допомоги виплачуються своєчасно і в повному обсязі .

Протягом 2018 року до управління звернулося 7665 сімей за призначенням різних видів державних соціальних допомог, з них  4669 сім’ї за призначенням субсидії на оплату ЖКП. Станом на 01.01.2019 субсидію на ЖКП отримали 5955 сімей, сума призначень склала  56378,6 тис. грн. Субсидію на тверде паливо та скраплений газ призначено 730 сім’ям на загальну суму  2507,2 тис. грн.  Профінансовано станом на 01.01.2019 на суму 80363,7 тис.грн.( з урахуванням профінансованої заборгованості за 2018 рік у сумі 31221,9 тис.грн.)

 До управління соціального захисту населення звернулося 2130 осіб з заявами щодо виплати частини невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення( монетизація). Сума перерахованих коштів на особові рахунки одержувачів субсидії склала 1384,5 тис. грн.

Згідно Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (далі ЄДАРП)  станом на 01.01.2019р. в управлінні на обліку перебуває  9885 осіб, які мають право на пільги.  Сума нарахувань по пільгам за спожиті житлово-комунальні послуги станом на 01.01.2019р. склала – 3947,23 тис. грн, За рахунок субвенції з державного бюджету профінансовано – 5073,52 тис. грн., в т.ч. заборгованість за минулий рік -  1162,15 тис. грн.  За рахунок субвенції з державного бюджету компенсацію на тверде паливо та скраплений газ  призначено 90 особам  на суму 133,39 тис. грн., одержали - 89 осіб пільгових категорій, на суму – 146,3 тис. грн., в т.ч. заборгованість за минулий рік -  14,12 тис. грн .

 

Завдання 4.1.2 Реалізація міських програм підтримки найбільш вразливих верств населення

Протягом  2018 року  6 сім ям (в т.ч. 3 сім ям АТО) нараховано компенсацію на надання членам сімей загиблих ветеранів війни, які брали участь у бойових діях на території інших держав та територіях проведення антитерористичної операції на Сході України компенсації вартості житлово-комунальних послуг у розмірі 50% знижки в межах норм,  на суму 6,7 тис. грн.

Згідно Програми «Соціальний захист окремих категорій громадян для надання інших пільг на 2016-2020 роки». Цією програмою були передбачено кошти у сумі 1447,6 тис.грн. на фінансування інших пільг за рахунок коштів міського бюджету, а саме:  на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд в міському пасажирському транспорті загального користування – 1232,14 тис.грн.; на компенсацію за безплатний пільговий проїзд залізничним транспортом в приміському транспорті – 99,27 тис. грн..; на погашення заборгованості за надані послуги телефонного зв’язку за 2016р. – 114,99 тис.грн. ; на компенсацію за проїзд один раз на рік ліквідаторам ЧАЕС за 2015р. (борг по держаному бюджету) – 1,2 тис.грн. Пільги надаються своєчасно та в межах виділених асигнувань.

Проведена  виплата   щорічної разової грошової допомоги до Дня Перемоги 925  ветеранам війни на суму 961,84 тис.грн., а також по 500,00 грн. на надання щорічної одноразової грошової допомоги до Дня Перемоги учасникам бойових дій у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 роках 42 особам на суму 21,11 тис. грн.

В управлінні на обліку перебуває  124 особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та мають право на пільги.  За рахунок коштів державного бюджету 83 особам виплачено допомогу на оздоровлення у сумі 8,04 тис.грн. П’ять  осіб 1 категорії забезпечено санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок на суму 31,46 тис.грн., двом особам 1 категорії виплачено грошову компенсацію замість путівки на суму 962,0грн. Компенсацію на харчування щомісяця отримують 72 особи на суму 234,55тис.грн. Виплачено компенсацію на додаткову відпустку 10 особам у сумі 36,19 тис.грн. Також 4 особам виплачено допомогу при скороченні штатів у сумі 47,56тис.грн.За рахунок коштів обласного бюджету надано послуги з безоплатного зубопротезування на суму 15,23 тис.грн, та безоплатно видано 53 особам ліки за рецептами лікарів на суму 15,38 тис.грн.

Протягом 2018р. було виплачено 26 студентам соціальні стипендії на суму 335,03 тис.грн., а саме;  діти-сироти та діти, позбавленим батьківського піклування - 7 осіб; особи, які визнані учасниками бойових дій та їх діти - 3 особи; діти, які є внутрішньо переміщеними особами - 1 особа; особи з інвалідністю 1-3гр. – 3 особи.; студенти із малозабезпечених сімей – 12 осіб.  

         Створено Центр допомоги учасникам Антитерористичної операції (Центр АТО). Станом на 01.01.2019 р. на обліку в управлінні перебуває: 188 УБД АТО та 9 осіб з інвалідністю внаслідок війни АТО (ІІ група – 1 особа і ІІІ група – 8 осіб) та 4 сім’ї загиблих в АТО.

 Матеріальна допомога на лікування в цьому році призначена 364 мешканцям міста на загальну суму 274,400тис. грн. та  6 мешканцям міста у зв’язку з пожежею на загальну суму 21,0тис. грн.  Безкоштовно забезпечені дровами 260 осіб на загальну суму 38,22тис. грн. Також отримана допомога на поховання 43 незастрахованих осіб на суму 55,897тис.грн. Допомога на проживання  надана  2 особам, що повернулися з місць позбавлення волі, на  суму 600,0 грн. та призначена державна соціальна допомога 1 особі зазначеної категорії.

За рахунок державного бюджету матеріальна допомога надана 37 особам з інвалідністю на суму 25,4тис.грн. та 10 малозабезпеченим громадянам на загальну суму 6958,0 грн. Всі 4 інваліда, які потребують процедури  гемодіалізу отримали матеріальну допомогу за рахунок обласної програми «Назустріч людям» на загальну  суму  2746,0 грн. , відшкодовано витрати на проведення поховання 14 учасників бойових дій на загальну суму 28,4тис. грн.

На обліку знаходиться 615 осіб інвалідів  та дітей з інвалідністю. Відповідно до медичних показань 84 особи забезпечені  технічними засобами реабілітації та протезно - ортопедичними  виробами за індивідуальним замовленням  в кількості 225 одиниць  на загальну суму  810,2 тис.грн. Управлінням забезпечені 2 особи технічними засобами реабілітації : засобами для ходіння, керовані обома руками - ходунками, які вже були у вжитку на суму 2,7  тис.грн .

На обліку для забезпечення санаторно-курортними путівками в управлінні перебуває 427 осіб, в тому числі 214 осіб з інвалідністю загального захворювання та  з дитинства, 45 ветеранів війни, 168 ветеранів праці. Протягом звітного періоду отримали санаторно-курортне лікування       68 осіб, з них : 13 ветеранів війни, 50 осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства, 5 ветеранів праці.

За рахунок Фонду соціального захисту інвалідів сплачені 19 договорів, які були заключені для отримання санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю на загальну суму 171,207тис. грн. За рахунок Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають в складних життєвих обставинах  оздоровлені  17 ветеранів війни, праці та особи з інвалідністю на загальну суму 125,406тис. грн.

В 2018 році компенсацію отримали 28 осіб з інвалідністю внаслідок війни на суму 12,508тис.грн. та 2 особи з інвалідністю внаслідок загального захворювання на суму 482,00 грн.

Станом на 01.01.2019 року грошову компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів отримали 32 особи з інвалідністю на суму 11,4 тис. грн.

Станом на 01.01.2019 року на обліку в управлінні перебуває  222   багатодітних сім ї, в яких виховується  696  дітей. Видано 22  посвідчення багатодітних сімей,   70 посвідчень дітей з багатодітних родин.

Впродовж літньої оздоровчої кампанії 2018 року всього охоплено оздоровчими та відпочинковими послугами  3084 дитини (92,1%  від загальної кількості дітей  - 3347). В  заміських оздоровчих закладах   оздоровлено  497 дітей (14,8 % від загальної кількості дітей шкільного віку – 3347)  віком від 7 до 16 років, 2587  дітей охоплено відпочинком (77,3 %  від загальної кількості дітей шкільного віку). 

У 2018 році кількість оздоровлених дітей збільшено на 2,7% , а кількість дітей, забезпечених послугами оздоровлення та відпочинку на 12,05%.

Всього в місті 2205 дітей пільгових категорій. 94,9% (2092 дитини) дітей пільгових категорій охоплено оздоровчими та відпочинковими послугами. 17,4% (384 дитини) охоплено оздоровчими послугами ( в оздоровчих заміських таборах, санаторіях, ДП «МДЦ «Артек» (м. Київ) та ДП «УДЦ «Молода гвардія» (м. Одеса ).

Кошти на оздоровлення дітей протягом літа були залучені з обласного та міського бюджетів, внесків профспілок, підприємств, установ, батьків, спонсорської допомоги.

За кошти  міського бюджету в заміському оздоровчому таборі «Ювілейний» (м. Приморськ ) оздоровлено  30 дітей міста ( фінансування з міського бюджету –  170,1 тис. грн.).: дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 15 та талановитих та обдарованих дітей (переможці міжнародних, всеукраїнських та обласних олімпіад, конкурсів, змагань, спартакіад ) – 15 .

Всього 170 дітей пільгової категорії охоплено відпочинковими послугами в міських  таборах  відпочинку  з  денним перебуванням (з них 96 дітей за кошти міського бюджету на загальну суму 19,48  тис. грн.)   .

           Всього з міського бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей виділено 214,58  тис.  грн.

За рахунок обласного бюджету всього оздоровлено 53 дитини.

            У санаторіях України  оздоровилась 101 дитина  пільгових категорій населення . 36 дітей  оздоровлено  в ДП «УДЦ «Молода гвардія» ( м. Одеса) та ДП «МДЦ «Артек» (м. Київ ).

Протягом оздоровчої кампанії 2018  року було охоплено оздоровчими  та відпочинковими послугами  дітей пільгових категорій:

дітей-сиріт  та позбавлених батьківської опіки –  (100%);

дітей з багатодітних та  малозабезпечених сімей – 870 (90,8%);

дітей-інвалідів –  (100%);

дітей, батьки яких визнано учасниками бойових дій 27 дітей (79,4 %).

 

Завдання 4.1.3 Впровадження нових форм і методів роботи в сфері надання  соціальних послуг

  Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Токмацької міської  ради   створений для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, громадянам, які перебувають у складних життєвих ситуаціях і потребують сторонньої допомоги, визначення їх індивідуальних потреб в соціальному обслуговуванні та забезпечення їх якісного соціального обслуговування.

        Станом на 01.01.2019 року виявлено та взято на облік 1961 одиноких та самотньо проживаючих  громадян міста.

Відділенням соціальної допомоги вдома, згідно висновків закладів охорони здоров’я,  обслуговується  337 одиноких непрацездатних громадян похилого віку, з них - 40здійснюється за плату  відповідно до тарифів на платні соціальні послуги. 76 громадянам, які мають V групу рухової активності, надається можливість отримувати соціально – побутові послуги  до 5 разів на тиждень за розширеним переліком: закупівля та доставка продуктів, медикаментів, супроводження в поліклініку, приготування їжі, допомога в особистій гігієні, тощо.

       Соціальними робітниками відділення соціальної допомоги вдома обслуговується 39 осіб, які мешкають у приватному секторі та мають пічне опалення, усі з них на теперішній час забезпечені вугіллям та дровами.  Індивідуальне опалення природним газом в приватних будинках мають 97 підопічних.

         Соціальним працівником відділення соціальної допомоги вдома надано допомогу в оформлені субсидії 293 особам  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

               Відділенням  денного перебуваннядля   громадян  похилого віку та осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку) з частковим порушенням рухової активності обслуговано 496 громадян.

             При відділенні працює кабінет з масажу та лікувальної фізкультури,  працює тренажерний зал. Цими послугами скористалися 399 мешканців міста. Групи ”Здоров’я” відвідують 212 осіб  згідно розкладу занять та при відсутності  медичних протипоказань. У  відділенні денного перебування працюють  клуби спілкування пенсіонерів “Ветеран” та “Дозвілля”. Учасниками клубу є самотні  громадяни похилого віку та одинокі особи з інвалідністю. Протягом  року відбулося 48 засідань клубу.

          Члени клубів “Ветеран” та “Дозвілля” у 2018 році були активними учасниками  фінансових тренінгів, які проводились «Українським жіночим фондом» в декілька етапів на базі центральної бібліотеки міста.   В заходах приймали участь більше 120 осіб.

           Відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги діє для більш повного охоплення обслуговуванням людей похилого віку та осіб з інвалідністю, розширення мережі соціальних послуг. На обліку -  1097 осіб.

Соціальними послугамискористались:

-35 осіб отримали безкоштовно гуманітарну допомогу одягу, взуття які були у використанні та засоби реабілітації;

- 547 осіб отримали безкоштовні послуги перукаря;

- 161 осіб отримали різні  послуги з комплексного обслуговування та дрібного ремонту;

-200осіб отримали послуги з ремонту одягу.

   З метою  всебічного розвитку людей похилого віку, реінтеграцію в активне життя високотехнологічного суспільства, допомоги адаптуватися до сучасних умов життя діє послуга «Університет третього віку». За звітний період 61 громадянин отримав знання на факультеті  комунікаційних та інформаційних технологій та 15 продовжують навчатися.

         Послугами  пункту прийому та видачі засобів реабілітації (інвалідні візки, милиці, палиці,  ходунки скористалися 56 мешканців міста.

       Продовжує працювати Служба обліку бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

           При центрі налагоджена постійна співпраця з громадською організацією «Запорізький міський конгрес інвалідів», Токмацькою міською організацією ветеранів України, Токмацькою міською територіальною організацією Української спілки ветеранів Афганістану, головами СОН, головами ОСББ м. Токмака. 

      В  2018 році від  громадської організації «Запорізький міський конгрес інвалідів» було отримано 387  кг гуманітарної допомоги,12 роляторів,4 стільці для душу, 28 осіб  отримали безкоштовно одяг, взуття, які були у вжитку, 6 осіб – ролятори та 1 особа похилого віку з інвалідністю отримала стільце для душу.

 

                Токмацьким міським центром здійснення соціальної підтримки сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах разом з іншими суб’єктами соціальної роботи виявлено 849 сімей та 49 осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах. За результатами соціальних інспектувань під соціальним супроводом перебуває 29 сімей та 2 особи, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано 965 індивідуальних послуг; знято з соціального супроводу 18 сімей та 1 особу.

            Для сімей, які опинились у складних життєвих обставинах було проведено 67 заходів, охоплено 1119 осіб.

        Спеціалізованим формуванням «Телефон довіри» за звітний період надано 229  послуг. Протягом звітного періоду також працювало спеціалізоване формування «Служба соціально – профілактичної роботи», метою якого є профілактика ВІЛ – інфекції, інфекцій, що передаються статевим шляхом та інших хвороб. Споживачів ін’єкційних наркотиків та вживачів психоактивних речовин було поінформовано з питань лікування у центрах реабілітації та наркологічних диспансерах, розповсюджено 151 одиницю інформаційно—просвітницьких матеріалів.

        Спеціалізованим формуванням «Школа волонтерів» за звітний період проведено 5 навчань для 7 волонтерів. Були проведені бесіди, тренінги, ігротеки, акції.

       Волонтери взяли участь у підготовці і проведенні 20 заходів з пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі та ін., якими охопили 530 осіб.

Спеціалізованим формуванням «Консультативний пункт у пологовому стаціонарі та жіночій консультації» протягом року вагітним жінкам було надано 97 індивідуальних соціальних послуг, спрямованих на формування відповідального відношення до своїх батьківських обов’язків загалом за звітний період соціальною роботою охоплено 97 осіб.

 

                Завдання 4.1.4. Захист прав та інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Протягом 2018 року  службою у справах дітей виконкому Токмацької міської ради було поставлено на первинний облік 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і  дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Всього 56 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебувають на обліку. Під опікою у м. Токмак перебуває 37дітей, у прийомних родинах міста – 5 дітей.  Проведено обстеження усіх сімей опікунів, піклувальників, прийомні сім ї. Порушень щодо утримання та виховання дітей в цих сім’ях не виявлено.

            На обліку з усиновлення служби у справах дітей перебуває  19 сімей, в яких виховується 23 дитини.  У 2018 році перевірено умови проживання та виховання 11 дітей  в  родинах усиновлювачів.  Фактів неналежного виконання  батьківських обов’язків не виявлено. Протягом року усиновлено 3 дітей, 2 – громадянами України, 1 – дитина – інвалід – іноземцями.

Дітей, які опинились у складних життєвих обставинах – 13, проживають в 6 родинах. Родини відвідуються та надаються рекомендації щодо виходу з кризового стану.      

Проведено 12  засідань комісії з захисту прав дитини при виконкомі Токмацької міської ради, на яких розглянуто 53 питання, прийнято до виконання 53 рішення.   Основними питаннями, які розглядались на комісії є: призначення опіки/піклування, перебування дітей в складних життєвих обставинах, тимчасове влаштування дітей в заклади соціального захисту, вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні дітей, призначення опікуна над дитиною  та інше.

Взяли участь у 74 судових засіданнях за заявами органу опіки та піклування та  громадян з питань позбавлення батьківських прав, визначення місця проживання дитини з одним з батьків, визнання особи безвісно відсутньою, поновлення батьківських прав, стягнення аліментів на дітей, про накладення заборони на відчуження нерухомого майна, усунення перешкод у спілкуванні з дитиною, про виселення, про поділ майна, про надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини без згоди батька, у кримінальних справах.   По справах  надані відповідні висновки.

         Службою у справах дітей, як представником органу опіки та піклування,  ведеться координаційна  робота з питань профілактики скоєння правопорушень та злочинів, запобігання шкідливих звичок, попередження бездоглядності та безпритульності  серед дітей міста.

У 2018 році службою у справах дітей разом з інпекторами ювенальної превенції Токмацького відділення поліції проведено 55 профілактичних рейдів,  обстежено 501 родину.  В результаті проведення сумісних заходів виявлено 167 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах: влаштовано до закладів соціального захисту – 18 дітей, дитячого відділення лікарні – 9; ініційовано  притягнення    до адмінвідповідальності за ст. 184 КУпАП 64 особи; попереджено 409 батьків. Проведено 17 рейдів  по місцях масового збору дітей, комп’ютерних клубах, торгових точках продажу алкогольних та тютюнових виробів. Під час рейдів було вилучено з розважальних закладів 15 неповнолітніх, 39 – з комп’ютерних клубів. 

З метою забезпечення житлом дитини-сироти та особи з числа дітей-сиріт, які перебували на квартирному обліку, рішеннями виконкому Токмацької міської ради спрямовані кошти субвенції з державного бюджету у сумі 240 тис. грн. для  придбання двох однокімнатних квартир по 120 тис. грн. кожна.  У вересні  2018 року кошти освоєні, укладені договори купівлі-продажу.

Також надано кімнату в гуртожитку особі з числа дітей – сиріт.

   На реалізацію Програми « Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту на 2018 – 2020 роки » у 2018 році з міського бюджету виділено 21.1 тис.грн., які освоєні на виконання заходів соціального захисту дітей та участі дітей пільгових категорій в обласних та міських заходах. З них виділено 9,0 тис.грн. на придбання палива на проведення профілактичних рейдів. Це дало змогу   впродовж року відвідати на 187  неблагополучних сімей  більше ніж у 2017 році.

 

Завдання 4.15. Підвищення рівня суспільної безпеки.

 

З метою покращення стану профілактики  та протидії злочинності  Токмацькою міською радою:

- було виділено  кошти в сумі 35000.00 грн. по виконанню Програми « Забезпечення громадської безпеки і профілактики злочинності у м. Токмак , розвитку матеріально-технічної бази Токмацького відділення поліції Пологівського відділу ГУНП України в Запорізькій області на 2018 рік» .

- було виділено  кошти в сумі 35000.00 грн. по виконанню Програми «Забезпечення державної безпеки, профілактики правопорушень та розвитку матеріально-технічної бази Василівського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України у Запорізькій області на 2018 рік».

  На сьогоднішній день, для забезпечення покращення стану попередження  загально кримінальної злочинності на території м. Токмак, розділом «Безпечне місто» програми «Благоустрій міста Токмак  на 2017-2020 роки» передбачено фінансування робіт з оновлення застарілого обладнання відеонагляду та створення на території міста Токмак нової системи відео нагляду

     З метою реалізації державної політики у сфері безпечної життєдіяльності населення щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, забезпечення виконання Плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у Запорізькій області на 2017-2020 роки, затвердженого облдержадміністрацією 20.12.2016, продовжується робота, спрямована на профілактику невиробничого травматизму  та у місті. Питання  щодо  поліпшення роботи  з  профілактики травматизму, нещасних випадків невиробничого характеру та робота щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах, організаціях, установах міста  регулярно розглядаються на засіданнях міської координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення. У 2018 році було проведено 4 засідання ради, під час якого було розглянуто  13  питань, в тому числі  з урахуванням пропозицій обласної ради.

У поточному році на підприємствах, організаціях, установах   м. Токмака стався один  нещасний  випадок, пов'язаний з виробництвом (липень 2018 року на ПрАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод»).                  

Рішенням  сесії Токмацької міської ради  від 22.06.2018 № 16  затверджені Міська програма  та заходи поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища  на  2018-2022  роки у м. Токмаку.

Загальною проблемою для всіх підприємств міста залишається  відсутність коштів для підтримки стану охорони праці на належному рівні. Разом з тим у поточному  році  на підприємствах міста виконувалась програма  поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а саме проводяться медичні огляди працівників, придбаються засоби індивідуального захисту та спецодягу, проводяться навчання спеціалістів з питань охорони праці.

У всіх закладах освіти  міста пройшли відкритті уроки, виховні години, тематичні бесіди на тему «28 квітня – Всесвітній день охорони праці». Під час цих уроків дітям також нагадувались міри запобігання травматизму у школі та вдома.

            В КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради  25.04.18 р. в рамках проведення цьогорічного девізу «Захищене і здорове покоління» проведений семінар з повісткою дня «Охорона праці в структурних підрозділах лікарні». В роботі семінару прийняли  участь, головний лікар, завідуючі структурних підрозділів, старші медичні сестри відділень.  Створена комісія по оперативній перевірці стану охорони праці на робочих місцях в структурних підрозділах. Спільно з профспілковим комітетом лікарні розроблено план заходів на поліпшення охорони праці в відділеннях лікарні.

 

Оперативна ціль 4.2.   Покращення стану  здоров’я населення.

Завдання 4.2.1.Покращення якості надання послуг первинної медичної допомоги.

В 2018 році проведено перетворення КУ «Токмацький ЦПМСД» ТМР в комунальне некомерційне підприємство «Токмацький центр первинної медико-санітарної допомоги» Токмацької міської ради.  Отримані нові ліцензії на медичну практику МОЗ України та ліцензія Державної служби України з контролю за наркотиками.

   Проводиться підписання декларацій з населенням міста Токмака з надання первинної медичної допомоги.   Станом на 29.01.2019 року підписано 74% декларацій населенням міста Токмака.

    КНП «Токмацький ЦПМСД»  підписав договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ)   і з IV кварталу 2018 року отримує фінансування з НСЗУ.

    В  будівлі за адресою вулиця  Центральна 55 К,  де розташовуються  амбулаторії  ЗПСМ  № 1 та № 2  проведений капітальний ремонт покрівлі, ремонт 100% кабінетів з частковою заміною водопровідних труб та каналізації.  Ряд кабінетів забезпечений гарячим водопостачанням.    Обладнано 2 нових кабінета: маніпуляційний кабінет для дитячого населення та маніпуляційний кабінет для дорослих. Капітально переобладнано кабінет щеплень.

    Всі лікарі амбулаторій № 2 та № 3 забезпечені ноутбуками, проведено підключення до мережі Інтернет.

     В амбулаторії ЗПСМ № 3, розташованої за адресою вулиця  Ковальська, 52 проведений капітальний ремонт покрівлі.  В 2018 році – поточний ремонт всіх кабінетів амбулаторії

Всі лікарі забезпечені ноутбуками, проведено підключення до мережі Інтернет.

    Отримана благодійна допомога від спонсорів  на загальну суму  –   239 899,00   грн.,  що дозволило придбати значну частину будівельних матеріалів для проведення внутрішніх ремонтних робіт,  облаштування гарячого водопостачання,  придбання медичного обладнання.

      В рамках програми Світового банку по співпраці з Департаментом охорони здоров’я Запорізької ОДА  «Вдосконалення  медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу в Запорізькій області» отримано обладнання на загальну суму 1 109 606,7 грн.

    На протязі 2018 року за програмою «Доступні ліки» на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань,  цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми з державного бюджету отримано  коштів у сумі 919 201 грн.

           

Завдання: 4.2.2. Підвищення доступності, якості, ефективності поліклінічної та стаціонарної спеціалізованої медичної допомоги.

        З початку року  в  стаціонарах лікарні пройшли лікування 5139 хворих, в амбулаторно- поліклінічних підрозділах здійснено 293916 лікарських відвідувань.

На реалізацію заходів „Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у місті Токмаку на 2018 рік ” за 12 місяців 2018 року  використано 33,9 тис.грн. на проведення ренгенфлюрографії.

За звітний період на реалізацію заходів «Цільової соціальної програми протидії  ВІЛ- інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки” з місцевого бюджету були використані кошти у сумі 82,5  тис.грн: на обов’язкове страхування медичного персоналу 0,1 тис.грн. та придбання деззасобів та засобів індивідуального захисту – 82,4 тис.грн..

Видатки на реалізацію заходів «Комплексної програми Цукровий діабет” склали 1942,3 тис.грн. , в т.ч  1547,1 тис.грн за рахунок централізованих поставок та 395,2 тис.грн. за рахунок коштів бюджету м.Токмака.

В звітному періоді з місцевого бюджету також були виділені кошти на виконання заходів  « Програми боротьби з онкологічними захворюваннями» у сумі 32,3 тис.грн, які були використані на безкоштовне лікування онкологічних хворих в амбулаторно-поліклінічних умовах.

З метою забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет була прийнята «Програма забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання – нецукровий діабет лікарськими засобамипо м.Токмаку на 2018 рік», на реалізацію заходів якої були використані кошти у сумі 24,7 тис.грн.

            Видатки на проведення амбулаторного гемодіалізу за «Програмою удосконалення системи допомоги хворим нефрологічного профілю у м.Токмаку на 2018 рік» склали  296,7 тис.грн. ( в т.ч. 245,4 тис.грн. за рахунок коштів Токмацького району та 51,3 тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету) для придбання фленоксу, гепарину, деззасобів, шприців та інших медикаментів для функціонування палат для амбулаторного гемодіалізу.

           За програмою «Доступні ліки» для відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань,  цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми  були використані кошти у сумі 945,2 тис.грн.

               За програмою  «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики» придбано антирабічну вакцину на суму 93,4 тис.грн.

              Для забезпечення лікарів первинної ланки комп’ютерною технікою були використані кошти у сумі 115,4 тис.грн.

 

Завдання 4.2.3. Формування здорового способу життя.

У місті збережена мережа спортивних споруд та недопущене їх перепрофілювання. Переглянуто та оновлено режим використання спортивних споруд та максимальне їх завантаження у вихідні та святкові дні. Свої послуги для оздоровлення та занять надають :

- стадіони «Авангард» та «Торпедо»,

-  спортивний комплекс.

- 3 майданчика для загальної фізичної підготовки

-  2 комбіновані майданчики із штучним покриттям.

У 2018 році за рахунок місцевого бюджету придбано спеціалізований тренажер «Машина Сміта», комплект меблів для ДЮСШ «Дизеліст», комп’ютерна техніка, баскетбольний інвентар. Витрачено 82,0 тис. грн..

Для реалізації державної політики у сфері зміцнення здоров'я населення засобами фізичної культури та спорту, збереження дитячо-юнацьких спортивних шкіл, існуючої мережі спортивних споруд, подальшого розвитку різних видів спорту міським бюджетом виділено 137,912 тис. грн. на проведення спортивно-масових заходів та 56,0 тис. грн.  на придбання засобів для проведення спортивних змагань.

На проведення спортивно-масових заходів, згідно „Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2015 - 2018 роки” було виділено 137,912 тис. грн.

У 2018 році спортивно-масові заходи, підготовка та участь спортсменів у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях проводились за рахунок спонсорської допомоги, коштів міських федерацій з різних видів спорту, батьківських внесків, безоплатної праці штатних тренерів - викладачів, фахівців на загальних засадах, спортивної громади міста.

Протягом 2018 року проведено понад 50 міських спортивно-масових заходи (23 з них проведено за кошти місцевого бюджету).

Збірні команди міста, окремі спортсмени брали участь:

- Чемпіонат Світу з гирьового спорту - 2;

- Чемпіонат Європи з гирьового спорту - 1;

- Чемпіонат Європи серед дівчат з боротьби «сумо» - 1;

- у Кубках та чемпіонатах України з різних видів спорту - 39;

- у міжнародних та Всеукраїнських турнірах - 53 ;

- в чемпіонатах та кубках області - 97 .

            На утримання спортивного комплексу у 2018 році було залучено - 22,5 тис. грн. позабюджетних коштів.( кошти були витрачені на косметичний ремонт фойє спортивного комплексу, придбання господарчих товарів та медикаментів для проведення змагань.)

В спортивних секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл відділу освіти міської ради та "Дизеліст" вільною боротьбою, боксом, гирьовим спортом, легкою атлетикою, боротьбою сумо, стрибками на акробатичній доріжці та батуті, шахами, футболом та волейболом займаються 684 спортсмени, з ними працюють 28  тренерів-викладачів.

ДЮСШ "Дизеліст” в оперативне управління передано стадіони «Авангард» та «Торпедо», також передано спортивний майданчик, де проведено капітальний ремонт та покладено штучне покриття. На базі ДЮСШ розпочали свою роботу спортивні клуби: борцівський клуб «Токмак», та клуб з вільної боротьби «Чемпіон».

Щоденно зали спортивного комплексу відвідують близько 400 фізкультурників та спортсменів. У шахово - шашковому клубі  займається понад 90 дітей та підлітків, у вечірній час клуб відвідують пенсіонери, ветерани спорту.

 

Оперативна ціль 4.3. Доступність до якісної освіти протягом життя як основи життєвого успіху особистості.

Завдання 4.3.1. Покращення якості освітніх послуг

Систему закладів освіти міста складають 7 закладів загальної середньої, 8 дошкільної, 2 позашкільної освіти Протягом 2018 року заклади освіти спрямовували свою діяльність на реалізацію Закону «Про освіту», реформування основних засад її функціонування. За Концепцією «Нової української школи» у 2018/2019 навчальному році розпочали навчатися 342 першокласника.

Для впровадження Нової української школи було виділено:

для придбання комп’ютерної техніки  - 88,57 тис. грн. (придбано ноутбуки, ламінатори, багатофункціональні пристрої);

для придбання меблів відповідно до кількості дітей – 274,366 тис. грн. (придбано парти та стільці, шафи);

для придбання дидактичних матеріалів – 240,429 тис. грн. (придбано мікроскопи, глобуси, компаси, моделі механічного годинника, терези лабораторні електронні, термометри дистанційні).

Силами педагогічних та батьківських колективів було забезпечено облаштування класів Нової української школи на загальну суму близько 500 тис. грн..

У місті створений інклюзивно-ресурсний центр: у 3 школах (ЗЗСО №№ 6,5,4) функціонують 5 інклюзивних класів, де навчається 8 дітей з особливими освітніми потребами. У ЗДО № 24 «Журавлик» працюють 3 інклюзивні групи, де виховуються 9 дітей з особливими освітніми потребами.

 Мережа закладів дошкільної освіти становить 8  окремих закладів дошкільної освіти та 2 навчально-виховні комплекси, які мають дошкільні групи.

У   закладах дошкільної освіти  міста виховується 1181 дитина, що складає 98 % дітей віком від 3 до 6 років, з них 308 дітей п’ятирічного віку, які на 100 % охоплені  різними формами дошкільної освіти. 

Наявна мережа  закладів дошкільної освіти задовольняє потреби батьків у здобутті дітьми дошкільної освіти, про це свідчить відсутність черги на влаштування дітей у заклади.

На сьогодні мешканці міста мають змогу обирати для дітей   заклади дошкільної освіти творчо-розвивального характеру (гуманітарного, фізкультурно-оздоровчого, художньо-естетичного) та комбінованого типу (працюють 5 спеціалізованих груп для дітей з особливими потребами,             2 групи з цілодобовим перебуванням дітей).

З метою забезпечення рівних можливостей доступності отримання якісної загальної середньої освіти в місті у 2018 році функціонувало 7 шкіл. Контингент учнів шкіл міста складав 3042; було відкрито 130 класів.

      У школах міста функціонує 6 груп подовженого дня у складі учнів одного класу, які відвідують 176 школярів початкових класів (6 % від загальної кількості) – 13,4%  від кількості всіх учнів початкових класів. Адміністраціями шкіл приділена достатня увага щодо створення належних умов для роботи груп подовженого дня.

     Забезпечено профільне навчання учнів 10-11 класів: у 4-х школах поглиблено вивчаються українська мова і література, зарубіжна література, історія України, математика, біологія, хімія та інформатика.         Організовано поглиблене вивчення дев’яти предметів: математика, українська мова, англійська мова, французька мова, німецька мова, хімія, біологія,  географія, історія України. Кількість учнів у класах з профільним навчанням – 416.

           Актуальним напрямом освітньої діяльності залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованих дітей.  У  2018 році команда учнів закладів загальної середньої освіти міста здобула 8 призових місць в обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів Запорізької області.

У місті функціонує два позашкільних заклади: Дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ) та Центр дитячої та юнацької творчості(ЦДЮТ), у яких створені умови для навчання, виховання й розвитку учнів.   Позашкільною освітою  у   охоплено 1129 учнів, що складає 47 % від загальної кількості учнів шкіл міста.

У ДЮСШ відкрито 6 відділень, де тренуються 417 вихованців (12 %).

Всього у кожному відділенні вибороли перемоги 52 вихованці:на рівні держави - 15, області - 37 .

Мережа  ЦДЮТ у  2018 складала 20 гуртків, у яких працювало 48 груп з охопленням 712 вихованців за напрямами:  соціально-реабілітаційний,  еколого-натуралістичний, науково-технічний,  художньо-естетичний.

Результати участі школярів у виховних творчих конкурсах обласного рівня – 294 перемоги. З них 68 перемог отримав ЦДЮТ; ЗЗСО № 1,6 – по 40 перемог; ЗЗСО № 4,5 – 14 перемог; ЗЗСО № 2 – 6 перемог; ЗЗСО № 12 – 8 перемог; ЗЗСО № 11 – 4 перемоги.

У 2018 році почалися зрушення у вирішенні питання впровадження енергоефективних технологій в освітніх закладах. Закладами освіти було освоєно 971 525 грн., з них – 792 071грн. коштів обласного бюджету, на заміну вікон. За кошти Європейського Банку замінено вікна та зроблено частковий ремонт даху, каналізаційної системи.  За кошти фонду ЮНІСЕФ та за участю міського бюджету відповідно до сучасних стандартів обладнано чотири групи у дитячому закладі «Журавлик».

 

Операційна ціль 4.4 Підвищення рівня культурного життя населення

Завдання 4.4.1Розвиток внутрішнього туризму

 З метою вивчення та забезпечення ефективного використання туристичного потенціалу міста у вересні 2018 року відбувся І фестиваль ковальської майстерності «Вогняна квітка», він являє собою найбільшу культурно-мистецьку подію і значну туристичну принаду міста. З обласного бюджету на проведення фестивалю витрачено 95,5 тис. грн., з місцевого – 70,0 тис. грн. Метою Фестивалю є популяризація  ковальства серед населення області та міста, робітничих професій, ковальського та декоративно-ужиткового мистецтва серед населення країни, збагачення  культурної спадщини та об’єднання різних регіонів області, зростання попиту на ковальські вироби та більш широке їх застосування в архітектурі, ландшафті, повсякденному побуті, залучення якомога більше відвідувачів свята, зокрема туристів та гостей міста.

Фонд міського краєзнавчого музею становить 18 399 музейних предметів.

У звітному році експонувалось 8 виставок , які відвідали 3 786 чоловік. Співробітниками музею проведено 48 екскурсій, 5 масових заходів.

У місті Токмак на  обліку знаходяться 44 пам'ятки історичної та культурної спадщини, з яких 23 внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України і входять до переліку пам'яток культури місцевого значення.

У 2018 році громадською організацією «Авто-мото клуб «ФАЕТОН» за власний рахунок були проведені ремонтно-відновлювальні роботи на пам’ятці історії місцевого значення – пам’ятнику радянським танкістам.

 

Завдання 4.4.2 Розвиток бібліотеки як освітнього, інноваційного та соціокультурного центру громади.

Бібліотеки централізованої системи надали послуги 5 807 користувачам різного віку, в т. числі 2 520 дітям. Протягом звітного періоду користувачі відвідали бібліотеки 65 767 раз, читачам було видано 101 055 примірників книг; послугами Інтернет центру скористувалось 1 937 користувачів, кількість відвідувань Інтернет центру – 28 812 раз.

Книжковий фонд ЦБС нараховує 96 152 примірників. У звітному періоді надійшло 1 184  примірників видань на суму 19572,61 грн.    

Бібліотеки активно займаються програмно-проектною діяльністю задля  впровадження інноваційних технологій. Так в 2018 році в бібліотеках ЦБС реалізувались проекти та грантові програми:

- центральна міська бібліотека в партнерстві з громадською організацією «Інститут громадського розвитку «Ортега-і-Гасет» реалізовувала проект ПУЛЬС («Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні»), що впроваджується Асоціацією міст України (АМУ) в партнерстві з IREX/Україна (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), та направлений на посилення спроможності громад, інформування та залучення громадськості до процесу реформ децентралізації, надання можливостей для їхнього формування та подальшого стабільного розвитку;

- в рамках співпраці з Українською  бібліотечною асоціацією та кінокомпанією «Артхаус Трафік» в рамках проекту «Артхаус Клуб» бібліотеки централізованої системи проводили некомерційні покази ліцензійних фільмів-переможців Каннського фестивалю, фестивалю Чілдрен Кінофест, володарі премій Європейської кіноакадемії та премій Оскар;

- проводились тренінги для посилення фінансової обізнаності пенсіонерів, ВПО та молоді в рамках проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» за підтримки МБФ «Український жіночий фонд»;

- участь у міжрегіональній програмі «Покращення якості надання послуг ВПО та населенню приймаючої громади на базі бібліотек та будинків культури» в рамках проекту Підтримка територіальних громад України у зв'язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб» від Німецької федеральної компанії GIZ за підтримки Федерального уряду Німеччини.

 

Завдання 4.4.3 Створення умов для розвитку сучасної мистецької школи

   За звітний період учні дитячої музичної школи стали лауреатами та дипломантами  обласних, всеукраїнських та міжнародних  конкурсів, олімпіад. Контингент  дитячої художньої школи налічує 108 учнів.

Лауреат та переможець обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів і конкурсів Владислав Грицун став лауреатом Десятої Всеукраїнської Премії «Диво-дитина - 2018». Учні дитячої музичної школи прийняли активну участь у 36 міських культурно-масових заходах.

Дитяча музична школа –  з 1 вересня 2018 р. один із 29 учасників пілотного проекту Мін.культури  з упровадження освітніх програм у  мистецьких школах, директор пройшов спеціальне навчання.

Зроблено ремонт у холі першого поверху приміщення школи. Придбані меблі. Створено маленьку зону очікування для учнів. Придбано комп’ютер, кольоровий принтер.

 

 Оперативна ціль 4.5   Сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді, соціальна забезпеченість та підтримка здорового способу життя мешканців міста.

Завдання 4.5.1Створення сприятливого соціального середовища для молоді

Культурне обслуговування населення міста забезпечують міський Будинок культури, 3 державних масових бібліотеки, міський краєзнавчий музей, дитяча музична і дитяча художня школи.

Протягом року проведено 150 масових заходів. На цих заходах були присутні 53 тис. осіб. У тому числі для дітей та підлітків проведено 50  масових заходів, які відвідали 12тисяч осіб.

            У міському Будинку культури працює 4 любительських об’єднання, 21 колектив художньої самодіяльності,   з них 4 дитячих колектива.

Колективи художньої самодіяльності  прийняли  участь у  13  фестивалях та  конкурсах: Міжнародних – 4, Всеукраїнських – 7, обласному – 2.

 

  Завдання 4.5.2Розвиток та вдосконалення масової фізичної культури

Фізкультурно-оздоровчою та спортивною діяльністю у місті охоплено понад 5,2 тис. населення, що складає 16,4 % від загальної кількості мешканців міста. Із загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл (3042 чол.) в спортивних секціях ДЮСШ займаються 684  дітей та підлітків (22,5 %).

На території міста функціонують 2 дитячо-юнацькі спортивні школи, де працює 27 тренерів-викладачів та тренується 684 спортсменів; спортивний комплекс з середньодобовим навантаженням більш як 400 відвідувачів , два стадіони «Авангард» та «Торпедо» з навантаженням більш 50 відвідувачів за добу, 2 майданчики зі штучним покриттям де проводять тренування учнів ДЮСШ з навантаженням понад 100 чоловік, 4 майданчики загально -фізичної підготовки (тренажерні), що встановлені на мікрорайонах міста з навантаженням понад 70 відвідувачів та 43 майданчики за місцем проживання з середньодобовим навантаженням більше 10 чоловік на кожному.

Для створення умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання населення у місті встановлено чотири майданчики загальної фізичної підготовки (у 2018 році встановлено майданчик на мікрорайоні «Калінінський»).

В місті ведеться робота з фізичної підготовки допризовної молоді. Міська команда створена на базі Токмацького механічного технікуму Запорізького державного технічного університету виборола друге місце на обласних змаганнях допризовної молоді.

З метою подальшого розвитку ветеранського руху у місті створена міська рада ветеранів. У місті функціонує Центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”, організовано групу загально-фізичної підготовки на базі спортивного комплексу для вимушено переміщених осіб. Спортивними та молодіжними організаціями міста проведено марафон-підтримку зі збору коштів та речей; зібрано близько однієї тисячі гривень та півтони продуктів довготривалого терміну збереження, предметів особистої гігієни, взуття, одягу і передано українській армії в зону АТО.

Футбольний клуб "Токмак" функціонує на громадській засаді, налічує 160 чоловік. У мікрорайоні «Ковальський» на громадських засадах функціонує секція  дитячого футболу, що налічує біля 20 дітей молодшого шкільного віку.

 

 

Начальник відділу економіки                                     Л.АНЕНКО