Друк

Про хід виконання Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва міста Токмака у 2018 році

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА 

_____________________сесія                  сьомого                    скликання     

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

„        ”                               2019 року                                                                             №____

 

Про хід виконання Комплексної

програми розвитку малого і середнього

підприємництва міста Токмака

у 2018 році

 

            Керуючись п. 22 ст. 26 Закону  «Про місцеве самоврядування в Україні» на виконання Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» Розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 17.06.2016 №360 «Про розробку проектів Концепції розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на період до 2022 року та Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки» та рішення Токмацької міської ради від 20.10.2016р №7 «Про затвердження Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва міста Токмака на 2017-2018 роки»   Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Узяти до відома інформацію про хід виконання у 2018 році «Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва міста  на 2017-2018 роки» (Додається).

 

  1.  Відділу економіки виконкому розмістити дану інформацію на сайті Токмацької міської ради.

 

  1. Зняти з контролю рішення Токмацької міської ради від 20.10.2016р №7 «Про затвердження Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва міста Токмака на 2017-2018 роки» у зв’язку із закінченням терміну дії.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                                                        І. КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від __________ № ___

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва

міста Токмака на 2017 – 2018 роки

Найменування програми: Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва міста Токмака на 2017 – 2018 роки.

№ з/п

Загальна характеристика міста

1

Площа території – 3246 га.

Кількість населення – 31,1 тис. чол.

Специфіка – промисловість

2

Дата затвердження програми (найменування і номер відповідного документу)

Рішення міської ради від

 „20” жовтня 2016року №7

3

Замовник Програми

Головний розробник Програми

Співрозробники

Токмацька міська рада

Відділ економіки виконкому

Громадська рада при виконавчому комітеті Токмацької міської ради

4

Мета і перелік пріоритетних завдань Програми

 

Розробка стратегії розвитку малого і середнього підприємництва у взаємозв’язку з проблемами соціально-економічного розвитку міста, комплексного розвитку території міста, збереження діючих та створення нових робочих місць, наповнення бюджетів усіх рівнів, залучення вітчизняного і іноземного інвестора

5

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Дані станом на  01.10.2016

фактичні показники

2017 рік

2018р

 

1. Кількість діючих малих та середніх підприємств/кількість МП на 10 тис. чол. наявного населення (одиниць)

32,8

32,9

32,8

 

2. Чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах (осіб)

1545

2270

 

 

3. Чисельність найманих працюючих на малих та середніх підприємствах

1482

1440

1480

 

4. Кількість підприємців – фізичних осіб

2064

1255

1520

 

5. Кількість фермерських господарств (одиниць)

1

1

1

 

6. Надходження до міського бюджету (тис. грн.)

18 493

24182,7

40891,4

 

  1. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць)

-          бізнес-центри

-          бізнес-інкубатори

-          технопарки

-          лізингові центри

-          фінансово-кредитні установи: (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

-          фонди підтримки підприємництва

-          інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

-          біржі

-          інформаційно-консультативні установи

-          страхові компанії

-          аудиторські фірми

-          громадські організації

 

 

 

1

-

-

-

3

 

-

-

-

 

-

1

3

-

3

 

 

 

1

-

-

-

3

 

-

-

-

 

-

1

3

-

3

 

 

 

1

-

-

-

4

 

-

-

-

 

-

1

3

-

3

 

 

 

8. Залучення СМП до виконання робіт /послуг за бюджетні кошти - кількість (одиниць)/обсяги (тис. грн.)

19/537,5

65/700

174/

 

 

9. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

309

322

70

 

10. Кількість створених робочих місць (одиниць)

616

881

1255

6.

Термін і етапи реалізації Програми

2017 – 2018 роки

7.

Перелік цільових проектів і підпрограм

Програма зайнятості населення м. Токмак на 2017-2018 роки; Інвестиційні програми суб’єктів господарювання

8.

Вартість програми - обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів

Згідно кошторису

9.

Основні джерела фінансування розвитку малого підприємництва міста

- кошти підприємців

- місцевий бюджет

- державна програма

- інвестиції

- кошти банків

10.

Система організації контролю за виконанням Програми

Щоквартальний аналіз виконання заходів, передбачених Програмою,  інформування головного управління економіки облдержадміністрації, розгляд виконання заходів на засіданні Координаційної ради з питань розвитку малого підприємництва, звіт про хід виконання Програми на сесії Токмацької міської ради.

               

 

  

Стан і аналіз розвитку малого і середнього підприємництва у місті

 

З метою спрямування дій органів місцевого самоврядування на створення і підтримання сприятливих умов для розвитку малого підприємництва та  реалізації державної політики у сфері підприємництва розроблена та реалізовувалася Комплексна програма розвитку малого підприємництва міста Токмака на 2017-2018 роки, яка  затверджена рішенням сесії  міської ради від 20.10.2016р  № 7.

Одним із головних факторів формування середнього класу є розвиток малого і середнього підприємництва, що гарантує стабільність економіки та підвищення рівня життя громадян. У результаті відкриття власної справи та самозайнятості знижується рівень безробіття та водночас підвищується рівень доходів населення, що сприяє зростанню сукупного попиту та збільшенню обсягу виробництва.

За останніми статистичними даними  в  2017р.  у м. Токмаку діяло всього  109 підприємств, з яких 7 середніх та 102 малих.

За оцінкою найбільша частка кількості підприємств за розмірами (у % до загальної кількості підприємств) належала малим підприємствам (93,6%), середнім – 6,4 %. Кількість малих підприємств складає 102 одиниці , що на 16, або 18,6% більше проти минулого року.  Чисельність найманих працівників на малих підприємствах складає 669 осіб та зменшилася в порівняння з минулим роком на  7,0 %(50 осіб). Кількість найманих  працівників на середніх підприємствах складає 771 осіб та  збільшилась в порівняння з минулим роком на 3,6% (27 осіб)

Останні роки відмічалася тенденція до зниження  кількості малих підприємств (2013рік- 115од; 2014рік- 103 од; 2015р -99 од.,2016- 86 од.)  В 2017 році динаміка змінилася в позитивну сторону. В 2018 році очікується,що  кількість малих підприємств складе 103 одиниці, фонд оплати праці очікується в обсязі 37,958 млн. грн.   Кількість середніх підприємств залишиться на попередньому рівні -7 одиниць, фонд оплати праці складе 39,1 млн. грн.

Фонд оплати праці  малих підприємств збільшиться на 15,0%  та складе 43,6 млн. грн., середніх підприємств зросте на 15,0% та досягне 45,3 млн.грн.

Внесок малого бізнесу в розвиток економіки міста залишається стабільним, нажаль, фінансова підтримка місцевими органами влади відсутня через обмеженість коштів в міському бюджеті.

Обсяг надходжень податків до бюджету м. Токмака від діяльності малого та середнього підприємництва за 2018 рік склав 40891,4 тис.грн ( що становить 46,9% від загального обсягу надходжень) , в тому числі від діяльності малих підприємств – 12034,5тис.грн.(що становить 13,8 % від загального обсягу надходжень).

 Для порівняння, за 2017рік надійшло від малого та середнього підприємництва 24182,7 тис.грн (що становило 44,0% від загального обсягу надходжень).

Із-за нестачі коштів в місцевому бюджеті у 2018 році не виділялись кошти на  підтримку малого підприємництва.

У місті забезпечено систему зворотного зв’язку між владою та підприємництвом. Постійно проводиться обговорення регуляторних актів на засіданнях координаційної ради, Інтернеті та міській  бібліотеці.

Відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" 23 листопада 2017р. Токмацькою міською радою (рішення № 2) і виконавчим комітетом Токмацької міської ради (рішення № 208) були затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік. У десятиденний строк плани оприлюднені.

Затверджені плани протягом року доповнювалися і змінювалися Токмацькою міською радою два рази та виконкомом один раз .

Згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" протягом 2018 року Токмацькою міською радою прийнято два регуляторних актів «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Токмак до переліків об’єктів, що підлягають приватизації», «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна територіальної громади міста Токмак») та затверджено один звіт про повторне відстеження   та  дванадцять звітів про періодичне відстеження регуляторних актів.

 На виконання вимог статті 34 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» всі проекти регуляторних актів направлялися на погодження до Департаменту державної регуляторної політики  Державної регуляторної служби України для розгляду та надання висновків.

Виконавчим комітетом Токмацької міської ради протягом 2018 року прийнято один регуляторний акт («Про організацію та проведення  конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»)   та затверджено п’ять звітів про періодичне  відстеження регуляторних актів  .

Вагомим внеском по впровадженню Закону України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” є можливість для громади реально побачити, як буде діяти той чи інший регуляторний акт і, головне, - наскільки правильним було їх прийняття.

Згідно Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", кожен проект мав аналіз регуляторного впливу, показники базового відстеження. З метою ознайомлення суб'єктів господарювання міста з регуляторними актами кожне рішення було оприлюднено на сайті Токмацького міської ради і один примірник рішень з усіма додатками надавався в Центральну бібліотеку міста.

З метою створення доступних та зручних умов для отримання адміністративних послуг, отримання дозвільних документів, запобігання та протидії корупції в місті  діє Центр надання адміністративних послуг.

     Протягом  2018року надано 7309 консультацій,  надійшло 4943 звернення по адмінпослугам та 26 звернень по документам дозвільного характеру, по яких видано 4782 рішення.

Проведено 852 реєстраційні дії у сфері реєстрації бізнесу  , в тому числі зареєстровано 20 юридичних осіб, 125 фізичних осіб - підприємців, припинено діяльність по 231 суб’єкту господарювання, проведено 401державну реєстрацію змін.

За 2018рік здійснено 1180 реєстраційних дій у сфері реєстрації нерухомого майна,  468 дій  державної реєстрації права власності,  572 дії по іншим речовим правам, проведено 140 змін, скасувань та інших дій.

Протягом  2018 року, завдяки співпраці виконавчого комітету Токмацької міської ради з Урядом Німеччини та Німецьким товариством міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» у проектах «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО» та «Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття ВПО в Україні», Центр надання адміністративних послуг відділу надання адміністративних послуг та реєстрації виконавчого комітету міської ради отримав кейс «Мобільний офіс», завдяки якому адміністратори Центру зможуть надавати послуги громадянам, які відносяться до маломобільних груп населення, у них вдома. В рамках співпраці до ЦНАП були передані меблі для дитячого куточка та вісім комп’ютерів. Всього, протягом року, отримано донорської допомоги на 360 тис. грн.

ЦНАП приймає участь у проекті «Покращення якості надання адміністративних послуг для населення» та увійшов до першої фази впровадження з модернізації та створення ЦНАП Програми «U-LEAD з Європою», в рамках якого в 1-му кварталі 2019 року ЦНАП буде оснащено сучасними меблями, технікою та програмним забезпеченням для електронного документообігу.

 

 

Начальник відділу економіки                                                             Л.М. Аненко