Друк

Про Звіт міського голови про роботу виконавчих органів міської ради за 2018 рік.

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                         сесія                                        скликання     

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

        02.2019                                                                                               №              

 

Про Звіт міського голови

про роботу виконавчих органів

міської ради за 2018 рік.

 

              Керуючись п.9 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  заслухавши звіт міського голови про роботу виконавчих органів Токмацької міської ради , Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Взяти до відома   звіт міського голови про роботу виконавчих органів  міської ради за 2018 рік. (додається).

                       

 

Міський голова

                                                                                                                      І.КОТЕЛЕВСЬКИЙ                                                               

 

 

                                                                                          Додаток

                                                                        до рішення  сесії Токмацької міської ради

                                                                                       від „___”  лютого 2019 року №___

 

 

                           Звіт міського голови

                          про роботу виконавчих органів  міської ради за 2018 рік.

 

             Виконком Токмацької міської ради будує свою роботу згідно з Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядженнями голови Запорізької обласної держадміністрації та регламентом роботи  виконкому міської ради.

                         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ 

            У виконавчому комітеті міської ради використовується  система планування, яка вже діє багато років. Застосовується помісячне, щоквартальне оперативне планування роботи. Всі заплановані питання виносяться для розгляду на засідання виконавчого комітету і затверджуються рішенням виконкому. Щоквартально на засіданні виконкому заслуховується питання щодо виконання квартального плану .

Для оперативної роботи щомісяця складається календарний план організаційних заходів, до якого включаються проведення нарад, заходів, навчань, святкування державних і професійних свят та інше.

                        Згідно з регламентом роботи виконкому міської ради засідання виконкому проводяться щомісячно, четвертий четвер. Проведено 16 засідань виконавчого комітету міської ради, під час яких було ухвалено 221 питання і зареєстровано  351 рішення виконавчого комітету міської ради. Видано та зареєстровано 687 розпоряджень міського голови з основних питань. На розгляд важливих питань на засідання виконкому запрошуються керівники підприємств, установ, організацій, депутати міської ради.

            РОБОТА ПО ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН      

            Робота по розгляду звернень громадян займає одне із пріоритетних місць напрямку серед основних видів діяльності органів місцевого самоврядування.  Виконавчий комітет Токмацької міської ради постійно співпрацює з засобами масової інформації,де  публікується інформація про стан роботи із зверненнями громадян в виконкомі Токмацької міської ради, графіки прийому громадян керівними посадовими особами виконкому міської ради, статті про розгляд окремих питань, порушених громадянами, та  приділяється увага  питанням життєзабезпечення міста.    

            Всього на протязі 2018 року до виконавчого комітету міської ради надійшло 1383 звернення, що на 50 звернень меньше ніж у 2017 році. До керівних посадових осіб виконкому на особистих прийомах звернулося 164 громадянин. Міським головою  особисто прийнято  83 мешканців міста.  

            У 2018 році вирішено позитивно 436 питання, з якими громадяни звертались до органів місцевої влади та місцевого самоврядування. Протягом звітного періоду 20 сім’ям поліпшені житлові умови. За заявами громадян матеріальна допомога на лікування в цьому році призначена 394 мешканцям міста на суму 294 тис. грн. Безкоштовно забезпечені дровами 260 осіб на загальну суму 38,8тис. грн. Призначена допомога на поховання 33 незастрахованих осіб на суму   41,6 тис.грн.

ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ

            Відділ є відповідальним за створення сприятливого клімату для розвитку підприємницької діяльності у місті.

 Для встановлення діалогу з представниками підприємництва для обговорення і вирішення питання розвитку підприємництва відділом проводено 5 засідань координаційні ради з питань розвитку підприємництва , за участю Ради промисловців, підприємців «Потенціал»,  депутатів міської ради та службовців. Обговорена та прийнята Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва міста Токмака на 2019-2020 роки. З метою контролю за ціновою політикою в місті відділом економіки постійно   проводився моніторинг цін на основні продукти харчування. Ведеться аналіз рівня цін у торгівельній мережі та на ринках міста. Результати моніторингів обговорюються на засіданнях профільних комісій міської ради. Відповідно до цілей та пріоритетів економічного та соціального розвитку   прийнята Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Токмак на 2019 рік. Для визначення шляхів розвитку, ключових напрямків на довгострокову перспективу в місті прийнятий і діє Стратегічний план розвитку міста Токмак Запорізької області на період 2018-2036роки.

З метою забезпечення виконання бюджету за звітний період проведено 12 засідань комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків та погашення заборгованості з заробітної плати, пенсій стипендій та інших соціальних виплат, заслухано 53 керівника.

Відділом економіки здійснюється координація закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти бюджетних установ міста. Проведено економічний аналіз складових тарифів на житлово-комунальні послуги і чотири процедури обговорення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення,  тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, на послуги з дератизації та дезінсекції для населення, бюджетних установ усіх рівнів, юридичних осіб та інших суб’єктів господарювання.

Відповідно до проведеного  моніторингу  соціально – економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного значення з метою виявлення депресивних територій,  м. Токмак увійшло до переліку міст обласного значення, показники якого відповідають критеріям депресивності.

Постановою Кабінету Міністрів України №732 від 27 вересня 2017року «Про надання статусу депресивної території м. Токмаку Запорізької області у 2017 році» визначено, що Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства разом з іншими центральними органами виконавчої влади та Запорізькою обласною державною адміністрацією за участю Токмацької міської ради у шестимісячний строк необхідно розробити і подати Кабінетові Міністрів України проект програми подолання  депресивності  території м. Токмака.

        На виконання даного заходу:

15 січня 2018р оновлення показників по безробіттю, надання діючих програм,що містять заходи подолання депресивності (Комплексні програми розвитку малого та середнього підприємництва та Програми соціально – економічного та культурного розвитку міста починаючи з 2013року) для ОДА;

25 січня 2018р Рішення міської ради  щодо клопотання перед Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства про включення до проекту державної цільової програми подолання депресивності міста Токмак Запорізької області на 2017 -2022 роки дев’яти заходів, направлених на подолання депресивного стану міста Токмак;

19 квітня 2018р прийняте рішення міської ради  щодо надання пропозиції до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства щодо заходів та очікуваних результатів їх виконання в рамках майбутньої державної цільової програми подолання депресивності міста Токмак Запорізької області на 2018 -2022 роки;

15 листопада 2018р надані пропозиції щодо заходів та очікуваних результатів їх виконання в рамках майбутньої державної цільової програми подолання депресивності міста Токмак Запорізької області на 2019 -2022 роки.

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВАПротягом 2018р. укладено додаткові угоди з Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) на збільшення розміру вартості мікропроектів:

- Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Революційна,55к м. Токмак, Запорізької області з 13,0 млн. грн. до 480,0 тис. євро.;

- Реконструкція Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, по вул. Шевченко,52 м. Токмак Запорізької області  з 7,3 млн. грн. до 316,0 тис.євро.

Станом на 01.01.2019 року кошти  освоєні в повному обсязі.

З обласного бюджету у 2018 році по місту Токмак освоєні кошти на загальну суму 2089,0 тис.грн. для реалізації проекту «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Шевченка, 3»

З обласного екологічного фонду  містом Токмак освоєні кошти в розмірі 39719 тис. грн.: на реалізацію проекту « Реконструкція зеленої зони центральної частини міста Токмак» – 2701тис. грн. Висаджено 2276 саджанців багаторічних насаджень; впроваджено 20 проектів з реконструкції споруд для збирання та очищення вод поверхневого стоку , влаштовано покриття фігурними елементами мощення понад 53 тис.м2 та збудовано 3 резервуари об’ємом по 100м3 . Реконструкція проводилась на  вулицях Центральна, Шевченка, Нансена, Перемоги, Володимирська, Василя Вишиваного, Карла Лібкнехта, Карла Маркса. Освоєно 34760 тис. грн.; з метою впровадження на території міста природоохоронних заходів розроблено 25 проектів на суму 1381тис.грн.

Завдяки Програмі сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради, за рахунок коштів обласного бюджету виконано робіт на загальну суму 1140,00 тис.грн.:

- поточні ремонти житлових будинків на  суму 475 тис.грн., а саме:

ремонт внутрішньобудинкової мережі електропостачання ОСББ «МЖК-60» - 100,00тис.грн.; ОСББ «Молодість 43» - 95,00тис.грн.; ОСББ «Відродження» – 75,00тис.грн., ОСББ «Едем-42» - 95,00тис.грн.; ремонт покрівлі ОСББ «Злагода 87» - 60,00тис.грн; ремонт будівлі житлового будинку ОСББ «Надія-89» - 50,0тис.грн.

- послуги з обстеження будівлі житлового будинку ОСББ «Надія-89» у сумі 10,0 тис.грн.;

- придбано матеріалів для покрівлі житловому будинку ОСББ «Вогник 53» у сумі  20,00тис.грн. ;

- поточний ремонт мережі вуличного освітлення на вулиці вул. 14 Вересня та ділянці провулка Чкалова, а саме відремонтовано 40 ліхтарів на суму 55,0 тис. грн. ;

- придбано матеріалів для освітлення майдану Визволення на суму 80,0 тис. грн. ;

- придбано матеріалів для освітлення пам’ятника Т.Г.Шевченка та адмінбудівлі за адресою: вул. Центральна,45,  м. Токмак на суму 55,0 тис. грн. ;

- поточний ремонт водопровідної мережі по вулиці Карла Лібкнехта (від вул.Центральна до вул.Гоголя) на суму 195,0 тис. грн. відремонтовано 375,72 кв.м. водопровідної мережі;

- поточний ремонт водопровідної мережі по вулиці Шевченка (від будинку №12 до будинку №7) м. Токмак Запорізької області (Фінансова підтримка КП "Міськводоканал" ТМР) на суму 100,0 тис. грн. відремонтовано 171,7кв.м. водопровідної мережі;

- поточний ремонт м’якої покрівлі гуртожитку за адресою: по вул. Володимирська, 21 на суму 60,0 тис. грн. відремонтовано 200 кв.м. м’якої покрівлі;

- поточний ремонт  гуртожитку по вул. Ковальська, 39 на суму 30,0 тис. грн.

- поточний ремонт системи водовідведення житлового будинку вул. Ковальська, 38 на суму 60,0 тис. грн. відремонтовано 101м системи водовідведення.

На виконання Програми «Підтримки створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Токмак на 2015-2020 роки» з міського бюджету виділено 50,0 тис. грн. для надання фінансової допомоги на поточні ремонти будинків ОСББ «Відродження» (25,00тис.грн.) та ОСББ «Заможна родина» (25тис.грн.).

На виконання Програми « Реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Токмак на 2015-2020 роки» виділено  40,09тис.грн. на відновлення 250м кабелю електропостачання житлового будинку № 10 по вул. Перемоги (15,0 тис.грн.) та проведення поточного ремонту 57,5 метрів теплових вводів 9 будинків (вул.Шевченка, 3, вул.Ковальська, 38, вул.Володимирська, 27а, вул.Володимирська, 19, вул.Володимирська, 21 та вул.Центральна, 25, вул.Шевченка, 45, вул.Центральна, 20 та вул.Центальна,12) (25,0тис.грн.).

На виконання Програми «Реконструкції, ремонту та утримання доріг комунальної власності на 2014-2020 роки» для підтримання доріг місцевого значення у задовільному технічному стані за рахунок коштів місцевого бюджету проведені роботи на загальну суму 401,5тис.грн., а саме:

-  проведено поточний ремонт 704,16 кв.м. доріг з ґрунтовим покриттям на суму 42,0 тис.грн.;

- проведені заходи по зимовому утриманню доріг на суму – 198,9тис.грн.;

- проведено поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Гоголя, Дружби, Ломоносова, Чкалова, Ковальська, Василя Вишиваного та Шелепаєва на суму 146,9тис.грн.;

- нанесено 22,2 кв.м. дорожньої розмітки «Пішохідний перехід» біля навчальних закладів  на суму 13,5 тис.грн.

Протягом 2018 року на утримання мережі вуличного освітлення міста  з місцевого бюджету витрачено 843,3тис. грн:

- на суму 812,5тис.грн придбано 1274 лампи вуличного освітлення і виконані роботи з заміни понад 1000 ламп та спожито понад 178 тис. кВт електроенергії.

- на суму 30,8тис.грн. прикрашено місто світловою ілюмінацією до новорічних та різдвяних свят (здійснено заміну понад 100 м освітлювального дюралайту та близько 100 елементів світлової  ілюмінації). 

Протягом 2018 року за рахунок місцевого бюджету виділено 1770,1тис.грн:

- на заходи з благоустрою міста.( утримання  дитячих та спортивних майданчиків, місць відпочинку, прибирання вулиць і скверів міста, ліквідація та видалення аварійних дерев , прибирання та утримання 11 кладовищ міста)

-  1730,1тис.грн.

- на  встановлення 2 автобусних зупинок на мікрорайоні «Ріжок» та «Калиновий»  - 40,0 тис.грн.

Погашена  різниця між фактичною вартістю теплової енергії та послугами  з централізованого опалення комунальному підприємству «Токмак теплоенергія» на суму 360,0тис.грн.

Поповнено статутний фонд коммунальному підприємству «Токмак теплоенергія» на погашення кредиторської заборгованості по договору-лізингу на придбання основних засобів на суму 1820,0 тис.грн.

Протягом 2018 року надано фінансову підтримку комунальним підприємствам:

-«Токмак теплоенергія» на суму 67,52 тис.грн.(для проведення експертного обстеження водогрійного котла ПТВМ 30М – 4, придбання матеріалів для заміни пошкодженої ізоляції, труб,матеріалів для ремонту);

- "Міськводоканал" -304,0 тис.грн. ( поточний ремонт водопровідної мережі по вулиці Шевченка (від буд. 47 до буд. 33) - 64,0 тис.грн., придбання матеріалів для поточного ремонту водопровідної мережі по вулиці Карла Лібкнехта (від вул.Центральна до вул.Гоголя) - 90,0 тис.грн., послуги з геолого-економічної оцінки експлуатаційних запасів питних підземних вод в межах ділянки водозабору комунального підприємства "Міськводоканал" – 50 тис.грн.)

- "Управляюча компанія "Контакт" – 34,65 тис.грн. на придбання приладів обліку електричної енергії.

З метою виконання проекту «Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак » розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний висновок на суму  178,77 тис.грн.

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Робота управління комунальної власності міської ради спрямована на реалізацію державної політики у сфері управління та контролю за використанням майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста  та  врегулювання земельних відносин.

На базі управління комунальної власності діє консультаційно-інформаційний пункт з питань приватизації, оренди майна комунальної власності та земельних відносин у місті.

Протягом 2018 року укладено 15 договорів оренди та 3 договори позички нежитлових приміщень, будівель з юридичними та фізичними особами, що здійснюють підприємницьку, громадську, управлінську, творчу та іншу діяльність. Передача всіх об’єктів оренди відбувалась виключно після вивчення попиту на оренду, через засоби масової інформації, мережу INTERNET. Продовжено термін дії 29 договорів оренди нерухомого майна комунальної власності, складено 33 акти перевірки технічного стану.

Надходження від оренди нерухомого майна комунальної власності, у звітному періоді, склали 1 771,4тис.грн., з них до міського бюджету надійшло 1 154,3тис.грн., на користь підприємств, установ, організацій міської ради надійшло 617,0тис. грн.

      Протягом 2018 року укладено 20 договорів оренди землі, поновлено шляхом переукладання 91 договір оренди землі. Укладено 26 додаткових угод до діючих договорів оренди землі.

         Розроблено документацію із землеустрою та зареєстровано права на земельні ділянки під парком по вулиці 14 Вересня (колишній парк імені Кірова), під стадіоном «ТОРПЕДО» по вулиці Ломоносова, 25, під  адміністративною будівлею та допоміжними будівлями виконавчого комітету Токмацької міської ради по вулиці Центральна, 45., виконано перші етапи землевпорядних робіт, а саме проведено топографо-геодезичні роботи на земельних ділянках під стадіоном «АВАНГАРД» по вулиці Гагаріна, 29а, та під зеленими насадженнями по вулиці Паркова.  

       З причин зміни законодавства України у сфері приватизації комунального майна протягом 2018 року продано один об’єкт нерухомості шляхом приватизації площею 129,3 м2, на загальну суму 229,199тис.грн. Також було продано 6 земельних ділянок під об’єктами нерухомості – власністю фізичних осіб загальною площею 1,7463 га, на загальну суму 757,821тис.грн., з них до місцевого бюджету надійшло 742,021тис.грн.

ВІДДІЛ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

            За 2018 рік у місті відділом розвитку інфраструктури міста, як міським органом архітектури та містобудування, надано 10 містобудівних умов і обмежень для проектування об’єктів будівництва, 80 висновків щодо проектів відведення земельних ділянок, 18 будівельних паспортів на будівництво житлових будинків та господарських будівель, 3 паспорти прив’язки тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, 5 дозволів на перепланування приміщень, 3 архітектурно – планувальні вимоги, а також 21 довідку щодо відповідності місця розташування об’єктів вимогам державних будівельних норм.

На теперішній час, на підставі прийнятих у 2018 році рішень та наданих містобудівних умов і обмежень для проектування об’єктів будівництва, збудовано на території міста Токмак 744 500 м2 виробничих площ, завдяки чому повинні збільшитися надходження до місцевого бюджету від податків.

            Для покращення регулювання будівництва, реклами та благоустрою в місті:

Укладено 22 договори щодо розміщення об’єктів зовнішньої реклами, в результаті у 2018 р. надходження в місцевий бюджет склали 78 408 грн.

Укладено 3 договори про пайову участь замовників у створені і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві об’єктів містобудування на території м. Токмак, завдяки чому до місцевого бюджету у 2018 році надійшло 9 929 грн.

В значній мірі активізована робота з обстеження зелених насаджень, складено 47 актів.  

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Протягом 2018 року до управління звернулося 7665 сімей за призначенням різних видів державних соціальних допомог, з них  4669 сім’ї за призначенням субсидії на оплату ЖКП. Станом на 01.01.2019 субсидію на ЖКП отримали 5955 сімей, сума призначень склала  56378,6 тис. грн. Субсидію на тверде паливо та скраплений газ призначено 730 сім’ям на загальну суму  2507,2 тис. грн.  Профінансовано станом на 01.01.2019 на суму 80363,7 тис.грн.( з урахуванням профінансованої заборгованості за 2018 рік у сумі 31221,9 тис.грн.)

 До управління соціального захисту населення звернулося 2130 осіб з заявами щодо виплати частини невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення( монетизація). Сума перерахованих коштів на особові рахунки одержувачів субсидії склала 1384,5 тис. грн.

На обліку в управлінні перебуває  2557 сім’ї, які  одержують  різні види державних соціальних допомог. Загальна сума виплат державних соціальних допомог станом на 01.01.2019 року складає 51381,473 тис. грн. Всі допомоги виплачуються своєчасно і в повному обсязі . Протягом 2018 року 17 військовослужбовців, звільнених з військової строкової служби отримали матеріальну допомогу на загальну суму 34,74 тис. грн.

В поточному  році проведено 21 засідання комісії з питань призначення державної соціальної допомоги, на яких розглянуто 1566 заяв одержувачів будь-яких видів державної соціальної допомоги, субсидії, пільг тощо.

Згідно Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (далі ЄДАРП)  станом на 01.01.2019р. в управлінні на обліку перебуває  9885 осіб, які мають право на пільги.  Сума нарахувань по пільгам за спожиті житлово-комунальні послуги станом на 01.01.2019р. склала – 3947,23 тис. грн, За рахунок субвенції з державного бюджету профінансовано – 5073,52 тис. грн., в т.ч. заборгованість за минулий рік -  1162,15 тис. грн.  За рахунок субвенції з державного бюджету компенсацію на тверде паливо та скраплений газ  призначено 90 особам  на суму 133,39 тис. грн., одержали - 89 осіб пільгових категорій, на суму – 146,3 тис. грн., в т.ч. заборгованість за минулий рік -  14,12 тис. грн .

Протягом  2018 року  6 сім ям (в т.ч. 3 сім ям АТО) нараховано компенсацію на надання членам сімей загиблих ветеранів війни, які брали участь у бойових діях на території інших держав та територіях проведення антитерористичної операції на Сході України компенсації вартості житлово-комунальних послуг у розмірі 50% знижки в межах норм,  на суму 6,7 тис. грн.

Згідно Програми «Соціальний захист окремих категорій громадян для надання інших пільг на 2016-2020 роки». Цією програмою були передбачено кошти у сумі 1447,6 тис.грн. на фінансування інших пільг за рахунок коштів міського бюджету, а саме:  на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд в міському пасажирському транспорті загального користування – 1232,14 тис.грн.; на компенсацію за безплатний пільговий проїзд залізничним транспортом в приміському транспорті – 99,27 тис. грн..; на погашення заборгованості за надані послуги телефонного зв’язку за 2016р. – 114,99 тис.грн. ; на компенсацію за проїзд один раз на рік ліквідаторам ЧАЕС за 2015р. (борг по держаному бюджету) – 1,2 тис.грн. Пільги надаються своєчасно та в межах виділених асигнувань.

Проведена  виплата   щорічної разової грошової допомоги до Дня Перемоги 925  ветеранам війни на суму 961,84 тис.грн., а також по 500,00 грн. на надання щорічної одноразової грошової допомоги до Дня Перемоги учасникам бойових дій у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 роках 42 особам на суму 21,11 тис. грн.

В управлінні на обліку перебуває  124 особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та мають право на пільги.  За рахунок коштів державного бюджету 83 особам виплачено допомогу на оздоровлення у сумі 8,04 тис.грн. П’ять  осіб 1 категорії забезпечено санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок на суму 31,46 тис.грн., двом особам 1 категорії виплачено грошову компенсацію замість путівки на суму 962,0грн. Компенсацію на харчування щомісяця отримують 72 особи на суму 234,55тис.грн. Виплачено компенсацію на додаткову відпустку 10 особам у сумі 36,19 тис.грн. Також 4 особам виплачено допомогу при скороченні штатів у сумі 47,56тис.грн.За рахунок коштів обласного бюджету надано послуги з безоплатного зубопротезування на суму 15,23 тис.грн, та безоплатно видано 53 особам ліки за рецептами лікарів на суму 15,38 тис.грн.

Протягом 2018р. було виплачено 26 студентам соціальні стипендії на суму 335,03 тис.грн., а саме;  діти-сироти та діти, позбавленим батьківського піклування - 7 осіб; особи, які визнані учасниками бойових дій та їх діти - 3 особи; діти, які є внутрішньо переміщеними особами - 1 особа; особи з інвалідністю 1-3гр. – 3 особи.; студенти із малозабезпечених сімей – 12 осіб.  

         Створено Центр допомоги учасникам Антитерористичної операції (Центр АТО). Станом на 01.01.2019 р. на обліку в управлінні перебуває: 188 УБД АТО та 9 осіб з інвалідністю внаслідок війни АТО (ІІ група – 1 особа і ІІІ група – 8 осіб) та 4 сім’ї загиблих в АТО.

На виконання обласної програми «Назустріч людям» до Дня захисника Вітчизни України (14 жовтня) 196 учасникам бойових дій в зоні АТО виплачено  щорічну адресну грошову допомогу в  сумі 98,0тис. грн., 3 членам сім’ї загиблих в АТО в сумі 1500 грн.( по 500 грн. кожному). Особам з інвалідністю внаслідок війни (АТО) виплачується щомісячна допомога: ІІІ гр. – 500 грн., ІІ групи – 700 грн. На обліку перебуває 9 осіб з інвалідністю АТО (ІІ група – 1 особа і ІІІ група – 8 осіб). C початку року виплачена допомога на загальну суму 34,200тис. грн.

Також в межах обласної програми виплачується одноразова адресна грошова допомога військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, та сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, на компенсацію витрат, пов’язаних з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, особистого селянського господарства, садівництва, городництва. Протягом 2018 року виплачена компенсація за розроблення проекту землеустрою 24 учасникам АТО на суму 44700 грн.

За рахунок коштів міського бюджету 37 учасникам бойових дій, які приймали участь у антитерористичній операції у 2018 році виплачено  матеріальну допомогу у сумі 37,0тис.грн.

За бюджетною програмою «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення санаторно-курортним лікуванням» 1 учасник бойових дій, отримав психологічну реабілітацію в реабілітаційній установі. Санаторно-курортне лікування надано 6 учасникам АТО. Також 3 особи зазначеної категорії пройшли професійне навчання для отримання водійських прав.

Матеріальна допомога на лікування в цьому році призначена 364 мешканцям міста на загальну суму 274,400тис. грн. та  6 мешканцям міста у зв’язку з пожежею на загальну суму 21,0тис. грн.  Безкоштовно забезпечені дровами 260 осіб на загальну суму 38,22тис. грн. Також отримана допомога на поховання 43 незастрахованих осіб на суму 55,897тис.грн. Допомога на проживання  надана  2 особам, що повернулися з місць позбавлення волі, на  суму 600,0 грн. та призначена державна соціальна допомога 1 особі зазначеної категорії.

За рахунок державного бюджету матеріальна допомога надана 37 особам з інвалідністю на суму 25,4тис.грн. та 10 малозабезпеченим громадянам на загальну суму 6958,0 грн. Всі 4 інваліда, які потребують процедури  гемодіалізу отримали матеріальну допомогу за рахунок обласної програми «Назустріч людям» на загальну  суму  2746,0 грн. , відшкодовано витрати на проведення поховання 14 учасників бойових дій на загальну суму                 28,4тис. грн.

Протягом 2018 року профінансовані асигнування на підтримку діяльності ветеранських та громадських організацій:  Токмацькій міській організації ветеранів України – 45,0 тис. грн., Токмацькій міській територіальній організації УСВА – 35,0 тис. грн., Токмацькому міському товариству сімей з дітьми - інвалідами та інвалідами з дитинства – 17,0 тис.грн., «Токмацькому об’єднанню ветеранів Чорнобиля» - 15,0 тис. грн., Токмацькій організації “Союз Чорнобиль”- 15,0 тис.грн. «Токмацькому об’єднанню воїнів АТО»-10,0 тис.грн., «Спілкі учасників бойових дій «Захисник Вітчизни» - 20,0 тис. грн., Центру розвитку та підтримки молодіжних ініціатив - 40,0 тис. грн. Всім організаціям затверджені асигнування виплачені у повному обсязі.

На обліку знаходиться 615 осіб інвалідів  та дітей з інвалідністю. Відповідно до медичних показань 84 особи забезпечені  технічними засобами реабілітації та протезно - ортопедичними  виробами за індивідуальним замовленням  в кількості 225 одиниць  на загальну суму  810,2 тис.грн. Управлінням забезпечені 2 особи технічними засобами реабілітації : засобами для ходіння, керовані обома руками - ходунками, які вже були у вжитку на суму 2,7  тис.грн .

На обліку для забезпечення санаторно-курортними путівками в управлінні перебуває 427 осіб, в тому числі 214 осіб з інвалідністю загального захворювання та  з дитинства, 45 ветеранів війни, 168 ветеранів праці. Протягом звітного періоду отримали санаторно-курортне лікування       68 осіб, з них : 13 ветеранів війни, 50 осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства, 5 ветеранів праці.

За рахунок Фонду соціального захисту інвалідів сплачені 19 договорів, які були заключені для отримання санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю на загальну суму 171,207тис. грн. За рахунок Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають в складних життєвих обставинах  оздоровлені  17 ветеранів війни, праці та особи з інвалідністю на загальну суму 125,406тис. грн.

В 2018 році компенсацію отримали 28 осіб з інвалідністю внаслідок війни на суму 12,508тис.грн. та 2 особи з інвалідністю внаслідок загального захворювання на суму 482,00 грн.

Станом на 01.01.2019 року грошову компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів отримали 32 особи з інвалідністю на суму 11,4 тис. грн.

            З метою  здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати  пенсій Токмацького об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області управлінням соціального захисту населення протягом поточного року перевірено                       259 призначених та 305, по яким проведено перерахунки,  пенсійних справ.

            Управлінням здійснюється прийняття заяв мешканців міста, які потребують соціального обслуговування. Протягом поточного року за прийнятими заявами направлено до Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  та взято на облік  154 особи.

До Міжнародного дня громадян похилого віку 172 осіб, яким виповнилося 90 років і більше, отримали за рахунок обласної програми                щорічну разову грошову допомогу на загальну суму 51,93 тис. грн. 

Станом на 01.01.2019 року на обліку в управлінні перебуває  222   багатодітних сім ї, в яких виховується  696  дітей. Видано 22  посвідчення багатодітних сімей,   70 посвідчень дітей з багатодітних родин.

Впродовж літньої оздоровчої кампанії 2018 року всього охоплено оздоровчими та відпочинковими послугами  3084 дитини (92,1%  від загальної кількості дітей  - 3347). В  заміських оздоровчих закладах   оздоровлено  497 дітей (14,8 % від загальної кількості дітей шкільного віку – 3347)  віком від 7 до 16 років, 2587  дітей охоплено відпочинком (77,3 %  від загальної кількості дітей шкільного віку). 

У 2018 році кількість оздоровлених дітей збільшено на 2,7% , а кількість дітей, забезпечених послугами оздоровлення та відпочинку на 12,05%.

Всього в місті 2205 дітей пільгових категорій. 94,9% (2092 дитини) дітей пільгових категорій охоплено оздоровчими та відпочинковими послугами. 17,4% (384 дитини) охоплено оздоровчими послугами ( в оздоровчих заміських таборах, санаторіях, ДП «МДЦ «Артек» (м. Київ) та ДП «УДЦ «Молода гвардія» (м. Одеса ).

Кошти на оздоровлення дітей протягом літа були залучені з обласного та міського бюджетів, внесків профспілок, підприємств, установ, батьків, спонсорської допомоги.

За кошти  міського бюджету в заміському оздоровчому таборі «Ювілейний» (м. Приморськ ) оздоровлено  30 дітей міста ( фінансування з міського бюджету –  170,1 тис. грн.).: дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 15 та талановитих та обдарованих дітей (переможці міжнародних, всеукраїнських та обласних олімпіад, конкурсів, змагань, спартакіад ) – 15 .

Всього 170 дітей пільгової категорії охоплено відпочинковими послугами в міських  таборах  відпочинку  з  денним перебуванням (з них 96 дітей за кошти міського бюджету на загальну суму 19,48  тис. грн.)   .

З міського бюджету було використано коштів :

-  на придбання путівок  до заміського оздоровчого  табору «Ювілейний» (м.Приморськ)  -  170,1 тис. грн.

-   на відпочинок  дітей в міських  таборах відпочинку  -  19,48  тис. грн.

-   на перевезення  дітей до таборів  -  25,0 тис. грн.

           Всього з міського бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей виділено 214,58  тис.  грн.

За рахунок обласного бюджету всього оздоровлено 53 дитини:  в ДЗОВ «Меотіда» (Приморський р-н)  23 дитини пільгових категорій, 17 дітей в ДЗОВ  «Весна»  (Бердянський р-н), 8 дітей в ДЗОВ «Факел» (м.Бердянськ), 5 дітей в ДЗОВ «Аіст» (м.Бердянськ).

            Відпочивали діти  в дитячих заміських оздоровчих закладах за рахунок  залучених коштів : підприємств, установ, організацій, батьків, спонсорської допомоги.

У санаторіях України  оздоровилась 101 дитина  пільгових категорій населення . 36 дітей  оздоровлено  в ДП «УДЦ «Молода гвардія» ( м. Одеса) та ДП «МДЦ «Артек» (м. Київ ).

Протягом оздоровчої кампанії 2018  року було охоплено оздоровчими  та відпочинковими послугами  дітей пільгових категорій:

дітей-сиріт  та позбавлених батьківської опіки –  (100%);

дітей з багатодітних та  малозабезпечених сімей – 870 (90,8%);

дітей-інвалідів –  (100%);

дітей, батьки яких визнано учасниками бойових дій 27 дітей (79,4 %);

В управлінні діє штаб по організації роботи з внутрішньо переміщеними особами з тимчасово окупованої території України  та районів проведення  ООС(АТО), ведеться Єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених осіб, в якій на обліку перебуває 724 особи. Станом на 01.01.2019 р. 52 родинам призначена і виплачується щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі  на оплату житлово-комунальних послуг. Загальна сума нарахувань з початку року склала 1231,2 тис. грн. Заборгованості з виплати цієї допомоги немає.

Впродовж  2018 року проводилась відповідна робота щодо контролю за своєчасною виплатою заробітної плати  та  погашенню заборгованості з виплати заробітної плати. На філії «Токмацький райавтодор» ДП «Запорізький облавтодор»  заборгованість з виплати заробітної плати, станом на 01.01.2019 року, складала 312,5 тис. грн. Виплата зарплат в філії повністю залежить від Запорізького облавтодору. Постійно  ведеться  переговорний процесс.

 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

   Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Токмацької міської  ради   створений для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, громадянам, які перебувають у складних життєвих ситуаціях і потребують сторонньої допомоги, визначення їх індивідуальних потреб в соціальному обслуговуванні та забезпечення їх якісного соціального обслуговування.

        Станом на 01.01.2019 року виявлено та взято на облік 1961 одиноких та самотньо проживаючих  громадян міста.

Відділенням соціальної допомоги вдома, згідно висновків закладів охорони здоров’я,  обслуговується  337 одиноких непрацездатних громадян похилого віку, з них - 40здійснюється за плату  відповідно до тарифів на платні соціальні послуги. 76 громадянам, які мають V групу рухової активності, надається можливість отримувати соціально – побутові послуги  до 5 разів на тиждень за розширеним переліком: закупівля та доставка продуктів, медикаментів, супроводження в поліклініку, приготування їжі, допомога в особистій гігієні, тощо.

       Соціальними робітниками відділення соціальної допомоги вдома обслуговується 39 осіб, які мешкають у приватному секторі та мають пічне опалення, усі з них на теперішній час забезпечені вугіллям та дровами.  Індивідуальне опалення природним газом в приватних будинках мають 97 підопічних.

         Соціальним працівником відділення соціальної допомоги вдома надано допомогу в оформлені субсидії 293 особам  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

               Відділенням  денного перебуваннядля   громадян  похилого віку та осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку) з частковим порушенням рухової активності обслуговано 496 громадян.

             При відділенні працює кабінет з масажу та лікувальної фізкультури,  працює тренажерний зал. Цими послугами скористалися 399 мешканців міста. Групи ”Здоров’я” відвідують 212 осіб  згідно розкладу занять та при відсутності  медичних протипоказань. У  відділенні денного перебування працюють  клуби спілкування пенсіонерів “Ветеран” та “Дозвілля”. Учасниками клубу є самотні  громадяни похилого віку та одинокі особи з інвалідністю. Протягом  року відбулося 48 засідань клубу.

          Члени клубів “Ветеран” та “Дозвілля” у 2018 році були активними учасниками  фінансових тренінгів, які проводились «Українським жіночим фондом» в декілька етапів на базі центральної бібліотеки міста.   В заходах приймали участь більше 120 осіб.

           Відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги діє для більш повного охоплення обслуговуванням людей похилого віку та осіб з інвалідністю, розширення мережі соціальних послуг. На обліку -  1097 осіб.

Соціальними послугамискористались:

-35 осіб отримали безкоштовно гуманітарну допомогу одягу, взуття які були у використанні та засоби реабілітації;

- 547 осіб отримали безкоштовні послуги перукаря;

- 161 осіб отримали різні  послуги з комплексного обслуговування та дрібного ремонту;

-200осіб отримали послуги з ремонту одягу.

   З метою  всебічного розвитку людей похилого віку, реінтеграцію в активне життя високотехнологічного суспільства, допомоги адаптуватися до сучасних умов життя діє послуга «Університет третього віку». За звітний період 61 громадянин отримав знання на факультеті  комунікаційних та інформаційних технологій та 15 продовжують навчатися.

         Послугами  пункту прийому та видачі засобів реабілітації (інвалідні візки, милиці, палиці,  ходунки скористалися 56 мешканців міста.

       Продовжує працювати Служба обліку бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

           При центрі налагоджена постійна співпраця з громадською організацією «Запорізький міський конгрес інвалідів», Токмацькою міською організацією ветеранів України, Токмацькою міською територіальною організацією Української спілки ветеранів Афганістану, головами СОН, головами ОСББ м. Токмака. 

      В  2018 році від  громадської організації «Запорізький міський конгрес інвалідів» було отримано 387  кг гуманітарної допомоги,12 роляторів,4 стільці для душу, 28 осіб  отримали безкоштовно одяг, взуття, які були у вжитку, 6 осіб – ролятори та 1 особа похилого віку з інвалідністю отримала стільце для душу.

ВІДДІЛ ОСВІТИ МІСЬКОЇ РАДИ       

Протягом 2018 року заклади освіти спрямовували свою діяльність на реалізацію Закону «Про освіту», реформування основних засад її функціонування. За Концепцією «Нової української школи» у 2018/2019 навчальному році розпочали навчатися 342 першокласника.

Для впровадження Нової української школи було виділено:

для придбання комп’ютерної техніки  - 126,57 тис. грн. (придбано ноутбуки, ламінатори, багатофункціональні пристрої);

для придбання меблів відповідно до кількості дітей – 494,566 тис. грн. (придбано парти та стільці, шафи);

для придбання дидактичних матеріалів – 343,429 тис. грн. (придбано мікроскопи, глобуси, компаси, моделі механічного годинника, терези лабораторні електронні, термометри дистанційні).

 

У місті створений інклюзивно-ресурсний центр: у 3 школах (ЗЗСО №№ 6,5,4) функціонують 5 інклюзивних класів, де навчається 8 дітей з особливими освітніми потребами. У ЗДО № 24 «Журавлик» працюють 3 інклюзивні групи, де виховуються 9 дітей з особливими освітніми потребами.

 Мережа закладів дошкільної освіти становить 8  окремих закладів дошкільної освіти та 2 навчально-виховні комплекси, які мають дошкільні групи.

У   закладах дошкільної освіти  міста виховується 1181 дитина, що складає 98 % дітей віком від 3 до 6 років, з них 308 дітей п’ятирічного віку, які на 100 % охоплені  різними формами дошкільної освіти. 

Наявна мережа  закладів дошкільної освіти задовольняє потреби батьків у здобутті дітьми дошкільної освіти, про це свідчить відсутність черги на влаштування дітей у заклади.

На сьогодні мешканці міста мають змогу обирати для дітей   заклади дошкільної освіти творчо-розвивального характеру (гуманітарного, фізкультурно-оздоровчого, художньо-естетичного) та комбінованого типу (працюють 5 спеціалізованих груп для дітей з особливими потребами,             2 групи з цілодобовим перебуванням дітей).

З метою забезпечення рівних можливостей доступності отримання якісної загальної середньої освіти в місті у 2018 році функціонувало 7 шкіл. Контингент учнів шкіл міста складав 3042; було відкрито 130 класів.

      У школах міста функціонує 6 груп подовженого дня у складі учнів одного класу, які відвідують 176 школярів початкових класів (6 % від загальної кількості) – 13,4%  від кількості всіх учнів початкових класів. Адміністраціями шкіл приділена достатня увага щодо створення належних умов для роботи груп подовженого дня.

     Забезпечено профільне навчання учнів 10-11 класів: у 4-х школах поглиблено вивчаються українська мова і література, зарубіжна література, історія України, математика, біологія, хімія та інформатика.         Організовано поглиблене вивчення дев’яти предметів: математика, українська мова, англійська мова, французька мова, німецька мова, хімія, біологія,  географія, історія України. Кількість учнів у класах з профільним навчанням – 416.

           Актуальним напрямом освітньої діяльності залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованих дітей.  У  2018 році команда учнів закладів загальної середньої освіти міста здобула 8 призових місць в обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів Запорізької області.

У місті функціонує два позашкільних заклади: Дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ) та Центр дитячої та юнацької творчості(ЦДЮТ), у яких створені умови для навчання, виховання й розвитку учнів.   Позашкільною освітою  у   охоплено 1129 учнів, що складає 47 % від загальної кількості учнів шкіл міста.

У ДЮСШ відкрито 6 відділень, де тренуються 417 вихованців (12 %).

Всього у кожному відділенні вибороли перемоги 52 вихованці:на рівні держави - 15, області - 37 .

Мережа  ЦДЮТ у  2018 складала 20 гуртків, у яких працювало 48 груп з охопленням 712 вихованців за напрямами:  соціально-реабілітаційний,  еколого-натуралістичний, науково-технічний,  художньо-естетичний.

Результати участі школярів у виховних творчих конкурсах обласного рівня – 294 перемоги. З них 68 перемог отримав ЦДЮТ; ЗЗСО № 1,6 – по 40 перемог; ЗЗСО № 4,5 – 14 перемог; ЗЗСО № 2 – 6 перемог; ЗЗСО № 12 – 8 перемог; ЗЗСО № 11 – 4 перемоги.

У 2018 році почалися зрушення у вирішенні питання впровадження енергоефективних технологій в освітніх закладах. Закладами освіти було освоєно 971 525 грн., з них – 792 071грн. коштів обласного бюджету, на заміну вікон. За кошти Європейського Банку замінено вікна та зроблено частковий ремонт даху, каналізаційної системи.  За кошти фонду ЮНІСЕФ та за участю міського бюджету відповідно до сучасних стандартів обладнано чотири групи у дитячому закладі «Журавлик».

 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ

Протягом 2018 року  службою у справах дітей виконкому Токмацької міської ради було поставлено на первинний облік 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і  дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Всього 56 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебувають на обліку. Під опікою у м. Токмак перебуває 37дітей, у прийомних родинах міста – 5 дітей.  Проведено обстеження усіх сімей опікунів, піклувальників, прийомні сім ї. Порушень щодо утримання та виховання дітей в цих сім’ях не виявлено.

            На обліку з усиновлення служби у справах дітей перебуває  19 сімей, в яких виховується 23 дитини.  У 2018 році перевірено умови проживання та виховання 11 дітей  в  родинах усиновлювачів.  Фактів неналежного виконання  батьківських обов’язків не виявлено. Протягом року усиновлено 3 дітей, 2 – громадянами України, 1 – дитина – інвалід – іноземцями.

Дітей, які опинились у складних життєвих обставинах – 13, проживають в 6 родинах. Родини відвідуються та надаються рекомендації щодо виходу з кризового стану.     Проведено 12  засідань комісії з захисту прав дитини при виконкомі Токмацької міської ради, на яких розглянуто 53 питання, прийнято до виконання 53 рішення.        Основними питаннями, які розглядались на комісії є: призначення опіки/піклування, перебування дітей в складних життєвих обставинах, тимчасове влаштування дітей в заклади соціального захисту, вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні дітей, призначення опікуна над дитиною  та інше.

Взяли участь у 74 судових засіданнях за заявами органу опіки та піклування та  громадян з питань позбавлення батьківських прав, визначення місця проживання дитини з одним з батьків, визнання особи безвісно відсутньою, поновлення батьківських прав, стягнення аліментів на дітей, про накладення заборони на відчуження нерухомого майна, усунення перешкод у спілкуванні з дитиною, про виселення, про поділ майна, про надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини без згоди батька, у кримінальних справах.   По справах  надані відповідні висновки.

         Службою у справах дітей, як представником органу опіки та піклування,  ведеться координаційна  робота з питань профілактики скоєння правопорушень та злочинів, запобігання шкідливих звичок, попередження бездоглядності та безпритульності  серед дітей міста.

У 2018 році службою у справах дітей разом з інпекторами ювенальної превенції Токмацького відділення поліції проведено 55 профілактичних рейдів,  обстежено 501 родину.  В результаті проведення сумісних заходів виявлено 167 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах: влаштовано до закладів соціального захисту – 18 дітей, дитячого відділення лікарні – 9; ініційовано  притягнення    до адмінвідповідальності за ст. 184 КУпАП 64 особи; попереджено 409 батьків. Проведено 17 рейдів  по місцях масового збору дітей, комп’ютерних клубах, торгових точках продажу алкогольних та тютюнових виробів. Під час рейдів було вилучено з розважальних закладів 15 неповнолітніх, 39 – з комп’ютерних клубів. 

З метою забезпечення житлом дитини-сироти та особи з числа дітей-сиріт, які перебували на квартирному обліку, рішеннями виконкому Токмацької міської ради спрямовані кошти субвенції з державного бюджету у сумі 240 тис. грн. для  придбання двох однокімнатних квартир по 120 тис. грн. кожна.  У вересні  2018 року кошти освоєні, укладені договори купівлі-продажу.

Також надано кімнату в гуртожитку особі з числа дітей – сиріт.

   На реалізацію Програми « Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту на 2018 – 2020 роки » у 2018 році з міського бюджету виділено 21.1 тис.грн., які освоєні на виконання заходів соціального захисту дітей та участі дітей пільгових категорій в обласних та міських заходах. З них виділено 9,0 тис.грн. на придбання палива на проведення профілактичних рейдів. Це дало змогу   впродовж року відвідати на 187  неблагополучних сімей  більше ніж у 2017 році.

 

ТОКМАЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМЇ, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

          Головною метою діяльності служби є здійснення соціальної підтримки сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах.    Токмацьким міським центром СССДМ разом з іншими суб’єктами соціальної роботи виявлено 849 сімей та 49 осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах. Визначено основні проблеми та потреби членів сімей, перевірено умови проживання та виховання дітей, складено акти соціальних інспектувань. За результатами соціальних інспектувань під соціальним супроводом перебуває 29 сімей та 2 особи, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано 965 індивідуальних послуг; знято з соціального супроводу 18 сімей та 1 особу.

            Для сімей, які опинились у складних життєвих обставинах було проведено 67 заходів, охоплено 1119 осіб.

         Протягом звітного періоду здійснювалося соціальне супроводження прийомних сімей. Функціонує 4 прийомні сім’ї, в яких виховується 5 прийомних дітей. Протягом звітного періоду було здійснено 49 відвідувань. Під час соціального супроводження прийомним сім’ям надано 1246 послуг.

        Спеціалізованим формуванням «Телефон довіри» за звітний період надано 229  послуг. Протягом звітного періоду також працювало спеціалізоване формування «Служба соціально – профілактичної роботи», метою якого є профілактика ВІЛ – інфекції, інфекцій, що передаються статевим шляхом та інших хвороб. Споживачів ін’єкційних наркотиків та вживачів психоактивних речовин було поінформовано з питань лікування у центрах реабілітації та наркологічних диспансерах, розповсюджено 151 одиницю інформаційно—просвітницьких матеріалів.

        Спеціалізованим формуванням «Школа волонтерів» за звітний період проведено 5 навчань для 7 волонтерів. Були проведені бесіди, тренінги, ігротеки, акції.

       Волонтери взяли участь у підготовці і проведенні 20 заходів з пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі та ін., якими охопили 530 осіб.

Спеціалізованим формуванням «Консультативний пункт у пологовому стаціонарі та жіночій консультації» протягом року вагітним жінкам було надано 97 індивідуальних соціальних послуг, спрямованих на формування відповідального відношення до своїх батьківських обов’язків загалом за звітний період соціальною роботою охоплено 97 осіб.

             В консультативному пункті Токмацького міського ЦСССДМ у Токмацький спеціальній загальноосвітній школі – інтернат проведено 12 індивідуальних заходів, якими охоплено 18 осіб. Протягом 2018 року здійснено 97 обстежень цільового використання державних коштів при народженні дитини, 55 обстежень одиноких матерів та 49 обстежень багатодітних сімей.

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ МІСЬКОЇ РАДИ

На  розвиток  культури  за    2018 рік   витрачено  всього:   8 976,5  тис. грн.,

у т.ч.бюджетних коштів- 8 364,5 тис. грн.;коштів спец рахунку - 459,8 тис. грн.;              спонсорських  коштів -37,7 тис. грн.;  кошти на капітальні видатки -114,5 тис. грн.

Закладами  культури  міста  за  2018  рік  надано платних послуг (отримано  коштів  від  платних  послуг)  на суму   535,8  тис. грн. у т.ч.:  платні  послуги     –     79,2 тис. грн.

батьківська плата  –   399,2 тис. грн.; оренда – 57,4 тис. грн.

Протягом 2018 року відділ культури керувався вимогами міських цільових програм, які направлені на розвиток та збереження галузі культури міста, на покращення матеріально-технічної бази закладів культури:

- «Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат у м. Токмак на  2015-2018 роки» (профінансовано –  25,9 тис. грн.);

- «Комплексна програма розвитку галузі культури в м. Токмак на 2015-2018 роки» 

(профінансовано –   357,7  тис. грн.):

- забезпечення бібліотек, Будинку культури внутрішніми засобами пожежогасіння (вогнегасниками) - 15,0 тис. грн.; 

- поточний ремонт та комплексне обслуговування фонтану на площі Будинку культури -

151,5 тис. грн.;

- забезпечення участі у виїзних обласних заходах та конкурсах (МБК, ДМШ) – 7,5 тис. грн.;

- придбання комп’ютерної  техніки для дитячої музичної школи – 19,8 тис. грн.;

- забезпечення відповідно  до сучасних санітарно-гігієнічних норм та інженерно-технічних вимог безпечних та комфортних умов навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (оснащення меблями, жалюзі) – 40,9 тис. грн.;

- придбання звукової апаратури для дитячої музичної школи ) – 48,7 тис. грн.;

- проекційний екран зворотної проекції  (екран на люверсах) для міського Будинку культури – 28,2 тис. грн.;

-  придбання  радіаторів  опалення  для  фойє міського Будинку культури – 6,0 тис. грн.;

- підготовка та проведення фестивалю ковальського мистецтва «Вогняна квітка» - 70,0 тис.грн.

- «Поліпшення стану будівель соціальної сфери м.Токмак на 2016-2018 роки»

(профінансовано – 115,0 тис. грн.: поточний ремонт покрівлі ганку  Будинку культури – 75,0 тис. грн.; придбання матеріалів для облаштування холу дитячої музичної школи – 40,0 тис. грн.);                                                                                                           

 -  «Організація оплачуваних громадських робіт в м. Токмак на 2018 рік»  (профінансовано – 14,8 тис. грн. – підсобні роботи у краєзнавчому музеї).

Культурне обслуговування населення міста забезпечують міський Будинок культури, 3 державних масових бібліотеки, міський краєзнавчий музей, дитяча музична і дитяча художня школи.

Протягом року проведено 150 масових заходів. На цих заходах були присутні 53 тис. осіб. У тому числі для дітей та підлітків проведено 50  масових заходів, які відвідали 12тисяч осіб.

            У міському Будинку культури працює 4 любительських об’єднання, 21 колектив художньої самодіяльності,   з них 4 дитячих колектива.

Колективи художньої самодіяльності  прийняли  участь у  13  фестивалях та  конкурсах: Міжнародних – 4, Всеукраїнських – 7, обласному – 2.

За звітний період учні дитячої музичної школи стали лауреатами та дипломантами  обласних, всеукраїнських та міжнародних  конкурсів, олімпіад. Контингент  дитячої художньої школи налічує 108 учнів.

Лауреат та переможець обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів і конкурсів Владислав Грицун став лауреатом Десятої Всеукраїнської Премії «Диво-дитина - 2018». Учні дитячої музичної школи прийняли активну участь у 36 міських культурно-масових заходах.

Бібліотеки централізованої системи надали послуги 5 807 користувачам різного віку, в т. числі 2 520 дітям. Протягом звітного періоду користувачі відвідали бібліотеки 65 767 раз, читачам було видано 101 055 примірників книг; послугами Інтернет центру скористувалось 1 937 користувачів, кількість відвідувань Інтернет центру – 28 812 раз.

Книжковий фонд ЦБС нараховує 96 152 примірників. У звітному періоді надійшло 1 184  примірників видань на суму 19572,61 грн.    

Бібліотеки активно займаються програмно-проектною діяльністю задля  впровадження інноваційних технологій. Так в 2018 році в бібліотеках ЦБС реалізувались проекти та грантові програми:

- центральна міська бібліотека в партнерстві з громадською організацією «Інститут громадського розвитку «Ортега-і-Гасет» реалізовувала проект ПУЛЬС («Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні»), що впроваджується Асоціацією міст України (АМУ) в партнерстві з IREX/Україна (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), та направлений на посилення спроможності громад, інформування та залучення громадськості до процесу реформ децентралізації, надання можливостей для їхнього формування та подальшого стабільного розвитку;

- в рамках співпраці з Українською  бібліотечною асоціацією та кінокомпанією «Артхаус Трафік» в рамках проекту «Артхаус Клуб» бібліотеки централізованої системи проводили некомерційні покази ліцензійних фільмів-переможців Каннського фестивалю, фестивалю Чілдрен Кінофест, володарі премій Європейської кіноакадемії та премій Оскар;

- проводились тренінги для посилення фінансової обізнаності пенсіонерів, ВПО та молоді в рамках проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» за підтримки МБФ «Український жіночий фонд»;

- участь у міжрегіональній програмі «Покращення якості надання послуг ВПО та населенню приймаючої громади на базі бібліотек та будинків культури» в рамках проекту Підтримка територіальних громад України у зв'язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб» від Німецької федеральної компанії GIZ за підтримки Федерального уряду Німеччини.

Фонд міського краєзнавчого музею становить 18 399 музейних предметів.

У звітному році експонувалось 8 виставок , які відвідали 3 786 чоловік. Співробітниками музею проведено 48 екскурсій, 5 масових заходів.

Музей долучився до проекту «Створення багатофункціональних соціальних центрів з питань подолання кризи та самодопомоги для осіб та громад, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні», та отримав від благодійної громадської організації «Спілка учасників бойових дій «Захисник Вітчизни» обладнання (мініпроектор, екран, столи, стільці).

      З метою вивчення та забезпечення ефективного використання туристичного потенціалу міста у вересні 2018 року відбувся І фестиваль ковальської майстерності «Вогняна квітка». З обласного бюджету на проведення фестивалю витрачено 95,5 тис. грн., з місцевого – 70,0 тис. грн.

У місті Токмак на  обліку знаходяться 44 пам'ятки історичної та культурної спадщини, з яких 23 внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України і входять до переліку пам'яток культури місцевого значення.

У 2018 році громадською організацією «Авто-мото клуб «ФАЕТОН» за власний рахунок були проведені ремонтно-відновлювальні роботи на пам’ятці історії місцевого значення – пам’ятнику радянським танкістам.

           Мережа релігійних громад м. Токмака складає 15 організацій: православних громад – 4, протестантських – 9, католицьких – 1, інших – 1. Найбільш впливовою релігійної організацією у м. Токмак є Українська Православна Церква Бердянської єпархії.

ВІДДІЛ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ                                                                                                        

Для реалізації державної політики у сфері зміцнення здоров'я населення засобами фізичної культури та спорту, збереження дитячо-юнацьких спортивних шкіл, існуючої мережі спортивних споруд, подальшого розвитку різних видів спорту міським бюджетом виділено 137,912 тис. грн. на проведення спортивно-масових заходів та 56,0 тис. грн.  на придбання засобів для проведення спортивних змагань. Фізкультурно-оздоровчою та спортивною діяльністю у місті охоплено понад 5,2 тис. населення, що складає 16,4 % від загальної кількості мешканців міста. Із загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл (3042 чол.) в спортивних секціях ДЮСШ займаються 684  дітей та підлітків (22,5 %).

Для створення умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання населення у місті встановлено чотири майданчики загальної фізичної підготовки (у 2018 році встановлено майданчик на мікрорайоні «Калінінський»).

В місті ведеться робота з фізичної підготовки допризовної молоді. Міська команда створена на базі Токмацького механічного технікуму Запорізького державного технічного університету виборола друге місце на обласних змаганнях допризовної молоді.

З метою подальшого розвитку ветеранського руху у місті створена міська рада ветеранів. У місті функціонує Центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”, організовано групу загально-фізичної підготовки на базі спортивного комплексу для вимушено переміщених осіб. Спортивними та молодіжними організаціями міста проведено марафон-підтримку зі збору коштів та речей; зібрано близько однієї тисячі гривень та півтони продуктів довготривалого терміну збереження, предметів особистої гігієни, взуття, одягу і передано українській армії в зону АТО.

У 2018 році спортивно-масові заходи, підготовка та участь спортсменів у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях проводились за рахунок спонсорської допомоги, коштів міських федерацій з різних видів спорту, батьківських внесків, безоплатної праці штатних тренерів - викладачів, фахівців на загальних засадах, спортивної громади міста.

Протягом 2018 року проведено понад 50 міських спортивно-масових заходи (23 з них проведено за кошти місцевого бюджету).

Збірні команди міста, окремі спортсмени брали участь:

- Чемпіонат Світу з гирьового спорту - 2;

- Чемпіонат Європи з гирьового спорту - 1;

- Чемпіонат Європи серед дівчат з боротьби «сумо» - 1;

- у Кубках та чемпіонатах України з різних видів спорту - 39;

- у міжнародних та Всеукраїнських турнірах - 53 ;

- в чемпіонатах та кубках області - 97 .

На території міста функціонують 2 дитячо-юнацькі спортивні школи, де працює 27 тренерів-викладачів та тренується 684 спортсменів; спортивний комплекс з середньодобовим навантаженням більш як 400 відвідувачів , два стадіони «Авангард» та «Торпедо» з навантаженням більш 50 відвідувачів за добу, 2 майданчики зі штучним покриттям де проводять тренування учнів ДЮСШ з навантаженням понад 100 чоловік, 4 майданчики загально -фізичної підготовки (тренажерні), що встановлені на мікрорайонах міста з навантаженням понад 70 відвідувачів та 43 майданчики за місцем проживання з середньодобовим навантаженням більше 10 чоловік на кожному.

            На проведення спортивно-масових заходів, згідно „Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2015 - 2018 роки” було виділено 137,912 тис. грн.

            На утримання спортивного комплексу у 2018 році було залучено - 22,5 тис. грн. позабюджетних коштів.( кошти були витрачені на косметичний ремонт фойє спортивного комплексу, придбання господарчих товарів та медикаментів для проведення змагань.)

В спортивних секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл відділу освіти міської ради та "Дизеліст" вільною боротьбою, боксом, гирьовим спортом, легкою атлетикою, боротьбою сумо, стрибками на акробатичній доріжці та батуті, шахами, футболом та волейболом займаються 684 спортсмени, з ними працюють 28  тренерів-викладачів.

ДЮСШ "Дизеліст” в оперативне управління передано стадіони «Авангард» та «Торпедо», також передано спортивний майданчик, де проведено капітальний ремонт та покладено штучне покриття. На базі ДЮСШ розпочали свою роботу спортивні клуби: борцівський клуб «Токмак», та клуб з вільної боротьби «Чемпіон».

Щоденно зали спортивного комплексу відвідують близько 400 фізкультурників та спортсменів. У шахово - шашковому клубі  займається понад 90 дітей та підлітків, у вечірній час клуб відвідують пенсіонери, ветерани спорту.

Футбольний клуб "Токмак" функціонує на громадській засаді, налічує 160 чоловіка. У мікрорайоні «Ковальський» на громадських засадах функціонує секція  дитячого футболу, що налічує біля 20 дітей молодшого шкільного віку.

У місті збережена мережа спортивних споруд та недопущене їх перепрофілювання. Переглянуто та оновлено режим використання спортивних споруд та максимальне їх завантаження у вихідні та святкові дні. Свої послуги для оздоровлення та занять надають :

- стадіони «Авангард» та «Торпедо»,

-  спортивний комплекс.

- 3 майданчика для загальної фізичної підготовки

-  2 комбіновані майданчики із штучним покриттям.

У 2018 році за рахунок місцевого бюджету придбано спеціалізований тренажер «Машина Сміта», комплект меблів для ДЮСШ «Дизеліст», комп’ютерна техніка, баскетбольний інвентар. Витрачено 82,0 тис. грн..

ВІДДІЛ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ОБЛІКУ ЖИТЛА              

В 2018 році  створено умови для формування і забезпечення ефективного функціонування мережі торгівлі та ресторанного господарства в м.Токмаку, створено на території міста сприятливі умови для здійснення купівлі-продажу товарів, розвитку підприємництва у сфері торгівлі, забезпечення зайнятості населення, поступового переходу до сучасних форм проведення торговельної діяльності, вдосконалення відносин між суб’єктами підприємницької діяльності та споживачами.

На сьогодні торгова мережа міста  нараховує 245 магазинів, торговою площею понад  35 тис.кв.м. та 38 об'єктів ресторанного господарства на 3,5 тис. місць.

На виконання делегованих повноважень з питань торговельного та побутового обслуговування населення постійно здійснюються  заходи щодо  забезпечення задоволення потреб мешканців міста у товарах, недопущення несанкціонованої торгівлі на території міста, недопущення стрімкого підвищення цін на продовольчі товари, насичення споживчого ринку якісними продовольчими товарами. Так  для забезпечення попиту населення у сезонних овочах та фруктах  та зменшення цін на них впорядковано торгівлю сільськогосподарською продукцією для чого за КП «Міський ринок» ТМР закріплена частина територій на мікрорайонах .

Продовжуючи кращі традиції ярмаркових заходів у нашому місті не залишаються без уваги загальноміські та державні свята. В 2018 році організовано проведення ярмарок до дня 8го березня. до Великодня, новорічних свят.

В місті функціонує 2 ринка змішаної групи товарів на 1250 торгових місць. Відділом  здійснюється постійний контроль діяльності роботи ринків щодо дотримання правил торгівлі на ринках.

Незважаючи на заходи, що постійно проводяться, на сьогодні є ряд нагальних питань які потребують вирішення, а саме: стихійна торгівля на вулицях міста та прилеглих до ринків територіях, а також зростаюча кількість суб'єктів, які бажають здійснювати дрібно-роздрібну торгівлю на вулицях міста. Поширюється практика некерованого розміщення торгових об'єктів на вулицях міста, що несе за собою негативні наслідки: порушення санітарно-гігієнічних норм, продаж товарів сумнівної якості та походження без будь яких супровідних документів, обрахунки та обважування, що викликає справедливі скарги споживачів.

В 2018 році проведено 4 засідання,  на яких були розглянуті питання щодо організації роботи та затвердження графіків роботи робочої групи з моніторингу, профілактики та ліквідації несанкціонованої (стихійної) торгівлі в місті.

Робочою групою  постійно проводилась інформаційна робота з мешканцями міства, а саме  у місцях здійснення стихійної торгівлі (вул.Гоголя, вул.Володимирська) були розміщені плакати з попередженням про заборону торгівлі в неустановлених місцях та ризики при купівлі продуктів невідомого походження. Для попередження інфекційних захворювань в літній період була створена робоча група для перевірки об’єктів громадського харчування. Результати перевірок направлені до Держпродспоживстандарту.

     Постійно надаються консультації з питань захисту прав споживачів, надається допомога про складанні заяв, претензій, роз’яснюються норми чинного законодавства.

В 2018 році продовжено договори  на право здійснення перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування . 2 міських маршрута   обслуговуються ПрАТ «Токмацьке автопідприємство 12308» та 1 – ФОП Яковенко В.В. З метою дотримання виконання Договорів, укладених виконавчим комітетом і перевізниками здійснювався контроль на автобусних маршрутах міста за дотриманням графіків руху та інтервалів руху, моніторились шкільні перевезення та перевезення пільгових категорій мешканців міста.

ВІДДІЛ НАДАННЯ АДМІНСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  ТА  РЕЄСТРАЦІЇ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

На відділ покладені повноваження щодо здійснення реєстрації місця проживання фізичних осіб, державної реєстрації нерухомості та бізнесу, а також надання інших адміністративних послуг. Відділом проведено 3198   реєстраційних дій стосовно реєстрації місця проживання/зняття з реєстрації фізичних осіб; 16 141 опрацьовано  запитів; 1894 заяв громадян.

На особистому  прийомі  1712 громадянам  надано  послуги   по      підтвердженню реєстрації їх місця проживання; щодо 910 осіб до  військового  комісаріату  надано  відомості  щодо  реєстрації/зняття з

реєстрації місця проживання осіб (для військового обліку); щодо1632 осіб до  відділу ведення Державного реєстру виборців надано відомості щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб (виборців); щодо 3999 осіб до  територіального  підрозділу  Державної  міграційної  служби  надано  відомості щодо  реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання осіб для внесення до Державного демографічного реєстру.

Проведено 852 реєстраційні дії у сфері реєстрації бізнесу, в т.ч. зареєстровано: юридичних осіб – 20, фізичних осіб-підприємців – 125; проведено державну реєстрацію змін – 401, державну реєстрацію припинення – 231. Надано витягів – 74. Проведено 1180 реєстраційних дій у сфері реєстрації нерухомого майна, в т.ч. щодо: державної реєстрації права власності - 468, іншого речового права – 572, проведено внесення змін, скасування державної реєстрації, інше -  140.

Під час проведення реєстраційних дій в 2018 році до бюджету міста  за рахунок адміністративного збору надійшло 295,650тис. грн., в т.ч.:

-          за державну реєстрацію речових прав – 146,030тис.грн.

-         за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців –

75,340тис. грн.

-         за надання інших послуг – 74,280тис.грн.

В 2018 році через Центр надання адміністративних послуг надано 4943 адміністративні послуги та понад 7 тисяч консультацій громадянам особисто або за телефоном.

Протягом  2018 року, завдяки співпраці виконавчого комітету Токмацької міської ради з Урядом Німеччини та Німецьким товариством міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» у проектах «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО» та «Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття ВПО в Україні», Центр надання адміністративних послуг відділу надання адміністративних послуг та реєстрації виконавчого комітету міської ради отримав кейс «Мобільний офіс», завдяки якому адміністратори Центру зможуть надавати послуги громадянам, які відносяться до маломобільних груп населення, у них вдома. В рамках співпраці до ЦНАП були передані меблі для дитячого куточка та вісім комп’ютерів. Всього, протягом року, отримано донорської допомоги на 360 тис. грн.

ЦНАП приймає участь у проекті «Покращення якості надання адміністративних послуг для населення» та увійшов до першої фази впровадження з модернізації та створення ЦНАП Програми «U-LEAD з Європою», в рамках якого в 1-му кварталі 2019 року ЦНАП буде оснащено сучасними меблями, технікою та програмним забезпеченням для електронного документообігу.

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ МІСЬКОЇ РАДИ

Планові показники дохідної частини загального фонду бюджету міста без урахування міжбюджетних трансфертів за 2018 рік виконано в сумі  81 884,5 тис. грн., при плані – 78 505,5 тис. грн., або 104,3 %. Мобілізовано надходжень на 3 379,0 тис. грн. більше від запланованого.

 В порівнянні з 2017 роком  надходження збільшились на 10 390,2 тис. грн., або на 14,5%.

За 2018 рік до загального фонду бюджету міста Токмака надійшло офіційних трансфертів у сумі 224 301,2 тис. грн., або 94,9 % до плану, в тому числі:  дотацій – 19 457,0 тис. грн. (100%), у т.ч. базової дотації – 14 875,9 тис. грн. (100%), субвенцій – 204 844,2 тис. грн. (94,4 %), у т.ч. освітньої – 28 813,2 тис. грн. (100%), медичної – 28 455,6 тис. грн. (100%), субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території – 64,0 тис. грн. (100%). Крім того, до спеціального фонду міського бюджету надійшло 42 779,6 тис. грн. субвенцій з обласного бюджету, у тому числі субвенції на здійснення природоохоронних заходів – 39 719,6 тис. грн., іншої субвенції – 2 127,0 тис. грн..

 Видатки міського бюджету за 2018 рік  виконані в сумі 352547,2 тис. грн., що на 30133,8 тис. грн. більше проти видатків за 2017 рік, з них видатки загального фонду бюджету склали 301664,8 тис. грн., або 95,9 % до затверджених показників відповідного періоду та більше проти видатків за  минулий рік на 3904,0 тис. грн., видатки спеціального фонду склали – 50882,4 тис. грн., що на 26229,8  тис. грн. більше проти видатків за  2017 рік. Для дієвого управління бюджетними коштами здійснювався постійний контроль за раціональним використанням бюджетних коштів. З метою недопущення кредиторської заборгованості протягом поточного року забезпечено проведення в першочерговому порядку розрахунків за захищеними видатками загального фонду міського бюджету. Надходження до загального фонду міського бюджету у першу чергу спрямовувались на оплату праці працівників бюджетних установ, комунальних послуг та енергоносіїв,  оплату харчування, медикаменти. На соціально-захищені статті видатків  протягом  2018 року спрямовано 92,8 %  наявних коштів загального фонду міського бюджету.

 В 2018 році було забезпечено виконання міського бюджету в повному обсязі, станом на 01.01.2019 р. забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ в повному обсязі, оплату видатків по енергоносіям, які  спожиті бюджетними установами міста в межах виділених асигнувань.

  З метою забезпечення життєдіяльності основних галузей соціально-культурної сфери міста в міському бюджеті були передбачені необхідні місцеві програми для повноцінного функціонування міста: «Благоустрій міста», програма забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання – нецукровий діабет лікарськими засобами, програма «Створення (нарощування) місцевого матеріального резерву», на організацію оплачувальних  громадських робіт в м. Токмак, програма «Фінансування діяльності органів самоорганізації населення»; програми розвитку освіти м. Токмака; комплексна програма розвитку галузі культури в м. Токмак; програми по соціальному захисту населення:  програма  «Оздоровлення та відпочинок дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми», програма «Підтримка діяльності громадських організацій ветеранів війни та праці», програма „Комплексні заходи, щодо соціального захисту найбільш вразливих верст населення”.

                    Протягом року забезпечено подальший розвиток: дитячо-юнацьких спортивних шкіл - ДЮСШ, «Дизеліст»,  позашкільної освіти, культурно-мистецької сфери міста,       забезпечено створення належних  умов  для  задоволення  потреб  населення  в  медичних послугах, забезпечено надання населенню соціальної підтримки та доступність високоякісної освіти.

 

         Враховуючи вищевикладене, відмічаю, що завдання, покладені на виконавчі органи міської ради та її виконавчий комітет, в цілому виконані.

 

Міський голова                                             І.В.Котелевський