Друк

Про підсумки приватизації комунального майна територіальної громади міста Токмака за 2018 рік

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

                       сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

 

 

21 лютого 2019 р.                                                                                                                        №  

 

 

Про підсумки приватизації комунального майна територіальної громади міста Токмака за 2018 рік

 

       Згідно п.11 ч. 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт управління комунальної власності Токмацької міської ради, Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про підсумки приватизації комунального майна територіальної громади м. Токмак за 2018 рік  – взяти до відома (додаток ).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землекористування, архітектури, будівництва та екології.

 

 

Міський голова                                                                                                 І.КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення  Токмацької міської ради

від 21 лютого 2019 р. №  

 

Підсумки

приватизації комунального майна територіальної громади м. Токмак за 2018 рік

 

У зв’язку із змінами в законодавстві з питань приватизації майна комунальної форми власності, управління комунальної власності Токмацької міської ради не мало змоги в повному обсязі виконувати покладені на нього функції щодо приватизації комунального майна територіальної громади м. Токмак майже протягом всього 2018 року. Так 18 січня 2018 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна», який вступив в дію з 07 квітня 2018 року. Частиною 7 статті 11 даного Закону передбачено, що заяви про включення об’єктів права комунальної власності до переліків об’єктів, що підлягають приватизації, подаються покупцями до органів приватизації територіальних громад і розглядаються ними в порядку, встановленому відповідними місцевими радами. Також частиною 1 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» передбачено, що приватизація об’єктів комунальної власності, переданих в оренду, здійснюється шляхом продажу на аукціоні або шляхом викупу, якщо виконуються умови, передбачені частиною другою цієї статті. Так орендар одержує право на викуп орендованого майна  за ціною, визначеною за результатами його незалежної оцінки, якщо виконується кожна з таких умов: орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об’єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна; орендар отримав письмову згоду орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень, які надають йому право на приватизацію майна шляхом викупу; невід’ємні поліпшення виконані в межах трирічного строку з дати визначення ринкової вартості майна для цілей укладання договору оренди або для цілей продовження договору оренди; здійснення і склад невід’ємних поліпшень, у тому числі невід’ємний характер поліпшень, підтверджені висновком будівельної експертизи, а вартість невід’ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної експертизи, визначена суб’єктом оціночної діяльності; орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість з орендної плати; договір оренди є чинним на момент приватизації. При цьому надання згоди орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень здійснюється в порядку, визначеному місцевою радою. Таким чином, для здійснення приватизації комунального майна територіальної громади міста Токмак, міською радою необхідно було прийняти низку регуляторних актів.  В зв’язку з цим, управлінням комунальної власності Токмацької міської ради були розроблені, а міською радою прийняті 22 листопада 2018 року наступні рішення: «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Токмак до переліків об’єктів, що підлягають приватизації» та «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна територіальної громади міста Токмак».

Оскільки, вище вказані регуляторні акти були прийняті Токмацькою міською радою в листопаді 2018 року, відповідно затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації в 2018 році не відбувалось. Однак у І кварталі 2018 року був приватизований один об’єкт комунальної власності, який був включений рішенням Токмацької міської ради від 21.12.2017 №23 до переліку об’єктів, які підлягали приватизації в 2017 році. Таким чином, надходження до місцевого бюджету в 2018 році від приватизації одного об’єкту комунального майна склали 229199,00 гривень, що перевищило заплановані показники на 52,8%.

Згідно Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в України» для визначення вартості продажу комунального майна був здійснений конкурсний відбір експертів-оцінювачів комісією, створеною згідно рішення Токмацької міської ради. Протягом 2018 року управлінням комунальної власності Токмацької міської ради разом з членами конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності проведено один конкурс.

 

Начальник управління комунальної

власності Токмацької міської ради                                                                    О.В. Сидоренко