Друк

ПРО ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В М.ТОКМАКУ НА 2019 -2022 РОКИ

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА 

                                       сесія _______________ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

_____________ 2019 р.                                         № _____ 

 

 

Про програму розвитку

автомобільного транспорту

 в м.Токмаку на 2019 -2022 роки

 

 

 

            Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про автомобільний транспорт», з метою задоволення потреб громадян у доступних, якісних  і  безпечних перевезеннях, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста, оновлення рухомого складу на міських автобусних маршрутах, поліпшення якості надання послуг із пасажирських перевезень у м.Токмак , підвищення рівня безпеки та якості обслуговування населення та підприємств міста автомобільним транспортом ,Токмацька  міська рада

ВИРІШИЛА:

 

          1.Затвердити програму розвитку автомобільного транспорту  в м.Токмаку на 2019 -2022 роки (далі – Програма) що додається.

2.Виконавчому комітету Токмацької  міської ради забезпечити виконання Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань життєзабезпечення міста ( міське господарство, торгівля, побутове обслуговування, підприємницька діяльність).

 

 

 

 

Міський голова                                                                   І.КОТЕЛЕВСЬКИЙ           

 

 

  

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                   рішення міської ради

                                                                                                                            №

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку автомобільного транспорту у м.Токмаку

на 2019 - 2022 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Автомобільний транспорт – галузь транспорту, яка забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів автомобільними транспортними засобами. Серед всіх видів транспорту, автомобільний, за обсягами перевезень, масштабами впливу на майже всі аспекти нашого життя, є домінуючим.

У галузі пасажирських перевезень головним завданням вважається розширення існуючої транспортної мережі, приведення обсягів руху пасажирського автомобільного транспорту відповідно до потреб населення у перевезеннях, визначення місць зупинок транспортних засобів на вулицях міста.

Надання пасажирам надійних і якісних послуг міським пасажирським транспортом має велике соціальне значення та забезпечує зручний доступ до місця роботи, сфери обслуговування, до освітніх та культурних закладів мешканцям  міста.

Разом з тим, організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.

У місті мешкає 31,0 тис.осіб, площа міста складає 32,5 кв.км., протяжність автомобільних доріг 70,6 км. У місті функціонує три  маршрути загального користування – «Автовокзал – Залізничний вокзал», «Автовокзал – КШЗ», «Автовокзал – Батьківщина».

Зазначеними маршрутом здійснюється перевезення пільгових категорій населення. Компенсація перевізникам за перевезення пільгових категорій громадян в міському транспорті здійснюється за рахунок коштів бюджету міста.

Окрім цього, перевізниками за власний кошт  здійснюється підвезення дітей шкільного віку до загальноосвітніх закладів міста .

Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень сприяють створенню належних умов роботи міського автомобільного транспорту. Його стійке і ефективне функціонування є необхідною умовою покращення умов проживання, рівня життя та соціального доброту громадян.

З метою забезпечення потреб мешканців міста в наданні якісних послуг у сфері пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування та розв’язання соціально важливих проблем перевезення пільгових категорій громадян у місті Токмак  розроблено програму розвитку автомобільного транспорту  в м.Токмаку на 2019 -2022 роки

 

2. Мета та основні завдання Програми

Метою політики в галузі пасажирських перевезень є гарантоване та ефективне задоволення потреб населення міста в безпечності та якості надання послуг з пасажирських перевезень.

Програма розвитку автомобільного транспорту  розроблена на основі аналізу сучасного стану пасажирських перевезень, враховуючи основні заходи, напрямки та цілі розвитку ринку пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху.

Програма реалізується шляхом розробки, затвердження та реалізації відповідних положень у напрямку розвитку та удосконалення маршрутної мережі міста, якості перевезень, оптимізації структури рухомого складу, та вимог до перевізників, удосконалення інвестиційної, тарифної та кадрової політики, безпеки дорожнього руху.

Програма передбачає розв’язання таких завдань:

- створення умов удосконалення транспортної складової економічного і соціального розвитку міста;

- підвищення рівня забезпечення населення міста якісними пасажирськими перевезеннями;

- розвиток конкурентного середовища на ринку транспортних послуг.

- впровадження нових технологій у сфері обслуговування населення та підприємств автомобільним транспортом;

- удосконалення мережі автобусних маршрутів загального користування;

- оновлення рухомого  складу  шляхом  придбання  транспортних засобів  вітчизняного  виробництва  та  оптимізація його структури згідно із строком експлуатації, призначенням, пасажиромісткістю, пристосованістю для  перевезен­ня осіб з обмеженими  фізичними можливостями;

- оптимізація тарифної політики на автотранспорті;

- підвищення рівня безпеки дорожнього руху;

- поліпшення стану автомобільних доріг на території міста.

 

3.Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем програмним методом

Забезпечення виконання завдань програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.

Основними проблемами розвитку автомобільного транспорту на сучасному етапі є:

знос рухомого складу та відсутність достатніх можливостей для його оновлення;

відсутність чіткого механізму обліку та компенсації збитків автоперевізників від пільгових перевезень пасажирів;

недосконалість контролю за режимом роботи й відпочинку водіїв автотранспортних засобів;

збитки держави від роботи автоперевізників, які не мають відповідних дозвільних документів;

зменшення кількості базових автопідприємств, що працюють на ринку пасажирських перевезень;

недостатній інноваційний розвиток.

Існуючі проблеми взаємопов’язані та потребують комплексного підходу до їх розв’язання.

Основні вимоги до організації руху автобусної маршрутної мережі:

- охоплення автобусним сполученням максимальної кількості зупинок в місті;

- співвідношення класу автобуса, його пасажиромісткості та інтервалу руху на маршрутах;

- облаштування зупинок;

- максимальне співвідношення рухомого складу екологічним нормам і вимогам;

- пріоритетний ремонт автомобільних доріг, покриття вулиць міста.

Під час розвитку автобусної маршрутної мережі необхідно враховувати такі важливі фактори як екологія та  якість  автомобільних доріг.

Фінансове забезпечення програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень бюджету міста, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

 

Удосконалення мережі автобусних маршрутів

загального користування

Міський автомобільний транспорт є важливою  галузю обслуговування населення. Маршрутна мережа міста складається з 3 автобусних маршрутів загального користування, на яких використовуються 8 автобусів з місткістю більше ніж 22   пасажири, призначених для перевезення стоячих та сидячих пасажирів. Транспортні шляхи зв’язують райони міста, вокзали в єдину транспортну систему.

Кількість маршрутів і наявність автотранспорту на них в цілому задовольняють потреби населення міста у перевезеннях, крім  ранкових годин.

Розвиток та вдосконалення маршрутної мережі  та структури рухомого складу має включати:

-  обстеження  пасажиропотоку  на  міських  маршрутах  загального користування;

-  вивчення  попиту  населення  і  стану  задоволення  потреб  населення  в перевезеннях;

- вимоги до рухомого складу та режимів руху;

-  вимоги  до  перевізників,  що  здійснюють  пасажирські  перевезення  на

міських маршрутах.

 

Оптимізація тарифної політики на автотранспорті

Тарифна політика залежить від структури собівартості перевезень, що присутня на підприємстві. На тарифну політику має значний вплив зміна ринкових цін на основну частину собівартості перевезень – запчастини, паливно-мастильні матеріали, а також підвищення рівня мінімальної заробітної плати та інших витрат.

З метою забезпечення беззбитковості пасажирських перевезень автомобільним транспортом, створення сприятливих умов ведення бізнесу для суб`єктів підприємницької діяльності, що здійснюють пасажирські перевезення, можливість поступового оновлення транспортних засобів та покращення якості транспортних послуг необхідно застосовувати гнучку тарифну політику з урахуванням змін (росту) вищевказаних складових собівартості.

 

4.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Перелік напрямів, завдань та заходів визначений у додатку до програми.

 

5.Напрями діяльності та заходи програми

Головними напрямами  програми є:

- реалізація засад державної політики у сфері пасажирського транспорту;

- створення рівних умов для роботи суб’єктів господарювання, що здійснюють пасажирські перевезення, забезпечення рівної конкуренції та прозорості під час проведення конкурсів на міські автобусні маршрути;

            - належне утримання рухомого складу міського пасажирського транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху;

- оптимізація тарифної політики та забезпечення перевезення пільгових категорій громадян;

- вдосконалення інфраструктури пасажирських перевезень та пріоритетний ремонт дорожнього полотна, де пролягають автобусні маршрути.

     Значна  частина рухомого складу в місті потребує оновлення. Поступова заміна транспорту старше 10 років на більш новий необхідна для забезпечення безпеки перевезень, поліпшення якості обслуговування, зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище. Серед чинників, які мають сприяти оновленню автомобільного парку залучення до здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування суб’єктів господарювання, що мають новий рухомий склад.

 

6.Координація та контроль за ходом виконання Програми

Якість надання послуг із перевезення пасажирів транспортом загального користування залежить від ефективності контролю за дотриманням виконання автоперевізниками конкурсних умов та договірних зобов’язань.

За призначенням, типом та формою використовуються такі види контролю:

1. Щомісячний моніторинг  дотримання автоперевізниками договірних зобов’язань .

2. Здійснення фактичних перевірок, у межах повноважень, за зверненнями громадян, організацій, державних контролюючих органів.

3. За фактами порушень, розгляд яких не входить до компетенції  виконавчого комітету  міської ради, направляти листи відповідним органам, до повноважень та функцій яких належить  організація проведення контролю (за можливості − участь у заходах).

4. Контроль за дотриманням водіями автобусів розкладів руху автобусів, графіків режиму праці та відпочинку водіїв, які затверджені паспортами маршрутів.

5. Проведення перевірок  дотримання  перевізниками договорів в частині перевезення пільгової категорії громадян.

 

 

 

 

 

Перелік заходів та завдань

Програми розвитку автомобільного транспорту

в м. Токмак на 2019-2022 роки

 

 

№ п/п

Найменування

заходів

Виконавці

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування  тис.грн.

Джерела фінансувавня, грн.

Всього

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

1.Розвиток пасажирських перевезень

1.

Здійснення аналізу структури

автобусного парку автоперевізників та підготовка пропозицій  ( за  необхідністю) з її вдосконалення

Відділ підприємництва та обліку житла

постійно

 

 

 

 

 

 

 

Надання методичної допомоги автоперевізникам

Відділи, управління виконавчого комітету

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз та   впровадження змін до мережі міських автобусних маршрутів( за необхіднісю)

Управління комунального господарства

постійно

 

 

 

 

 

 

 

Організація та проведення конкурсів з пасажирських перевезень на  автобусних маршрутах загального користування

Відділ підприємництва та обліку житла

За необхідністю

 

 

 

 

 

 

 

Організація контролю за дотриманням договірних умов  автоперевізниками, що здійснюють перевезення пасажирів

Відділ підприємництва та обліку житла

постійно

 

 

 

 

 

 

2.Підвищення рівня безпеки перевезень та зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище

 

Придбання нових автобусів, електроавтобусів, переведення автобусів на альтернативні види палива

Автотранспортні підприємства

2019-2022 роки

 

 

 

 

 

 

 

Проведення робіт з будівництва, ремонту, утримання в безпечному стані автомобільних доріг *

Управління комунального господарства

2019-2022 роки

10781

765

2716

3270

4000

Місцевий бюджет

 

Облаштування зупинок міських пасажирських перевезень*

 

Управління комунального господарства

2019-2022 роки

300

60

70

80

90

Місцевий бюджет

 

Забезпечення оперативного  контролю за роботою автомобільного транспорту  та станом проїзду на дорогах міста в осінньо-зимовий період*

Управління комунального господарства

2019-2022 роки

1700

200

400

400

400

Місцевий бюджет

3.Вдосконалення тарифної політики на автотранспорті

 

Визначення рівня тарифів на пасажирські перевезення  та забезпечення їх рівня до економічно обгрунтованих

Відділ економіи

За необхідністю

 

 

 

 

 

 

4.Вдосконалення соціальної політики на автотранспорті

 

Забезпечення компенсації витрат атоперевізникам на пільгові перевезення

Управління соціального захисту населення

постійно

 

 

 

 

 

 

5.Створення сприятливих умов для перевезень автотранспортом  загального користування осіб з інваліднітю

 

Придбання автобусів спеціалізованого призначення для перевезення осіб з інвалідністю

Автотранспортні підприємства

2019-2022 роки

 

 

 

 

 

 

 

Сприяння залученню на конкурсних умовах до обслуговування автобусних маршрутів загального користування перевізників , що мають транспорт, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

* заходи передбачені у рамках Програми реконструкції, ремонту та утримання доріг комунальної власності на 2019-2021 роки