Друк

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМИ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ЗА РЕЦЕПТАМИ ЛІКАРІВ БЕЗОПЛАТНО У РАЗІ АМБУЛАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОСТІЙНОГО ДОРОГО ВАРТІСНОГО ЛІКУВАННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ, ЯКІ НЕ ВКЛЮЧЕНІ ДО «НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРЕЛІКУ ОСНО

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                       сесія _______________ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

_____________ 2019 р.                                                                      № _____  

 

Про затвердження Програми

«Забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів безоплатно у разі амбулаторного лікування хворих, які потребують постійного дорого вартісного лікування лікарськими засобами, які не включені до «Національного переліку основних лікарських засобів» на 2019 рік»

 

 

 

Керуючись п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», соціальний захист громадян похилого віку, які опинились у складних життєвих обставинах, та потребують довготривалого постійного лікування лікарськими засобами, вартість яких вдвічі більше ніж пенсійне забезпечення, що закуповуються за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму «Забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів безоплатно у разі амбулаторного лікування хворих, які потребують постійного дорого вартісного лікування лікарськими засобами, які не включені до «Національного переліку основних лікарських засобів» на 2019 рік» (додаток 1).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

 

 

Міський голова                                                                                               І.КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       рішення  Токмацької міської ради

                                                                       від «____» __________ 2019 року  № _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    МІСЦЕВА  ПРОГРАМА

«Забезпечення  лікарськими засобами   за рецептами лікарів безоплатно у разі амбулаторного лікування  хворих, які

страждають на хронічні  захворювання та потребують

постійного дороговартісного  лікування лікарськими засобами,  які не включенні до «Національного переліку основних лікарських засобів»    на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           м. Токмак

                                                              2019 р.

 

 

  

І. Характеристика Програми   

 

1. Назва Програми: «Забезпечення  лікарськими засобами  за рецептами лікарів на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування  хворих,  які страждають на хронічні         захворювання та потребують постійного дороговартісного лікування лікарськими засобами що включені до Національного переліку основних лікарських засобів на 2019  рік»

2. Підстава для розроблення: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», соціальний захист громадян похилого віку, які опинились у складних життєвих обставинах, та потребують довготривалого постійного лікування лікарськими засобами, вартість яких вдвічі більше ніж пенсійне забезпечення, що закуповуються за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

3. Ініціатор – головний замовник:    виконавчий комітет Токмацької міської ради

4. Розробник: комунальне некомерційне підприємство «Токмацький центр первинної медико-санітарної допомоги» Токмацької міської ради.

5. Мета: забезпечення хворих  лікарськими засобами безоплатно  за рецептами   лікарів у разі амбулаторного лікування хворих, які страждають на хронічні  захворювання і потребують постійного дороговартісного лікування

6. Початок:   липень   2019 рік,   закінчення -грудень місяць 2019 року.

7. Загальний обсяг фінансування  з місцевого бюджету 12,000 тис. грн.

8. Очікувані результати виконання: забезпечення хворих на хронічні захворювання в амбулаторних умовах лікарськими засобами (безоплатно) на пільгових умовах за рецептами лікарів.

9. Контроль за виконанням: надавати звіт про виконання Програми постійній комісії Токмацької міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

 ІІ.  Мета Програми

 

     Метою Програми є реалізація державної політики в сфері охорони здоров'я щодо удосконалення та підвищення ефективності надання медичної допомоги хворим.

 

ІІІ. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

 

      Людина похилого віку, яка страждає на хронічне захворювання на аутоімунний гепатит, цироз печінки  і опинилась у складних життєвих обставинах та не має можливості постійно приймати лікарські засоби із-за їх високої вартості.

   Дане захворювання не входить до рідкісних ( орфаних) захворювань, що передбачено забезпечення громадян лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 року № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповід-ними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання », наказом МОЗ України від 27.10.2014 року № 778 «Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань».

   Також, дане захворювання не входить  у перелік захворювань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.9.1998 року № 1303 «Про порядок безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

        З січня місяця 2019 року, згідно  «Національного переліку основних лікарських засобів» затвердженого  постановою  КМ  України від 25 березня 2009 р.№ 333                   ( в редакції постанови  КМ України від 16 березня 2017 р. № 180), наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11.07.2017 р. № 782 «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів», наказу Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА від 31.07.2017 р.      № 695 «Про впровадження Порядку визначення обсягів потреб в закупівлі лікарських засобів закладами охорони здоров’я області» обмежена кількість лікарських засобів для лікування  хронічних захворювань.

      Лікарі із-за обмеженої кількості лікарських засобів не завжди в  змозі призначити адекватне лікування на пільгових умовах.  Це призводить до постійних страждань хворих.

     Лікарські засоби, які  можливо призначити для  лікування, але якщо вони не включені до «Національного переліку основних лікарських засобів», хворі змушені купувати за власні кошти.

 

 ІV.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

 

       Лікування хворих  на хронічні захворювання, які потребують довготривалого, дорого- вартісного лікування в амбулаторних умовах  призначається на пільгових умовах (безоплатно) за рецептами лікарів.

        Фінансування проводиться з місцевого бюджету.

 

V. Строки та етапи виконання Програми: 2019 рік

 

 VІ. Перелік заходів і завдань Програми

 

№ п/п

Найменування завдання

Найменування заходу

Термін виконання, роки

Джерела фінансу-вання

Обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,

тис.грн.

 
 

1

2

3

4

5

6

 

1.

Поліпшити якість життя пацієнтів та їх сімей, які зіткнулися з проблемами смертельного захворювання, шляхом запобігання і полегшення страждань завдяки адекватного лікування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Забеспечити  хворих лікарськими засобами (безоплатно) за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування хворих, які страждають на хронічні захворювання і потребують постійного дорого вартісного лікування

2019

Бюджет міста

12,000

 

   

 

VІІ.  Ресурсне забезпечення Програми

 

 

Всього за Програмою

2019 рік

(тис.грн.)

Місцевий бюджет

12,000

12,000

Всього за Програмою

12,000

12,000

 

 

VІІІ. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

 

   Надавати звіт про виконання Програми постійній комісії Токмацької міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

ІХ. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

 

     Програма дасть змогу  забезпечити хворих на хронічні захворювання, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування лікарськими засобами на пільгових умовах, а також поліпшити  якість життя пацієнтів та їхніх сімей, які зіткнулися з проблемами смертельного захворювання, шляхом запобігання і полегшення страждань завдяки адекватного лікування пацієнтів .