Друк

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ У 2019 РОЦІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА ТОКМАКА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД 2018-2036РОКИ

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

  сесія                        7                        скликання

 

ПРОЄКТ  Р І Ш Е Н Н Я

 

        лютого  2020року                                      

 

 

Про хід виконання у 2019 році

Стратегічного плану розвитку міста Токмака

Запорізької області на період 2018-2036роки

 

 

            Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, на виконання рішення міської ради від 22.02.2018р. № 13 «Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Токмака           Запорізької області на період 2018-2036 роки», з метою ознайомлення з інформацією про хід виконання у 2019 році Стратегічного плану розвитку міста Токмака Запорізької області за період 2018-2036 років, Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Узяти до відома інформацію про хід виконання у 2019 році Стратегічного плану розвитку міста Токмак Запорізької області на період 2018-2036 роки (додається).

2. Відділу економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради розмістити дану інформацію на сайті Токмацької міської ради.

3. Продовжити виконання напрямків за визначеними показниками та звітувати про виконання заходів, передбачених Стратегічним планом, згідно з планом роботи міської ради на 2020 рік, затвердженого рішенням Токмацької міської ради №15 від 26.12.2019р «Про  План роботи міської ради на 2020 рік»

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Токмацької  міської ради.

 

 

Міський голова                                                                                        Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

    

Додаток

до рішення міської ради

від   .02.2020р. №

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання  у  2019 році Стратегічного

плану розвитку міста Токмак Запорізької області на період 2018-2036 роки

 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК А: ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1: Конкурентоспроможна економіка

Операційна ціль 1.1. Зростання економічного добробуту

Завдання 1.1.1Розвиток конкурентоспроможного промислового сектору

За   10 місяців  2019 р. було реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 277,3 млн. грн. (у відпускних цінах без ПДВ та акцизного збору). Обсяг реалізованої продукції на 1 особу населення склав близько  9062 грн.

ПрАТ «Токмацький Ковальсько штампувальний завод» виробив за  I квартал  2019 року   144 тн. продукції. Підприємство знаходиться в стадії ліквідації. ТОВ «Токмацький Ковальсько штампувальний завод»  виробив за 2019 рік 3037 тн. штамповок, що  складає 73,3% до   минулого року (показник становив 4143тн.). Обсяг випуску продукції склав 126630тис.грн., що  складає 71,1% до   минулого року (показник становив 178120тис.грн.). Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах становить 141 062тис.грн проти 177413тис.грн за 2018рік. За 2019рік було освоєно 7 найменувань поковок.

ТДВ «Токмацький завод «Прогресс»»  виробив за 2019 рік 53,6 тн. металевих конструкцій, що  складає 97% до   минулого року. Обсяг випуску продукції склав 8306,2тис.грн., що  складає 101% до   минулого року . Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах становить 8536,4тис.грн проти 8710,6тис.грн за 2018рік. Товариство спеціалізується на виготовленні зварних металоконструкцій різної складності, металевих конструкцій для трансформаторної промисловості, сільськогосподарської техніки, виробів військового призначення та виконанні складально-зварювальних робіт, робіт з обробки металу. Застосовані технології дозволяють використовувати вироби в складних кліматичних умовах. На теперішній час у підприємства відсутній достатній обсяг замовлень на виробництво продукції, існують фінансові обмеження.

ТОВ «Перлина Запоріжжя» вироблено у 2019році 1864тн.   плодоовочевих консервів, що на 31,6 % менше проти в.п. минулого року. Обсяг випуску продукції склав 57543,1тис.грн., що  складає 96,5% до   минулого року . Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах становить 41563,1тис.грн.

Сьогодні підприємства здійснюють заходи щодо переорієнтації ринків збуту продукції, пошуку закордонних та вітчизняних компаній, зацікавлених у співпраці.

Завдання 1.1.2 Зміцнення малого та середнього бізнесу

З метою спрямування дій органів місцевого самоврядування на створення і підтримання сприятливих умов для розвитку малого підприємництва та  реалізації державної політики у сфері підприємництва розроблена та реалізується Комплексна програма розвитку малого підприємництва міста Токмака на 2019-2020 роки, яка  затверджена рішенням сесії  міської ради від 20.12.2018 р  № 6

Відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" 22 листопада 2018р. Токмацькою міською радою (рішення № 11) і 29 листопада 2018року виконавчим комітетом Токмацької міської ради (рішення № 209) були затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік. У десятиденний строк плани оприлюднені.

Затверджені плани протягом року доповнювалися і змінювалися Токмацькою міською радою та виконкомом по три рази  .

Згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" протягом 2019 року Токмацькою міською радою прийнято п’ять регуляторних актів  та затверджено шість звітів про повторне відстеження і  два звіти про періодичне відстеження регуляторних актів. На виконання вимог статті 34 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» всі проекти регуляторних актів Токмацької міської ради направлялися на погодження до Департаменту державної регуляторної політики  Державної регуляторної служби України для розгляду та надання висновків.

 Виконавчим комітетом Токмацької міської ради протягом 2019 року прийнято чотири регуляторних акти та затверджено два звіти про повторне і два звіти про періодичне  відстеження регуляторних актів.

Вагомим внеском по впровадженню Закону України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” є можливість для громади реально побачити, як буде діяти той чи інший регуляторний акт і, головне, - наскільки правильним було їх прийняття.

Згідно Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", кожен проект мав аналіз регуляторного впливу, показники базового відстеження. З метою ознайомлення суб'єктів господарювання міста з регуляторними актами кожне рішення було оприлюднено на сайті Токмацького міської ради і один примірник рішень з усіма додатками надавався в Центральну бібліотеку міста.

За останніми статистичними даними  у м. Токмаку діяло всього  121 середніх та малих підприємств. Кількість зайнятих працівників  складає 1918 осіб, найманих 1879 осіб що, відповідно, більше минулого року на 29,6% (438  осіб) та 30,4% (438 осіб).

З 2013 по 2016роки відмічалася тенденція до зниження  кількості малих підприємств. 3 2017 року динаміка змінилася в сторону збільшення.

Витрати на оплату праці найманих працівників малих та середніх підприємств складають 107,4 млн.грн., що більше проти  минулого року на 57,7%.

Середньомісячна заробітна плата  найманих працівників по малим та середнім підприємствам склала близько 4761,9 грн.

За   10 місяців  2019 р. було реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 277,3 млн. грн. (у відпускних цінах без ПДВ та акцизного збору).

Обсяг надходжень податків до бюджету м. Токмака від діяльності малого та середнього підприємництва за 2019 рік склав 46674,7 тис.грн ( що становить 42,4% від загального обсягу надходжень) , в тому числі від діяльності малих підприємств – 13879,95 тис.грн.(що становить 12,6% від загального обсягу надходжень).

Токмацьким міськрай центром зайнятості протягом 2019 року проведено 1023 семінари для осіб які звернулися з техніки пошуку роботи.

Постійно функціонує Центр надання адміністративних послуг.

     Протягом 2019 року надано 10983 консультацій,  надійшло 8175 звернень по адмінпослугах та 92 звернення по документах дозвільного характеру.

Проведено 862 реєстраційні дії у сфері реєстрації бізнесу, в тому числі зареєстровано 35 юридичних осіб, 105 фізичних осіб - підприємців, припинено діяльність по 233 суб’єктах господарювання, проведено 385 дій щодо  державної реєстрації змін.

За  2019 рік здійснено 1578 реєстраційних дій у сфері реєстрації нерухомого майна,  468 дій  державної реєстрації права власності,  951 дії по іншим речовим правам, проведено 159 змін, скасувань та інших дій. 

Завдання1.1.3Підтримка фізичних осіб - підприємців.

За даними податкової інспекції станом на 01.01.2020р зареєстровано 1917 суб’єктів господарювання, з них 510 юридичних та 1407 фізичних осіб – підприємців.

Токмацьким міськрай центром зайнятості протягом 2019 року проведено 1023 семінари для осіб які звернулися з техніки пошуку роботи. Токмацьким міськрай центром зайнятості 462 особи направлено на громадські та тимчасові роботи, 67 осіб направлено на навчання незайнятого населення основам  підприємницької діяльності (61 із яких працевлаштовано).

З метою створення доступних та зручних умов для отримання адміністративних послуг, отримання дозвільних документів, запобігання та протидії корупції в місті  діє Центр надання адміністративних послуг.

Протягом  2019 року, завдяки співпраці виконавчого комітету Токмацької міської ради з Урядом Німеччини та Німецьким товариством міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» у проектах «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО» та «Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття ВПО в Україні», Центр надання адміністративних послуг відділу надання адміністративних послуг та реєстрації отримав електронну систему керування чергою.

В листопаді 2019 року завершилась участь ЦНАП у проекті «Покращення якості надання адміністративних послуг для населення» першої фази впровадження з модернізації та створення ЦНАП Програми «U-LEAD з Європою», в рамках якого ЦНАП був оснащений сучасними меблями, технікою та ознакуванням.

Всього на відділ за 2019 рік залучено донорської допомоги на суму понад 600 тис. грн.

Завдання 1.1.4 Вдосконалення механізму оплати праці

Заробітна плата штатних працівників в  1 кварталі  2019 року склала 6887,00 грн., в 2 кварталі 2019року – 7407грн.,що складає 71,3 % до середньо обласного показника. Розрахунковий  Фонд оплати праці працівників без урахування  малих підприємств за 1 півріччя 2019 року   склав 141,0  млн. грн.., що менше   проти в. п. минулого року на 4,0 %.

За 2019рік на ТОВ «Токмацький Ковальсько штампувальний завод» зменшився розмір середньої заробітної плати на 10,4% (5714грн проти  6375грн у 2018році). При зменшенні чисельності працюючих з 345чол. у 2018році до 312чол. за 2019рік,  фонд оплати праці зменшився за 2019рік на 5млн.грн і склав 21,4млн.грн.

ТДВ «Токмацький завод «Прогресс»» розмір середньомісячної заробітної плати становить 4600грн. та збільшився проти 2018року на 6%. Фонд оплати праці збільшився на 21% та дорівнює 1698тис.грн. при цьому чисельність працюючих збільшилася на 14% і становить на 01.01.2020р 31 чоловік.

ТОВ «Перлина Запоріжжя»: при середньосписковій чисельності 53 чол. фонд оплати праці становить 3405,7тис.грн

У 2019 році проведено 12 засідань міської комісії виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення) та соціальних виплат,  додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації заробітної плати на яких заслухано  81 керівника  підприємств, організацій, установ  незалежно від форм власності.   

Міський голова та заступники проводять співбесіди з керівниками підприємств, організацій та установ, де має місце заборгованість по виплаті заробітної плати або ознаки її виплати менше чи на рівні мінімального розміру. Проводяться наради з представниками малого та середнього бізнесу, приватними підприємцями, де має місце виплата заробітної плати на рівні або нижче визначеного державою мінімального розміру.

За результатами проведеної роботи погашено заборгованість по:

- по податку на доходи фізичних осіб в сумі 1015,0 тис. грн.;

            З метою легалізації зайнятості населення, запобігання допущенню працівників до роботи без належного оформлення трудових відносин  присутніми на засіданнях міської комісії суб’єктам господарювання надавалися роз’яснення щодо пріоритетів  ведення прозорого бізнесу.

Станом на 01.01.2020 року заборгованість  із заробітної плати  по  економічно активним підприємствам складає 389,3 тис.грн., це борг філії «Токмацький райавтодор» ДП «Запорізький облавтодор»(підприємство економічно активне, але на стадії оформлення банкрутства). Причиною заборгованості є відсутність достатнього ліміту фінансування на дорожні роботи та несвоєчасне надходження коштів з державного бюджету.          В 2019 році філією «Токмацький райавтодор» ДП «Запорізький облавтодор» сплачено заборгованості  із заробітної платив сумі  2529,46 тис. грн.

  Відповідно до листа Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» від 16.04.2019 30/0-010/6484 в повному обсязі виплачено заборгованість з заробітної плати працівникам  невідокремленого  структурного  підрозділу  Токмацькі районні електричні мережі ПАТ «Запоріжжяобленерго»(не юридичної особи). 

Впродовж  2019 року  організовано та проведено 4 засідання соціально-економічної ради, під час яких розглянуто найактуальніші, першочергові соціально-економічні  питання міста Токмака, зокрема: про стан оплати праці та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, легалізації трудових відносин,  про підсумки соціально-економічного розвитку, виконання Програми зайнятості населення міста тощо.

Робота щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення проводиться в рамках роботи міської комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення) та соціальних виплат, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації заробітної плати. Розпорядженням міського голови від 22.09.2017 року № 85-к з 01.10.2017 року, відповідно до ч.3 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування», був призначений головний спеціаліст, інспектор праці відділу питань праці управління соціального захисту населення Токмацької міської ради. Впродовж 2019 року проведено відвідування   8 роботодавців з метою інформування їх та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю,  складені відповідні довідки. У зв’язку із тим, що постановою шостого апеляційного адміністративного суду  від 14.05.2019 року, справа № 826/8917/17, визнані  не чинними постанова  Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 «Деякі питання реалізації ст. 259 КЗпП України» та ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування», у травні-червні  2019 року заходи контролю не проводились. Листом від 09.08.2019 року № 2060/21-28 Головне управління Держпраці у Запорізькій області було повідомлено про втрату службового  посвідчення  інспектора  праці  від 06.10.2017 року  № 718, виданого Державною службою України з питань праці. Після затвердження постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 823 нового Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, виконавчим комітетом Токмацької міської ради направлений лист до Головного управління Державної служби України з питань праці від 04.09.2019 року № 2221/21-28, щодо видачі посвідчення інспектора праці, до якого додані відповідні документи.  Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, даний лист був вручений адресату 06.09.2019 року.  Станом на 23.01.2020 року, інформації  щодо отримання  посвідчення не надходило.

Таким чином, на підставі п. 3, 9, 11, пп. 3 п. 14 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 823, у вересні-грудні заходи контролю не проводились.  

Ведеться масово-роз’яснювальна робота серед мешканців міста з даних питань. На сайті Токмацької міської ради розміщені інформації  щодо відповідальності роботодавців за порушення законодавства про працю та легалізації праці найманих працівників. У трьох міських газетах розміщена стаття «Працюємо згідно трудового законодавства!». На міському ринку постійно  звучать звернення до роботодавців та працівників щодо легалізації зайнятості.

25.07.2019 року у приміщенні Токмацької міськрайонної  філії  Запорізького обласного центру зайнятості відбувся семінар з роботодавцями під гаслом «Легалізація зайнятості та оплати праці». В даному заході прийняли участь 20 представників юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Головний спеціаліст, інспектор праці відділу питань праці управління соціального захисту населення Токмацької міської ради Таран В.О. надав присутнім інформацію щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, ознайомив із розмірами штрафів згідно чинного законодавства, нагадав про неможливість допущення працівників до роботи без укладення трудового договору та повідомлення органу державної фіскальної служби. 

30.09.2019 року головний спеціаліст, інспектор праці прийняв участь у  семінарі  з роботодавцями, проведеним  Токмацьким відділом обслуговування громадян управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області,  під час якого також надав роз’яснення роботодавцям щодо чинного законодавства з питань легалізації зайнятості  та оплати праці.

Завдання1.1.6 Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій

Протягом року здійснюються заходи переходу на енергозберігаючі освітлювальні прилади в мережі освітлення міста, відновлення внутрішньо дворового освітлення та  вулиць міста.

В ході проведення робіт з утримання мереж вуличного освітлення в робочому стані по мікрорайонах м. Токмак було замінено понад 750 непрацюючих ламп , протягом 2019 року придбано 830 ламп вуличного освітлення.

 

Оперативна ціль1.2:  Покращення функції управління об’єктами комунальної власності та врегулювання земельних відносин у місті Токмак

Завдання 1.2.1. Врегулювання земельних відносин.

З метою реалізації положень програми «Здійснення заходів із землеустрою», виконано ряд завдань, а саме:

1. Інвентаризація земель міста проводиться за рахунок відведення земель Токмацької міської ради у власність чи користування громадянами та юридичними особами.  Протягом звітного періоду відведено та надано у власність чи користування за рішеннями Токмацької міської ради 135 земельних ділянок. Всього проінвентаризовано близько 87% від загальної площі земель міста Токмака.

2. Відповідно до п.3 та п.7 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», з 1 січня 2013 року землі державної та комунальної форм власності в Україні вважаються розмежованими.

Постійно проводиться робота по охопленню орендними відносинами земель в межах міста Токмака. Протягом 2019 року в результаті постійного вжиття заходів щодо виявлення земельних ділянок, що використовуються без правовстановлюючих документів, укладено 27 договорів оренди землі, в результаті чого збільшилось надходження до міського бюджету від плати за землю, також поновлено шляхом переукладання 18 договорів оренди землі.

     Управління комунальної власності у своїй діяльності продовжує здійснювати заходи спрямовані на забезпечення підготовки лотів до проведення торгів щодо земельних ділянок комунальної власності. Протягом 2019 року проведені земельні торги з продажу прав на земельні ділянки, в результаті чого було укладено один договір купівлі - продажу земельної ділянки  площею 0,14 га та два договори оренди землі площею 0,3 га та 0,2965 га.

Крім того, протягом звітного періоду під об’єктами нерухомості – власності фізичних осіб було продано 9 земельних ділянок комунальної власності площею 5,3862 га на загальну суму 2 017 779, 78 грн..

 Постійно оновлюються бази даних реєстру вільних земельних ділянок, об’єктів нерухомості та виробничих площ, здійснюється постійна передача об’єктів нерухомості в орендне користування.

Завдання 1.2.2. Управління комунальною власністю.

Виконавчими органами Токмацької міської ради постійно проводиться робота у сфері управління об’єктами нерухомого майна комунальної власності. Так, відповідно законодавства України щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно, спеціалістами здійснюються необхідні заходи щодо реєстрації права власності територіальної громади міста Токмака, в особі Токмацької міської ради, на об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки. Протягом 2019 року укладено 21 договір оренди та 1 договір позички нежитлового приміщення з юридичною особою. Передача всіх об’єктів оренди відбувалась виключно після вивчення попиту на оренду, через засоби масової інформації, мережу INTERNET. Продовжено термін дії 19 договорів оренди нерухомого майна комунальної власності, складено 22 акти перевірки технічного стану.

Надходження від оренди нерухомого майна комунальної власності, у звітному періоді склали 1 957 982, 00 грн., з них до міського бюджету надійшло  1 272 688, 00 грн., на користь підприємств, установ, організацій міської ради надійшло 685 294, 00 грн. грн.

В звітному періоді продано 4 об’єкта нерухомості шляхом приватизації загальною площею 1036,4 м2, на загальну суму 1 445 008, 04 грн. Заборгованість за договорами купівлі – продажу вищевказаних об’єктів приватизації – відсутня.

 

Оперативна ціль1.3: Оптимізація та контроль бюджетних витрат, пошук додаткових джерел поповнення доходної части міського бюджету.

Завдання 1.3.1: Забезпечення умов для сталої роботи організацій та установ соціально культурної сфери, економія бюджетних витрат.

 За 2019 рік доходи бюджету міста Токмака склали   300 445,1 тис. грн., з  них  до  загального    фонду     бюджету     надійшло    101 375,1 тис. грн., спеціального – 8 612,1 тис. грн., отримано офіційних трансфертів – 190 457,9 тис. грн.

Станом на 01.01.2020 доходи загального фонду бюджету міста Токмака без врахування міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 101 375,1 тис. грн., що становить 106,6 % до затверджених планових показників на відповідний період.

В порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на 19 490,6 тис. грн., або на 23,8 %. Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень доходів загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) становить:

 податок та збір на доходи фізичних осіб – 55,9 % або 56 688,3 тис. грн., що складає 104,6 % до плану, у порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 9 224,8 тис. грн., або на 19,4 % за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати до 4 173 грн. з 01.01.2019 та погашення заборгованості ПАТ «Запоріжжяобленерго» у сумі 332,1 тис. грн., філією «Токмацький райавтодор» ДП «Запорізький облавтодор» - 276,9 тис. грн..;

податок на майно – 17,6 %, або 17 792,9 тис. грн., що складає 129 % до плану, у порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 8 217,1 тис. грн., або на 85,8 %, що пояснюється погашенням заборгованості із земельного податку ПАТ «Запоріжжяобленерго» у сумі 900,7 тис. грн.., а також змінами у податковому законодавстві, п. 284.4 ст. 284 Податкового кодексу України щодо розміру ставок земельного податку для залізниць у межах смуг відведення: до внесення змін плата за землю справлялась у розмірі 25% податку, на теперішній час ця норма виключена. Через це по ДП «Придніпровська залізниця» надходження збільшились на 6 191,2 тис. грн.;

Видатки міського бюджету за 2019 рік  виконані в сумі 292 726,6 тис. грн., що на 59820,6 тис. грн. менше проти видатків за відповідний період 2018 року, з них видатки загального фонду бюджету склали 261 347,4 тис. грн., або 94,3 % до затверджених показників відповідного періоду та менше проти видатків за  минулий рік на 40317,4 тис. грн., видатки спеціального фонду склали – 31 379,2 тис. грн., що на  19503,2  тис. грн. менше проти видатків за відповідний період 2018 року.

Для дієвого управління бюджетними коштами здійснювався постійний контроль за раціональним використанням бюджетних коштів. З метою недопущення кредиторської заборгованості протягом звітного періоду забезпечено проведення в першочерговому порядку розрахунків за захищеними видатками загального фонду міського бюджету.

Надходження до загального фонду міського бюджету у першу чергу спрямовувались на оплату праці працівників бюджетних установ, комунальних послуг та енергоносіїв,  оплату харчування, медикаменти. Видатки на соціально-захищені статті профінансовані  на суму  161285,8  тис. грн., що становить  88,5  %  від загальних видатків (182320,3 тис. грн.)

  Станом на 01.01.2020р. забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ в повному обсязі, оплату видатків по енергоносіям, які  спожиті бюджетними установами міста в межах виділених асигнувань.

 

Оперативна ціль 2.1. Приєднання до ініціативи Європейської Комісії «Угода мерів».

Завдання 2.1.1.Підготовка Програми «План дій сталого енергетичного розвитку міста Токмака до 2030 року».

В рамках участі у добровільній ініціативі Європейської Комісії «Угода мерів», місто Токмак взяло участь у ІІ етапі конкурсу по написанню та розробці Планів дій сталого енергетичного розвитку та клімату (SECAP) серед малих громад України з чисельністю населення не більше 100 тис.

За результатами експертної оцінки та конкурсного відбору, місто Токмак відібрано у якості переможця. Протягом 2018-2019 років Фондом «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» буде розроблено «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату (SECAP) міста Токмак до 2030 року». Фінансування зазначених робіт відбудеться за грантові кошти Королівства Норвегії та співфінансування з місцевого бюджету.

Згідно із рішенням дев’яносто третьої сесії Токмацької міської ради сьомого скликання від 25.04.2019 року № 9 «Про початок співпраці з Фондом «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» розпочато співпрацю із вказаним Фондом з метою підготовки «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату (SECAP) міста Токмак до 2030 року».

Рішенням сесії Токмацької міської ради від 26.12.2019 року №9 затверджено «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Токмака до 2030 року». Наразі відбувається процедура подання «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Токмака до 2030 року» на відповідні інформаційні ресурси та до штаб-квартири ініціативи «Угода мерів» у Брюсселі.

Завдання 2.1.1 Підготовка Програми «План дій сталого енергетичного розвитку міста Токмака до 2030 року».

Виконане в повному обсязі.

 

Оперативна ціль 2.2. Приєднання до ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання».

Завдання 2.2.1. Підготовка Програми «План місцевого економічного розвитку міста Токмака до 2021 року»

Продовжено участь міста Токмак у новій ініціативі Європейського Союзу «Мери за економічне зростання», в рамках якого підготовлено «План місцевого економічного розвитку міста Токмака до 2021 року», який схвалено експертами Світового Банку у 2018 році.

У першому півріччі 2019 року підготовлено та надано перший звіт по виконанню «Плану місцевого економічного розвитку міста Токмака до 2021 року», який також було схвалено та затверджено експертами.

Завдання 2.2.1 Підготовка Програми «План дій сталого енергетичного розвитку міста Токмака до 2030 року» до штаб-квартири ініціативи «Угода мерів» в Брюсселі.

Виконано у повному обсязі.

 

Завдання 2.2.2. Подання Програми «План дій сталого енергетичного розвитку міста Токмака до 2030 року» до штаб-квартири ініціативи «Угода мерів» в Брюсселі.

Відповідне завдання планується до виконання у січні-лютому 2020 року.

 

Завдання 2.2.3. Підготовка Програми «План місцевого економічного розвитку».

Станом на 01.01.2020 розпочато підготовку звіту по виконанню «Плану місцевого економічного розвитку міста Токмака до 2021 року» за ІІ півріччя 2019 року. Звіт по виконанню «Плану місцевого економічного розвитку міста Токмака до 2021 року» за ІІ півріччя 2019 року буде винесено для затвердження на чергову сесію Токмацької міської ради, що відбудеться у лютому 2020 року.

 

Завдання 2.2.4. Подання Програми «План місцевого економічного розвитку» до Представництва Європейського Союзу у місті Київ.

Відбулося подання повного тексту Програми «План місцевого економічного розвитку міста Токмака до 2020 року» на розгляд експертам Європейського Союзу. Після цього програмний документ було подано на розгляд до експертів Світового банку для отримання можливого фінансування наступних проектів: «Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області» (1 МВт), «Створення вільного бізнес-простору», «Створення ресурсно-комунікаційного центру міста Токмака».

Після розгляду експертами Європейського Союзу «Плану місцевого економічного розвитку міста Токмак до 2020 року», його передадуть для потенційного фінансування до Світового банку.

Реалізація проекту, поданого у змісті «Плану місцевого економічного розвитку міста Токмак до 2020 року» дозволить:

-          створити нові робочі місця;

-          створити умови для розвитку підприємницької діяльності у місті;

-          застосувати механізм державно-приватного партнерства;

-          облаштувати земельні ділянки для створення промислової зони та ін.

У листопаді відбулася Міжнародна конференція високого рівня «Муніципалітети за економічне зростання» , на якій місто Токмак отримало Сертифікат-підтвердження про те, що Програма «План місцевого економічного розвитку до 2020 року» схвалена експертами Світового банку, а безпосередньо місто підтвердило свій статус у якості дійсного члена ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання».

04 квітня 2019 року на дев’яностій сесії сьомого скликання Токмацької міської ради рішенням №12 затверджено Програму «План місцевого економічного розвитку до 2020 року» .

Завдання 2.2.4. Подання Програми «План місцевого економічного розвитку» до Представництва Європейського Союзу у місті Київ.

Виконано в повному обсязі.

 

Оперативна ціль 2.3. Долучення до проекту Уряду Німеччини «Енергоефективність у громадах ІІ».

Завдання 2.3.1. Створення ефективної системи енергоменеджменту в місті.

Продовжувалася співпраця виконавчого комітету з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) в рамках проекту «Енергоефективність у громадах ІІ». Уже укладено відповідний Меморандум про взаєморозуміння між виконавчим комітетом Токмацької міської ради та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ). Реалізація проекту відбуватиметься протягом 2018-2020 років.

Метою проекту є покращення передумов подальшого поширення енергетичного менеджменту у громадах. Даний проект підтримує розробку індивідуальних пропозицій з консультування та підтримки у сфері комунального енергетичного менеджменту для малих міст та сприяє їх поширенню. Таким чином, у середньостроковій перспективі створюються можливості для широкого застосування системного та фінансово ефективного енергетичного менеджменту включно з плануванням та впровадженням заходів з енергоефективності.

Протягом 2018 – 2019 року відбувалися навчальні семінари для міст-учасників проекту. Такі заходи були присвячені підвищенню інституційної спроможності в напрямку енергоефективності та енергозбереження, енергомоніторингу, енергетичного обліку тощо. За перший рік у місті Токмак рішенням сесії міської ради затверджено Концепцію запровадження системи енергетичного менеджменту м. Токмака, а рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради створено Координаційну раду з питань енергоефективності, засідання якої відбудеться вже незабаром.

Протягом року у Токмаку проводилася складна робота зі збору даних щодо споживання енергоносіїв будівлями бюджетної сфери, на основі яких було проведено Benchmark (аналіз даних споживання у порівнянні з аналогічними будівлями бюджетної сфери інших міст) та складено портфоліо – аналіз міста (еталонні показники споживання енергоносіїв – світла та тепла для певного типу будівлі); проведена робота щодо організаційно-методологічного забезпечення впровадження системи енергоменеджменту; здійснено інвентаризацію опалювальної площі закладів бюджетної сфери та багато іншого.

Крім того, місто Токмак отримало високовартісне обладнання для проведення експрес – енергоаудитів закладів бюджетної сфери.

Упродовж 2019 року були підготовлені та надані на розгляд конкурсної комісії Асоціації «Енергоефективні міста України» заявки на отримання фінансування за кошти гранту в рамках проекту «Механізм підтримки послуг з підвищення енергоефективності в громадських будівлях», що фінансується з коштів Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) від імені Уряду Німеччини.

Станом на 01.01.2020 року усі подані заявки були підтримані, а саме:

-        енергоаудити для ДНЗ № 21 «Барвінок» та ДНЗ № 23 «Вербиченька»;

-        енергоаудит для ГДК;

-        енергоаудит для Палацу спорту;

-        енергоаудити для ЗОШ № 4 та ЗОШ №6.

Участь у цьому конкурсі стала можлива лише тому, що місто Токмак - учасник проекту «Енергоефективність у громадах ІІ».

Також, завдяки цьому стало можливим провести семінар-тренінг на тему «Енергоменеджмент як інструмент для прийняття розумних управлінських рішень» для завгоспів міста Токмака. Перші 10 учасників семінару – завгоспи шкіл та співробітники Централізованої господарської групи відділу освіти виконавчого комітету Токмацької міської ради. Слід зазначити, що після проходження тренінгу всі учасники отримали Сертифікати від закладу післядипломної освіти «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій», тобто – сертифікат з підвищення кваліфікації державного зразку.

Усе це – абсолютно безкоштовно за рахунок отриманого грантового фінансування від проектів «Енергоефективність у громадах ІІ» та «Механізм підтримки послуг з підвищення енергоефективності в громадських будівлях».

За рахунок Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та Уряду Німеччини відбулася навчальна поїздка керівництва міста до Баварії (Федеративна Республіка Німеччина), а саме – міста Кемптон. Переймався досвід колег з Німеччини щодо впровадження альтернативної енергетики, тепломодернізації будівель бюджетної сфери, обліку енергоносіїв та роботи енергоменеджерів міста.

Надалі планується ще один рік проекту «Енергоефективність у громадах ІІ», залучення інвестицій у підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери та формування дієвої системи енергоменедменту міста.

 

Оперативна ціль 2.4. Підготовка заявок для участі у грантових програмах з метою отримання фінансування на їх реалізацію.

Завдання 2.4.1. Моніторинг інформаційних ресурсів для вчасної участі у оголошених грантових проектах і програмах.

З метою активізації громадянського суспільства, особистого розвитку, пожвавлення соціально-економічного стану міста Токмака, щотижнево пропонується підбірка актуальних можливостей для участі у грантових проектах та програмах, а також семінарах та тренінгах. Протягом 2019 року періоду на офіційному сайті Токмацької міської ради було опубліковано відповідних 2 публікації із 24 грантовими пропозиціями.

Проводиться систематична підготовка та подача на розгляд проектних заявок для отримання грантового фінансування.

Наприкінці лютого 2019 року був підписаний Меморандум про співпрацю між виконавчим комітетом Токмацької міської ради в особі міського голови Ігоря Котелевського та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), що діє від імені Уряду Німеччини у напрямку реалізації проекту «Розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО».

У рамках даної співпраці у місті Токмак буде проведена реконструкція/ремонт комунального ДНЗ № 8 «Метелик», а саме:

- реконструкція вхідних груп;

- часткова заміна вікон та дверей;

- ремонт туалетів;

- утеплення фасадів;

- ремонт даху.

Наведений обсяг робіт є попереднім. Остаточні обсяги робіт будуть визначені після затвердження проектної документації та у відповідності до обсягів фінансування.

У разі виникнення потреби у меблях, обладнанні, тощо, для використання зазначеними комунальними установами, рішення про кількість та специфікацію товарів для закупівлі Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) прийматиме самостійно, але після погодження з Токмацької міської радою.

Усі витрати, пов’язані із реалізацією проекту, бере на себе Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), яке дії від імені Уряду Німеччини. Натомість, місто Токмак зобов’язується усіляко сприяти реалізації проекту, сплачувати комунальні послуги об’єкту під час виконання ремонтних робіт та забезпечити безпечне перебування вихованців та персоналу у інших дошкільних навчальних закладах міста під час проведення капітальних робіт.

ДНЗ № 8 «Метелик» - найстарший дошкільний навчальний заклад у місті, до того ж у ньому жодного разу не проводилися капітальні ремонти. Крім цього – заклад комбінованого типу, тож його соціальну значущість не можна не оцінити.

Проект завершено у 2019 рці.

Також у лютому у місті Запоріжжя проходив тренінг у рамках проекту «Партнерство між міською та сільськими територіальними громадами як ефективний інструмент місцевого розвитку», який направлений на підтримку співробітництва міських та сільських територіальних громад в інтересах своїх жителів, формування добросусідства та можливостей для поширення позитивного впливу міст на розвиток сільських територій.

Підготовка містом до цього проекту тривала ще з грудня 2018 року. Обраним партнером стало село Покровське Токмацького району. А спільний проект, у разі реалізації, сприятиме розвитку обох територій, активізації бізнес-відносин, підсилення конкурентоспроможності харчової продукції, створенню робочих місць тощо.

Для подальшої участі у проекті «Партнерство між міською та сільськими територіальними громадами як ефективний інструмент місцевого розвитку» укладено Меморандум про співпрацю з нашими партнерами по проекту - с. Покровським та підготовлено концептуальну  заявку на отримання фінансування.

Проект «Партнерство між міськими та сільськими територіальними громадами як ефективний інструмент місцевого економічного розвитку» реалізується Інститутом громадянського суспільства за підтримки Програми «U-LEAD з Європою.

Крім того, продовжується практика залучення міні-грантів для пожвавлення культурного життя громади.

Так, в рамках проекту METASITY, який здійснює свою діяльність між Києвом та Афінами, підготовлено проектну заявку, дія якої буде спрямована на дівчаток та жінок міста Токмака. Уже у серпні 2019 року пройдуть майстер-класи із живопису та виставка картин у Краєзнавчому музеї художниці із міста Маріуполя, яка неодноразово ставала переможницею низки грантових проектів та програм, здійснювала свої виставки у Запорізькій та Донецькій областях та у Німеччині.

Місто Токмак – учасник першого раунду Фази впровадження і протягом 2018 року отримало для виконання Технічне завдання для створення ЦНАП у рамках Фази впровадження програми «U-LEAD з Європою» та уклало відповідну Декларацію про наміри щодо створення спільного ЦНАП Токмацької міської ради та Токмацької райдержадміністрацією (без ліквідації ЦНАП РДА).

Згідно із умовами участі у програмі «U-LEAD з Європою», місто Токмак та Центр надання адміністративних послуг отримали від проекту 126 одиниць нових меблів та 128 одиницями нової комп’ютерної техніки. Також приміщення ЦНАПу буде забезпечене: вивіскою на вході у будівлю, вивіскою всередині приміщення, табличкою графік роботи, інформаційним стендом (великий), вивіскою для жіночої та чоловічої вбиральні та людей з інвалідністю, вивіскою WiFi, урною для відгуків, урною для пропозицій.

Крім цього ЦНАП отримає програмне забезпечення «Е-документообіг «ВУЛИК», а персонал обох ЦНАПів (і міського, і районного) пройде відповідне навчання.

Усе це наше місто отримало абсолютне безкоштовне, з мінімальним спів фінансуванням із міського бюджету на рівні 11000 грн.

Завершальним кроком перед отриманням матеріально-технічної допомоги стало підписання Меморандуму про співробітництво, що відбулося 5 березня 2019 року у місті Київ, участь у якому взяли 400 учасників, включно з представниками 210 громад-партнерів Програми U-LEAD (перший та другий відбіркові раунди), представники Уряду України та міжнародні партнери.

Отримання обладнання та меблів відбулося у листопаді 2019 року.

Підготовлена та надана на розгляд заявка на отримання грантового фінансування проекту «Модернізація та заміна вуличного освітлення на енергоефективне та енергозберігаюче» від корпорації НЕФКО. Відповідь очікується у 2020 році.

Також місто Токмак обрано учасником проекту «Організація співпраці малих міст України, громадянського суспільства та експертного середовища у питаннях енергобезпеки», задля отримання технічної та експертної підтримки проектів оптимізації та модернізації мереж водопостачання та водовідведення з підвищенням енергоефективності. Реалізація проектів передбачає залучення інвестиційних та донорських коштів зі співфінансуванням з місцевих бюджетів на рівні не менше 10%. Реалізація проектів розпочнеться уже у 2020 році.

Крім цього у місті Токмак розпочато програму конкурсу малих бізнес-грантів на започаткування, відновлення чи розширення мікро, малих та середніх підприємств на підконтрольних уряду України територіях Луганської та Донецької, та в районах Запорізької областей уздовж узбережжя Азовського моря, що фінансується ООН та ЄС.

Метою програми ООН із відновлення та розбудови миру за підтримки Європейського Союзу є відновлення або посилення ділової активності, зниження напруги на ринку праці та забезпечення розвитку секторів економіки, які є критично важливими для подальшого економічного розвитку регіону. Загальна сума грантового пулу, який буде розподілено протягом 2019-2020 років складає 2,48 млн. євро.

Станом на 01.01.2020 року завершено І етап конкурсу, підписані грантові угоди із переможцями, в тому числі – з міста Токмака для створення та розширення власного бізнесу.

 

Операційна ціль 2.5  Підготовка підґрунтя для залучення інвестицій

Завдання 2.5.1 Підготовка об‘єктів для залучення інвестицій

Реалізація програм за рахунок власних коштів ускладнюється через обмежене фінансуванням в місцевому бюджеті, тому проводиться робота по залученню коштів з обласного бюджету коштів, державного бюджету та інших джерел фінансування.

В місті Токмак діє місцева Програма «Забезпечення житлом учасників АТО та громадян  вимушено переселених із зони АТО в м. Токмак на 2015-2020 роки», метою якої є забезпечення житлом учасників АТО та громадян  вимушено переселених із зони АТО в м. Токмак шляхом  удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму підтримки будівництва (придбання) доступного житла. Програма передбачає захід:

«Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Революційна,55к м. Токмак, Запорізької області» - передбачає виконання основних будівельних робот по будівлі та облаштування під житло 18 квартири для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Токмацької міської ради в списках першочергового отримання житла, забезпечити житлом.

Вартість мікропроекту:  «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Революційна,55к м. Токмак, Запорізької області» складає 480,0 тис. євро.

Станом на звітну дату виконані будівельні роботи по будівлі та облаштовано під житло 1 під’їзд (18 квартир), який у грудні введено в експлуатацію для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Токмацької міської ради в списках першочергового отримання житла.

Крім того, в 2019 році укладено чотирьохсторонній Меморандум з Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) про співпрацю за субпроектом «Створення житлових умов для ВПО в м. Токмак, Запорізька область (соціальне житло-квартири)/KfW в рамках реалізації Проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ VI», в рамках якого планується  облаштування під житло ІІ під’їзду будівлі по вулиці Центральній 55к. Вартість мікропроекту  складає 450,0 тис. євро.

Згідно бюджетного законодавства України підготовлено та подано на розгляд депутатів Запорізької обласної ради запит на виділення з обласного бюджету коштів на впровадження проектів з реконструкції споруд для збирання вод поверхневого стоку з вулиць міста на суму 30,0 млн. грн. В наслідок чого, згідно рішення Запорізької обласної ради  від 12.12.19 № 132 «Про внесення змін та доповнень до регіональної програми будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 26.01.2017 № 56, зі змінами та доповненнями» для впровадження зазначених заходів у 2020 році на території міста Токмак з загального фонду обласного бюджету  виділено кошти у сумі 10,0 млн.грн.

Завдання 2.5.2. Удосконалення процедур залучення інвестицій

З екологічного фонду обласного бюджету місту Токмак освоєно виділені майже 20 млн. грн. на:

1. Реалізацію 26-ти проектів з реконструкції споруд для збирання вод поверхневого стоку з вулиць міста на суму 17782,23 тис. грн.

2. Коригування та розробку 22 проектів з реконструкції споруд для збирання вод поверхневого стоку з вулиць міста на загальну суму 753,103 тис. грн.

3. Заходи з озеленення міста. Реконструкція зеленої зони мікрорайону "Ахрамєєвка" міста Токмак Запорізької області на суму 1297,5тис. грн.

4.  Придбання  20 штук контейнерів для збору твердих побутових відходів – 151,992 тис. грн..

 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК Б: РОЗВИТОК ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3: Створення якісних та комфортних умов проживання в громаді

Операційна ціль 3.1 Розвиток інфраструктури території громади

Завдання 3.1.1 Зміна системи управління житловим фондом міста

На даний час по м. Токмак створено та функціонує 87об’єднання співвласників багатоквартирного будинку в 92  багатоквартирних житлових будинках. Протягом 2019 року новостворених – 11 ОСББ.

В рамках місцевої Програми «Підтримки створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Токмак на 2019-2021 роки» депутатами Токмацької міської ради виділено 292,1 тис. грн. для надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ на ремонти будинків, зокрема: капітальний ремонт ліфтів житлових будинків виділено 220,0 тис. грн. ОСББ "Токмацька Зірка" (3 ліфти) та 59,1 тис. грн. ОСББ "Ковальський 52" (1 ліфт), на проведення поточного ремонту зовнішньої каналізаційної мережі житлового будинку виділено 13,0 тис. грн. ОСББ "Жасмін 9".

У 2019 році Запорізька обласна державна адміністрація проводила  конкурс на отримання мікрогрантів ОСББ міста Токмак щодо проведення заходів на енергозбереження, реконструкцію, капітальний ремонт покрівель та реконструкцію, капітальний ремонт існуючих електричних систем і обладнання житлових будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області.

Відповідно Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01.08.2019 року № 372 «Про визначення переможців конкурсу на отримання мікрогрантів на проведення заходів з енергозбереження будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018-2020 роках» виділено 800 тис. грн. на проведення заходів з енергосбереження будинків, а саме: ОСББ «Молодість 43» - 150,0 тис. грн., ОСББ «Ташкентський дім» - 150,0 тис. грн., ОСББ «Меркурій-50» - 150,0 тис. грн., ОСББ «Господар 5А» - 150,0 тис. грн., ОСББ «Альянс-58» - 150,0 тис. грн., ОСББ «Зарічний-2016» - 50,0 тис. грн.

Відповідно Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01.08.2019 року № 374 «Про визначення переможців конкурсу на отримання мікрогрантів на проведення заходів на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018-2020 роках» виділено 800 тис. грн. на реконструкцію, капітальний ремонт покрівель будинків, а саме: ОСББ «Лідер-Революційна 49» - 200,0 тис. грн., ОСББ «Буревісник-31» - 200,0 тис. грн., ОСББ «Мелодія-1» - 200,0 тис. грн., ОСББ «Ельвар» - 200,0 тис. грн.

Відповідно Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01.08.2019 року № 373 «Про визначення переможців конкурсу на отримання мікрогрантів на проведення заходів на реконструкцію, капітальний ремонт існуючих електричних систем і обладнання будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на депресивних територіях Запорізької області, у 2018-2020 роках» виділено 400 тис. грн. на реконструкцію, капітальний ремонт існуючих електричних систем і обладнання будинків, а саме: ОСББ «Дари ланів» - 100,0 тис. грн., ОСББ «Надія» - 100,0 тис. грн., ОСББ «Космос № 7» - 100,0 тис. грн., ОСББ «Березовий двір» - 100,0 тис. грн.

Підтримка житлового фонду та створення соціального житла

В травні 2019 року укладено чотирьох сторонній Меморандум з Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) про співпрацю за субпроєктом «Створення житлових умов для ВПО в м. Токмак, Запорізька область (соціальне житло- квартири)/KfW в рамках реалізації Проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ VI». На даний час  проводиться обговорення та коригування завдання на проектування по проекту «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Центральна,55к м. Токмак, Запорізької області. (ІІ під’їзд)».

Завдяки тривалій та кропіткій роботі протягом 2015-2019 років по програмі допомоги внутрішньо переміщеним особам Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ), що фінансується Німецьким банком розвитку КfW, у грудні 2019 року відповідно Акту готовності об’єкту до експлуатації завершено роботи по об’єкту «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло  по вул. Революційна,55к м. Токмак, Запорізької області» (14,169 млн. грн.) та проекту «Реконструкція Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, по вул. Шевченко,52 м. Токмак Запорізької області» (7,7 млн. грн.).

З метою прискорення вирішення питання щодо забезпечення житлом осіб переміщених з тимчасово окупованої території, які потребують поліпшення житлових умов в м. Токмак Запорізької області, за Рамковою угодою від 18.02.2016 № 14-23-52-005 укладеною між Токмацькою міською радою та Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ), в рамках місцевої програми «Забезпечення житлом учасників АТО та громадян вимушено переселених із зони АТО в м. Токмак на 2019-2021 роки »  за рахунок коштів бюджету міста Токмак виконано роботи в частині утеплення 426 кв.м горищного перекриття частини будівлі по вул. Центральна, 55к на суму 251,9 тис.грн. та облаштувано дитячий і спортивний майданчик на прилеглій території вищезазначеного будинку – 100,1 тис. грн.

У грудні 2019 року 1 під’їзд (18 квартир) по вул. Центральна,55к введено в експлуатацію для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Токмацької міської ради в списках отримання житла.

З метою приведення у відповідність до діючого будівельного законодавства та цін, Токмацька міська рада у 2019 році виділила кошти на перерахунок проектно - кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Шевченка,3 м. Токмак, Запорізької області. Коригування», яку найближчим часом буде подано на експертизу до спеціалізованої експертної організації.

 

На виконання «Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки» та Порядку формування пропозицій депутатів Запорізької обласної ради, спрямованих на реалізацію заходів, пов’язаних із соціально-економічним  розвитком Запорізької області, затверджених рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 54 (зі змінами та доповненнями), за рахунок коштів  обласного бюджету на загальну 952,3 тис.грн. у рамках місцевої програми на суму 99,4 тис.грн. здійснено поточний ремонт 396кв.м покрівлі гуртожитку по вул.Володимирська,

Завдання 3.1.2 Модернізація шляхово-ремонтного господарства міста

Для підтримання доріг місцевого значення у задовільному технічному стані за рахунок коштів місцевого бюджету у 2019 році вжиті наступні заходи на загальну суму 889,1 тис. грн., а саме:

- проведені заходи по зимовому утриманню доріг вулиць міста на суму 149,7 тис. грн.;

- проведено поточний ремонт 14,7 тис. кв.м дорожнього покриття вулиць міста на суму 494,9 тис.грн.;

- проведено 1,1 тис. кв.м грейдерування доріг із ґрунтовим покриттям на суму 106,9 тис.грн.;

- нанесено 29,3 кв.м дорожньої розмітки «Пішохідний перехід» біля навчальних закладів, міської автостанції, в районі залізничного переїзду та поблизу багатоквартирних житлових будинків в центральній частині міста на суму 12,6 тис. грн;

- встановлено та відновлено 37 дорожніх знаків, закуплено 66 дорожніх знаків, на суму 125,0 тис. грн. Деякі з них вже встановлені, проте переважна більшість буде змонтована у 2020 році.

Для покращення умов перевезення населення міста міським громадським транспортом встановлено 4 автобусних посадкових павільйони на мікрорайонах «Ріжок», «Калиновий» і «Залізничний» на суму 83,0 тис. грн.

Завдання 3.1.3 Підвищення якості питної води

Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у місті відповідно рішення виконавчого комітету Токмацької міської ради від 11.04.2013 № 95 надає КП «Міськводоканал» Токмацької міської ради. Основним споживачем є населення. Від загального обсягу реалізації населення складає - 86,3%, бюджетні організації - 6,9%, госпрозрахункові - 6,8%.

Водопостачання міста здійснюється з 16 діючих артезіанських свердловин глибиною 180-200 м, 6 артсвердловин в ремонті, 5 наглядових. Більшість свердловин введені в експлуатацію 25-40 років тому і відпрацювали свій ресурс. Вода із свердловин цілодобово подається у водопровідні мережі міста за допомогою 3-х насосних станцій другого підйому, які розташовані на вул. Гоголя, К.Лібкнехта, території колишнього ВАТ «Південдизельмаш» та 2-х насосних станцій третього підйому, які розташовані на мікрорайоні «Ахрамєєвка», 4-х водонапірних башт Рожновського.

Протяжність водопровідних мереж становить 119,3 км,  з яких  63,9  км  зношені та знаходяться в аварійному стані (особливо центральні водоводи) і потребують заміни.

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням відомчих мереж - 41,03км, з них 17,2 км зношені та знаходяться в аварійному стані  та потребують заміни.

  Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням відомчих другого підйому - 3 од. , третього підйому - 2 од. 

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням відомчих 2 од.  

Загальна кількість каналізаційних очисних споруд - 1 од. 

Реконструкція мереж водопостачання (капітальний ремонт)

Протягом 2019 року КП «Міськводоканал» ТМР проведені роботи по заміні 1,075 км водопровідних  труб на труби ПЕ 100 (з поліетилену). Вартість робіт склала – 283,1 тис.грн., (з них матеріали 143,1 тис. грн., виконання робіт 140,0 тис. грн.). Для забезпечення безперебійного водопостачання замінені насоси марки ЕЦВ на артсвердловинах № 11,22,5,7 РЕМ на суму - 185,0 тис.грн.

Проведена реконструкція комунікацій насосної станції підкачки мікрорайону Ахрамєєвка - заміна запірної арматури та сталевих труб на труби ПЕ 100 на суму 18,0 тис.грн. , придбано резервний насос на насосній станції територія ЗіК на суму 45 тис.грн.

В продовж звітного періоду відремонтовано 36 пожежних гідрантів, які перебувають на балансі КП «Міськводоканал» ТМР. Витрати на проведення ремонтних робіт складають 18 тис. грн. , встановлено новий гідрант на перехресті вул..Красна х вул..Інтернаціональна на суму 15 тис.грн.

На даний час Токмацька міська рада з метою підвищення якості питної води планує впровадити на території міста Токмак можливість реалізації наступних заходів:

1) Реконструкція водоводу від артезіанської свердловини.

Реконструкція водоводу від артезіанської свердловини вул. Паркова до насосної станції Південна, призначення для наповнення резервуарів питної води - 1,5 млн. грн. Реалізація заходу забезпечить зменшення витрат питної води  внаслідок витоків та надасть змогу забезпечити надання якісної послуги водопостачання мешканцям Південної частини близько 20,0 тис. населення м. Токмак.

2) Реконструкція мереж центрального водогону м. Токмак.

Реконструкція мереж центрального водогону м. Токмак, який з’єднує між собою Північну та Південну насосні станції - 15,0 млн. грн. Реалізація заходу надасть можливість забезпечення якісного, безперебійного водопостачання мешканців Центральної частини міста, особливо під час спекотного літнього періоду.

На даний час розроблено проектно-кошторисну документацію по реконструкції центрального водогону міста загальною протяжністю понад 2,0 км, а саме:

- «Реконструкція ділянки центрального водогону по вул. Гоголя, м. Токмак Запорізької області»;

- «Реконструкція ділянки центрального водогону по вул. Дружби, м. Токмак Запорізької області»;

- «Реконструкція ділянки центрального водогону по вул. Олега Кошового, м. Токмак Запорізької області».

На теперішній час триває пошук інвесторів, з метою реалізації вищезазначених проектів.

Надано фінансову підтримку у сфері житлово-комунального господарства коммунальному підприємств "Міськводоканал" ТМР- 849,985 тис.грн. (на погашення заборгованості за покупну воду ПрАТ «ТКШЗ», на послуги з геолого-економічної оцінки експлуатаційних запасів питних підземних вод в межах ділянки водозабору КП "Міськводоканал" ТМР, на поточний ремонт водопровідних мереж по вулицям Карла Лібкнехта, Василя Вишиваного міста Токмак Запорізької області, на послуги оплати за електроенергію та послуги з передачі електричної енергії, на послуги з державної експертизи матеріалів геолого-економічної (ГЕО) експлуатаційних запасів питних підземних вод водозабору КП "Міськводоканал").

Завдання 3.1.4 Економічна ефективність витрат на енергопостачання. Зменшення витрат споживання енергії у місті

Перехід на енергозберігаючі освітлювальні прилади в мережі освітлення міста, відновлення внутрішньо дворового освітлення та інших вулиць міста:

З метою утримання мереж вуличного освітлення в робочому стані протягом 2019 року по мікрорайонах м. Токмак з місцевого бюджету витрачено 1112,6 тис. грн. на придбання електроматеріалів для обслуговування 112,7 км мережі вуличного освітлення та оплату за спожиті понад 200 МВт електроенергії.

За рахунок коштів місцевого бюджету у 2019 році на загальну суму 341,7 тис. грн. проведено поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Східна, Грушева, Урожайна, Василя Вишиваного, Шевченка, Олега Кошового, Гоголя, Таврійська, Ковальська  та по вул. Центральна (від буд. № 27 до буд. №5)  - оновлено 2,1 км мережі вуличного освітлення та замінено понад 110 ліхтарів.

На виконання «Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки» та Порядку формування пропозицій депутатів Запорізької обласної ради, спрямованих на реалізацію заходів, пов’язаних із соціально-економічним  розвитком Запорізької області, затверджених рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 54 (зі змінами та доповненнями), за рахунок коштів  обласного бюджету на загальну 952,3 тис.грн.

Здійснено поточний ремонт мережі вуличного освітлення 7 вулиць Урожайна, Східна, Мічуріна, Довженка, Достоєвського, частково Дружби (від вул.Шевченка до вул.Центральної) та Василя Вишиваного (від буд.№47 до буд.№87) на суму 133,0 тис.грн. (підвішені 1369 м проводу СІП та встановлено 21 шт. світильник).

Здійснено реконструкцію мережі вуличного освітлення 8 (семи) вулиць Чехова, 9 травня, Привокзальної, Щави, Залізничної, Польової, Некрасова та частково Василя Вишиваного на суму 318,7 тис.грн. (підвішені 3969 м проводу СІП, встановлено 46 світильників та 4 шафи обліку ).

Також розроблено 13 ПКД на вуличне освітлення міста для подальшого приєднанням електроустановок вуличного освітлення вулиць на мікрорайонах «Залізничний», «Калиновий», «Ріжок» на суму 126,9 тис. грн.

В 2019 році було прикрашено місто світловою ілюмінацією до новорічних та різдвяних свят на суму майже 87,0 тис. грн. У рамках заходу здійснено заміну понад 240 м освітлювального дюралайту, придбано світлова ілюмінація та світлодіодні конструкції у формі новорічних оленів, санчат та Діда Мороза. 

Завдання 3.1.5 Створення сучасної моделі поводження з твердими побутовими відходами

Виконавчим комітетом Токмацької міської ради 22.02.2018р прийняте рішення № 36 «Про затвердження Схеми санітарної очистки міста Токмак», (надалі - Схема).  Проте Схема не погоджена в Державній екологічній інспекції у Запорізькій області та не відповідає ДБН Б.2.2 – 6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту». На теперішній час схема санітарного очищення м. Токмак у відповідності до затверджених ДБН Б.2.2 – 6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» не затверджена.

Згідно діючого законодавства, розподіл коштів місцевого бюджету на проведення будь-яких робіт (заходів) в м. Токмак здійснюється безпосередньо депутатами міської ради та затверджується рішенням сесії.

В зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями міського бюджету та враховуючи статус депресивної території, який було надано м. Токмак згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 27.09. 2017 року № 732 «Про надання статусу депресивної території м. Токмаку Запорізької області у 2017 році» терміном на 5 років, асигнувань на розробку оновленої Схеми санітарного очищення м. Токмак на даний час не виділено.

Впродовж 2019 року силами організацій міста та за кошти місцевого бюджету на території м. Токмак ліквідовано 9 несанкціонованих сміттєзвалищ, загальним об’ємом - 0,24 тис. м3.

З екологічного фонду обласного бюджету містом Токмак придбано 20 штук контейнерів для збору твердих побутових відходів (металеві гарячеоцинковані згідно ДСТУ 8476:20152015 «Контейнери для побутових віходів. Загальні технічні умови», стандарту EN 840-3;-6; DIN ємністю 1,1 куб.м.) на суму 151,992 тис. грн..

Завдання 3.1.6. Надання якісних послуг з теплопостачання.

Виконавцем послуг з постачання теплової енергії в м. Токмак  відповідно рішення виконавчого комітету Токмацької міської ради від 23.05.2019р. № 97 «Про визначення КП «Токмак біоенергія» Токмацької міської ради виконавцем послуг з постачання теплової енергії в м. Токмак» є КП «Токмак біоенергія» ТМР. Підприємство створено відповідно до рішення Токмацької міської ради від 25.04.2019р. №12 «Про створення комунального підприємства «Токмак біоенергія» Токмацької міської ради» та з врахуванням рішення від 03 травня 2019р. № 1 «Про ефективне використання ресурсів з тепло забезпечення міста Токмак». 

КП «Токмак біоенергія» ТМР є ліцензіатом Запорізької облдержадміністрації. На даний час підприємством отримані Ліцензії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Загальна кількість котелень по м. Токмак - 5 одиниць.

Загальна протяжність теплових мереж міста складає - 14,85 км.

Протяжність теплових мереж, що відремонтовано(замінено) під час підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020р.р. склала 370,0 м згідно з дефектними відомостями та графіками ППР

Оптимізація мережі теплопостачання міста:

З метою недопущення порушення теплового балансу багатоквартирних будинків, для координації дій по встановленню індивідуального опалення, враховуючи введення в дію з 01.05.2019 року окремих положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (№2189-VIII від 09.11.2017року) (зі змінами) з урахуванням відсутності затвердженого порядку відключення абонентів централізованого опалення у багатоквартирних будинках міста Токмак Запорізької області, в яких на набрання чинності Закону України «Про житлово-комунальні послуги» не менш, як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від  мереж централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, рішенням сесії Токмацької міської ради від 30.05.2019 №13 «Про затвердження тимчасового Порядку надання дозволу на відключення від мережі централізовано опалення у багатоквартирних будинках міста Токмак Запорізької області» затверджено даний Порядок, який діє і на теперішній час.

Станом на 01.01.2020 згідно діючого Порядку 103 власник квартир (нежитлових приміщень) багатоповерхового сектора міста отримали Дозволи на відключення квартир від централізованого опалення та подальшого встановлення індивідуального опалення

 

Операційна ціль 3.2 Забезпечення енергобезпеки, формування енергоефективного господарства

Завдання 3.2.1 Розвиток альтернативної енергетики

Відповідно розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації  від 14.12.2017р. № 687 «Про затвердження плану заходів щодо стимулювання розвитку м. Токмак на 2018 рік» та затвердженні на сесії  Токмацької міської ради Програми «План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Токмака до 2030 роки» міська громада автоматично отримає право участі у всіх грантових проектах та програмах, які оголошуються Європейською Комісією для підписантів «Угоди мерів». Це значно підвищує можливості до залучення коштів іноземних інвесторів, фондів та організацій на розвиток соціальної інфраструктури та комунального господарства.

На виконання вищезазначеного розпорядження Токмацька міська рада планує впровадити на території міста Токмак Запорізької області проект «Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області» проектною потужністю 2 мВт, що забезпечить зниження рівня впливу факторів забруднення атмосферного повітря дрібнодисперсним пилом кам’яного вугілля, що використовується, як основне паливо на теплоенергостанціях країни. Також застосування «зеленого тарифу» дозволить комунальному підприємству в оперативному управлінні, якого буде знаходитись фотоелектрична система, сплачувати до місцевого бюджету податок на прибуток, а також вирішувати соціальні питання міста.

З метою здійснення будівництва фотоелектричної системи у місті Токмак на суму 143,5 тис. грн. розроблена проектно- кошторисна документація та отримано позитивний експертний звіт по об’єкту "Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області." за адресою: м. Токмак, Запорізька область, вул. Ковальська (район заводу ПАТ «ТКШЗ»)

На теперішній час триває пошук інвесторів, з метою реалізації вищезазначеного заходу.

 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК В: СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4:Підвищення стандартів життя.

Операційна ціль 4.1 Забезпечення соціальних гарантій і компенсацій

Завдання 4.1.1 Спрощення системи надання всіх видів державної соціальної допомоги

Протягом 2019 року до управління звернулося 5592 сім’ї за призначенням різних видів державних соціальних допомог, з них 2771 сім’я за призначенням субсидії на оплату ЖКП. Станом на 01.01.2020 року субсидію на ЖКП отримали 5955 сімей, сума призначень склала 23571,6 тис. грн. Субсидію на тверде паливо та скраплений газ призначено 730 сім’ям на загальну суму 1388,0 тис. грн.  Профінансовано станом на 01.01.2020 року: за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим - 19945,3 тис. грн. (з урахуванням профінансованої заборгованості за 2019 рік у сумі 9744,0 тис. грн.) та за рахунок державного бюджету -9332,2 тис. грн.

 На обліку в управлінні перебуває 2527 сімей, які одержують різні види державних соціальних допомог. Загальна сума виплат державних соціальних допомог станом на 01.01.2020 року складає 52157,09 тис. грн. Всі допомоги виплачуються своєчасно і в повному обсязі.

Згідно Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків станом на 01.01.2020р. в управлінні на обліку перебуває  9297 осіб, які мають право на пільги. За період з 01.01.2019 по 01.10.2019 року сума нарахувань по пільгам за спожиті житлово-комунальні послуги склала – 4348,77 тис. грн. Профінансовано за рахунок субвенції з державного бюджету – 4385,84 тис. грн., в т.ч. заборгованість за минулий рік - 37,07 тис. грн. Компенсацію на тверде паливо та скраплений газ призначено 95 пільговикам на суму 147,4 тис. грн. Профінансовано за рахунок субвенції з державного бюджету 148,61 тис. грн., в т.ч. заборгованість за минулий рік - 1,21 тис. грн.

З 01 жовтня 2019 року змінився механізм нарахування пільг, а саме відповідно до Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019р. № 373, пільги щомісяця нараховуються управлінням соціального захисту населення у грошовій готівковій та безготівковій формі в межах затверджених норм. Протягом жовтня – грудня 2019 року було нараховані пільги 1119 пільговикам на суму 2141,7 тис. грн.

Ведеться Єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених осіб, в якій на обліку перебуває 658 осіб. Станом на 01.01.2020 р. 55 родинам призначена і виплачується щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Загальна сума нарахувань з початку року склала 1244,8 тис. грн. Заборгованості з виплати цієї допомоги немає.

Завдання 4.1.2 Реалізація міських програм підтримки найбільш вразливих верств населення

Відповідно до обласної програми «Назустріч людям»  протягом 2019 року 6 сім’ям (в т.ч. 3 сім’ям АТО) нарахована компенсація членам сімей загиблих ветеранів війни, які брали участь у бойових діях на території інших держав та територіях проведення антитерористичної операції на Сході України, компенсації вартості ЖКП послуг у розмірі 50% знижки в межах норм, на суму 13,08 тис. грн.

У січні 2019 року було затверджено міську програму «Соціальний захист окремих категорій громадян для надання інших пільг на 2016-2020 роки». Цією програмою були передбачено кошти у сумі 1497,42 тис. грн. на фінансування інших пільг за рахунок коштів міського бюджету, а саме:  на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд в міському пасажирському транспорті загального користування – 1332,06 тис. грн.,; на компенсацію за безплатний пільговий проїзд залізничним транспортом в приміському транспорті – 109,37 тис. грн., в т.ч. заборгованість за минулі 2016-2017 роки - 26,8 тис. грн.; на погашення заборгованості за надані послуги телефонного зв’язку за червень-листопад 2019р. – 50,99 тис. грн.. Пільги надаються своєчасно та в межах виділених асигнувань.

Також було затверджено міську програму «Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2019-2021 роки», якою передбачено асигнування на погашення заборгованості за надані послуги телефонного зв’язку за 2017р. – 2019 роки у сумі  258,94 тис. грн.

Протягом квітня - вересня 2019 року проведена виплата щорічної разової грошової допомоги до Дня Перемоги 839 ветеранам війни на суму 942,4 тис. грн. Відповідно до обласної програми «Назустріч людям» виплачено кошти по 500,00 грн. на надання щорічної одноразової грошової допомоги до Дня Перемоги учасникам бойових дій у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 роках 38 особам на суму 19,09 тис. грн.

В управлінні на обліку перебуває  122 особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та мають право на пільги. За рахунок коштів державного бюджету 82 особам виплачено допомогу на оздоровлення у сумі 7,68 тис. грн. П’ять  осіб 1 категорії забезпечено санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок на суму 36,05 тис. грн., двом особам 1 категорії виплачено грошову компенсацію замість путівки на суму 2,1 тис. грн. Компенсацію на харчування щомісяця отримують 70 осіб на суму 228,11тис.грн. Виплачено компенсацію на додаткову відпустку 8 особам у сумі 36,44 тис. грн. За рахунок коштів обласного бюджету надано послуги з безоплатного зубопротезування 5 особам на суму 11,94 тис. грн., та безоплатно видано 41 особі ліки за рецептами лікарів на суму 35,03 тис. грн.

На виконання постанови від 28.12.2016 № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», протягом 2019 року було виплачено 18 студентам соціальні стипендії на суму 284,138 тис. грн., в т.ч. заборгованість станом на 01.01.2019р. – 2,9 тис. грн.

 На виконання постанови КМУ від 15.11.2017р. № 877 «Про затвердження порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» з державного бюджету у жовтні 2019р. було виділено кошти на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла та які перебувають на квартирному обліку в виконавчому комітеті Токмацької міської ради на 1 особу у сумі 355,76 тис. грн.

          Працює Центр допомоги учасникам Антитерористичної операції. Станом на 01.01.2020 р. на обліку в управлінні перебуває: 206 УБД АТО та 6 осіб з інвалідністю внаслідок війни АТО ( ІІІ група – 6 осіб) та 4 сім’ї загиблих в АТО.

На виконання обласної програми «Назустріч людям» до Дня захисника Вітчизни України (14 жовтня) 209 учасникам бойових дій в зоні АТО виплачено щорічну адресну грошову допомогу в сумі 104500 грн., 3 членам сім’ї загиблих в АТО в сумі 1500 грн.( по 500 грн. кожному). Особам з інвалідністю внаслідок війни (АТО) виплачується щомісячна допомога: ІІІ гр. – 500 грн., ІІ групи – 700 грн. Станом на 01.01.2020 року на обліку в УСЗН ТМР перебуває 6 осіб з інвалідністю АТО. З початку року виплачена допомога на загальну суму 43600 грн.

Протягом 2019 року виплачена компенсація за розроблення проекту землеустрою 13 учасникам АТО на суму 36499,90 грн.

За рахунок коштів міського бюджету 23 учасникам бойових дій, які приймали участь у антитерористичній операції у 2019 році виплачено матеріальну допомогу у сумі 23000грн. –  по 1000,00 грн. кожному.

За бюджетною програмою «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» 2 учасника бойових дій отримали психологічну реабілітацію в реабілітаційній установі. Санаторно-курортне лікування надано 5 учасникам АТО. Також 4 особи зазначеної категорії пройшли професійне навчання для отримання водійських прав.

Відповідно до постанови КМУ від 28.03.2018р. № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей» у лютому 2019 року було перераховано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для особи з інвалідністю внаслідок війни 2 групи, яка приймала участь у бойових діях на території інших держав, де велись бойові дії та перебувала на квартирному обліку в виконавчому комітеті Токмацької міської ради у сумі 794,28 тис. грн.

Протягом 2019 року 14 військовослужбовців, звільнених з військової строкової служби отримали матеріальну допомогу на загальну суму 47,7 тис. грн. Призначено компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги 57 заявникам на загальну суму 63,1 тис. грн.

За рахунок міського бюджету матеріальна допомога на лікування протягом 2019 року призначена 504 мешканцям міста на загальну суму 500,7 тис. грн. та 1 мешканцю міста у зв’язку з пожежею на загальну суму 1,0 тис. грн. Одноразова грошова допомога до знаменних та пам’ятних дат за зверненнями громадських організацій надана на загальну суму 78,0 тис. грн.: учасникам бойових дій, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, ветеранам війни та праці, особам з інвалідністю внаслідок війни та захворювання, активістам та волонтерам. Безкоштовно забезпечені дровами 185 осіб на загальну суму 27,2 тис. грн. Також отримана допомога на поховання 37 незастрахованих осіб на суму 54,6 тис. грн. та відшкодовано витрати за поховання 4 безрідних осіб КП «Управляюча компанія «Контакт» на суму 5,6 тис. грн.

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004р. № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед батьківщиною, і учасників бойових дій», відшкодовано витрати на проведення поховання 12 учасників бойових дій на загальну суму 24960,09 грн.

За рахунок державного бюджету матеріальна допомога надана 10 особам з інвалідністю на суму 7485,0 грн. та 3 непрацюючим малозабезпеченим особам на загальну суму 2245,50 грн. Всі 4 особи з інвалідністю, які потребують процедури гемодіалізу отримали матеріальну допомогу за рахунок обласної програми «Назустріч людям» на загальну суму 2994,0 грн.

З метою реалізації програми «Надання фінансової підтримки ветеранським та громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 2019-2020 роки», проведений Конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених ветеранськими та громадськими організаціями. За результатами конкурсу визначені асигнування на 2019 рік на підтримку діяльності ветеранських та громадських організацій: Токмацькій міській організації ветеранів України – 51,6 тис. грн., Токмацькому міському товариству сімей з дітьми - інвалідами та інвалідами з дитинства – 31,8 тис. грн., «Токмацькому об’єднанню ветеранів Чорнобиля» - 10,5 тис. грн. та «Союз Чорнобиль»- 5,0 тис. грн., ГО «Центр розвитку та підтримки молодіжних ініціатив» - 4,0 тис. грн., які виплачені у повному обсязі.

Управлінням забезпечується внесення даних індивідуальних програм реабілітації (ІПР) інвалідів до Централізованого банку даних з проблем інвалідності. Всього протягом 2019 року введено 576 ІПР осіб та дітей з інвалідністю. Відповідно до медичних показань 116 осіб забезпечені технічними засобами реабілітації та протезне - ортопедичними виробами за індивідуальним замовленням в кількості 405 одиниць на загальну суму 1379,1 тис. грн. Управлінням забезпечені 9 осіб технічними засобами реабілітації : засобами для ходіння, керовані обома руками - ходунками, які вже були у вжитку на суму 4,6 тис. грн., засобами пересування – кріслами колісними, які вже були у вжитку на суму 147,4 тис. грн.

На обліку для забезпечення санаторно-курортними путівками в управлінні перебуває 373 осіб, в тому числі 235 осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства, 41 ветеранів війни та діти війни, 97 ветеранів праці. Протягом звітного періоду отримали санаторно-курортне лікування 55 осіб, з них: 10 ветеранів війни, 44 особи з інвалідністю загального захворювання та з дитинства, 2 ветерана праці.

За рахунок Фонду соціального захисту інвалідів сплачені 17 договорів, які були укладені для отримання санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю на загальну суму 168,7 тис. грн. За рахунок Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають в складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015-2019 роки  оздоровлені 14 ветеранів війни, праці та особи з інвалідністю на загальну суму 107190,0 грн.

В 2019 році компенсацію отримали 14 осіб з інвалідністю внаслідок війни на суму 6157,0 грн. та 1 особа з інвалідністю внаслідок загального захворювання на суму 131,00 грн.

Станом на 01.01.2020 року грошову компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів отримали 30 осіб з інвалідністю на суму 12,8 тис. грн.

            Управлінням здійснюється прийняття заяв громадян, які потребують соціального обслуговування. Протягом поточного року за прийнятими заявами направлено до Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та взято на облік 272 мешканця міста.

До Міжнародного дня громадян похилого віку 169 осіб, яким виповнилося 90 років і більше, отримали за рахунок обласної програми Назустріч людям» щорічну разову грошову допомогу на загальну суму 51,03 тис. грн. 

Завдання 4.1.3 Впровадження нових форм і методів роботи в сфері надання  соціальних послуг

  Токмацьким міським центром здійснення соціальної підтримки сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах разом з іншими суб’єктами соціальної роботи виявлено 279 сімей, в них 592 дитини та 18 осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах. За результатами соціальних інспектувань під соціальним супроводом перебуває 23 сім’ї  та 1 особа, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано 308 індивідуальних послуг; знято з соціального супроводу 5 сімей та 1 особу.

            Для сімей, які опинились у складних життєвих обставинах було проведено 16 заходів, охоплено 597 осіб.

            Спеціалізованим формуванням «Телефон довіри» за звітний період надано 45  послуг. Протягом звітного періоду також працювало спеціалізоване формування «Служба соціально – профілактичної роботи», метою якого є профілактика ВІЛ – інфекції, інфекцій, що передаються статевим шляхом та інших хвороб. Споживачів ін’єкційних наркотиків та вживачів психоактивних речовин було поінформовано з питань лікування у центрах реабілітації та наркологічних диспансерах, розповсюджено 68 одиницю інформаційно—просвітницьких матеріалів.

            Спеціалізованим формуванням «Школа волонтерів» за звітний період проведено 2 навчань для 5 волонтерів. Були проведені бесіди, тренінги, ігротеки, акції.

             Волонтери взяли участь у підготовці і проведенні 19 заходів з пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі та ін., якими охопили 347 осіб.

             Спеціалізованим формуванням «Консультативний пункт у пологовому стаціонарі та жіночій консультації» протягом року вагітним жінкам було надано 29 індивідуальних соціальних послуг, спрямованих на формування відповідального відношення до своїх батьківських обов’язків загалом за звітний період соціальною роботою охоплено 46 осіб.

Урядовим рішенням з метою покращення матеріального стану багатодітних сімей, створення належних умов для виховання дітей запроваджено новий вид соціальних виплат-допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях (постанова КМУ від 13 березня 2019 р. № 250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям». Протягом звітного періоду 146 сімей отримують даний вид допомоги на 167 дітей віком до 6-ти років. Загальна профінансована сума складає 2448,7 тис. грн.

  Постановою КМУ від 30 січня 2019 р. № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» затверджено Порядок відшкодування вартості послуги за дитиною до трьох років «муніципальна няня». Управлінням призначено цей новий вид допомоги 2 заявникам на загальну суму 3,2 тис. грн.

  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», виконання якої забезпечує управління соціального захисту населення, протягом 2019 року Токмацькою БЛІЛ ТМР видано 186 «пакунків малюка». Управлінням соціального захисту населення Токмацької міської ради з 01 січня 2019 р. видано 33 «пакунків малюка».

     Протягом поточного року управлінням подано 2 клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня». Відповідно до Указів Президента присвоєно почесне звання 2 жінкам. Проведено виплату одноразової грошової винагороди в розмірі кожній «матері-героїні» на загальну суму 38,4 тис. грн.

Завдання 4.1.4. Захист прав та інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Станом на 01.01.2020 року  на  обліку в службі у справах дітей перебуває  14 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, 20 дітей – сиріт  і 39 дітей, позбавлених батьківського піклування. Сімейними формами виховання охоплено 47 дітей, або 79,7  % від загальної кількості. Зменшення: – 2,5 % по відношенню до попереднього року. Опікуни/піклувальники отримують державну допомогу на підопічного у розмірі 2 – х прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Відповідно до графіку службою обстежено 28  сімей опікунів, в яких проживає 32 дітей. Фактів порушення прав дітей не виявлено. Складено акти обстеження, надані рекомендації. В державних закладах ( інтернати, навчальні заклади, де опікунами є директора закладів)   перебуває 12 дітей вищезазначеної категорії.

 В місті  функціонує 4 прийомні сім’ї, в яких виховується 6 дітей, які забезпечені соціальною допомогою в повному обсязі. Прийомні батьки  отримують грошове забезпечення за надання соціальних послуг у розмірі 35%  та два прожиткових мінімумів  на кожну прийомну дитину.

До Токмацького районного суду подано 16 позовних  заяв про позбавлення  батьків батьківських прав. На даний час позбавлено  5 батьків відносно 8 дітей.  5 дітей влаштовано в сімейні форми виховання ( під опіку).

          За звітний період усиновлено 2 дитини. На території міста проживає 22  усиновлених дитини, які виховуються в 18 родинах.  Згідно графіку перевірено 8 сімей. Порушень прав дітей не виявлено. На  обліку не перебуває усиновителів, які  бажають усиновити дитину.

          Проведено 16 засідань комісії з захисту прав дитини при виконкомі Токмацької міської ради.  Розглянуто 55 питань, прийнято до виконання 55  рішень. Основними питаннями є: перебування дітей в складних життєвих обставинах, тимчасове влаштування в заклади соціального захисту, вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні дітей, позбавлення батьківських прав   та інше.

Взяли участь у 118 судових процесах, як представники та позивачі  з метою захисту прав та інтересів дітей.  По справах  надані відповідні висновки.

 На реалізацію Програми « Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту на 2018 – 2020 роки » на 2019 рік  з міського бюджету виділено  26,5 тис  грн.  На даний час усі кошти освоєні.Закупівля 360 л. бензину дало можливість обстежити 778 сімей, які проживають на відокремлених від центру мікрорайонах та  більш ретельно перевіряти  перебування дітей  у складних життєвих обставинах  та надавати їм соціальний захист.  Службою  разом з ТМЦСССДМ  проведено 53 профілактичних  рейдів, обстежено 778  сімей, попереджено – 459 батьків; ініційовано притягнення до адмінвідповідальності 42 батьків за недбале виконання батьківських обов’язків. Вилучено з родин та влаштовано до центрів соціально-психологічної реабілітації - 14 дітей; 26 -   влаштовано до закладів охорони здоров’я; повернуто в сім’ю – 49  дітей.    

Систематизовані списки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку. Щоквартально надається інформація до облдержадміністрації  щодо забезпечення їх житлом.  На квартирному обліку перебуває 6 неповнолітніх  та 8 осіб з числа дітей – сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років. За звітний період одній особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування надано субвенцію з державного бюджету для придбання однокімнатної кімнати у м. Запоріжжі. 

 В базу даних  ЄІАС „ Діти ” внесені усі дані щодо 73 дітей, які перебувають на обліку.  Службою забезпечено своєчасне та якісне введення та поповнення інформації до обліково-статистичних карток.             

            На профілактичному обліку служби перебуває 2 неповнолітніх, схильний до правопорушень, які  відповідно до вироку суду отримали умовний термін. Один  раз в місяць вони з’являються  до служби для проведення з ними індивідуальних бесід та  раз в місяць служба відвідує їх за місцем проживання.

            Відповідно до Закону України « Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» штатна чисельність працівників міських служб у справах дітей установлюється з розрахунку один працівник служби не більше ніж на 2 тисячі дітей, які проживають у місті. Станом на 01.01.2020  рік  у місті проживає 5274  дитини. Профілактичну роботу у службі у справах дітей з 02.05.2019 року  виконує  начальник служби у справах дітей та один  спеціаліст,  що  дає змогу проводити  роботу з питань безпритульності та бездоглядності, попередження правопорушень та скоєння злочинів серед дітей  на більш якісному рівні.

           Станом на 01.09.2019 року в заміських оздоровчих закладах оздоровлено 97 дітей пільгових категорій (кошти на оздоровлення дітей були залучені з обласного та міського бюджетів, в ДП «УДЦ «Молода гвардія» ( м. Одеса) та в ДП «МДЦ «Артек» (м.Київ).

          За кошти  міського бюджету в заміському оздоровчому таборі «Сонячний» (с.Богатир, Якимівський р-н) оздоровлено  40 дітей міста (фінансування з міського бюджету на придбання путівок – 190,68 тис.грн.).

Всього 177 дітей (76 дітей за кошти міського бюджету, фінансування з міського бюджету 20,25 тис.грн.) пільгової категорії відпочило в міських таборах  відпочинку  з  денним перебуванням.

           З міського бюджету було використано коштів :

- на оздоровлення дітей у заміському оздоровчому таборі «Сонячний» - 190,68 тис. грн.

- на відпочинок  дітей в міських таборах відпочинку - 20,25 тис. грн.

- на перевезення  дітей до таборів - 33,002  тис. грн.

Всього з міського бюджету витрачено 243,932 тис.грн.

Завдання 4.15. Підвищення рівня суспільної безпеки.

            З метою реалізації державної політики у сфері безпечної життєдіяльності населення щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, забезпечення виконання Плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у Запорізькій області на 2017-2020 роки, продовжується робота, спрямована на профілактику невиробничого травматизму у місті. Питання  щодо поліпшення роботи з профілактики травматизму, нещасних випадків невиробничого характеру та робота щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах, організаціях, установах міста  регулярно розглядаються на засіданнях міської координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення. Впродовж 2019 року було проведено 4 засідання ради, під час яких було розглянуто 12 питань, в тому числі  з урахуванням пропозицій обласної ради.

На даний час діє Міська програма та заходи поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2018-2022 роки у м. Токмаку, затверджена рішенням сесії Токмацької міської ради від 22.06.2018 № 16.

У 2019 році на підприємствах, організаціях, установах м. Токмака стались два нещасні випади, з них один пов'язаний з виробництвом (серпень 2019 року на ТОВ «Ковальсько-штампувальний завод», тимчасова втрата працездатності).

Загальною проблемою для всіх підприємств міста залишається відсутність коштів для підтримки стану охорони праці на належному рівні. Разом з тим проводяться медичні огляди працівників, придбаються засоби індивідуального захисту та спецодягу, проводяться навчання спеціалістів з питань охорони праці.

26.04.2019 року в закладах загальної середньої освіти були проведені  відкриті уроки для здобувачів освіти «28 квітня – Всесвітній день охорони праці», мета яких була спрямована на роз’яснення причин виникнення професійних захворювань та їх запобігання під час виробництва. Серед вихованців старших груп закладів дошкільної освіти, учнів початкової та середньої ланки проведено конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей». Також були проведені спортивні змагання, що присвячені Дню охорони праці. Оновлені куточки та стенди з питань охорони праці.

Страховим експертом з охорони праці Токмацького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області взято участь у проведенні відкритих уроків для учнів груп №13 (електромонтери з ремонту та обслуговування електрообладнання), №18 (перукарі, перукарі-модельєри) та №36 (електрогазозварники) Токмацького відділення державного навчального закладу "Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти" з проведенням роз’яснювальної роботи щодо діяльності Фонду, надання інформації з аналізом виробничого травматизму за 2018 рік, причин та обставин нещасних випадків на виробництві, прав та обов’язків найманих працівників згідно діючого законодавства. Крім того, 15.04.2019 проведено зустріч-бесіду з трудовим колективом Токмацького  ВР ТОВ "Запоріжгаз Збут" з питань профілактики виробничого травматизму, роз’яснення прав та обов’язків працівника згідно діючого законодавства. Взято участь в оновленні (створенні) куточків, стендів, з питань охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях міста з розповсюдженням пам’яток для роботодавців та працівників щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я та аналітичної інформації по травматизму за минулий 2018 рік. Відділення Фонду  25-26.04.2019 провело "гарячі телефонні лінії" з питань охорони праці.

            В КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради  25.04.19 року проведений семінар з повісткою дня «Охорона праці в структурних підрозділах лікарні». Створена комісія по оперативній перевірці стану охорони праці на робочих місцях. Спільно з профспілковим комітетом лікарні розроблено план заходів на поліпшення охорони праці в відділеннях лікарні.

            У дитячій художній  школі у травні 2019 року спільно з управлінням соціального захисту населення міської ради, відділом культури міської ради та Токмацьким відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області організований і проведений конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей». Переможці отримали солодкі подарунки наприкінці навчального року.

На підприємствах, організаціях, установах міста проводилась роз’яснювальна робота з питань підвищення рівня безпеки та гігієни праці, оновлювались куточки і стенди з питань охорони праці, наповнені тематикою цьогорічного  девізу «Безпечне та здорове майбутнє праці»; оголошувались подяки кращим працівникам та підрозділам з нагоди Всесвітнього дня охорони праці; вшановувалась пам'ять працівників, які пішли з життя внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання, хвилиною мовчання.

 

Оперативна ціль 4.2.    Покращення стану  здоров’я населення.

Завдання 4.2.1.Покращення якості надання послуг первинної медичної допомоги.

            З 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р., КНП «Токмацький ЦПМСД»  підписав новий договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ)   і продовжує отримувати фінансування з НСЗУ.

            В 2019 році  проводились підписання декларацій з населенням міста Токмака з надання первинної медичної допомоги.   Станом на 01.01.2020 року підписано 27047 декларацій   що становить 86,2%  від  населення  міста Токмака.

            В  будівлі за адресою вулиця  Центральна 55 К,  де розташовуються  амбулаторії  ЗПСМ  № 1 та № 2  проведений поточний ремонт, на 2 та 3 поверсі у коридорах  замінений  старий лінолеум на підлозі  плиткою. В амбулаторії №3,що знаходиться за адресою вул. Ковальська 52 також проведено поточний ремонт.

   Всі лікарі забезпечені ноутбуками, проведено підключення до мережі швидкісного Інтернет.

      В рамках програми Світового банку по співпраці з Департаментом охорони здоров’я Запорізької ОДА  «Вдосконалення  медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу в Запорізькій області» отримано обладнання на загальну суму 36602,04гр

     В грудні місяці придбано новий автомобільACMJ-01 на базі GACS2 на суму 363тис. грн. в ТОВ ВП «Автоснаб».

Завдання: 4.2.2. Підвищення доступності, якості, ефективності поліклінічної та стаціонарної спеціалізованої медичної допомоги.

                З початку року  в  стаціонарах лікарні пройшли лікування 5785 хворих, в амбулаторно- поліклінічних підрозділах здійснено  265277 лікарських відвідувань.

На реалізацію заходів „Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у місті Токмаку ” за рік  використано 21,4 тис.грн. на проведення ренгенфлюорографії.

За звітний період на реалізацію заходів « Цільової соціальної програми протидії  ВІЛ- інфекції/СНІДу на 2015-2019 роки” з місцевого бюджету були використані кошти у сумі 41,7  тис.грн: на обов’язкове страхування медичного персоналу 0,1 тис.грн. та придбання деззасобів та засобів індивідуального захисту – 41,6 тис.грн..

Видатки на реалізацію заходів « Комплексної програми Цукровий діабет” склали 1948,9 тис.грн. , в т.ч  1224,0 тис.грн за рахунок централізованих поставок та 724,9 тис.грн. за рахунок коштів бюджету м.Токмака.

В звітному періоді з місцевого бюджету також були виділені кошти на виконання заходів  « Програми боротьби з онкологічними захворюваннями» у сумі 20,3 тис.грн, які були використані на безкоштовне лікування онкологічних хворих в амбулаторно-поліклінічних умовах.

З метою забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет згідно з «Програмою забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання – нецукровий діабет лікарськими засобамипо м.Токмаку »,  були використані кошти у сумі 38,1 тис.грн.

            Видатки на проведення амбулаторного гемодіалізу за «Програмою удосконалення системи допомоги хворим нефрологічного профілю у м.Токмаку » склали  245,4 тис.грн.  за рахунок коштів отриманих з бюджету Токмацького району та 20,5 тис.грн. за рахунок бюджету м.Токмака для придбання фленоксу, гепарину, деззасобів, шприців та інших медикаментів для функціонування палат для амбулаторного гемодіалізу.

           За програмою «Доступні ліки» для відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань,  цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми  були використані кошти у сумі 199,2 тис.грн.

               За програмою  «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики» придбано антирабічну вакцину на суму 40,8 тис.грн.

           З метою  підвищення якості надання дерматологічної допомоги хворим та виявлення раку шкіри на ранніх стадіях, були  використані кошти у сумі 48,0 тис. грн.  для придбання  набору Дерматоскоп DELTA 20Т з рукояткою з батарейками ВЕТА.

         З метою  приведення у відповідність до вимог НСЗУ переліку медичного обладнання  КП « Токмацька БЛІЛ» ТМР було придбано 11 одиниць медичного обладнання на загальну суму 126,5 тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету.

          Оновлено парк санітарних автомобілів: в КНП «Токмацький ЦПМСД» ТМР закуплено 3 автомобілі на  загальну суму 1111,6 тис.грн та отримано для КП « Токмацька БЛІЛ» ТМР від КУ «Обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф» 1 санітарний автомобіль вартістю 2298,5 тис.грн.

          Для організації електронного реєстру пацієнтів, заключення договорів з пацієнтами та передачі їх до НСЗУ, необхідно вирішити питання забезпечення лікарів комп’ютерами, спеціалізованими програмами, підключення до мережі «Інтернет», тому що НСЗУ буде оператором, який контрактуватиме закупівлю медичних послуг та укладатиме договори з медичними закладами, контролюватиме дотримання умов договору.

           В зв’язку з цим для придбання оргтехніки та створення локальної мережи  виділені асигнування у сумі  394,1 тис.грн.

Завдання 4.2.3. Формування здорового способу життя.

            Свої послуги для оздоровлення та занять надають :  стадіони „Авангард”, "Торпедо", спортивний комплекс (Палац спорту), 3 спортивних майданчика для загальної фізичної підготовки та 1 комбінований  майданчик із штучним покриттям.

У 2019році на реалізацію програми "Розвиток фізичної культури та спорту на 2019-2022 роки" виділено 202,5 тис. грн. Програма спрямована на вирішення питань фізичного виховання та оздоровлення мешканців нашого міста, а в першу чергу дітей та молоді, збереження дитячо-юнацьких спортивних шкіл, існуючої мережі спортивних споруд, подальшого розвитку різних видів  спорту.

Протягом 2019 року проведено понад 50 міських спортивно-масових заходи (24 з них проведено за кошти місцевого бюджету).

В цілому у місті працюють 43  спортивні майданчики загально-фізичної підготовки за місцем проживання, де займаються усі бажаючі.

 

Оперативна ціль 4.3. Доступність до якісної освіти протягом життя як основи життєвого успіху особистості.

Завдання 4.3.1. Покращення якості освітніх послуг

У 2019 році на реалізацію міських  програмних заходів та надання фінансової підтримки закладам освіти міста видатки різних бюджетів склали  1 731 744 грн. мережу закладів освіти складали 8 дошкільних закладів, 7 загальноосвітніх закладів, 2 позашкільних заклади.

  У 2019 році у місті Токмак продовжили свою  роботу  7 закладів загальної середньої освіти. Станом на   вересень 2019 року  контингент учнів шкіл міста складав  3099 учнів, що навчалися у 131 класах. Наповнюваність  класів в  середньому по місту складає 23,7, що на 0,3 вище, ніж у 2018/19 н. р., та все ж  на 3,6 нижче, ніж середня наповнюваність класів по містах області. Токмак – єдине місто в області, де наповнюваність класів  менша за розрахункову наповнюваність класів, враховану Міністерством фінансів України у Державному бюджеті України на 2019 рік.

 Продовжувала розширюватися мережа інклюзивних класів у ЗЗСО. На початок 2019/20 навчального року функціонувало 14  інклюзивних класів (у ЗЗСО №№ 2,5,6,4);  в них навчалося 22 дитини з особливими освітніми потребами.

У  2019/2020 навчальному році суттєво зменшився  у порівнянні з попереднім навчальним роком набір учнів до 1-х класів(- на 34), кількість склала 308 .

 У закладах освіти нараховується 4462 посадкових місця, а контингент учнів на 05.09.2019 року складав 3099, таким чином, наповненість шкіл складає 69,5% від можливості забезпечити навчанням.

В ЗЗСО  створено умови для поглибленого вивчення 11 предметів, всього класів з поглибленим вивченням предметів – 35,в них учнів – 921, що становить 29,7% від загальної кількості школярів(на 3,5% більше минулорічних показників).

У 2019 році 96 випускників 11 класів пройшли процедуру зовнішнього незалежного оцінювання.У м. Токмаку було створено та працювало два пункти зовнішнього незалежного тестування: на базі Токмацького ЗЗСО I – III ст. № 1, на базі Токмацького ЗЗСО I – III ст. №5.Для роботи на пунктах тестування було підготовлено 95 осіб з числа педагогічних працівників закладів освіти міста.

Середньоміські значення кількості учнів високим рівнем навчальних досягнень значно вищі за відповідні показники по області та Україні. Кількість результатів достатнього рівня знаходиться у межах регіональних і всеукраїнських показників. За сумарною кількістю результатів високого і достатнього рівня середньоміські значення на 16% вищі регіональні і всеукраїнські значення. За підсумками ЗЗСО №1 м.Токмака посіла ІІІ місце в області за показниками проходження випускниками школи ЗНО 2019.

В цілому, 2019 рік відзначено позитивною динамікою щодо кількості нагороджених, яку було збільшено вдвічі. 6  випускників (5,9 % від загальної кількості випускників) нагороджено Золотою медаллю; 2 випускників (1,9% від загальної кількості випускників)) - срібною.

Отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту 101 випускник  9-х класів, вдвічі менше, ніж у минулому році, з них 8 (7,9%) – свідоцтва з відзнакою, що на 5,5% більше, ніж у минулому році.

Протягом 2019 року у закладах освіти міста було продовжено роботу зі створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами. З 01 вересня 2019 року у ЗЗСО №6 відкрито ресурсну кімнату, оснащену сучасним інтерактивним, мультимедійним та реабілітаційним обладнанням.

Станом на кінець 2018-2019 н.р. у закладах загальної середньої освіти міста функціонувало 290 од. комп'ютерної техніки. З них: 74% - це стаціонарні ПК; 13% - портативні ПК; 7% - медіа-проектори; 5% - інтерактивні комплекси SMART; 1,4% - магнітно-маркерні дошки-екрани з активатором поверхні.

На початок нового 2019-2020 навчального року для 2-х класів НУШ було придбано 20 комплектів комп'ютерного обладнання:

-         10 портативних ПК;

-         3 інтерактивних комплекси SMART;

-         7 од. копіювальної техніки.

Для ресурсної кімнати ЗЗСО № 6 закуплено 1 інтерактивний комплекс SMART, 2 планшетних ПК, 2 портативних ПК і 1 стаціонарний ПК.

За рахунок державної субвенції місцевим бюджетам на реалізацію заходів щодо підвищення якості освіти проведено тендерну процедуру закупівель 16 портативних ПК.  На зекономлені у ході тендерних закупівель кошти придбано ще 5 портативних ПК.

Таким чином, станом на 01.01.2020 року парк комп'ютерної техніки закладів освіти налічує 330 одиниць. 

У 2019 році розпочав свою діяльність інклюзивно-ресурсний центр міста Токмака. КУ «Токмацький ІРЦ» обслуговує територію м.Токмак з кількістю близько 4500 дітей.

Відповідно до Договору №1-0 безоплатної позички нерухомого майна комунальної власності від 10.10.2018р. відділ освіти Токмацької міської ради передав у користування КУ «Токмацький ІРЦ» нежитлове приміщення, загальною площею 140,00м2 (частина приміщення закладу дошкільної освіти №1 «Олімпійський»). Влітку цього року, завдяки коштам місцевої влади, вдалося частково зробити ремонт. У вересні центр оснащено пандусом. Станом на 20.12.2019 року в ІРЦ зареєстровано 160 заяв від батьків щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. Комплексну оцінку пройшли 131 дитина, які отримали відповідні висновки. Станом на вересень 2019р. додаткові освітні послуги дітям з ООП по м.Токмак надають 17 практичних психологів, 9 вчителів-логопедів, 6 вчителів-дефектологів, 2- вчителя інструкторів з ЛФК.

Протягом 2019 року відділом та закладами освіти значну увагу було приділено забезпеченню належного функціонування Нової української школи. На оснащення перших класів 2019 року було витрачено 1 087 977 тис грн. На виділені було придбано комп’ютерне обладнання, меблі, дидактичні матеріали.

впродовж жовтня- листопада 2019 р. здійснено супервізію тринадцяти  1-х класів  закладів загальної середньої освіти міста. За результатами супервізії найкращим закладом загальної середньої освіти Запорізької області визнана  Токмацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Токмацької міської ради Запорізької області.

Актуальним напрямом діяльності відділу та закладів освіти залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованих дітей. У 2019 році покращилися результати участі учнів у обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. Учнями міста було одержано 148 перемог, що склало майже 40% результативності від загальної кількості учасників.

Якісним показником результативності впроваджених в місті управлінських і організаційних заходів щодо безпечної життєдіяльності та профілактики травматизму серед учасників освітнього процесу є той факт, що кількість випадків травматизму за останні три роки щорічно зменшується.

Таким чином, система освіти м.Токмака має тенденцію до підвищення якості освітніх послуг.

 

Операційна ціль 4.4 Підвищення рівня культурного життя населення

Завдання 4.4.1Розвиток внутрішнього туризму

Протягом 2019 року музей відвідали 4 311 чоловік, в тому числі 3 024 учнів та студентів. Співробітниками музею проведено 63 екскурсії (1365 відвідувачів), в тому числі 10 екскурсій – для учнів сільських шкіл, 12 уроків-екскурсій – за програмами шкіл і дитячих садків. Підготовлено 3 наукових статті за краєзнавчими темами до «Мелітопольського краєзнавчого журналу».

У вересні 2019 року, у рамках розвитку подієвого туризму, проведено  ІІ-й фестиваль ковальської майстерності «Вогняна квітка», який був приурочений до Дня міста Токмака. Його організаторами стали міська та обласна рада, департамент культури культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, відділ культури Токмацької міської ради і, наш земляк - майстер ковальського мистецтва Олександр Ракшевський. У ІІ фестивалі ковальської майстерності «Вогняна квітка» взяли участь ковалі, провідні майстри ковальського ремесла, емальєр, художники та скульптори по металу, ковалі-любителі та народні майстри з міст Запоріжжя, Мелітополя, Марганця, Сум, Полтави, Миргородського району Полтавської області та м. Токмака.

Завдання 4.4.2 Розвиток бібліотеки як освітнього, інноваційного та соціокультурного центру громади.

Бібліотеки Централізованої бібліотечної системи обслужили бібліотечною книгою та надали інформаційні послуги 5 832 користувачам різного віку,  відвідування склало  63207, видача документів — 104 539 екз. Послугами Інтернет центру скористувалось 1983 чоловіка, кількість відвідувань Інтернет центру – 29 335 разів.

Книжковий фонд ЦБС нараховує 95 542 примірників. У звітному періоді надійшло     1 780  примірників видань на суму 107 853,43 грн.   

Основним джерелом поповнення фондів є безкоштовні надходження книг за державною програмою «Українська книга» (від КЗ «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека» отримано 838 примірників на суму 97,1 тис. грн.), дарунки від установ, організацій, авторів та читачів в кількості 185 екз. на суму 8,6 тис. грн. Від Благодійного фонду «Бібліотечна країна» отримано 60 дисків аудіокниг української та світової літератури. За кошти міського бюджету в звітному році придбано 120 примірників на суму 9,9 тис. грн., на передплату періодичних видань у 2019 році кошти не виділялись.

В 2019 році бібліотеки отримали грантову підтримку завдяки участі у програмах та конкурсах міжнародних та українських донорських організацій, професійних об’єднань: Українська бібліотечна асоціація, Асоціація міст України (АМУ), Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX/Україна), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID та Німецька федеральна компанія GIZ за підтримки Федерального уряду Німеччини.

Так в 2019 році в бібліотеках ЦБС реалізувались проекти та грантові програми:

- центральна міська бібліотека в партнерстві з громадською організацією «Інститут громадського розвитку «Ортега-і-Гасет» реалізовувала проект ПУЛЬС («Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні»), що впроваджується Асоціацією міст України (АМУ) в партнерстві з IREX/Україна (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), та направлений на посилення спроможності громад, інформування та залучення громадськості до процесу реформ децентралізації, надання можливостей для їхнього формування та подальшого стабільного розвитку;

- в рамках співпраці з Українською бібліотечною асоціацією та кінокомпанією «Артхаус Трафік» в рамках проекту «Артхаус Клуб» бібліотеки централізованої системи проводили некомерційні покази ліцензійних фільмів-переможців Каннського фестивалю, фестивалю Чілдрен Кінофест, володарі премій Європейської кіноакадемії та премій Оскар, з метою популяризації мистецтва кіно;

- ЦБС м. Токмака є учасником міжрегіональної програми «Покращення якості надання послуг ВПО та населенню приймаючої громади на базі бібліотек та будинків культури» в рамках проекту Підтримка територіальних громад України у зв'язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб» від Німецької федеральної компанії GIZ за підтримки Федерального уряду Німеччини. Центральна міська бібліотека в рамках співпраці з GIZ отримала обладнання для медіатеки: меблі, комп’ютерну та мультимедійну техніку, програмне забезпечення.

За програмою «Покращення якості надання послуг ВПО та населенню приймаючої громади на базі бібліотек та будинків культури»  бібліотечні працівники ЦБС підвищують професійні знання, навички та компетенції, що сприяють розширенню професійного світогляду та обміну досвідом, подальшого впровадження найкращих практик в роботу бібліотек.

В результаті трирічної співпраці з Німецьким товариством з міжнародного співробітництва GIZ в рамках програми «Покращення якості надання послуг ВПО та населенню приймаючої громади на базі бібліотек та будинків культури»  25 успішних та прогресивних закладів культури із Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей в червні 2019 року об’єднались у громадську спілку «Культурна Ліга Сходу» - асоціацію бібліотек та будинків культури. Основна мета спілки – обмін досвідом та співпраця для реалізації спільних проектів на сході України. Представники ЦБС м. Токмака очолили громадську спілку та ввійшли до Правління «Культурної Ліги Сходу».

В жовтні 2019 року громадська спілка почала реалізацію першого спільного проєкту «Майстерня професійного розвитку», в рамках якого, 120 жінок м. Запоріжжя, м. Мелітополя, м.Бердянська, м.Токмака  отримають нові навички і професії (в основному, інтернет- професій), які допоможуть їм (а саме жінкам ВПО, з дітьми до 7 років, з інвалідністю тощо) працювати віддалено і/або на неповний робочий день і забезпечувати свої потреби шляхом самозайнятості. Проєкт реалізується Німецькою федеральною компанією GIZ в рамках програми «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб» за фінансової підтримки Федерального уряду Німеччини.

бібліотеки централізованої системи - придбання літератури -  9,9 тис. грн.; придбання для центральної бібліотеки  металопластикових вікон - 80,0 тис. грн., стільців -  5,0 тис. грн., кондиціонерів - 32,6 тис. грн., монтаж системи кондиціювання -  4,1 тис. грн.

 Завдання 4.4.3 Створення умов для розвитку сучасної мистецької школи

В дитячій музичній школі здобувають  початкову мистецьку освіту 244 учня.

У дитячій художній школі контингент налічує 104 учня.

Зроблено ремонт у малій залі ДМШ (заміна вікон на металопластикові, отримано у подарунок жалюзі),придбано металопластикові контсрукції вхідної групи дверей та вікон  - 90,0 тис. грн.,здійснено поточний ремонт вхідної групи дверей та вікон - 15,0 тис. грн.

 

Оперативна ціль 4.5   Сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді, соціальна забезпеченість та підтримка здорового способу життя мешканців міста.

Завдання 4.5.1 Створення сприятливого соціального середовища для молоді

У міському Будинку культури проводяться танцювальні вечори для молоді, конкурсні та розважальні програми. Створено молодіжний вокальний гурт «Колорит».Міським Будинком культури  за 2019рік проведено 125 масових заходів. На цих заходах були присутні 39 633 чоловіки.

У 2019році здійснено поточний ремонт та комплексне обслуговування фонтану на площі Будинку культури - 100,0 тис. грн., придбано акустичну систему - 5,4 тис. грн.; забезпечено участь самодіяльних колективів у виїзних обласних заходах та конкурсах  - 8,0 тис. грн., придбано Арт-обєкт «Я ЛЮБЛЮ ТОКМАК» - 170,0 тис. грн., підготовлено та проведено ІІ фестиваль ковальської майстерності «Вогняна квітка» - 58,0 тис. грн.

Завдання 4.5.2Розвиток та вдосконалення масової фізичної культури

Фізкультурно-оздоровчою та спортивною діяльністю у місті охоплено понад 5,0 тис. населення, що складає 16,4 відсотка від загальної кількості мешканців міста. Із загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл (3099 чол.) в спортивних секціях ДЮСШ займаються 630  дітей та підлітків (20,3 %).

            У місті налагоджено роботу з фізичної підготовки допризовної молоді та спортивної реабілітації учасників АТО. На сьогодні у Токмаку проживають 220 учасників АТО, з них 183 учасника бойових дій.

З 2005 року у місті функціонує Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

На території міста функціонують 2 дитячо-юнацькі спортивні школи. Одна з них – комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти Токмацької міської ради» (школа ІІ категорії). Школа культивує 8 видів спорту: бокс, боротьба вільна, сумо, волейбол, гирьовий спорт, легка атлетика, стрибки на батуті (акробатична доріжка), шахи. Заняття відвідують 433 дітей та підлітків, з якими працюють 15 тренерів. Школа має власну спортивну базу.

Друга спортивна школа – це комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа «Дизеліст» Токмацької міської ради (школа ІІ категорії). Школа культивує 3 види спорту: боротьба вільна, сумо, футбол. Заняття відвідують 197 дітей та підлітків, з якими працюють 9 тренерів. Школа має власну спортивну базу – футбольний майданчик зі штучним покриттям 60х40 м та стадіони «Авангард» і «Торпедо».

Збірні команди міста, окремі спортсмени брали участь:

- Чемпіонат Світу з гирьового спорту – 4 учасники;

- Чемпіонат Європи з гирьового спорту - 4;

- Чемпіонат Європи серед юнаків з боротьби «сумо» - 2;

- у Кубках та чемпіонатах України з різних видів спорту - 41;

- у міжнародних та Всеукраїнських турнірах - 55 ;

- в чемпіонатах та кубках області - 101 .

Збірні команди міста взяли участь в чемпіонатах та кубках області з армспорту, гирьового спорту, міні-футболу, футболу, вільної боротьби, пауерліфтингу, стрибках на акробатичній доріжці та батуті, баскетболу, волейболу, шахів.

         На мікрорайоні "Ковальський" продовжує працювати  філія міського центру ФЗН "Спорт для всіх", де проводяться заняття з мешканцями мікрорайону з шахів, шашок  , та дитячого футболу.

Питання національно-патріотичного виховання передбачені програмою «Молодь Токмаччини» (рішення міської ради від 19.02.2015 № 4, зі змінами).

Молодь м. Токмак  бере участь в обласних заходах, спрямованих на реалізацію Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки. Серед вказаних можна зазначити Обласний конкурс патріотичного спрямування «Спадщина» та Обласний військово-спортивний конкурс для студентської та трудової молоді «Призовник». Також брали участь у заходах, спрямованих на реалізацію Обласної цільової програми «Молодь Запорізького краю» на 2017-2021 роки»: Обласний конкурс естрадного мистецтва «Зорепад», конкурс соціальної реклами «Тобі обирати!».

 

 

Начальник відділу економіки                                                                     Людмила АНЕНКО