Друк

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА МІСТА ТОКМАКА У 2019 РОЦІ

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

_____________________сесія                  сьомого                    скликання     

 

ПРОЄКТ  Р І Ш Е Н Н Я

 

„     ”   лютого   2020 року                                                                             №____

 

Про хід виконання Комплексної

програми розвитку малого і середнього

підприємництва міста Токмака

у 2019 році

 

            Керуючись п. 22 ст. 26 Закону  «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» Розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 12.04.2018 №194 «Про розробку проекту Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2019-2020 роки» та рішення Токмацької міської ради від 20.12.2018р №6 «Про затвердження Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва міста Токмака на 2019-2020 роки»   Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Узяти до відома інформацію про хід виконання у 2019 році «Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва міста  на 2019-2020 роки» (Додається).

 

  1.  Відділу економіки виконкому розмістити дану інформацію на сайті Токмацької міської ради.

 

  1. Продовжити виконання напрямків за визначеними показниками та звітувати про виконання заходів, передбачених Комплексною програмою розвитку малого і середнього підприємництва міста Токмак, згідно з планом роботи Токмацької міської ради на 2020 рік,  затвердженого рішенням Токмацької міської ради №15 від 26.12.2019р «Про  План роботи міської ради на 2020 рік»

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                                                        Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від __________ № ___

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва

міста Токмака на 2019 – 2020 роки

Найменування програми: Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва міста Токмака на 2019 – 2020 роки.

№ з/п

Загальна характеристика міста

1

Площа території – 3246 га.

Кількість населення – 31099 чол.

Специфіка – промисловість

2

Дата затвердження програми (найменування і номер відповідного документу)

Рішення міської ради від

 20.12.2018р №6

3

Замовник Програми

Головний розробник Програми

Співрозробники

Токмацька міська рада

Відділ економіки виконкому

Громадська рада при виконавчому комітеті Токмацької міської ради

4

Мета і перелік пріоритетних завдань Програми

 

Розробка стратегії розвитку малого і середнього підприємництва у взаємозв’язку з проблемами соціально-економічного розвитку міста, комплексного розвитку території міста, збереження діючих та створення нових робочих місць, наповнення бюджетів усіх рівнів, залучення вітчизняного та іноземного інвестора

 

 

Дані станом на  01.01.2018

2019 рік

Згідно програми на  2020 рік

 

Кількість малих підприємств (одиниць)

102

114

110

 

Кількість середніх підприємств (одиниць)

7

7

8

 

Кількість підприємців – фізичних осіб (одиниць)

1255

1407

1800

 

Витрати на оплату праці працівників малих підприємств (млн. грн.)

32,491

107,4

 

45,0

 

Витрати на оплату праці працівників середніх підприємств (млн. грн.)

33,604

50,0

 

Кількість найманих працівників малих підприємств (тис. чол..)

0,669

1,879

0,800

 

 Кількість найманих працівників середніх підприємств (тис. чол..)

0,771

0,850

 

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць)

-        бізнес-центри

-        бізнес-інкубатори

-        технопарки

-        лізингові центри

-        фінансово-кредитні установи: (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

-        фонди підтримки підприємництва

-        інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

-        біржі

-        інформаційно-консультативні установи

-        страхові компанії

-        аудиторські фірми

-        громадські організації

 

 

 

1

-

-

-

4

 

-

-

-

 

-

1

3

-

3

 

 

 

1

1

-

-

4

 

-

-

-

 

-

1

3

-

3

 

 

 

1

-

-

-

4

 

-

-

-

 

-

1

3

-

3

 

Залучення СМП до виконання робіт /послуг за бюджетні кошти - кількість (одиниць)

65

117

65

6.

Термін і етапи реалізації Програми

2019 – 2020 роки

7.

Перелік цільових проектів і підпрограм

Програма зайнятості населення м. Токмак на 2019-2020 роки; Інвестиційні програми суб’єктів господарювання

8.

Вартість програми - обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів

Згідно кошторису

9.

Основні джерела фінансування розвитку малого підприємництва міста

- кошти підприємців

- місцевий бюджет

- державна програма

- інвестиції

- кошти банків

10.

Система організації контролю за виконанням Програми

Щоквартальний аналіз виконання заходів, передбачених Програмою,  інформування головного управління економіки облдержадміністрації, розгляд виконання заходів на засіданні Координаційної ради з питань розвитку малого підприємництва, звіт про хід виконання Програми на сесії Токмацької міської ради.

 

 

Стан і аналіз розвитку малого і середнього підприємництва у місті

 

З метою спрямування дій органів місцевого самоврядування на створення і підтримання сприятливих умов для розвитку малого підприємництва та  реалізації державної політики у сфері підприємництва розроблена та реалізовувалася Комплексна програма розвитку малого підприємництва міста Токмака на 2019-2020 роки, яка  затверджена рішенням сесії  міської ради від 20.12.2018р №6.

Одним із головних факторів формування середнього класу є розвиток малого і середнього підприємництва, що гарантує стабільність економіки та підвищення рівня життя громадян. У результаті відкриття власної справи та самозайнятості знижується рівень безробіття та водночас підвищується рівень доходів населення, що сприяє зростанню сукупного попиту та збільшенню обсягу виробництва.

Відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" 22 листопада 2018р. Токмацькою міською радою (рішення № 11) і 29 листопада 2018року виконавчим комітетом Токмацької міської ради (рішення № 209) були затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік. У десятиденний строк плани оприлюднені.

Затверджені плани протягом року доповнювалися і змінювалися Токмацькою міською радою та виконкомом по три рази  .

Згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" протягом 2019 року Токмацькою міською радою прийнято п’ять регуляторних актів  та затверджено шість звітів про повторне відстеження і  два звіти про періодичне відстеження регуляторних актів. На виконання вимог статті 34 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» всі проекти регуляторних актів Токмацької міської ради направлялися на погодження до Департаменту державної регуляторної політики  Державної регуляторної служби України для розгляду та надання висновків.

 Виконавчим комітетом Токмацької міської ради протягом 2019 року прийнято чотири регуляторних акти та затверджено два звіти про повторне і два звіти про періодичне  відстеження регуляторних актів.

Вагомим внеском по впровадженню Закону України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” є можливість для громади реально побачити, як буде діяти той чи інший регуляторний акт і, головне, - наскільки правильним було їх прийняття.

Згідно Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", кожен проект мав аналіз регуляторного впливу, показники базового відстеження. З метою ознайомлення суб'єктів господарювання міста з регуляторними актами кожне рішення було оприлюднено на сайті Токмацького міської ради і один примірник рішень з усіма додатками надавався в Центральну бібліотеку міста.

За останніми статистичними даними  у м. Токмаку діяло всього  121 середніх та малих підприємств. Кількість зайнятих працівників  складає 1918 осіб, найманих 1879 осіб що, відповідно, більше минулого року на 29,6% (438  осіб) та 30,4% (438 осіб).

З 2013 по 2016роки відмічалася тенденція до зниження  кількості малих підприємств. 3 2017 року динаміка змінилася в сторону збільшення.

Витрати на оплату праці найманих працівників малих та середніх підприємств складають 107,4 млн.грн., що більше проти  минулого року на 57,7%.

Середньомісячна заробітна плата  найманих працівників по малим та середнім підприємствам склала близько 4761,9 грн.

За   10 місяців  2019 р. було реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 277,3 млн. грн. (у відпускних цінах без ПДВ та акцизного збору).

Обсяг надходжень податків до бюджету м. Токмака від діяльності малого та середнього підприємництва за 2019 рік склав 46674,7 тис.грн ( що становить 42,4% від загального обсягу надходжень) , в тому числі від діяльності малих підприємств – 13879,95 тис.грн.(що становить 12,6% від загального обсягу надходжень).

Токмацьким міськрай центром зайнятості протягом 2019 року проведено 1023 семінари для осіб які звернулися з техніки пошуку роботи.

Постійно функціонує Центр надання адміністративних послуг.

     Протягом 2019 року надано 10983 консультацій,  надійшло 8175 звернень по адмінпослугах та 92 звернення по документах дозвільного характеру..

Проведено 862 реєстраційні дії у сфері реєстрації бізнесу, в тому числі зареєстровано 35 юридичних осіб, 105 фізичних осіб - підприємців, припинено діяльність по 233 суб’єктах господарювання, проведено 385 дій щодо  державної реєстрації змін.

За  2019 рік здійснено 1578 реєстраційних дій у сфері реєстрації нерухомого майна,  468 дій  державної реєстрації права власності,  951 дії по іншим речовим правам, проведено 159 змін, скасувань та інших дій. 

Протягом  2019 року в рамках участі у добровільній ініціативі Європейської Комісії «Угода мерів», місто Токмак взяло участь у ІІ етапі конкурсу по написанню та розробці Планів дій сталого енергетичного розвитку та клімату (SECAP) серед малих громад України з чисельністю населення не більше 100 тис.

За результатами експертної оцінки та конкурсного відбору, місто Токмак відібрано у якості переможця. Протягом 2018-2019 років Фондом «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» буде розроблено «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату (SECAP) міста Токмак до 2030 року». Фінансування зазначених робіт відбудеться за грантові кошти Королівства Норвегії та співфінансування з місцевого бюджету.

Згідно із рішенням дев’яносто третьої сесії Токмацької міської ради сьомого скликання від 25.04.2019 року № 9 «Про початок співпраці з Фондом «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» розпочато співпрацю із вказаним Фондом з метою підготовки «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату (SECAP) міста Токмак до 2030 року».

Рішенням сесії Токмацької міської ради від 26.12.2019 року №9 затверджено «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Токмака до 2030 року». Наразі відбувається процедура подання «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Токмака до 2030 року» на відповідні інформаційні ресурси та до штаб-квартири ініціативи «Угода мерів» у Брюсселі.

Продовжено участь міста Токмак у новій ініціативі Європейського Союзу «Мери за економічне зростання», в рамках якого підготовлено «План місцевого економічного розвитку міста Токмака до 2021 року», який схвалено експертами Світового Банку у 2018 році.

У першому півріччі 2019 року підготовлено та надано перший звіт по виконанню «Плану місцевого економічного розвитку міста Токмака до 2021 року», який також було схвалено та затверджено експертами.

Звіт по виконанню «Плану місцевого економічного розвитку міста Токмака до 2021 року» за ІІ півріччя 2019 року буде винесено для затвердження на чергову сесію Токмацької міської ради.

Відбулося подання повного тексту Програми «План місцевого економічного розвитку міста Токмака до 2020 року» на розгляд експертам Європейського Союзу. Після цього програмний документ було подано на розгляд до експертів Світового банку для отримання можливого фінансування наступних проектів: «Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області» (1 МВт), «Створення вільного бізнес-простору», «Створення ресурсно-комунікаційного центру міста Токмака».

Після розгляду експертами Європейського Союзу «Плану місцевого економічного розвитку міста Токмак до 2020 року», його передадуть для потенційного фінансування до Світового банку.

Реалізація проекту, поданого у змісті «Плану місцевого економічного розвитку міста Токмак до 2020 року» дозволить:

-          створити нові робочі місця;

-          створити умови для розвитку підприємницької діяльності у місті;

-          застосувати механізм державно-приватного партнерства;

-          облаштувати земельні ділянки для створення промислової зони та ін.

У листопаді відбулася Міжнародна конференція високого рівня «Муніципалітети за економічне зростання» , на якій місто Токмак отримало Сертифікат-підтвердження про те, що Програма «План місцевого економічного розвитку до 2020 року» схвалена експертами Світового банку, а безпосередньо місто підтвердило свій статус у якості дійсного члена ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання».

04 квітня 2019 року на дев’яностій сесії сьомого скликання Токмацької міської ради рішенням №12 затверджено Програму «План місцевого економічного розвитку до 2020 року» .

Продовжувалася співпраця виконавчого комітету з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) в рамках проекту «Енергоефективність у громадах ІІ». Уже укладено відповідний Меморандум про взаєморозуміння між виконавчим комітетом Токмацької міської ради та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ). Реалізація проекту відбуватиметься протягом 2018-2020 років.

Метою проекту є покращення передумов подальшого поширення енергетичного менеджменту у громадах. Даний проект підтримує розробку індивідуальних пропозицій з консультування та підтримки у сфері комунального енергетичного менеджменту для малих міст та сприяє їх поширенню. Таким чином, у середньостроковій перспективі створюються можливості для широкого застосування системного та фінансово ефективного енергетичного менеджменту включно з плануванням та впровадженням заходів з енергоефективності.

Протягом 2018 – 2019 року відбувалися навчальні семінари для міст-учасників проекту. Такі заходи були присвячені підвищенню інституційної спроможності в напрямку енергоефективності та енергозбереження, енергомоніторингу, енергетичного обліку тощо. За перший рік у місті Токмак рішенням сесії міської ради затверджено Концепцію запровадження системи енергетичного менеджменту м. Токмака, а рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради створено Координаційну раду з питань енергоефективності, засідання якої відбудеться вже незабаром.

 

 

Начальник відділу економіки                                                             Людмила  АНЕНКО