Друк

ЗВІТ ПРО ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ « ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У М. ТОКМАКУ НА 2020РІК»

                           

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

 сесія                 7                  скликання     

 

  ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

                                          2020р                                                                №

 

Звіт про повторне відстеження результативності

регуляторного акту « Про встановлення податку

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

у м. Токмаку на 2020рік»

 

 

            Відповідно до ст.25, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт голови групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики про відстеження результативності регуляторного акту « Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у м. Токмаку на 2020рік», Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту « Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у м. Токмаку неа 2020рік», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 27.06.19 №3(додається).

2. Відділу економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                        Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

                                                                                                           Додаток

до рішення міської ради

                                                                                                          від         березня  2020р. №

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акту

«Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у м. Токмаку на 2020рік», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 27.06.19 №3

 

Виконавець : група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики.

Розробник: відділ економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради.

Ціль прийняття акту: виконання вимог чинного законодавства, врегулювання правовідносин між Токмацькою міською радою та суб’єктами господарювання, встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Строк виконання заходів з відстеження: 28.02.2020р. - 05.03.2020р.

Метод одержання результатів: показники:

 фінансового управління - звіт про надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до місцевого бюджету;

податкової інспекції щодо кількості суб’єктів господарювання, які  сплачують податок

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

Назва показника

За 2019р

За 2020р

Кількість СГ – юридичних осіб, які  сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Сплатили всього 51, з них:

За нежитлові приміщення 48

За житлові приміщення 4

Нарахували на 2020 рік:

Сплатили за 2 міс2020р: 26

з них:

За нежитлові приміщення 23

За житлові приміщення 3

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в місцевий бюджет від СГ -юридичних осіб (тис.грн.)

Сплатили всього 1273,46 тис.грн, в т.ч.

За нежитлові приміщення 1221,26 тис.грн

За житлові приміщення 52,20 тис.грн

Нарахували на 2020 рік: тис.грн

Сплатили за 2 міс2020р: 221,53тис.грн, з них:

За нежитлові приміщення 217,04 тис.грн

За житлові приміщення 4,49 тис.грн

Кількість громадян, які  сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Нарахували на 2019 рік:

Сплатили всього, з них:

За нежитлові приміщення

За житлові приміщення

 

Сплатили за 2 міс2020р: ,

з них:

За нежитлові приміщення

За житлові приміщення

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в місцевий бюджет від громадян (грн.)

Нарахували на 2019 рік: тис.грн

Сплатили всього 612,15тис.грн, в т.ч.

За нежитлові приміщення 224,76 тис.грн

За житлові приміщення 417,39 тис.грн

Сплатили за 2 міс2020р: 21,07тис.грн, з них:

За нежитлові приміщення 7,58 тис.грн

За житлові приміщення 13,49 тис.грн

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:      

За результатами кількісних та якісних показників роботи регуляторного акту можна зробити висновок, що регуляторний акт виконав поставлені завдання.

Але, виходячи із норм пункту 5 статті 2 та частини першої статті3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією із складових якої є бюджети місцевого самоврядування) становить один календарний рік. Тобто, органи місцевого самоврядування, в рамках , визначених Бюджетним та Податковим кодексами України приймають рішення про встановлення місцевих податків лише на наступний рік.

            Регуляторний акт потребує перегляду.

 

Міський голова                                                                                Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ