Друк

ЗВІТ ПРО ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ ТА ЗБОРУ ЗА МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У М.ТОКМАКУ НА 2020РІК»

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

     сесія                 7                   скликання     

 

  ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

                                2020року                                                                          №

 

 

Звіт про повторне відстеження результативності

регуляторного акту «Про встановлення туристичного

збору та збору за місця для паркування

транспортних засобів у м.Токмаку на 2020рік»

 

            Відповідно до ст.25, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, враховуючи п.53 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»,  заслухавши звіт голови групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики про відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів у м.Токмаку на 2020рік»,  Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Прийняти до відома результати з відстеження  регуляторного акту «Про встановлення туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів у м.Токмаку на 2020рік», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 27.06.2019р №4 (додається).

2. Відділу економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                        Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

Додаток

до рішення міської ради

від      березня 2020р. №

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

«Про встановлення туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів у м.Токмаку на 2020рік», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 27.06.2019р №4

 

Виконавець : група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики.

Розробник: відділ економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради.

Ціль прийняття акту: Виконання вимог чинного законодавства, врегулювання правовідносин між Токмацькою міською радою та суб’єктами господарювання, встановлення ставок туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів.

Строк виконання заходів з відстеження: 25.02.2020р. - 05.03.2020р.

Метод одержання результатів: показники фінансового управління - звіт про надходження місцевих податків і зборів до місцевого бюджету

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

                                                                                                                                             

Назва показника

За 2019р

За 2 міс. 2019р

За 2 міс 2020р

Надходження туристичного збору від юридичних осіб у місцевий бюджет (тис. грн.)

0,27

 

0,27

 

0

Кількість суб’єктів господарювання - юридичних осіб платників туристичного збору

1

 

1

 

1

Надходження туристичного збору від фізичних осіб у місцевий бюджет (тис. грн.)

13,42

 

0,57

 

2,27

Кількість суб’єктів господарювання -фізичних осіб платників туристичного збору

2

 

2

 

2

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами кількісних та якісних показників роботи регуляторного акту можна зробити висновок, що сума надходжень туристичного збору за два місяці 2020року збільшилася у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1,43тис.грн. за рахунок збільшення надходжень від фізичних осіб – платників туристичного збору на 1,7тис.грн, при цьому по юридичним особам зменшилися надходження на 0,27 тис.грн

Станом на 01.03.2020року платники збору за місця для паркування транспортних засобів відсутні.

Також виходячи із норм пункту 5 статті 2 та частини першої статті3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією із складових якої є бюджети місцевого самоврядування) становить один календарний рік. Тобто, органи місцевого самоврядування, в рамках , визначених Бюджетним та Податковим кодексами України приймають рішення про встановлення місцевих податків лише на наступний рік.

            Регуляторний акт потребує перегляду.

 

 

 

Міський голова                                                                                           І. КОТЕЛЕВСЬКИЙ