Друк

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ ДЛЯ ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ І ЗАКУПІВЛЮ НАГОРОДНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА 2020-2022 РОКИ

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

                     сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

28  травня 2020 р.                                                                                        №

 

Про затвердження Програми

виготовлення та використання соціальної

реклами для інформування громадськості та

виготовлення і закупівлю нагородної продукції

на 2020-2022 роки

    Керуючись п.22 ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 Закону України «Про рекламу»,  з метою розвитку соціальної реклами у місті Токмак, спрямованої на інформування про соціально важливі проекти для територіальної громади міста, профілактику негативних явищ у суспільстві  та з метою нагородження токмачан заохочувальними відзнаками Токмацького міського голови, враховуючи необхідність вирішення питань фінансування витрат на виготовлення, закупівлю соціальної реклами та нагород та урочисте їх вручення, Токмацька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму виготовлення та використання соціальної реклами для інформування громадськості та виготовлення і закупівлю нагородної продукції на 2020-2022 роки (додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради  з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, реформ, захисту прав громадян та з питань реалізації державної  регуляторної політики  та постійну комісію міської ради з питань  економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                                 Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ                 

 

 

 

 

                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                 Рішення Токмацької міської ради

                                                                 від________________№____

 

 Програма виготовлення та використання соціальної реклами для інформування громадськості та виготовлення і закупівлі нагородної продукції на 2020-2022 роки

   1. Паспорт Програми виготовлення та використання  соціальної реклами для інформування громадськості та виготовлення і закупівлю нагородної продукції   у м.Токмак   на 2020-2022 роки

(далі – Програма)

  1.  

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Токмацької  міської ради

  1.  

Розробник Програми

Організаційний відділ виконавчого комітету

  1.  

Відповідальний виконавець Програми

Відділи виконавчого комітету

  1.  

Учасники Програми

Відділи виконавчого комітету

  1.  

Термін реалізації Програми

2020-2022 роки

  1.  

Етапи виконання Програми

2020-2022 роки

  1.  

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцевий бюджет м. Токмак

  1.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у т.ч.:

90,0  тис. грн.

  1.  

Коштів місцевого  бюджету м. Токмак

90,0  тис. грн.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

У зв’язку із надходженням великої кількості доручень
від Запорізької обласної державної адміністрації,  звернень громадських організацій щодо висвітлення різного роду інформаційних сюжетів на зовнішніх рекламних носіях, а також інформування громадськості про соціальні ініціативи влади, привернення уваги населення до конкретних соціальних проблем, популяризація загальнолюдських цінностей, здорового способу життя, охорони здоров’я, охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки населення, військової служби, інформації про загальнодержавні та загальноміські події, яка не має комерційного характеру,  є необхідність фінансового забезпечення виготовлення  та розміщення відповідних інформаційних матеріалів.

        Токмацька міська рада та виконавчий комітет Токмацької міської ради   беруть участь у відзначенні державних, професійних свят та ювілейних дат, подій державного і міського значення. З метою заохочення токмачан, які зробили особистий внесок у розвиток певних сфер життєдіяльності міста, досягли визначних успіхів у  роботі, Токмацькою міською радою та її виконавчим комітетом було засновано ряд заохочувальних відзнак Токмацького міського голови ( Почесна грамота міського голови, Грамота  міського голови, Подяка  міського голови, медаль «За вклад в розвиток міста Токмак», орден « За заслуги перед містом Токмак»), та встановлено звання  « Почесний ветеран міста Токмак» та «Почесний громадянин міста Токмак» (далі - міські нагороди). Програма також спрямована на проведення конкретних заходів, пов'язаних з нагородженням токмачан міськими нагородами до державних, професійних свят та ювілейних дат, подій державного і міського значення; забезпеченням їх виготовлення, закупівлі та вручення. Ці заходи потребують виділення бюджетних асигнувань відповідному розпорядникові бюджетних коштів.

3. Визначення мети Програми.

       Загальною метою Програми є виготовлення  і розповсюдження соціальної реклами задля зміни ставлення громадськості до існуючих суспільних проблем, а в довгостроковій перспективі – формування позитивно спрямованої поведінки мешканців міста, що ґрунтується на системі суспільно значущих цінностей та  у вдосконаленні нагородної справи в місті Токмак, забезпеченні її розвитку на засадах демократичності, відкритості, гласності та прозорості, підвищенні соціального значення міських нагород, комплексному розв'язанні правових, організаційних та матеріально-технічних проблем у цій сфері.   

     Основними завданнями Програми є вдосконалення порядку вирішення питань щодо виготовлення та розповсюдження соціальної реклами і нагородження міськими нагородами, вирішення питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення цих питань.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання Програми.

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані  на  фінансове забезпечення виготовлення  та розміщення інформаційних матеріалів, розвитку нагородної справи і удосконалення порядку закупівлі міських нагород та їх вручень. Обсяг коштів, необхідних для реалізації Програми, складає 90,0  тис. грн. Програма розрахована на 2020 -2022 роки. Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених в місцевому бюджеті м. Токмак  на відповідний рік.

Ресурсне забезпечення Програми виготовлення та розміщення  соціальної реклами та виготовлення та закупівлі нагородної продукції  у м.Токмак   на 2020-2022 роки                     

                                                                      Тис.грн                                 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього, в тому числі

20,0

35,0

35,00

90,0

Місцевий бюджет м. Токмак

20,0

35,0

35,00

90,0

Кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

 Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку в установленому порядку під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів (відповідальному виконавцю Програми).

5. Перелік завдань і заходів Програми, результативні показники

Заходи Програми спрямовані на підвищеннярівня інформованості населення про  соціальні ініціативи влади, привернення уваги населення до конкретних соціальних проблем, популяризація загальнолюдських цінностей, здорового способу життя, охорони здоров’я, охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки населення, військової служби, інформації про загальнодержавні та загальноміські події і розміщення їх на зовнішніх рекламних носіях, розташованих на території міста Токмак.

                Напрями діяльності, перелік завдань і заходів Програми

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Головний розпорядник коштів / виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

Очікуваний результат

 

Підвищеннярівня інформованості населення про  соціальні ініціативи влади, привернення уваги населення до конкретних соціальних проблем, популяризація загальнолюдських цінностей, здорового способу життя, охорони здоров’я, охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки населення, військової служби, інформації про загальнодержавні та загальноміські події , Забезпечення розвитку нагородної справи в місті Токмак, удосконалення порядку вирішення питань щодо нагородження міськими нагородами, вирішення питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення нагородної справи

Замовлення, забезпечення виготовлення та закупівля інформаційних матеріалів.  Розміщення соціальної реклами.

Замовлення, забезпечення виготовлення та закупівля заохочувальних відзнак  міського голови (Почесна грамота міського голови, Грамота  міського голови, Подяка  міського голови, медаль «За вклад в розвиток міста Токмак», орден « За заслуги перед містом Токмак»), та встановлено звання 

« Почесний ветеран міста Токмак» та «Почесний громадянин міста Токмак»

Щороку

2020-2022

Виконавчий комітет токмацької міської ради

Бюджет міста Токмак

90,0 у тому числі: 
2020 р. – 20,0 
2021 р. – 35,0 
2022 р. –

35,0

Забезпечення фінансових і матеріально-технічних умов для виготовлення нагород

 

 

2. Надання кваліфікованої консультативної допомоги кадровим службам підприємств, установ та організацій з питань підготовки нагородних документів

 

 

Не потребує

 

Оформлення нормативно-правового документа щодо нагородження

 

 

3. Підготовка проектів розпоряджень Токмацького міського голови щодо нагородження

 

 

Не потребує

 

Враховуючи великий досвід спеціалістів, саме надання фахової методичної допомоги є фактором змістовної підготовки документів

 

 

4. Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації та на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Токмак заходів щодо нагородження токмачан з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат, подій державного та міського значення

 

 

Не потребує

 

Не потребує

Інформування громадськості про діяльність Київського міського голови, а також про заходи, здійснювані місцевими органами влади, що підвищує довіру громадськості та сприяє соціальній активності киян

 

Разом по Програмі, тис.грн

 

 

 

 

90,0, у тому числі: 
2020 р. – 20,0 
2021 р. -35,0  
2022 р. –35,0

6. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми виготовлення та використання  соціальної реклами для інформування громадськості та виготовлення і закупівлі нагородної продукції   у м.Токмак   на 2020-2022 рокиздійснюєпостійна комісія міської ради  з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, реформ, захисту прав громадян та з питань реалізації державної  регуляторної політики. Організаційний відділ виконавчого комітету міської ради готує звіт про стан виконання Програми щороку та подає на розгляд міському голові.

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                  Віктор ЗАГУМЕННИЙ