Друк

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Правил утримання собак, котів та інших непродуктивних тварин в м. Токмак»

П Р О Е К Т

 

 

 

Україна

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

                                         __________________   сесія     __________   скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

____________________  2016 р.                                                                     № ____

 

Звіт про періодичне відстеження

результативності регуляторного

акту «Про затвердження Правил

утримання собак, котів та інших

непродуктивних тварин в м. Токмак»

 

            Керуючись пп. 7 п. 1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», заслухавши звіт групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Правил утримання собак, котів та інших непродуктивних тварин в м. Токмак», Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома звіт групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Правил утримання собак, котів та інших непродуктивних тварин в м. Токмак»  (додається ).

           

2. Управлінню комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці.

 

            3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики

 

 

   Міський голова                                                                                              І.В. Котелевський

 

 

   Проект внесено:

Начальник управління комунального

господарства виконавчого комітету

Токмацької міської ради                                                                                  І.В. Нікітенков

                                                                   

Начальник юридичного відділу

виконавчого комітету міської ради                                                                 Т.Р.Левченко

 

 

 

                                                      Додаток

                                                                                                  до рішення міської ради

                                                                                                   від ___________________

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

 

«Про затвердження Правил утримання собак, котів та інших непродуктивних тварин в м. Токмак», затвердженого рішенням сесії Токмацької міської ради від 18.04.2013 № 3

 

Виконавець: група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики.

Розробник: управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради.

Ціль прийняття акту: регулювання відносин у сфері поводження з собаками, котами та іншими непродуктивними тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану на території м. Токмак, посилення відповідальності власників котів, собак та інших непродуктивних тварин за їх утримання.

Строк виконання заходів з відстеження: 21-25 березня 2016 року.

Тип відстеження: періодичне відстеження

Метод одержання результатів: отримання статистичних даних від  підрозділів виконкому.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність. Способи одержання даних: Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу інформації, отриманої від відділів виконкому міської ради.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

Назва показника

01.04.2012 р.

17.04.2013 р.

18.04.2013 р.

01.04.2014р.

01.04.2014р.

01.04.2015р.

01.04.2015р.

01.03.2016

Кількість скарг мешканців міста про неналежне утримання тварин

12

8

 

12

 

4

Кількість складених адміністративних протоколів про неналежне утримання тварин

 

1

 

3

 

 

5

 

 

1

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

 Цілі, поставлені для регулювання відносин у сфері поводження з собаками, котами та іншими непродуктивними тваринами в певній мірі досягли деяких позитивних результатів. Так до прийняття регуляторного акту громадянам, які не дотримувалися загальних правил поводження та утримання тварин видавалися лише попередження. Від дії цього регуляторного акту ми очікували зменшення кількості безпритульних та недоглянутих домашніх тварин на вулицях міста, забезпечення нормальних умов перебування домашніх тварин, дотримання правил їх утримання. Також за рахунок недобросовісних власників тварин планувалося наповнювати загальний бюджет міста. Деяких результатів в цьому напрямку вже досягнуто. За 2 роки дії регуляторного акту до адміністративної відповідальності притягнуто 10-х осіб, які поповнили бюджет міста на 357,0 грн.

Висновок:

Регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей, результати реалізації мають позитивну динаміку, він не потребує перегляду та внесення змін та доповнень.

 

 

 

Міський голова

І.В. Котелевський