Друк

Про затвердження цільової програми розвитку цивільного захисту(цивільної оборони) та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації м. Токмак на 2016 - 2018 роки.

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

сесія             скликання

 

РІШЕННЯ

 

 

18 квітня  2016 р.                                                                                                                       №   

 

 

 Про затвердження цільової програми розвитку

 цивільного захисту(цивільної оборони) та запобігання

 і реагування на надзвичайніситуації м. Токмак

 на 2016 - 2018 роки.

 

 

       Згідно п.22 ч. 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши доповідь начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій , цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами, режимно-секретної та мобілізаційної роботи  виконавчого комітету Токмацької міської ради, Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити цільову програму розвитку цивільного захисту(цивільної оборони) та запобігання і реагування на надзвичайніситуації м. Токмак на 2016 - 2018 роки.

                                                                                                                            (додаток №1).

           2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

 

Міський голова                                                                                                 І.В. Котелевський

 

 

Додаток №1

до рішення  Токмацької міської ради

від  18 квітня 2016 р. №

 

 

1. Вступ

                                                                                        

Цільова Програма розвитку цивільного захисту та запобігання і реагування на надзвичайніситуації м. Токмак на 2016 - 2018 роки (надалі -  Програма) розроблена на основі  реалізації завдань визначених:

- Законом України «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки» від 07.06.2012 №4909-УІ;

- Законом України «Про страховий фонд документації України» від 22.03.2001 №2332-IІІ (зі змінами) в редакції від 12.12.2012 року;

-Указом Президента України від 09.02.2001  № 80 «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;

- Постановою Кабінету Міністрів України вiд 09.01.2014  № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту населення»;

-  Постановою Кабінету Міністрів України вiд 04.08.2000 року № 1214 «Про затвердження переліку об’єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому, на договірній основі, обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами» в редакції від 11.03.2004 року;

- Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2003 №320 «Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації»;

 - Наказом МНС України від 03.12.2001  № 272  «Про затвердження правил охорони життя людей на водних об’єктах України» та спрямована на реалізацію в районі державної політики України щодо створення безпечних умов життєдіяльності населення.

Основним принципом Програми є дотримання загальнодержавних інтересів, що досягаються шляхом формування системи взаємоузгоджених заходів органів виконавчої влади, місцевого самоврядування на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях, спрямованих на розв'язання проблеми ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і пожеж, їх попередження, охорону життя  і здоров’я людей.

 

2. Загальні положення Програми

 

Розробці цієї Програми передував аналіз таких напрямків: розвитку цивільного захисту, пожежної безпеки, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, аварійно-рятувального обслуговування та створення страхового фонду документації, який здійснювався через вивчення  стану справ у місті та виявлення проблем.

На основі проведеного аналізу висвітлені проблемні питання та недоліки, які можуть бути розв’язані за участю органів державної влади і місцевого самоврядування міста, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, виходячи  із наявних матеріально-технічних, трудових ресурсів та фінансових можливостей.

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, виконання яких передбачається з таким ступенем деталізації, який вважається доцільним з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку і спрямованих на створення правових, фінансових, економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку системи цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та створення на території міста страхового фонду документації.

 

3. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Актуальність проблеми забезпечення техногенної та природної безпеки населення і територій зумовлена тенденцією зростання кількості пожеж,  які наносять шкоду населенню і територіям, збитки народногосподарському комплексу.

Викликає занепокоєння стан протипожежного водопостачання в місті. Слід відмітити, що від наявності необхідної кількості та справності джерел протипожежного водопостачання залежить своєчасне оперативне реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації і події, можливість уникнути людських жертв і значних матеріальних збитків. Відсутність справних джерел протипожежного водопостачання призводить до того, що велика кількість пожеж ліквідовується із залученням додаткових сил  та засобів, а це збільшує масштаб пожежі, час та фінансові витрати на її ліквідацію.

  З кожним роком кількість несправних пожежних гідрантів збільшується.

Зношеність об’єктів промислового та господарського призначення у різних галузях економіки  з кожним роком експлуатації зростає. На території міста функціонують 32 потенційно небезпечних об'єктів.

У зоні гідрогеологічних явищ, зокрема можливих підтоплень, перебуває більш як 695 домоволодінь 28 вулиць із загальною площею підтоплення близько 9 кв.км.

За останній рік у місті не зареєстровано надзвичайних ситуацій. У 2015 році на водних об’єктах міста не гинули люди. Необхідно і в подальшому також вживати заходи  заходів із попередження нещасних випадків на воді, порушеннями правил безпечної поведінки та купанням в необладнаних для цього місцях.

Потрібно приділяти значну увагу щодо виконання заходів з охорони лісів від пожеж у пожежонебезпечний період

Система оповіщення та інформування населення про надзвичайні ситуації  застаріла та підлягає оновленню. Обладнання системи встановлено ще за радянських часів і не відповідає вимогам сьогодення.

Основними причинами виникнення техногенних аварій є:

-            послаблення механізму державного контролю за безпекою у виробництві;

-            недосконалість законодавчої бази, яка в нових економічних умовах не забезпечує відповідного рівня функціонування виробництва, зменшення кількості надзвичайних ситуацій та мінімізації їхнаслідків, а також відповідальність власників підприємств та господарств усіх форм власності за поліпшення роботи у цьому напрямку;

Сучасні види техніки та засобів оперативного реагування, індивідуальне спорядження та засоби захисту  не відповідають обсягам потреб.

При нещасних випадках та гострих захворюваннях, коли людина потребує невідкладної допомоги, несвоєчасне або низькоякісне надання екстреної медичної допомоги може бути причиною втрати здоров'я чи смерті людини. У разі виникнення таких надзвичайних ситуацій виникають умови, коли життя та здоров’я людей залежать від оперативності залучення служб цивільного захисту, що вимагає використання оперативної, мобільної техніки.

Розміри негативних наслідків від надзвичайних ситуацій і пожеж значною мірою стримуються завдяки активному реагуванню пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних підрозділів, а також особового складу при виконанні своїх службових обов’язків.

Недостатнє державне фінансування створює ряд проблем пожежно-рятувальним та аварійно-рятувальним підрозділам у виконанні завдань за призначенням, що вимагає вжиття організаційних, фінансових та інженерно-технічних заходів як з боку органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Зазначені проблеми вимагають необхідності формування інших  підходів до заходів протидії аваріям, катастрофам, негативним природним умовам на рівні комплексного підходу до наявних форм і методів забезпечення безпеки населення і територій, техногенним та природним надзвичайним ситуаціям.

Враховуючи, що кожна з розглянутих вище проблем вимагає необхідного рівня координації дій та концентрації ресурсів району, вирішення завдань щодо зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій і подій може бути досягнуто лише у рамках цієї Програми. 

Створення міського СФД допоможе скоординувати організаційну та інформаційну взаємодію при запобіганні чи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, підвищити оперативність робіт та зменшити витрати на ліквідацію та усунення наслідків надзвичайних подій. Основними проблемами, на розв’язання яких спрямована Програма, є:

-            відтворення виробництва виробів та продукції господарського призначення, які мають важливе значення для сталого функціонування економіки району, у разі втрати або неможливості отримання проектної робочої документації на них;

-            проведення відбудовчих робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах будівництва промислового та цивільного призначення, об’єктах і спорудах систем життєзабезпечення населення, у разі втрати або неможливості отримання проектної робочої документації на них

-      функціонування обласної підсистеми державної системи попереджування та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру з метою зменшення витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

 

4. Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення державної політики щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків, забезпечення відповідного рівня готовності органів управління, сил та засобів до реагування, надання екстреної допомоги населенню, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог чинного законодавства України.

Мета та основне завдання Програми щодо створення районного СФД  є забезпечення створення страхового фонду документації міста Токмак з метою довгострокового і надійного зберігання документів страхового фонду, для забезпечення користувачів Токмацької міської ради, підприємств, установ, організацій – (постачальників документації) повнорозмірними паперовими їх копіями у випадку відсутності, втрати, псування або недоступності оригіналів документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період, для збереження культурної спадщини, а також для організації виробництва, експлуатації та ремонту продукції господарського призначення.

 

5. Шляхи і засоби розв’язання проблем, строки та етапи

виконання Програми

 

Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні впродовж 2016 -2018 років комплексу заходів спрямованих на:

- здійснення заходів із забезпечення пожежної безпеки, в тому числі на об’єктах з масовим перебуванням людей, покращення стану протипожежного водопостачання та під’їзних шляхів;

- проведення паспортизації потенційно-небезпечних об’єктів та створення на них локальних систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і локальних систем оповіщення персоналу зазначених об’єктів у разі виникнення аварії та населення у зонах можливого ураження;

- проведення інвентаризації та контролю за використанням захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони);

- проведення обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів, що залишилися від попередніх війн, та їх знешкодження;

- удосконалення організаційно-штатної структури пожежно-рятувальних підрозділів;

- створення підрозділів місцевої пожежної охорони та їх належного матеріально-технічного забезпечення;

- технічного оснащення пожежно-рятувальних підрозділів сучасним рятувальним обладнанням, у тому числі засобами порятунку людей та надання їм першої невідкладної допомоги;

- придбання спеціальної техніки та обладнання;

- проведення інформаційно - роз’яснювальної, пропагандистської роботи серед населення, зокрема серед підлітків, молоді та соціально незахищених верств населення;

- розвитку систем зв’язку, оповіщення та інформатизації органів цивільного захисту;

- забезпечення вимог щодо облаштування та функціонування місць масового відпочинку населення та воді та зниження кількості нещасних випадків на водних об’єктах, обстеженням та очищенням від сторонніх предметів дна водойм, які використовуються як рекреаційні зони;

- забезпечення виконання аварійно-рятувальною службою заходів з запобігання та реагування при  ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подій, стихійних лих, нещасних випадках на воді та проведенні технічних робіт;

- покращення стану техногенної безпеки міста, здійсненням контролю комісіями з питань ТЕБ та НС за станом забезпечення техногенної та екологічної  безпеки на території міста;

- покращення стану проведення роботи щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення ефективності превентивних заходів, прогнозування надзвичайних ситуацій, оперативності реагування на них?

- покращення реагування аварійно-рятувальних служб, стану роботи рятувальників та оповіщення людей у разі виявлення надзвичайних ситуацій;

- забезпечення пожежної безпеки ;

- придбання засобів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, проведенню невідкладних відновлювальних робіт згідно з Номенклатурою та обсягами матеріального резерву;

- скорочення часу ліквідації надзвичайних ситуацій та подій із забезпеченням аварійно-рятувальних служб засобами  захисту  органів дихання та спеціального оснащення, засобами індивідуального захисту та аварійного зв’язку,  сучасними плавзасобами, водолазним майном, спецавтотранспортом, медичним оснащенням та іншим обладнанням;

- виготовлення документів СФД та закладання їх на довгострокове зберігання до страхового фонду документації України;

- забезпечення довгострокового зберігання носіїв інформації (мікрофільмів) в страховому фонді документації України та їх оперативний пошук;

- забезпечення органів місцевого самоврядування, постачальників документів та інших юридичних і фізичних осіб документами страхового фонду за їх заявками;

У рамках виконання заходів проводиться підготовка та надання підприємствами, установами та організаціями комплекту документації, яка застосовується при проведенні будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт для виготовлення мікрокопій документів страхового фонду документації.

 

6. Завдання та результативні показники Програми

 

Головні завдання цільової Програми розвитку цивільного захисту та запобігання і реагування на надзвичайніситуації м.Токмак на 2016 - 2018 роки спрямовані на розвиток цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, вдосконалення і підтримку аварійно-рятувальної служби, створення правових, організаційно-економічних умов для їх розвитку, формування механізму регулювання та координації, які б сприяли:

- забезпеченню належного рівня безпеки населення і захисту території м.Токмак, об'єктів підвищеної небезпеки від загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- підвищенню ефективності функціонування сил цивільного захисту та системи моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичайним ситуаціям;

- зменшенню ризику виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж  та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків;

- зменшенню кількості постраждалого населення та загиблих людей від надзвичайних ситуацій;

- організації забезпечення профілактики загибелі людей та виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж ;

- рятуванню людей, проведенню пожежно-рятувальних,  аварійно-рятувальних, водолазно-рятувальних, технічних  робіт та інших заходів;

-          підвищенню рівня готовності пожежно-рятувальних підрозділів та аварійно-рятувальних служб

- створенню районного СФД на продукцію господарського призначення, яка має важливе значення для сталого функціонування економіки міста, для організації виробництва продукції в разі втрати або неможливості отримання документації на неї;

- створенню міського СФД на об’єкти будівництва для проведення відбудовчих робіт під час ліквідування наслідків надзвичайних ситуацій та відбудовчих робіт на об’єктах та спорудах систем життєзабезпечення у разі втрати або неможливості отримання документації на них;

- створенню міського СФД на нерухомі об’єкти культурної спадщини для проведення відбудовчих робіт (реставрації, ремонту) на об’єктах культурної спадщини, зруйнованих в умовах особливого періоду та надзвичайних ситуацій, а також унаслідок природного старіння конструкцій.

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і територію м. Токмак, запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та подій, підвищити рівень готовності пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій та пожеж, покращити стан техногенної безпеки об’єктів, терміново реагувати на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захищати навколишнє природне середовище та локалізовувати зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

Внаслідок підвищення фахового рівня рятувальників та посадових осіб об’єктів, покращення організації аварійно-рятувальних робіт та технічного дооснащення аварійно-рятувальної служби, розвитку матеріальної бази буде забезпечено повний обсяг заходів по реагуванню і попередженню надзвичайних ситуацій та подій на території міста, оповіщенню людей, зниженню нещасних випадків та створенню безпечних умов для відпочинку громадян.

У разі виконання Програми буде забезпечено функціонування міської підсистеми державної системи попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру для зменшення витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

Реалізація Програми дозволить, у разі необхідності, своєчасно забезпечити органи влади та служби з ліквідації наслідків аварій та катастроф документами обласного СФД, необхідними для проведення відбудовчих робіт, а також у найкоротші терміни провести будівельні та відбудовчі роботи на підприємствах, які мають важливе значення для сталого функціонування економіки міста, об'єктах систем життєзабезпечення населення, на потенційно небезпечних об'єктах, об'єктах культурної спадщини, розташованих на території міста, відтворення виробництва продукції господарського призначення та збереження культурної спадщини.

 

7. Обсяги та джерела фінансування

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 37,000 тис. грн., з них: за рахунок міського бюджету – 00,00 тис. грн., за рахунок власних коштів підприємств – 37,000 тис. грн.,

у тому числі по роках:

2016 р. – 12,0 тис. грн.;

2017 р. – 12,5 тис. грн.;

2018 р. – 12,5 тис. грн.

 

Обсяг фінансування Програми уточнюється під час складання проекту міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за виконання Програми.

 

8. Соціальні наслідки за умови виконання Програми:

 

-       покращання демографічної ситуації;

-       покращання стану здоров‘я, працездатності населення регіону та безпеки життєдіяльності.

Екологічними наслідками є покращення стану навколишнього природного середовища через зменшення рівня загрози техногенних аварій.

 

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснює міська рада. Координацію дій щодо виконання Програми здійснює відділ з питань надзвичайних ситуацій , цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами, режимно-секретної та мобілізаційної роботи  виконавчого комітету Токмацької міської ради.

 

 

 Начальник відділу з питань надзвичайних

 ситуацій , цивільного захисту населення,

 взаємодії з правоохоронними органами,

 режимно-секретної та мобілізаційної роботи

 виконавчого комітету Токмацької міської ради                                                    Майсак В.М.