Друк

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ У МІСТІ ТОКМАК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2021 РІК

 

                 ПРОЕКТ 

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

____________________  сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

 

 

 25 червня  2020р.                                                                  № ____

 

 

Про встановлення плати за землю  у місті Токмак Запорізької області  на 2021 рік

 

Керуючись ст. 143 Конституції України, ст.ст. 10, 12, 265, 269-289 Податкового кодексу України, п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, з метою уточнення порядку обчислення і сплати земельного податку та встановлення пільг зі сплати земельного податку на території міста Токмака Запорізької області, Токмацька міська рада

 

В И Р І Ш И Л А  :

  1. Встановити з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року в місті Токмак Запорізької області наступні особливості справляння податку на земельні ділянки:

1.1.            платники податку визначаються відповідно до пункту 269.1 статті 269 Податкового кодексу України;

1.2.           об’єкт оподаткування визначається відповідно до пункту 270.1 статті 270 Податкового кодексу України. Одиниця площі оподатковуваної земельної ділянки у межах населеного пункту – 1 (один) метр квадратний (кв. метр);

1.3.            база оподаткування визначається відповідно до підпункту 271.1.1  пункту 271.1 статті 271 Податкового кодексу України;

1.4.           установити на території Токмацької міської ради ставки земельного податку згідно з додатком 1, за винятком земельних ділянок зазначених у пунктах 1.5 - 1.6 даного рішення;

1.5.            податок за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) справляється у розмірі 4,000 відсотків від їх нормативної грошової  оцінки;

1.6.           плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобудування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі встановленому пунктом 284.4 статті 284 Податкового кодексу України обчисленого земельного податку із застосуванням у відповідності до пункту 274.1 статті 274 Податкового кодексу України максимального розміру ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено – 3,000 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

1.7.           податковий період визначається відповідно до статті 285  Податкового кодексу України;

1.8.           порядок обчислення суми земельного податку здійснюється відповідно до порядку обчислення плати за землю, визначеному статтею 286 Податкового кодексу України;

1.9.           строки та порядок сплати податку визначається відповідно до статті 287 Податкового кодексу України;

1.10.       строки та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначається відповідно до пунктів 286.2 – 286.4 статті 286 Податкового кодексу України.

  1. Встановити з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року в місті Токмак Запорізької області пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України.

2.1.           Пільги щодо сплати земельного податку встановлюються:

2.1.1.      для фізичних осіб відповідно до статті 281 Податкового кодексу України;

2.1.2.      для юридичних осіб відповідно до статті 282 Податкового кодексу України.

2.2.           Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком встановлюються відповідно до статті 283 Податкового кодексу України.

2.3.            Установити на території Токмацької міської ради додаткові пільги зі сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб за переліком згідно з додатком 2.

2.4.           Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території. Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, позашкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

  1. Ставки орендної плата за земельні ділянки встановлюється  відповідно до рішень Токмацької міської ради  «Про орендну плату за землі несільськогосподарського призначення» та «Про орендну плату за землі сільськогосподарського призначення».
  2. Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України  та діючих нормативно-правових актів.

5. Контроль за сплатою земельного податку на території міста Токмак Запорізької області здійснює відповідний територіальний орган Державної податкової служби України у Запорізькій області.

6. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити це рішення у газеті «Наше місто Токмак».

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                                                               Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ