Друк

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2020 РОКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА ТОКМАКА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД 2018-2036РОКИ

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

  сесія                        7                        скликання       проєкт

 

  Р І Ш Е Н Н Я

 

        серпня  2020року                                                              

 

 

Про хід виконання у першому півріччі 2020 року

Стратегічного плану розвитку міста Токмака

Запорізької області на період 2018-2036роки

 

 

            Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, на виконання рішення міської ради від 22.02.2018р. № 13 «Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Токмака    Запорізької області на період 2018-2036 роки», з метою ознайомлення з інформацією про хід виконання у  першому півріччі 2020 році Стратегічного плану розвитку міста Токмака Запорізької області за період 2018-2036 років, Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Узяти до відома інформацію про хід виконання у першому півріччі 2020 року Стратегічного плану розвитку міста Токмак Запорізької області на період 2018-2036 роки (додається).

2. Відділу економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради розмістити дану інформацію на сайті Токмацької міської ради.

3. Продовжити виконання напрямків за визначеними показниками та звітувати про виконання заходів, передбачених Стратегічним планом, згідно з планом роботи міської ради на 2020 рік, затвердженого рішенням Токмацької міської ради №15 від 26.12.2019р «Про  План роботи міської ради на 2020 рік»

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Токмацької  міської ради.

 

 

Міський голова                                                                                        Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від   .08.2020р. №

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання  у  першому півріччі 2020 року Стратегічного

плану розвитку міста Токмак Запорізької області на період 2018-2036 роки

 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК А: ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1: Конкурентоспроможна економіка

Операційна ціль 1.1. Зростання економічного добробуту

Завдання 1.1.1Розвиток конкурентоспроможного промислового сектору

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) (у відпускних цінах без ПДВ та акцизного збору) по місту відслідковується за підсумками року.

У 1 півріччі  2020 року  ТОВ «Токмацький Ковальсько штампувальний завод»  виробив  457 тн. штамповок.,що на 72,3% менше проти в.п. минулого року. Обсяг випуску промислової продукції в порівняних цінах склав 18204,00 тис. грн., що складає 2,7% від обсягів в. п. минулого року. З початку року підприємством освоєно 7 найменувань поковок.

ТОВ «Перлина Запоріжжя» у 1 півріччі поточного року   плодоовочеві консерви не виготовлялися, пік виробництва починається з 3 кварталу року,підприємство має сезонний характер роботи.  Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах  склав 21190,6 тис. грн.,що на 15,0% більше проти в.п. минулого року.

ТОВ «Хліб Токмака»  вироблено  466,7   тонн  хлібобулочних виробів., що на 12,2% більше проти в.п. минулого року.

Сьогодні підприємства здійснюють заходи щодо переорієнтації ринків збуту продукції, пошуку закордонних та вітчизняних компаній, зацікавлених у співпраці.

Завдання 1.1.2 Зміцнення малого та середнього бізнесу

З метою спрямування дій органів місцевого самоврядування на створення і підтримання сприятливих умов для розвитку малого підприємництва та  реалізації державної політики у сфері підприємництва розроблена та реалізується Комплексна програма розвитку малого підприємництва міста Токмака на 2019-2020 роки, яка  затверджена рішенням сесії  міської ради від 20.12.2018 р  № 6

Відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" 28 листопада 2019р. Токмацькою міською радою (рішення № 11) , виконавчим комітетом Токмацької міської ради (рішення № 221) і 9 грудня 2019р розпорядженням міського голови №616-р були затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік. У десятиденний строк плани оприлюднені.

Затверджений виконкомом план протягом першого півріччя доповнювалися і змінювалися один рази .

Згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" протягом першого півріччя 2020 року Токмацькою міською радою затверджено чотири регуляторних акти,чотири звіти про повторне відстеження та  два звіти про періодичне відстеження регуляторних актів.  

Виконавчим комітетом Токмацької міської ради протягом першого півріччя 2020 року прийнято один регуляторний акт, затверджено два звіти про повторне відстеження регуляторних актів  та один звіт про періодичне  відстеження регуляторних актів.

Вагомим внеском по впровадженню Закону України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” є можливість для громади реально побачити, як буде діяти той чи інший регуляторний акт і, головне, - наскільки правильним було їх прийняття.

Згідно Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", кожен проект мав аналіз регуляторного впливу, показники базового відстеження. З метою ознайомлення суб'єктів господарювання міста з регуляторними актами кожне рішення було оприлюднено на сайті Токмацького міської ради.

За статистичними даними  в  2019р.  у м. Токмаку діяло всього  126 середніх , малих та мікро підприємств, що на 4,1% більше проти минулого року. Кількість зайнятих працівників  складає 1920 осіб, найманих 1869 осіб що, відповідно, більше минулого року на 1,0% (2  особи ) та менше минулого року на 0,5%( 10 осіб).З 2017 року кількість підприємств стабільно зростає.(2017р-102од.; 2018-114 од.;2019р-116 од.)

Витрати на оплату праці найманих працівників малих та середніх підприємств складають 155,4 млн.грн., що більше проти  минулого року на 44,7%.

Середньомісячна заробітна плата  найманих працівників по малим та середнім підприємствам склала близько 5929,0 грн., що на 24,5% більше проти минулого року.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)  підприємствами  м. Токмака    у 2019р. склав  1074,6 млн.. грн.,що більше проти минулого року на 13,96%. 

            З діючих  126 підприємств питома вага середніх підприємств 7,9% (10 одиниць), малих підприємств 92,1% (116 одиниць) у тому числі мікро підприємств 81,0% (94 одиниці).

            В порівнянні з 2018 роком збільшилась кількість середніх підприємств на 3 одиниці, та малих на 2 одиниці.

            Кількість зайнятих та найманих  працівників на середніх  підприємствах  складає  1275 осіб,витрати на оплату праці 115444,6 тис.грн, середньомісячна заробітна плата 7545,4 грн., обсяг реалізованої продукції 711522,9 тис.грн..

Кількість зайнятих та найманих  працівників на малих  підприємствах  складає відповідно   645 осіб. та 594 осіб.,витрати на оплату праці  39959,8 тис.грн, середньомісячна заробітна плата 5521,8 грн., обсяг реалізованої продукції  373031,5 тис.грн. У тому числі кількість зайнятих та найманих  працівників на мікро   підприємствах  складає відповідно   299 осіб. та 256 осіб.,витрати на оплату праці  13740,1 тис.грн, середньомісячна заробітна плата 4472,8 грн., обсяг реалізованої продукції  111737,6 тис.грн.

Внесок малого бізнесу в розвиток промисловості міста залишається стабільним. нажаль фінансова підтримка місцевими органами влади – недостатньою через обмеженість можливостей..

Обсяг надходжень податків до бюджету м. Токмака від діяльності малого та середнього підприємництва за 1півріччя 2020 року склав 22005,6 тис.грн ( що становить 43,2% від загального обсягу надходжень) , в тому числі від діяльності малих підприємств – 7537,7 тис.грн.(що становить 14,8% від загального обсягу надходжень).

Постійно функціонує Центр надання адміністративних послуг.

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо оптимізації надання адміністративних послуг» в 1 півріччі 2020 року:

Проведено  реєстраційних дій стосовно реєстрації місця проживання/зняття з реєстрації фізичних осіб – 696;

Опрацьовано  запитів – 4 016;

Опрацьовано заяв громадян -920;

На особистому  прийомі  790   громадянам  надано  послуги   по      підтвердженню реєстрації їх місця проживання;

Проведено в 2020 році реєстраційних дій у сфері реєстрації бізнесу – 345, у сфері реєстрації нерухомого майна -  1 686.

Підписані угоди про співпрацю стосовно надання послуг з державної реєстрації актів цивільного стану через Центр надання адміністративних послуг, а також надання комплексної послуги «е-МАЛЯТКО» для новонароджених дітей. Наразі, на державному рівні, проводиться інтеграція єдиних та державних реєстрів.

Відповідно до ч. 1 Закону та згідно статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, від імені виконавчого комітету, адміністраторами ЦНАП в 2020 році розглянуто 35 справ про адміністративні правопорушення при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження.

Під час проведення реєстраційних дій, до місцевого бюджету отримано коштів адміністративного збору за  1 півріччя 2020 року – 358 090 грн.

Завдання1.1.3Підтримка фізичних осіб - підприємців.

За даними податкової інспекції станом на 01.01.2020р зареєстровано 1917 суб’єктів господарювання, з них 510 юридичних та 1407 фізичних осіб – підприємців.

Токмацьким міськрай центром зайнятості протягом I півріччя 2020 року проведено 309 семінарів для осіб які звернулися з техніки пошуку роботи.

 Токмацьким міськрай центром зайнятості 129 осіб направлено на громадські та тимчасові роботи, 27 осіб направлено на навчання незайнятого населення основам  підприємницької діяльності, всі працевлаштовані.

З метою створення доступних та зручних умов для отримання адміністративних послуг, отримання дозвільних документів, запобігання та протидії корупції в місті  діє Центр надання адміністративних послуг.

Крім цього у місті Токмак продовжується програма конкурсу малих бізнес-грантів на започаткування, відновлення чи розширення мікро-, малих та середніх підприємств на підконтрольних уряду України територіях Луганської та Донецької, та в районах Запорізької областей уздовж узбережжя Азовського моря, що фінансується ООН та ЄС.

Метою програми ООН із відновлення та розбудови миру за підтримки Європейського Союзу є відновлення або посилення ділової активності, зниження напруги на ринку праці та забезпечення розвитку секторів економіки, які є критично важливими для подальшого економічного розвитку регіону. Загальна сума грантового пулу, який буде розподілено протягом 2019-2020 років складає 2,48 млн. євро.

Наразі триває третій тур даної програми. Очікується, що розмір залучених коштів на започаткування, відновлення чи розширення мікро, малих та середніх підприємств у місті Токмаку складе 390 000 грн.

Завдання 1.1.4 Вдосконалення механізму оплати праці

В  1 кварталі  2020 року         заробітна плата штатних працівників склала 7731,00 грн., що на 12,3 % більше проти в. п. минулого року, але складає 70,3 % до середньо обласного показника. Фонд оплати праці працівників без урахування  малих підприємств,  склав 80,7  млн. грн.., що більше   проти в. п. минулого року на 19,7 % та складає 23,8% до річного програмного завдання.

За 1 півріччя 2020 року на ТОВ «Токмацький Ковальсько штампувальний завод» зменшився розмір середньої заробітної плати на 5,4% (5242,00 грн. проти  5544,00грн у в.п. минулого року). При зменшенні чисельності працюючих з 312 чол. у 1 пвріччі  2019 року  до 295 чол. за 1 півріччя 2020 року ,  фонд оплати праці зменшився на 2355,00 тис.грн та  склав 8,1 млн.грн.

ТДВ «Токмацький завод «Прогресс»» за останніми даними станом на 01.01.2020 року середньоспискова чисельність складає 31 чол. Розмір середньомісячної заробітної плати в 2019 році становить 4600грн.

ТОВ «Перлина Запоріжжя»: при середньосписковій чисельності 59 чол. фонд оплати праці становить 1488,0тис.грн., розмір середньомісячної заробітної плати 4900,0грн.

За І півріччя 2020 року проведено 3 засідання міської ради з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення) та соціальних виплат, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації заробітної плати, в яких прийняли участь 14 керівників підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності. На засіданнях комісії постійно надаються роз’яснення присутнім суб’єктам господарювання щодо ведення прозорого бізнесу та легалізації робочих місць.

Станом на 01.07.2020 року заборгованість  із заробітної плати  по  економічно активним підприємствам складає 523,31 тис.грн., це борг філії «Токмацький райавтодор» ДП «Запорізький облавтодор» (підприємство економічно активне, але на стадії оформлення банкрутства). Причиною заборгованості є відсутність достатнього ліміту фінансування на дорожні роботи та несвоєчасне надходження коштів з державного бюджету.  В І півріччі 2020 року філією «Токмацький райавтодор» ДП «Запорізький облавтодор» сплачено заборгованості  із заробітної плати в сумі  1047,81 тис. грн.

  Впродовж  І півріччя 2020року  організовано та проведено 2 засідання соціально-економічної ради, під час яких розглянуто найактуальніші, першочергові соціально-економічні  питання міста Токмака, зокрема: про стан оплати праці та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, легалізації трудових відносин,  про підсумки соціально-економічного розвитку, виконання Програми зайнятості населення міста тощо.

Проводяться наради з представниками малого та середнього бізнесу, приватними підприємцями, де має місце виплата заробітної плати на рівні або нижче визначеного державою мінімального розміру.

Відповідно ч. 3 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть проводити перевірки підприємств, установ та організацій всіх форм. Впродовж березня поточного року  головним спеціалістом, інспектором праці було проведено 2 інспекційних відвідування підприємств міста, за результатами яких складено 2 акти та  винесено 2 приписи на усунення виявлених порушень. У квітні 2020 року щодо даних суб’єктів господарювання складені протоколи про  адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 41 КУпАП України, які були направлені до Токмацького районного суду. Впродовж лютого 2020 року було здійснено одне відвідування роботодавця з метою інформування його та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю.  

У січні –лютому 2020року головний спеціаліст, інспектор праці відділу питань праці  управління соціального захисту населення Токмацької міської ради на трьох семінарах надав присутнім роз’яснення щодо порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.

Відповідно до листа Головного управління Держпраці у Запорізькій області від 17.03.2020 № 08/03.3-05/2727 «Про проведення держаного контролю щодо додержання законодавства про працю в умовах запровадження карантинних заходів» у квітні-червні поточного року інформаційні заходи та заходи державного контролю не проводились.

Ведеться масово-роз’яснювальна робота серед мешканців міста з даних питань. У травні поточного року на офіційній сторінці Токмацької міської ради були розміщені статті з роз’ясненнями щодо додержання законодавства про працю.

Впродовж 24-29.01.2020 року відділом питань праці УСЗН Токмацької міської ради на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20 стосовно інформаційно-роз’яснювальної роботи суб’єктів господарювання про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин, було проведено 30 візитів до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з зазначеного питання.

За результатами роботи щодо здійснення контрольних повноважень за додержанням законодавства про працю, у м. Токмаку спостерігається постійне збільшення кількості створених робочих місць. Так, за останніми даними Токмацького відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду в Запорізькій області з початку року по квітень 2020 року створено 88 робочих місць  (28 – у юридичних осіб, 60 – у фізичних осіб). У березні 2020 року створено 71 робоче місце  (відповідно 18 – у юридичних осіб, 53 – у фізичних осіб), у лютому 2020 року  - 58 робочих місць (відповідно – 13 та 45), у січні 2020 року - 9 робочих місць (всі – у фізичних осіб). Таким чином, в середньому за місяць у м. Токмаку створюються 26 робочих місць, в тому числі 9 – у юридичних осіб, 17 – у фізичних осіб.

У першому півріччі 2020 року  проведено експертизу та повідомну реєстрацію 2 колективних договорів 2 установ міста, а також - 1 реєстрацію (з експертизою) змін та доповнень до колективного договору 1 підприємства міста. Усього зареєстровано  98 колективних договорів ПОУ міста Токмака.      

Завдання1.1.6 Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій

У місті розроблена Програма «Енергозбереженню та підвищення енергоефективності». За 1 півріччя 2020 року на виконання заходів виділені кошти з міського бюджету:відділу культури ТМР-7,5 тис.грн; відділу у справах молоді та спорту ТМР  -7,5 тис.грн;відділу освіти ТМР -15,0 тис.грн

Оперативна ціль1.2:  Покращення функції управління об’єктами комунальної власності та врегулювання земельних відносин у місті Токмак

Завдання 1.2.1. Врегулювання земельних відносин.

З метою реалізації положень програми «Здійснення заходів із землеустрою», виконано ряд завдань, а саме:

1. Інвентаризація земель міста проводиться за рахунок відведення земель Токмацької міської ради у власність чи користування громадянами та юридичними особами.  Протягом першого півріччя 2020 року відведено та надано у власність чи користування за рішеннями Токмацької міської ради 69 земельних ділянок. Всього проінвентаризовано близько 88% від загальної площі земель міста Токмака.

2. Відповідно до п.3 та п.7 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», з 1 січня 2013 року землі державної та комунальної форм власності в Україні вважаються розмежованими.

Постійно проводиться робота по охопленню орендними відносинами земель в межах міста Токмака. Протягом першого півріччя 2020 року в результаті постійного вжиття заходів щодо виявлення земельних ділянок, що використовуються без правовстановлюючих документів, укладено 10 договорів оренди землі, в результаті чого збільшилось надходження до міського бюджету від плати за землю, також поновлено шляхом переукладання 2 договори оренди землі.

     Протягом звітного періоду під об’єктами нерухомості – власності фізичних осіб було продано 6 земельних ділянок комунальної власності площею 0,4645 га на загальну суму 511263, 00 грн..

 Постійно оновлюються бази даних реєстру вільних земельних ділянок, об’єктів нерухомості та виробничих площ.

Завдання 1.2.2. Управління комунальною власністю.

Виконавчими органами Токмацької міської ради постійно проводиться робота у сфері управління об’єктами нерухомого майна комунальної власності. Так, відповідно законодавства України щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно, спеціалістами здійснюються необхідні заходи щодо реєстрації права власності територіальної громади міста Токмака, в особі Токмацької міської ради, на об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки. З причин набрання чинності Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з 01.02.2020 року, затвердження Кабінетом міністрів України постанови «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 №483, відсутності затвердженої примірної форми договору оренди, протягом першого півріччя 2020 року не укладались догори оренди комунального майна. Продовжено термін дії 12 договорів оренди нерухомого майна комунальної власності, складено 13 акти перевірки технічного стану.

Надходження від оренди нерухомого майна комунальної власності, у звітному періоді склали 658 257, 00 грн., з них до міського бюджету надійшло  406 008, 00 грн., на користь підприємств, установ, організацій міської ради надійшло 252 249, 00 грн. грн.

В звітному періоді продано 5 об’єкта нерухомості шляхом приватизації загальною площею 684,9 м2, на загальну суму 1041012,40 грн. разом з ПДВ. Заборгованість за договорами купівлі – продажу вищевказаних об’єктів приватизації – відсутня.

Оперативна ціль1.3: Оптимізація та контроль бюджетних витрат, пошук додаткових джерел поповнення доходної части міського бюджету.

Завдання 1.3.1: Забезпечення умов для сталої роботи організацій та установ соціально культурної сфери, економія бюджетних витрат.

За перше півріччя 2020 року доходи бюджету міста Токмака склали                  96747,1 тис. грн., з  них  до  загального    фонду     бюджету     надійшло          48434,7 тис. грн., спеціального – 2475,2 тис. грн., отримано офіційних трансфертів – 45837,2 тис. грн.

Станом на 01.07.2020  доходи загального фонду бюджету міста Токмака без врахування міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 48434,7  тис. грн., що становить 93,2 % до затверджених планових показників на відповідний період. Недоотримання  надходжень становить 3512,2 тис.грн. Недовиконання  дохідної частини бюджету  обумовлено  запровадженням карантинних заходів у зв`язку з виникненням пандемії COVID-19  на території України, які передбачають обмеження трудової діяльності, що негативно вплинуло на економічну та споживчу активність населення і, як наслідок, знизило надходження  до бюджету міста. У порівнянні з відповідним періодом 2019 року надходження  збільшились на 473,1 тис. грн., або на 1,0 %.

Питома вага найбільших доходних джерел в загальній сумі надходжень доходів загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає:

1. податок та збір на доходи фізичних осіб – 59,9 % або 28990,1 тис. грн., що складає 92,8 % до плану на відповідний період. Недовиконання становить 2241,9 тис.грн.  Причиною зменшення надходжень є запровадження карантину  на території України і, як наслідок, зниження ділової активності суб`єктів господарювання та зменшення надходжень податків до бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1660,7 тис. грн., або на 6,1 % за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати до 4 723 грн. з 01.01.2020 року;

2. внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок)  – 7,3 %, або     3548,3 тис. грн., що складає 88,8 % до плану на відповідний період. Недоотримання становить 449,7 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження  акцизного податку зменшились на 291,0 тис.грн., або на 7,6 %., в тому числі надходження акцизного податку з пального виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України    зменшились на 581,5 тис. грн., або на 21,8 %.  Зменшення надходжень  пояснюється зниженням обсягу   реалізованого суб’єктами господарювання пального виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України.  У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  збільшились на 290,5 тис. грн., або на 24,7 % у зв’язку із збільшенням обсягу продаж тютюнових та алкогольних виробів.

3. податок на майно – 13,8 %, або 6696,2 тис. грн., що складає 85,3 % до плану на відповідний період. Недоотримання становить 1158,4 тис.грн. Зменшення надходжень місцевих податків і зборів в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю пояснюється тим, що Законом  України від 30.03.2020 року № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)" передбачено, що  не  нараховується та не сплачується за період 1 березня по 31 березня поточного року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарської діяльності, а також об'єкти нежитлової нерухомості, які  перебувають у власності  фізичних або юридичних осіб, не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 2067,9  тис. грн., або на 23,6 %, що пояснюється погашенням заборгованості із земельного податку ПАТ «Запоріжжяобленерго» у сумі 694,8 тис. грн. протягом  першого півріччя 2019 року та внаслідок карантинних заходів ;

4. єдиний податок – 15,0 %, або 7255,5 тис. грн., що складає 101,5 % до плану на відповідний період. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 810,0 тис. грн., або на 12,6 %, що пов’язано із збільшенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2020 до 4 723 грн., в залежності від якої розраховується ставка податку для платників ІІ групи.

Протягом 1 півріччя 2020 року до загального фонду бюджету міста Токмака надійшло офіційних трансфертів у сумі 45587,2 тис. грн., або 97,5 % до плану, в тому числі:  дотацій – 12260,2 тис. грн. (100%), у т.ч. базової дотації – 10667,4 тис. грн. (100%), субвенцій – 33327,0 тис. грн. (96,6%), у т.ч. освітньої – 25159,8 тис. грн. (100%), медичної – 6335,3 тис. грн. (100%), іншої - 130,5 тис.грн. (10,0%).

До спеціального  фонду міського бюджету надійшло доходів без врахування міжбюджетних трансфертів у сумі 2475,2 тис. грн. (79,2 % до плану на відповідний період), що на 49,0 тис. грн. або на 1,9 % менше надходжень за аналогічний період 2019 року внаслідок зменшення  власних надходжень бюджетних установ у зв`язку запровадженням карантинних заходів на території України.

Видатки міського бюджету за перше півріччя 2020 року  виконані в сумі 92259,3 тис. грн., що на 55740,2 тис. грн. менше проти видатків за відповідний період 2019 року.

  Станом на 01.07.2020р. забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ в повному обсязі, оплату видатків по енергоносіям, які  спожиті бюджетними установами міста в межах виділених асигнувань.

Оперативна ціль 2.1. Приєднання до ініціативи Європейської Комісії «Угода мерів».

Завдання 2.1.1 Підготовка Програми «План дій сталого енергетичного розвитку міста Токмака до 2030 року».

Виконане в повному обсязі.

Завдання 2.1.2. Подання Програми «План дій сталого енергетичного розвитку міста Токмака до 2030 року» до штаб-квартири ініціативи «Угода мерів» в Брюсселі.

Виконано у повному обсязі.

Оперативна ціль 2.2. Приєднання до ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання».

Завдання 2.2.1. Підготовка Програми «План місцевого економічного розвитку »

Продовжено участь міста Токмак у новій ініціативі Європейського Союзу «Мери за економічне зростання», в рамках якого підготовлено «План місцевого економічного розвитку міста Токмака до 2021 року», який схвалено експертами Світового Банку. У другому півріччі 2019 року підготовлено та надано другий звіт по виконанню «Плану місцевого економічного розвитку міста Токмака до 2021 року», який було схвалено та затверджено експертами. Участь у ініціативі – це можливість додатково залучати кошти та долучатися до грантових проектів та пропозицій, оголошення яких, в рамках цієї ініціативи, відбудеться вже у грудні 2020 року.

Завдання 2.2.2. Подання Програми «План місцевого економічного розвитку» до Представництва Європейського Союзу у місті Київ.

Відбулося подання повного тексту Програми «План місцевого економічного розвитку міста Токмака до 2020 року» на розгляд експертам Європейського Союзу. Після цього програмний документ було подано на розгляд до експертів Світового банку для отримання можливого фінансування наступних проектів: «Будівництво фотоелектричної системи у місті Токмак Запорізької області» (1 МВт), «Створення вільного бізнес-простору», «Створення ресурсно-комунікаційного центру міста Токмака».

У листопаді відбулася Міжнародна конференція високого рівня «Муніципалітети за економічне зростання» , на якій місто Токмак отримало Сертифікат-підтвердження про те, що Програма «План місцевого економічного розвитку до 2020 року» схвалена експертами Світового банку, а безпосередньо місто підтвердило свій статус у якості дійсного члена ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання».

Після розгляду експертами Європейського Союзу «Плану місцевого економічного розвитку міста Токмак до 2020 року», його передадуть для потенційного фінансування до Світового банку.

Реалізація проекту дозволить:

-           створити нові робочі місця;

-           створити умови для розвитку підприємницької діяльності у місті;

-           застосувати механізм державно-приватного партнерства;

-           облаштувати земельні ділянки для створення промислової зони та ін.

Оперативна ціль 2.3. Долучення до проекту Уряду Німеччини «Енергоефективність у громадах ІІ».

Завдання 2.3.1. Створення ефективної системи енергоменеджменту в місті.

Станом на 05.02.2020 року Міжнародною громадською організацією «Центр Сприяння Житловим та Муніципальним Реформам» (МГО ЦСЖМР) відповідно до грантової угоди між Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та в рамках проекту «Енергоефективність у громадах II» для реалізації «Механізму підтримки послуг з підвищення енергоефективності в громадських будівлях», було завершено конкурс заявок на отримання грантів для підтримки впровадження заходів з підвищення енергетичної ефективності громадських будівель, в тому числі муніципальних лікарень міст та об'єднаних територіальних громад. За результатами оцінювання, серед 242 заявників, було обрано тільки 22 переможці. Із 20 поданих заявок із Запорізької області перемогу здобула лише 1 – заявка міста Токмака з проєктом «Розвиток системи енергоменеджменту міста Токмак шляхом встановлення програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи енергомоніторингу в бюджетних установах, включаючи навчання працівників роботі з програмним продуктом та подальшою розробкою проєктно-кошторисної документації для імплементації проєкту з термосанації найбільш енерговитратної будівлі (ЗОШ №6)».Загальна сума гранту складає 340 610 грн.

 

Також у рамках сегменту «Механізм підтримки послуг з підвищення енергоефективності в громадських будівлях», що реалізується в рамках проєкту «Енергоефективність у громадах ІІ» Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), місто Токмак взяло участь у конкурсному відборі проектних заявок для фінансування послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації для будівель бюджетної сфери.

Обов’язковими для участі у конкурсному відборі були наступні умови:

-                              бути учасником проекту «Енергоефективність у громадах ІІ» Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ);

-                              наявність енергетичних Сертифікатів та аудитів у будівель, що подаються;

-                              економія від впровадження запропонованих заходів повинна складати не менш ніж 15%.

Протягом березня 2020 року тривав конкурсний відбір, а нашим містом було подано 2 заявки на отримання фінансування проектно-кошторисної документації для 2 будівель бюджетної сфери, які відповідали критеріям: ДНЗ «Вербиченька» та Палац спорту.

31 березня відбулося засідання Конкурсної комісії, що розглянула 6 заявок від міст-учасників проекту, які надійшли до команди Асоціації енергоефективних міст України у зазначений термін та відповідали вимогам конкурсу. За результатами розгляду комісія дійшла висновку, що заявки (від міст Глухів, Токмак (2), Збараж, Добропілля та Сєвєродонецьк) підготовлені на належному високому рівні і можуть бути рекомендовані до співфінансування в рамках проекту.

Загальний розмір залучених інвестицій складає 165 000 грн.

Оперативна ціль 2.4. Підготовка заявок для участі у грантових програмах з метою отримання фінансування на їх реалізацію.

Завдання 2.4.1. Моніторинг інформаційних ресурсів для вчасної участі у оголошених грантових проектах і програмах.

У лютому 2020 року місто Токмак взяло участь у конкурсному відборі до проекту «Підтримка системи захисту дитини» від Міжнародної благодійної організації «Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» Україна. У рамках проекту буде забезпечено планування та створення на території міста Центру соціальної підтримки дітей та сімей, а також запровадження рівноправного доступу до соціальних послуг дітей та їх сімей, особливо тих, які перебувають у СЖО з метою реалізації права дітей на сімейне виховання шляхом розвитку альтернативних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (прийомних сімей, ДБСТ, послуги патронатного вихователя тощо).

Проект передбачає і інфраструктурну складову, а це означає, що приміщення для майбутнього Центру соціальної підтримки дітей та сімей буде відремонтовано за кошти Міжнародної благодійної організації «Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» Україна. Також ця організація забезпечить Центр меблями, персонал – навчанням тощо.

Проект розрахований на період 2021-2024 роки, протягом якого буде розроблено і програму розвитку соціальних послуг та план впровадження програми надання соціальних послуг.

Не дивлячись на карантин, міський голова Ігор Котелевський уклав відповідний Меморандум про наміри та взаємодію із Міжнародною благодійною організацією «Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» Україна для впровадження проекту «Підтримка системи захисту дитини». Ця подія відбулася ще у травні 2020 року, а зараз Запорізька обласна державна організація готує відповідні листи-підтримки для реалізації проекту.

Наразі очікується приїзд експертів проекту для знайомства та спільного обрання приміщення для майбутнього Центру соціальної підтримки дітей та сімей.

Загальний розмір очікуваних інвестицій складає – 1 000 000 грн.

Операційна ціль 2.5  Підготовка підґрунтя для залучення інвестицій

Завдання 2.5.1 Підготовка об‘єктів для залучення інвестицій

Реалізація програм за рахунок власних коштів ускладнюється через обмежене фінансуванням в місцевому бюджеті, тому проводиться робота по залученню коштів з обласного бюджету коштів, державного бюджету та інших джерел фінансування.

З загального фонду обласного бюджету місту Токмак виділено 5 млн. грн. на реалізацію 9-ти проектів з реконструкції споруд для збирання вод поверхневого стоку з вулиць міста.

Розроблено робочий проєкт «Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Центральна,55к м. Токмак, Запорізької області. (ІІ під’їзд)», що надасть можливість поселити 24 сім'ї з громадян, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. ПКД якого  пройшла експертизу в частині міцності, надійності, довговічності об’єкта будівництва та кошторисної документації та отримала позитивний експертний звіт на загальну суму 13750,050 тис.грн.

Для забезпечення співфінансування відібраних проєктів в межах програми «Велике будівництво-2020», згідно рішення сесії Токмацької міської ради від 12.12.2019 № 8 «Про Програми які фінансуються у 2020 році» (зі змінами та доповненнями) у рамках програми «Поліпшення стану будівель соціальної сфери м. Токмак на 2019-2021 роки» на реалізацію заходу «Реконструкція приміщення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, по вул. Центральна,55Ж м. Токмак Запорізької області» (розробка проєктно- кошторисної документації), з місцевого бюджету виділені кошти у розмірі 446,200 тис.грн., головним розпорядником коштів та замовником проектних робіт визначено управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради.

На даний час розроблено проектно-кошторисну документацію по вищезазначеному об’єкту, отримано позитивний експертний звіт на загальну суму 11073,904 тис.грн.

Для забезпечення співфінансування відібраних проєктів спільно з Добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування-Асоціація «Енергоефективні міста України», згідно рішення сесії Токмацької міської ради від 12.12.2019 № 8 «Про Програми які фінансуються у 2020 році» (зі змінами та доповненнями) у рамках програми «Поліпшення стану будівель соціальної сфери м. Токмак на 2019-2021 роки» на реалізацію заходу «Капітальний ремонт Палацу спорту відділу у справах молоді та спорту Токмацької міської ради, адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул.. Центральна 13, 71701 (розробка проєктно-кошторисної документації) (код за ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель), з місцевого бюджету виділені кошти у розмірі 49,500 тис.грн., головним розпорядником коштів та замовником проектних робіт визначено управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради.

На даний час розроблено проектно-кошторисну документацію по вищезазначеному об’єкту  на загальну суму 12404,8 тис.грн.

Завдання 2.5.2. Удосконалення процедур залучення інвестицій

З загального фонду обласного бюджету місту Токмак передбачено 5 млн. грн. на реалізацію 9-ти проектів з реконструкції споруд для збирання вод поверхневого стоку з вулиць міста.

З метою реалізації проекту «Капітальний ремонт будівлі Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4 імені Віри Назарівни Нерез Токмацької міської ради Запорізької області» взято участь у конкурсі Державного фонду регіонального розвитку, який триває до 30.06.2020 року.

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК Б: РОЗВИТОК ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3: Створення якісних та комфортних умов проживання в громаді

Операційна ціль 3.1 Розвиток інфраструктури території громади

Завдання 3.1.1 Зміна системи управління житловим фондом міста

На даний час по м. Токмак створено та функціонує 88 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку в 93  багатоквартирних житлових будинках. У поточному  2020 році утворилось одне ОСББ.

В рамках місцевої Програми «Підтримки створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Токмак на 2019-2021 роки» депутатами Токмацької міської ради виділено 210,00 тис. грн. для надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ на поточні ремонти багатоквартирного житлових будинків, зокрема: мощення будинку №15 по вул. Перемоги -165,0 тис. грн., мощення  будинку №272 по вул. Василя Вишиваного - 10,0 тис. грн.,будинку №9 по вул. Володимирська - 10,0 тис. грн., будинку №23 по вул. Володимирська -10,0 тис. грн. та  будинку №21 по вул. Центральна -15,0 тис. грн.

 

На виконання рішення Запорізької обласної ради від 25.06.2019 № 19 «Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 54 (зі змінами та доповненнями)» місту Токмак, у рамках місцевої програми «Підтримки створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Токмак на 2019-2021 роки» виділено 393,00 тис. грн. для надання цільової безповоротної фінансової допомоги ОСББ на поточні ремонти багатоквартирного житлових будинків: ремонт покрівлі ОСББ «Єдність-46» по вул. Гоголя, 46 - 88,0 тис. грн., ремонт внутрішньобудинкової мережі електропостачання  житлового будинку ОСББ «Перемога-Центральна, 30-32», по вул. Центральна, 30  та Центральна, 32 -  50,0 тис. грн., покрівлі ОСББ «Злагода 87» по вул. Призаводська, 87 - 45,0 тис. грн., покрівлі ОСББ «МЖК-60» по вул. Ковальська, 60 -  40,00 тис. грн., ремонт покрівлі ОСББ «Надія 89» по вул. Призаводська, 89 - 100,0  тис. грн., ремонт будівлі ОСББ «Елітний» по вул. Центральна, 51,   35,0 тис. грн., ремонт будівлі  ОСББ «Заможний двір-54» по вул. Шевченка, 54 - 35,0 тис. грн..

Підтримка житлового фонду та створення соціального житла

На виконання рішення Запорізької обласної ради від 25.06.2019 № 19 «Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 54 (зі змінами та доповненнями)» місту Токмак, у рамках місцевої програми «Реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Токмак на 2019-2021 роки» з обласного бюджету передбачені кошти у сумі 106,0 тис. грн. на здійснення поточного ремонту покрівлі гуртожитків за адресами по вул. Ковальська, 39 та вул. Шевченка, 43.

Також, у рамках місцевої програми «Реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Токмак на 2019-2021 роки» передбачені кошти з бюджету міста Токмак на загальну суму 31,547 тис. грн. для здійснення поточного ремонту внутріньобудинкової мережі опалення будинку та електричної мережі квартирного типу  соціального призначення по вул. Центральна, 55к, м. Токмак.

Завдання 3.1.2 Модернізація шляхово-ремонтного господарства міста

В рамках місцевої Програми «Реконструкції, ремонту та утримання доріг комунальної власності на 2019-2021 роки» депутатами Токмацької міської ради на 2020 рік передбачено асигнування в сумі 2077,311 тис. грн., на проведення відповідних заходів щодо забезпечення безпечних умов дорожнього руху.

В продовж звітного періоду (І півріччя 2020 року) для підтримання доріг місцевого значення у задовільному технічному стані за рахунок коштів місцевого бюджету проведені роботи на загальну суму 344,125 тис. грн., а саме:

- проведені заходи по зимовому утриманню доріг на суму – 149,898 тис. грн.;

- проведено 115 кв.м поточного ремонту дорожнього покриття вулиці Гоголя на суму 70,330 тис. грн.;

- проведено 855 кв.м грейдерування доріг із гґрунтовим покриттям на суму 90,0 тис. грн;

- встановлено та відновлено 48 дорожніх знаків, сума витрат на послуги - 33,898 тис. грн.

Завдання 3.1.3 Підвищення якості питної води

Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у місті відповідно рішення виконавчого комітету Токмацької міської ради від 11.04.2013 № 95 надає КП «Міськводоканал» Токмацької міської ради. Основним споживачем є населення. Від загального обсягу реалізації населення складає - 86,3%, бюджетні організації - 6,9%, госпрозрахункові - 6,8%.

Водопостачання міста здійснюється з 16 діючих артезіанських свердловин глибиною 180-200 м, 6 артсвердловин в ремонті, 5 наглядових. Більшість свердловин введені в експлуатацію 25-40 років тому і відпрацювали свій ресурс. Вода із свердловин цілодобово подається у водопровідні мережі міста за допомогою 3-х насосних станцій другого підйому, які розташовані на вул. Гоголя, К.Лібкнехта, території колишнього ВАТ «Південдизельмаш» та 2-х насосних станцій третього підйому, які розташовані на мікрорайоні «Ахрамєєвка», 4-х водонапірних башт Рожновського.

Протяжність водопровідних мереж становить 121,68 км,  з яких  40 %  зношені та знаходяться в аварійному стані (особливо центральні водоводи) і потребують заміни.

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням відомчих мереж - 41,03км, з них 30 % зношені та знаходяться в аварійному стані  та потребують заміни.

  Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням відомчих другого підйому - 3 од. , третього підйому - 2 од. 

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням відомчих 2 од.  

Загальна кількість каналізаційних очисних споруд - 1 од. 

Реконструкція мереж водопостачання (капітальний ремонт)

В продовж звітного періоду КП «Міськводоканал» ТМР було виконано низку робіт:

- проведена заміна насосного обладнання на артсвердловинах №8 та №14  на суму - 76,6 тис. грн. 

-  замінено ділянку водопровідних мереж на труби ПЕ-100 діаметр 110 мм перехрестя вул. Шевченко - вул. К.Лібкнехта - 25 м,  ділянку водоводу перехрестя вул. К.Лібкнехта - вул. Нагорна діаметр 110 мм -  44 м  на  суму - 27 тис. грн.

 - встановлений частотний перетворювач на насосній станції розташованій на території колишнього підприємства завод ім. С.М.Кірова на суму - 49,9  тис. грн.

У рамках місцевої програми «Реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Токмак на 2019-2021 роки» за рахунок коштів бюджету міста Токмак  передбачено кошти на надання фінансової підтримки у сфері житлово-комунального господарства комунальному підприємств "Міськводоканал" ТМР- 183,000 тис.грн. (на придбання труби ПЕ 100 діаметром 110 мм ,  поточний ремонт мережі водопостачання вул. Василя Вишиваного (від вул.Східна до вул. Урожайна), послуги з технічного обслуговування системи водовідведення (в районі будинку по вул. Володимирська 35а)  ).

Завдання 3.1.4 Економічна ефективність витрат на енергопостачання. Зменшення витрат споживання енергії у місті

Перехід на енергозберігаючі освітлювальні прилади в мережі освітлення міста, відновлення внутрішньо дворового освітлення та інших вулиць міста:

В рамках місцевої Програми «Благоустрій міста Токмак на 2019-2021 роки» з метою утримання мереж вуличного освітлення в робочому стані протягом 2020 року по мікрорайонах м. Токмак з місцевого бюджету витрачено 840,027 тис. грн., зокрема:

1) на придбання електроматеріалів для обслуговування 112,7 км мережі вуличного освітлення та оплату за спожиті понад 54 кВт електроенергії  - 452,527 тис. грн.;

2) на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць Карла Лібкнехта, Ковальській, Гоголя, Володимирська, Василя Вишиваного, Перемоги, Шевченка, Леваневського, Ломоносова, Миру, Лесі Українки на загальну суму, під час виконання робіт було замінено 175 ліхтарів та понад 1,3 км дротів в мережі вуличного освітлення387,5 тис. грн.

На виконання «Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки» та Порядку формування пропозицій депутатів Запорізької обласної ради, спрямованих на реалізацію заходів, пов’язаних із соціально-економічним  розвитком Запорізької області, затверджених рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 54 (зі змінами та доповненнями), у рамках місцевої Програми «Благоустрій міста Токмак на 2019-2021 роки» за рахунок коштів  обласного бюджету передбачено 500,00 тис.грн. на виконання робіт по обэктах: «Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення вулиці Центральна міста Токмак Запорізької області» та «Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення майдану Визволення міста Токмак Запорізької області».

Завдання 3.1.5 Створення сучасної моделі поводження з твердими побутовими відходами

Виконавчим комітетом Токмацької міської ради 22.02.2018р прийняте рішення № 36 «Про затвердження Схеми санітарної очистки міста Токмак», (надалі - Схема).  Проте Схема не погоджена в Державній екологічній інспекції у Запорізькій області та не відповідає ДБН Б.2.2 – 6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту». На теперішній час схема санітарного очищення м. Токмак у відповідності до затверджених ДБН Б.2.2 – 6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» не затверджена.

Згідно діючого законодавства, розподіл коштів місцевого бюджету на проведення будь-яких робіт (заходів) в м. Токмак здійснюється безпосередньо депутатами міської ради та затверджується рішенням сесії.

В зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями міського бюджету та враховуючи статус депресивної території, який було надано м. Токмак згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 27.09. 2017 року № 732 «Про надання статусу депресивної території м. Токмаку Запорізької області у 2017 році» терміном на 5 років, асигнувань на розробку оновленої Схеми санітарного очищення м. Токмак на даний час не виділено.

Впродовж 2020 року силами організацій міста та за кошти місцевого бюджету на території м. Токмак ліквідовано 9 несанкціонованих сміттєзвалищ, загальним об’ємом - 0,25 тис. м3 на суму 30,0 тис. грн.

Завдання 3.1.6. Надання якісних послуг з теплопостачання.

Виконавцем послуг з постачання теплової енергії в м. Токмак  відповідно рішення виконавчого комітету Токмацької міської ради від 23.05.2019р. № 97 «Про визначення КП «Токмак біоенергія» Токмацької міської ради виконавцем послуг з постачання теплової енергії в м. Токмак» є КП «Токмак біоенергія» ТМР. Підприємство створено відповідно до рішення Токмацької міської ради від 25.04.2019р. №12 «Про створення комунального підприємства «Токмак біоенергія» Токмацької міської ради» та з врахуванням рішення від 03 травня 2019р. № 1 «Про ефективне використання ресурсів з тепло забезпечення міста Токмак». 

КП «Токмак біоенергія» ТМР є ліцензіатом Запорізької облдержадміністрації. На даний час підприємством отримані Ліцензії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Загальна кількість котелень по м. Токмак - 5 одиниць.

Загальна протяжність теплових мереж міста складає - 14,85 км.

Протяжність теплових мереж, що відремонтовано(замінено) під час підготовки до

Оптимізація мережі теплопостачання міста:

З метою недопущення порушення теплового балансу багатоквартирних будинків, для координації дій по встановленню індивідуального опалення, враховуючи введення в дію з 01.05.2019 року окремих положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (№2189-VIII від 09.11.2017року) (зі змінами) та згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №169 від 26.07.2019 року «Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води», відповідно листа КП «Токмак біоенергія» ТМР від 03.02.2020 №109, щодо переліку багатоквартирних будинків по місту Токмак, у яких не менше ніж половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води, станом на 01.07.2020 проведено п’ять засідань постійної комісії при виконавчому комітеті Токмацької міської ради з розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та надано 40 Витягів із протоколу Комісії з результатами розгляду звернення, що підтверджено відповідними довідками, та виконання усього алгоритму робіт відповідно до РЕКОМЕНДАЦІЙ Комісії.

Операційна ціль 3.2 Забезпечення енергобезпеки, формування енергоефективного господарства

Завдання 3.2.1 Розвиток альтернативної енергетики

По даному напрямку проводиться робота. На теперішній час триває пошук інвесторів, з метою реалізації запланованого  заходу.

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК В: СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4:Підвищення стандартів життя.

Операційна ціль 4.1 Забезпечення соціальних гарантій і компенсацій

Завдання 4.1.1 Спрощення системи надання всіх видів державної соціальної допомоги

У зв’язку із запровадженням з 12.03.2020 на усій території Україні карантину з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 управління соціального захисту населення Токмацької міської ради перейшло з формату особистого прийому громадян на  дистанційний. На якість надання послуг це ніяк не вплинуло. Всі громадяни, що потребують соціальної підтримки, не залишаються без неї.

        Для отримання консультацій з будь-яких питань в управлінні працюють три гарячі стаціонарні та одна мобільна телефонні лінії, три електронні пошти. Спілкування з громадянами ведеться за допомогою мобільного додатку Вайбер, через Скайп та Фейсбук. Надати документи можна, скориставшись скринькою для документів, яка розташована в приміщенні управління, надіслати поштою. Документи для призначення житлових субсидій, послуги по догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям надсилаються в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики.

Протягом першого півріччя 2020 року до управління звернулося 1922 сім’ї за призначенням різних видів державних соціальних допомог, з них 612 сімей за призначенням субсидії на оплату ЖКП.  Станом на 01.07.2020 року субсидію на ЖКП отримують 4880 сімей, сума призначень з початку 2020 року склала 19098,2 тис. грн. Субсидію на тверде паливо та скраплений газ призначено 354 сім’ям на загальну суму 1150,7 тис. грн.  Профінансовано станом на 01.07.2020 року: за рахунок  державного бюджету України – 1150,7 тис. грн..

         На обліку в управлінні перебуває 2734 сімей, які одержують різні види державних соціальних допомог. Загальна сума виплат державних соціальних допомог станом на 01.07.2020 року складає 26828,3 тис. грн. Всі допомоги виплачуються своєчасно і в повному обсязі. Протягом 2020року 3  військовослужбовців, звільнених з військової строкової служби отримали матеріальну допомогу на загальну суму 12,6 тис. грн. Призначено компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги 71 заявникам на загальну суму 92,5 тис. грн.

         Протягом дії карантину управління в повному обсязі виконує усі поставлені Урядом України завдання. Так, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2020 р. № 264 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги» подовжено строк виплати державних соціальних допомог на період дії карантину та на один місяць після дати його відміни.

            Проведена вся необхідна робота для призначення в автоматичному режимі житлових субсидій на новий неопалювальний період 4880 домогосподарствам. Тож субсидію за травень 2020 р. громадяни отримали вчасно у зручний для себе спосіб.

         Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2020 р. № 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році» управлінням проведено роботу щодо здійснення виплати у сумі 1000,00 грн. окремим категоріям громадян, а саме одержувачам державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, одержувачам державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю та одержувачам тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, які досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. Допомогу отримали 356 осіб на загальну суму 356,00 тис. грн.

         За виплатою допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, яка надається відповідно до Порядку виплати на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 329, звернулося 69 осіб. Станом на 01.07.2020 р. всім звернувшимся фізичним особам-підприємцям ця допомога вже призначена та виплачена у сумі 334,4 тис грн.    

       Управлінням проводиться робота з внутрішньо переміщеними особами з тимчасово окупованої території України та районів проведення ООС(АТО). Ведеться Єдина WEB-орієнтовна інформаційна технологія формування сегменту «Облік ВПО», в якій на обліку перебуває 659 осіб. Станом на  01.07.2020 р. 63 родинам призначена і виплачується щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Загальна сума нарахувань з початку року склала 603,1 тис. грн. Заборгованості з виплати цієї допомоги немає

        Урядовим рішенням з метою покращення матеріального стану багатодітних сімей, створення належних умов для виховання дітей запроваджено новий вид соціальних виплат-допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях (постанова КМУ від 13 березня 2019 р. № 250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям». Протягом звітного періоду 143 сімей отримують даний вид допомоги на 168 дітей віком до 6-ти років. Загальна профінансована сума складає 1761,2 тис. грн.

          У підзвітному періоді проведено 14 засідань комісії з питань призначення державної соціальної допомоги, на яких розглянуто 329 заяв одержувачів будь-яких видів державної соціальної допомоги, субсидії, пільг тощо.

      Згідно Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (далі ЄДАРП) станом на 01.07.2020р. в управлінні на обліку перебуває  9028 осіб, які мають право на пільги.

Відповідно до Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019р. № 373, пільги щомісяця нараховуються управлінням соціального захисту населення у грошовій готівковій та безготівковій формі в межах затверджених норм.

         Так за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 року сума нарахувань по пільгам на житлово-комунальні послуги склала – 1127,1 тис. грн. Профінансовано за рахунок субвенції з державного бюджету – 1127,1 тис. грн. Компенсацію на тверде паливо та скраплений газ призначено та виплачено 58 пільговикам на суму 93,6 тис. грн.

Завдання 4.1.2 Реалізація міських програм підтримки найбільш вразливих верств населення

          Відповідно до обласної програми «Назустріч людям», затвердженою рішенням Запорізької обласної ради від 29.04.2020р. № 168, за травень 2020 року 4 сім»ям (в т.ч. 2 сім»ям АТО) нараховані компенсацію на надання членам сімей загиблих ветеранів війни, які брали участь у бойових діях на території інших держав та територіях проведення антитерористичної операції на Сході України компенсації вартості ЖКП послуг у розмірі 50% знижки в межах норм, на суму 0,58 тис. грн.

Рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради від 12.12.2019р. № 8 було затверджено міську програму «Соціальний захист окремих категорій громадян для надання інших пільг на 2016-2020 роки». Цією програмою були передбачено кошти у сумі 1043,63 тис. грн. на фінансування інших пільг за рахунок коштів міського бюджету, а саме:  на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд в міському пасажирському транспорті загального користування – 896,00 тис. грн.,; на компенсацію за безплатний пільговий проїзд залізничним транспортом  – 117,63 тис.; за надані послуги телефонного зв’язку – 30,0 тис. грн.; Пільги надаються своєчасно та в межах виділених асигнувань.

       Протягом квітня - червня 2020 року проведена виплата щорічної разової грошової допомоги до Дня Перемоги 741 ветеранам війни на суму 919,02 тис. грн. Відповідно до обласної програми «Назустріч людям» виплачено кошти по 1000,00 грн. на надання щорічної одноразової грошової допомоги до Дня Перемоги особам з інвалідністю в наслідок Великої Вітчизняної війні 1941-1945 роках 7 особам на суму 7,05 тис. грн.

 В управлінні на обліку перебуває  123 особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та мають право на пільги. За рахунок коштів державного бюджету 49 особам виплачено допомогу на оздоровлення у сумі 5,06 тис. грн. 5 особам 1 категорії виплачено грошову компенсацію замість путівки на суму 2,87 тис. грн. Компенсацію на харчування щомісяця отримують 68 осіб на суму 110,80тис.грн. Виплачено компенсацію на додаткову відпустку 2 особам у сумі 8,87 тис. грн. За рахунок коштів обласного бюджету безоплатно видано 14 особам ліки за рецептами лікарів на суму 9,13 тис. грн.

На виконання постанови від 28.12.2016 № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», якою запроваджено виплату соціальних стипендій органами соціального захисту населення через вищі навчальні заклади деяким категоріям студентів, протягом 1 півріччя 2020 року було виплачено 17 студентам соціальні стипендії на суму 133,04 тис. грн..

 На виконання постанови КМУ від 15.11.2017р. № 877 «Про затвердження порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» з державного бюджету було виділено кошти на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла на 1 особу у сумі 355,76 тис. грн. У лютому 2020р. було придбано квартиру в межах виділених асигнувань.

        Працює Центр допомоги учасникам Антитерористичної операції (Центр АТО). Станом на 01.07.2020 р. на обліку в управлінні перебуває: 211 УБД АТО та 7 осіб з інвалідністю внаслідок війни АТО ( ІІІ група – 7) та 4 сім’ї загиблих в АТО.

        На виконання обласної програми «Назустріч людям» особам з інвалідністю внаслідок війни (АТО) виплачується щомісячна допомога: ІІІ гр. – 500 грн. Станом на 01.07.2020 року на обліку в УСЗН ТМР перебуває 7 осіб з інвалідністю АТО/ООС. З початку року виплачена допомога на загальну суму 17,5 тис. грн.

Станом на 01.07.2020р. за рахунок коштів міського бюджету 8 учасникам бойових дій, які приймали участь в АТО/ООС виплачено матеріальну допомогу у сумі 8,00 тис. грн. –  по 1,00 тис. грн. кожному.

За рахунок міського бюджету матеріальна допомога на лікування протягом 2020 року призначена 232 мешканцям міста на загальну суму 230,6 тис. грн. та 7 мешканцям міста у зв’язку з пожежею на загальну суму 7,0 тис. грн. Одноразова грошова допомога до знаменних та пам’ятних дат за зверненнями громадських організацій надана на загальну суму 45,0 тис. грн.: учасникам бойових дій, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, ветеранам війни та праці, особам з інвалідністю внаслідок війни та захворювання, активістам та волонтерам. Безкоштовно забезпечені дровами 49 осіб на загальну суму 7,2 тис. грн. Також отримана допомога на поховання 21 незастрахованої особи на суму 31,2 тис. грн. та відшкодовано витрати за поховання 4 безрідних осіб КП «Управляюча компанія «Контакт» на суму 10,1 тис. грн.

За рахунок державного бюджету матеріальна допомога надана 4 особам з інвалідністю на суму 5733,0 грн. та 7 непрацюючим малозабезпеченим особам на загальну суму 3276,0 грн. Всі 4 особи з інвалідністю, які потребують процедури гемодіалізу отримали матеріальну допомоги за рахунок обласної програми «Назустріч людям» на загальну суму 3276,0 грн.

            Рішенням Токмацької міської ради від 14.02.2019 №1 затверджена Програма «Надання фінансової підтримки ветеранським та громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 2019-2020 роки. З метою реалізації зазначеної програми наприкінці 2019 року проведений Конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених ветеранськими та громадськими організаціями. За результатами конкурсу визначені асигнування на 2020 рік на підтримку діяльності ветеранських та громадських організацій: Токмацькій міській організації ветеранів України – 26,0 тис. грн., Токмацькому міському товариству сімей з дітьми - інвалідами та інвалідами з дитинства – 23,0 тис. грн., «Токмацькому об’єднанню ветеранів Чорнобиля» - 7,0 тис. грн. та «Союз Чорнобиль»- 7,0 тис. грн., ГО «Центр розвитку та підтримки молодіжних ініціатив» -7,0 тис. грн.

Управлінням забезпечується внесення даних індивідуальних програм реабілітації (ІПР) інвалідів до Централізованого банку даних з проблем інвалідності. Всього протягом 2020 року введено 320 ІПР осіб та дітей з інвалідністю. Відповідно до медичних показань за укладеними договорами  особи з інвалідністю  забезпечені технічними засобами реабілітації та протезне - ортопедичними виробами за індивідуальним замовленням в кількості 67 одиниць на загальну суму 108,4 тис. грн.

На обліку для забезпечення санаторно-курортними путівками в управлінні перебуває 362 особи, в тому числі 224 особи з інвалідністю загального захворювання та з дитинства,40  ветеранів війни та діти війни, 98 ветеранів праці. Протягом звітного періоду отримали санаторно-курортне лікування за рахунок державного бюджету 1 ветеран війни та 1 особа з інвалідністю внаслідок загального захворювання. За рахунок обласної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають в складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2020-2024 роки  оздоровлені 2 ветерана війни, 1 ветеран праці та 6 осіб з інвалідністю загальну суму 73980,0 грн.

За бюджетною програмою «Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП» за рахунок державного бюджету отримала комплекс реабілітаційних заходів  1 дитина на суму      10, 0 тис. грн.

З метою отримання послуг з комплексної реабілітації направлені до обласного центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю 2 особи зазначеної категорії.

Станом на 01.07.2020 року грошову компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів отримала 31 особа з інвалідністю на суму 6,8 тис. грн.

            З метою здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій Токмацького об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області управлінням соціального захисту населення протягом поточного року перевірено 8 призначених та 115, по яким проведено перерахунки, пенсійних справ.

Завдання 4.1.3 Впровадження нових форм і методів роботи в сфері надання  соціальних послуг

Управлінням соцзахисту населення  ТМР   згідно з        Постановою КМУ від 30 січня 2019 р. № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» затверджено Порядок відшкодування вартості послуги за дитиною до трьох років «муніципальна няня» та   призначено цей новий вид допомоги  11 заявникам на загальну суму 91,3 тис. грн.

       Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», виконання якої забезпечує управління соціального захисту населення, протягом першого півріччя 2020 року Токмацькою БЛІЛ ТМР видано 94 «пакунків малюка».

       Протягом поточного року управлінням подано 2 клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня». Відповідно до Указів Президента присвоєно почесне звання 2 жінкам. Проведено виплату одноразової грошової винагороди в розмірі кожній «матері-героїні» на загальну суму 38,4 тис. грн.

Здійснюється прийняття заяв громадян, які потребують соціального обслуговування. Протягом поточного року за прийнятими заявами направлено до Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та взято на облік 61 мешканець міста.

     Спеціалісти управління й надалі активно, цілеспрямовано працюватимуть над виконанням своїх основних завдань і функцій відповідно до Положення про управління соціального захисту населення Токмацької міської ради та з метою виконання державних програм соціального захисту населення , направлених на підвищення життєвого рівня соціально вразливих верств населення.

Завдання 4.1.4. Захист прав та інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Станом на 01.07.2020 року  на  обліку в службі у справах дітей перебуває  11 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, 21 дитина  – сирота  і 39 дітей, позбавлених батьківського піклування. Сімейними формами виховання охоплено 43 дітей, або 71,7 % від загальної кількості.  Опікуни/піклувальники отримують державну допомогу на підопічного у розмірі 2 – х прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Відповідно до графіку службою обстежено 12  сімей опікунів, в яких проживає 15 дітей. Фактів порушення прав дітей не виявлено. Складено акти обстеження, надані рекомендації.

 В державних закладах ( інтернати, навчальні заклади, де опікунами є директора закладів)   перебуває 17дітей вищезазначеної категорії.

 В місті  функціонує 3 прийомні сім’ї, в яких виховується 5 дітей, які забезпечені соціальною допомогою в повному обсязі. Прийомні батьки  отримують грошове забезпечення за надання соціальних послуг у розмірі 35%  та два прожиткових мінімумів  на кожну прийомну дитину.

        Станом на 01.07.2020 року на обліку перебуває одна родина усиновлювачів, які подали заяву до суду з питання усиновлення дитини. На території міста проживає 20  усиновлених дитини, які виховуються в 18 родинах.  Згідно графіку перевірено 5 сімей. Порушень прав дітей не виявлено.

          Проведено 5 засідань комісії з захисту прав дитини при виконкомі Токмацької міської ради.  Розглянуто24 питання, прийнято до виконання 24  рішення. Основними питаннями є: перебування дітей в складних життєвих обставинах, тимчасове влаштування в заклади соціального захисту, вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні дітей, позбавлення батьківських прав, перебування дітей нв канікулах в сім’ях родичів    та інше.

Взяли участь у 64 судових процесах, як представники та позивачі  з метою захисту прав та інтересів дітей.  По справах  надані відповідні висновки. До Токмацького районного суду подано 7 позовних  заяв про позбавлення  батьків батьківських прав відносно 8 дітей. На даний час судом позбавлено  8 батьків відносно 10 дітей.  5 дітей влаштовано в сімейні форми виховання ( під опіку),  5 – в інтернатні заклади.

 На реалізацію Програми « Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту на 2018 – 2020 роки » на 2020 рік  з міського бюджету виділено  21,0 тис  грн.  На даний час 18 тис. грн освоєноЗакупівля 360 л. бензину дає можливість обстежити  більше родин, які опинились в складних життєвих обставинах та  проживають на відокремлених від центру мікрорайонах та  більш ретельно перевіряти  перебування дітей  в них   та надавати їм соціальний захист.  Службою  разом з ТМЦСССДМ та  ювенальною превенцією Токмацького відділення поліції  проведено 20 профілактичних  рейдів, обстежено 341 родину, попереджено – 300 батьків; ініційовано притягнення до адмінвідповідальності 24 батьків за недбале виконання батьківських обов’язків. Вилучено з родин та влаштовано до центрів соціально-психологічної реабілітації - 9 дітей; 11 -   влаштовано до закладів охорони здоров’я; повернуто в сім’ю – 23 дитини.    

Систематизовані списки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку. Щоквартально надається інформація до облдержадміністрації  щодо забезпечення їх житлом.  На квартирному обліку перебуває 9 неповнолітніх  та 9 осіб з числа дітей – сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років. За звітний період одній особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування надано кімнату в гуртожитку. Готуються документи для надання  субвенції  з державного бюджету для покупки житла у 2020 році вищезазначеній категорії відповідно до списку та лімітів.  

 В базу даних  ЄІАС „ Діти ” внесені усі дані щодо 71 дітей, які перебувають на обліку.  Службою забезпечено своєчасне та якісне введення та поповнення інформації до обліково-статистичних карток.              

            На профілактичному обліку служби перебуває 2 неповнолітніх, схильний до правопорушень, які  відповідно до вироку суду отримали умовний термін. Один  раз в місяць вони з’являються  до служби для проведення з ними індивідуальних бесід та  раз в місяць служба відвідує їх за місцем проживання.

            Відповідно до Закону України « Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» штатна чисельність працівників міських служб у справах дітей установлюється з розрахунку один працівник служби не більше ніж на 2 тисячі дітей, які проживають у місті. Станом на 01.01.2020  рік  у місті проживає 5273  дитини. Профілактичну роботу у службі у справах дітей з 01.04.2020 року  виконує  начальник служби у справах дітей  що не  дає змоги проводити  роботу з питань безпритульності та бездоглядності, попередження правопорушень та скоєння злочинів серед дітей  на більш якісному рівні.

           Станом на 01.07.2020 року на оздоровчу кампанію 2020 року виділено коштів з міського бюджету на оздоровлення  319,5 тис.грн. ( на перевезення дітей до таборів та закупівлю путівок).

        Всього по місту 2299 дітей пільгових категорій. До «Комплексної бази даних з організації оздоровлення та відпочинку» внесено 91 заяву на оздоровлення дітей пільгових категорій станом на 01.07.2020року.

      Прийнято та затверджено рішення виконавчого комітету Токмацької міської ради «Про затвердження Порядку направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів міського бюджету» від 26.03.2020 № 85.

       Прийнято та затверджено рішення виконавчого комітету Токмацької міської ради «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків літку 2020 року» від 08.05. 2020 року № 106.

        У зв’язку із запровадженням з 12.03.2020 року на всій території України  карантину відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2» станом на 01.07.2020 року заходи з оздоровлення дітей не проводилися.

Завдання 4.15. Підвищення рівня суспільної безпеки.

            З метою реалізації державної політики у сфері безпечної життєдіяльності населення щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, забезпечення виконання Плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у Запорізькій області на 2017-2020 роки, затвердженого облдержадміністрацією 20.12.2016, продовжується робота, спрямована на профілактику невиробничого травматизму у місті. Питання  щодо поліпшення роботи з профілактики травматизму, нещасних випадків невиробничого характеру та робота щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах, організаціях, установах міста  регулярно розглядаються на засіданнях міської координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення. Впродовж І півріччя 2020 року було проведено 2 засідання ради, під час яких було розглянуто 4 питання, в тому числі  з урахуванням пропозицій обласної ради.

На даний час діє Міська програма та заходи поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2018-2022 роки у м. Токмаку, затверджена рішенням сесії Токмацької міської ради від 22.06.2018 № 16. Головною метою Міської програми є реалізація комплексу заходів щодо зниження рівня виробничого травматизму і професійної захворюваності працівників, створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності.

У І півріччі 2020 року на підприємствах, організаціях, установах м. Токмака не відбулося жодного нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом.

Загальною проблемою для всіх підприємств міста залишається відсутність коштів для підтримки стану охорони праці на належному рівні. Разом з тим у поточному році на підприємствах міста вживаються заходи щодо виконання Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а саме проводяться медичні огляди працівників, придбаються засоби індивідуального захисту та спецодягу, проводяться навчання спеціалістів з питань охорони праці. Згідно з Указом Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 щороку 28 квітня Україні відзначають День охорони праці. Цього року  Україна вкотре долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці та мала намір провести заходи до Всесвітнього дня охорони праці за тематикою, що присвячена вирішенню проблеми насильства і домагань у сфері праці. Однак запланованому завадила надзвичайна подія – спалах коронавірусної інфекції COVID-19. Тож темою Всесвітнього дня охорони праці-2020 стала боротьба з пандемією смертельно небезпечної недуги. Звернення організаційного комітету з підготовки та проведення Дня охорони праці в Україні у 2020 році із цьогорічним  девізом  «Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати життя» було розміщено на сайті Токмацької міської ради. 

Оперативна ціль 4.2.    Покращення стану  здоров’я населення.

Завдання 4.2.1.Покращення якості надання послуг первинної медичної допомоги.

            На 2020 рік  КНП  «Токмацький  ЦПМСД»  підписав  новий  договір  №2730-Е520-Р000  з  Національною  службою  здоров’я  України (НСЗУ)  «Про  медичне  обслуговування  населення  за  програмою  медичних  гарантій»  і  продовжує  отримувати  фінансування  з  НСЗУ.

             Продовжується  підписання  декларацій  з  населенням  міста  Токмака  з  надання  первинної  медичної  допомоги. Станом  на  13.07.20 року  підписано  27442 декларацій ,  що  становить  87%.

              В  будівлях  амбулаторій   ЗПСМ  №1,  №2,  №3  проведено  поточні  ремонти.

              В  рамках  програми  Світового  банку  «Вдосконалення  медичної  допомоги  хворим  з  хворобами  системи  кровообігу  в  Запорізькій  області»  отримано  медичне  обладнання  на  загальну  суму  44000,грн..

              КНП  «Токмацький   ЦПМСД»  забезпечує  предметами  догляду  дорослих  осіб  з  інвалідністю. На  01.07.20 року   41  особа  одержали  10080  штук  підгузок  на  суму -95435,98грн.;  пелюшки  одержали  27  осіб(6870  штук )  на  суму – 40573,59грн.;           калоприймачі  одержали  14  осіб (2280 штук)   на  суму  992333,19грн.; сечоприймачі    отримувала  1  особа (180 штук)  на  суму  3140,55 грн. 

Завдання: 4.2.2. Підвищення доступності, якості, ефективності поліклінічної та стаціонарної спеціалізованої медичної допомоги.

В І півріччіі  2020 року КП « Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» ТМР утримувалася за рахунок коштів медичної субвенції.

        З 01 квітня  лікарня уклала договір з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за 11 пакетами медичних послуг, але цих коштів ледве вистачає на виплату заробітної плати працівникам.    

        З початку року  в  стаціонарах лікарні пройшли лікування 2482 хворих, в амбулаторно- поліклінічних підрозділах здійснено лише  65530 лікарських відвідувань, тому що на по всій країні з 12 березня запроваджені карантинні заходи.

Видатки на реалізацію заходів « Комплексної програми Цукровий діабет” склали 1052,6 тис.грн. , в т.ч  738,7 тис.грн за рахунок централізованих поставок та 313,9 тис.грн. за рахунок коштів бюджету м.Токмака.

В звітному періоді з місцевого бюджету також були виділені кошти на виконання заходів  « Програми боротьби з онкологічними захворюваннями» у сумі 20,1 тис.грн, які були використані на безкоштовне лікування онкологічних хворих в амбулаторно-поліклінічних умовах.

З метою забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет згідно з «Програмою забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання – нецукровий діабет лікарськими засобамипо м.Токмаку »,  були використані кошти у сумі 13,9 тис.грн.

            Видатки на проведення амбулаторного гемодіалізу за «Програмою удосконалення системи допомоги хворим нефрологічного профілю у м.Токмаку » склали  108,7 тис.грн.  за рахунок коштів отриманих з бюджету Токмацького району для придбання фленоксу, гепарину, деззасобів, шприців та інших медикаментів для функціонування палат для амбулаторного гемодіалізу. Лікарня уклала договір з НСЗУ за пакетом «Лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах» і тому витратні матеріали для процедури гемодіалізу повинна тепер закуповувати самостійно. В червні з 320113 грн. отриманих від НСЗУ коштів лікарня витратила кошти у сумі 227630 грн. на придбання витратних матеріалів.

               За програмою  «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики» антирабічну вакцину поки що не придбано в зв*язку з тим, що двічі відмінено процедуру відкритих торгів в з*язку з відсутністю достатньої кількості тендерних пропозицій.

               З метою проведення заходів щодо запобігання занесенню і поширенню  на території м.Токмака випадків захворювань, спричинених  корона вірусом та забезпечення повноцінної та безперебійної роботи всіх підрозділів лікарні, з місцевого бюджету були виділені кошти у сумі 590479 грн. , в т.ч.: у сумі 83332 грн. для оснащення палат для хворих на COVID-19; у сумі 47200 грн. для монтажу електропостачання в інфекційному боксованому відділенні; у сумі 3238 грн. на утилізацію засобів індивідуального захисту медичних працівників; у сумі 87209 грн. для придбання засобів індивідуального захисту та медичних виробів; у сумі 369500 грн. для придбання медичного обладнання.

             Крім того за рахунок коштів обласного бюджету для лікарні придбано автоклав вартістю 250000 грн. та лікарські засоби на суму 130511 грн.

Завдання 4.2.3. Формування здорового способу життя.

                        Свої послуги для оздоровлення та занять надають :  стадіони „Авангард”, "Торпедо", спортивний комплекс (Палац спорту), 3 спортивних майданчика для загальної фізичної підготовки та 1 комбінований  майданчик із штучним покриттям. Комбінований майданчик зі штучним покриттям та три спортивні майданчики для загальної фізичної підготовки, які встановлені за місцем проживання населення знаходяться у належному експлуатаційному стані.

На мікрорайоні "Ковальський" продовжує працювати  філія міського центру ФЗН "Спорт для всіх", де проводяться заняття з мешканцями мікрорайону з шахів, шашок  (інструктор на громадських засадах Рожок С.А.), та дитячого футболу (тренер Очкаленко Я.К.)

         В цілому у місті працюють 43  спортивні майданчики загально-фізичної підготовки за місцем проживання, де займаються усі бажаючі.

Оперативна ціль 4.3. Доступність до якісної освіти протягом життя як основи життєвого успіху особистості.

Завдання 4.3.1. Покращення якості освітніх послуг

У першому півріччі  2020 році у місті Токмак продовжили свою  роботу  7 закладів загальної середньої освіти. Контингент учнів шкіл міста складав  3099 учнів, що навчалися у 131 класах. Наповнюваність  класів в  середньому по місту складає 23,7. У закладах освіти нараховується 4462 посадкових місця, а контингент учнів на 05.09.2019 року складав 3099, таким чином, наповненість шкіл складає 69,5% від можливості забезпечити навчанням.

 Продовжувала розширюватися мережа інклюзивних класів у ЗЗСО. У першому півріччі 2020  року функціонувало 14  інклюзивних класів (у ЗЗСО №№ 2,5,6,4);  в них навчалося 22 дитини з особливими освітніми потребами.

В ЗЗСО  створено умови для поглибленого вивчення 11 предметів, всього класів з поглибленим вивченням предметів – 35,в них учнів – 921, що становить 29,7% від загальної кількості школярів(на 3,5% більше минулорічних показників).

На час карантину у закладах освіти м.Токмака було створено віртуальну платформу «Дистанційне навчання на час карантину»  на базі Classroom, Zoom, Viber-групи, електронної  пошти, які стали майданчиком для спілкування вчителів школи з учнями та колегами. За допомогою цих платформ проводились віртуальні уроки, заняття, наради, семінари, засідання атестаційної комісії. Кожен учитель самостійно обирав платформу для реалізації дистанційного навчання. Серед них переважали такі сервіси: «Наурок», Zoom, GoogleClassRoom, GoogleForms, Classtime, Viber-групи, електронна пошта, Learningapps, Всеосвіта та інші.

 У 2020 році базову  середню  освіту  здобули – 244 випускники. З  них  10 випускників  з  відзнакою. Повну загальну середню  освіту  здобули – 134 випускники. З  них  5 випускників  з  Золотою  медаллю,  4 випускника  зі  Срібною  медаллю.

У 2020 році продовжив свою діяльність інклюзивно-ресурсний центр міста Токмака. КУ «Токмацький ІРЦ» обслуговує територію м.Токмак з кількістю близько 4500 дітей.

Протягом  І півріччя 2020 року продовжено роботу з забезпечення належного функціонування  Нової української школи. Станом на 15 липня 2020 року тривають тендерні закупівлі необхідного обладнання для класів НУШ.

Актуальним напрямом діяльності відділу та закладів освіти залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованих дітей. На III (обласний) етап олімпіад направлено 30 учнів із 4 шкіл міста: ЗЗСО №1 – 7, ЗЗСО №2 – 12, ЗЗСО №5 – 6, ЗЗСО №6 – 5. Зважаючи на обставини взяли участь у III (обласному ) етапі 26 школярів та посіли 10 призових місць.

Цілеспрямована робота з обдарованою молоддю створює передумови для успішної участі школярів міста в олімпіадах, турнірах, конкурсах науково-дослідницьких  робіт МАН України.  Учениця 11 класу ЗЗСО №5 Мосіяш Анастасія посіла І місце в обласному етапі МАН.

Учні токмацьких шкіл є постійними учасниками форумів, медіа фестивалів, конкурсів.  Досягненям у роботі з обдарованими учнями єучасть та перемога  4  роки поспіль  у Всеукраїнському біологічному  форумі дослідницьких робіт учнівської та студентської молоді «Дотик природи» учнів ЗЗСО № 2. Цього року зайняли призові місця учениці 11 класу  Крикунова Анна.

Таким чином, система освіти м.Токмака має тенденцію до підвищення якості освітніх послуг.

Операційна ціль 4.4 Підвищення рівня культурного життя населення

Завдання 4.4.1Розвиток внутрішнього туризму

За 1 півріччя 2020 року краєзнавчий музей відвідали 1287 чоловік, в тому числі 117 учнів та студентів. Співробітниками музею проведено 6 екскурсій. Проведено 5 масових заходів, прочитано 2 лекції, експонувалось 4 виставки. Підготовлено 3 наукових статті за краєзнавчими темами до «Мелітопольського краєзнавчого журналу».

Завдання 4.4.2 Розвиток бібліотеки як освітнього, інноваційного та соціокультурного центру громади.

Бібліотеки Централізованої бібліотечної системи за І півріччя 2020 року обслужили бібліотечною книгою та надали інформаційні послуги 3286 користувачам різного віку,  відвідування склало  15 713 чоловік, видача документів — 29 033 екз. Послугами Інтернет центру скористувалось 991 чоловік, кількість відвідувань Інтернет центру – 5996 разів. Книжковий фонд ЦБС нараховує 95 979 примірників. У звітному періоді надійшло 437  примірників видань на суму 32 609,48 грн.

Основним джерелом поповнення фондів є надходження книг за державною програмою «Українська книга» (від КЗ «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека» отримано 360 примірників на суму 28 609,48 тис. грн.), дарунки від установ, організацій, авторів та читачів в кількості 77 екз. на суму 4 тис. грн.

В 2020 році бібліотеки отримали грантову підтримку завдяки участі у проєкті «Майстерня професійного розвитку», що впроваджувався з жовтня 2019 по квітень 2020 року, в рамках якого, 35 жінок м. Токмака отримали нові навички і професії (в основному, онлайн-професії), які допомагають їм (а саме жінкам ВПО, з дітьми до 7 років, з інвалідністю тощо) працювати віддалено і/або на неповний робочий день і забезпечувати свої потреби шляхом самозайнятості. Проєкт реалізовувся за підтримки Німецької федеральної компанії GIZ в рамках програми «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб» за фінансової підтримки Федерального уряду Німеччини.

У центральній бібліотецізамінено 10 світильників на енергоефективні світодіодні  та придбано умивальник на загальну суму 4 тисячі грн.

 Завдання 4.4.3 Створення умов для розвитку сучасної мистецької школи

В дитячій музичній школі здобувають  початкову мистецьку освіту 234 учня.

У дитячій художній школі контингент налічує 85 учнів.

Придбано матеріали для косметичного ремонту коридору ІІ поверху дитячої музичної школи (стеля, стіни, підлога) - 1,0 тис. грн.

Оперативна ціль 4.5   Сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді, соціальна забезпеченість та підтримка здорового способу життя мешканців міста.

Завдання 4.5.1 Створення сприятливого соціального середовища для молоді

У міському Будинку культури проводяться танцювально-розважальні вечори для молоді, конкурсні та розважальні програми. Створено студію МТБ (молодіжне телебачення), клубне формування по роботі з молоддю «EL-art». Міським Будинком культури за І півріччя 2020 року проведено 34 масових заходів. На цих заходах були присутні 14459 чоловік.

Значне зменшення заходів в порівнянні з минулим роком відбулося у зв’язку з виконанням протиепідемічних заходів на період карантину.

Завдання 4.5.2Розвиток та вдосконалення масової фізичної культури

Фізкультурно-оздоровчою та спортивною діяльністю у місті охоплено понад 5,0 тис. населення, що складає 16,4 відсотка від загальної кількості мешканців міста. Із загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл (3099 чол.) в спортивних секціях ДЮСШ займаються 630  дітей та підлітків (20,3 %).

У місті налагоджено роботу з фізичної підготовки допризовної молоді та спортивної реабілітації учасників АТО. На сьогодні у Токмаку проживають 220 учасників АТО, з них 183 учасника бойових дій.

З 2005 року у місті функціонує Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (рішення виконавчого комітету міської ради від 29.04.2005 № 241).

На території міста функціонують 2 дитячо-юнацькі спортивні школи.

Одна з них – комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти Токмацької міської ради» (школа ІІ категорії). Школа культивує 8 видів спорту: бокс, боротьба вільна, сумо, волейбол, гирьовий спорт, легка атлетика, стрибки на батуті (акробатична доріжка), шахи. Заняття відвідують 433 дітей та підлітків, з якими працюють 15 тренерів. Школа має власну спортивну базу.

Друга спортивна школа – це комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа «Дизеліст» Токмацької міської ради (школа ІІ категорії). Школа культивує 3 види спорту: боротьба вільна, сумо, футбол. Заняття відвідують 197 дітей та підлітків, з якими працюють 9 тренерів. Школа має власну спортивну базу –футбольний майданчик зі штучним покриттям 60х40 м та стадіони «Авангард» і «Торпедо».

У І півріччі 2020 року спортивно-масові заходи, підготовка та участь спортсменів у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях проводились за рахунок спонсорської допомоги, коштів міських федерацій з різних видів спорту, батьківських внесків, безоплатної праці штатних тренерів - викладачів, фахівців на загальних засадах, спортивної громади міста.

Протягом І півріччя 2020 року проведено понад 19 міських спортивно-масових заходи (1 з них проведено за кошти місцевого бюджету).

Збірні команди міста, окремі спортсмени брали участь:

- у Кубках та чемпіонатах України з різних видів спорту - 8;

- у міжнародних та Всеукраїнських турнірах - 12 ;

- в чемпіонатах та кубках області - 45 .

Збірні команди міста взяли участь в чемпіонатах та кубках області з міні-футболу, футболу, вільної боротьби, пауерліфтингу, стрибках на акробатичній доріжці та батуті, , шахів.

У І півріччі 2020 року на функціонування двох ДЮСШ та відділу у справах молоді та спорту Токмацької міської ради виділено понад 3604,79 тис.грн. (заробітна плата, комунальні послуги, придбання інвентарю, спортивно-масові заходи).

Відділом у справах молоді та спорту Токмацької міської ради  розроблена програма : "Розвиток фізичної культури та спорту на 2019-2022 роки" ( рішення міської ради від 14.02.2019 р. № 5). Програма спрямована на вирішення питань фізичного виховання та оздоровлення мешканців нашого міста, а в першу чергу дітей та молоді, збереження дитячо-юнацьких спортивних шкіл, існуючої мережі спортивних споруд, подальшого розвитку різних видів  спорту. Для реалізації цієї програми у 2020 році виділено 10 тис. грн.

Питання національно-патріотичного виховання передбачені програмою «Молодь Токмаччини» (рішення міської ради від 12.12.19 № 8).

Молодь м. Токмак  бере участь в обласних заходах, спрямованих на реалізацію Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки. Серед вказаних можна зазначити конкурс соціальної реклами «Тобі обирати!». За у рамках вказаної програми, на базі військового комісаріату у відділенні призовної молоді професійний психолог надає послуги з психологічного обстеження призовників до лав Збройних Сил України. На виконання програми у І півріччі витрачено 47 тис. грн.

            Спортивних споруд, що припинили свою діяльність, перепрофільовані, передані до інших форм власності або здані в оренду у місті немає.

 

 

 

 

Начальник відділу економіки                                                                     Людмила АНЕНКО