Друк

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення єдиного податку у м. Токмак»

                            ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

                                сесія               скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

                                2016р                                                                                                   №

 

Звіт про повторне відстеження результативності

регуляторного акту «Про встановлення єдиного

податку у м. Токмак»

 

            Відповідно до ст.25, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт голови групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики про відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення єдиного податку у м. Токмак»,

Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

            1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту «Про встановлення єдиного податку у м. Токмак», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 30.06.15 №1 (додається).

2. Відділу економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                           І.В. Котелевський

 

Проект внесено

Проект внесено:

відділом економіки виконкому

Токмацької міської ради

Начальник відділу                                                                                     Л.М. Аненко

Погоджено:

Начальник юридичного відділу

виконавчого комітету  Токмацької

міської ради                                                                                                Т.Р. Левченко

відділом економіки виконкому Токмацької міської ради

Начальник відділу                                                                                      Додаток

до рішення міської ради

                                                                                                    від         червня  2016р. №

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акту

«Про встановлення єдиного податку у м. Токмак», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 30.06.15 №1

 

Виконавець : група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики.

Розробник: відділ економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради.

Ціль прийняття акту: виконання вимог чинного законодавства, врегулювання правовідносин між Токмацькою міською радою та суб’єктами господарювання, встановлення ставок єдиного податку.

Строк виконання заходів з відстеження: 25.05.2016р. - 27.05.2016р.

Метод одержання результатів: показники:

 фінансового управління - звіт про надходження єдиного податку до місцевого бюджету;

податкової інспекції щодо кількості суб’єктів господарювання, які  сплачують єдиний податок

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

Назва показника

За 4міс. 2015

За 2015р

За 4міс 2016

4міс 2016/

4 міс 2015

Кількість СГ – юридичних осіб, які  сплачують єдиний податок

108

108

104

96,3%

Надходження єдиного податку в місцевий бюджет від СГ -юридичних осіб (тис. грн.)

307,74

1196,76

488,18

158,6%

Кількість СГ – фізичних осіб, які  сплачують єдиний податок

740

740

950

128,4%

Надходження єдиного податку в місцевий бюджет від СГ -фізичних осіб (тис. грн.)

968,25

2974,05

1338,99

138,3%

Надходження єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників: (тис. грн.)

Х

4,57

Х

 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

На фоні зменшення кількості юридичних осіб (-4), надходження єдиного податку в місцевий бюджет від СГ -юридичних осіб за 4 місяці 2016року збільшилися на 58,6% проти аналогічного періоду минулого року. Надходження єдиного податку в місцевий бюджет від СГ - фізичних осіб за 4 місяці 2016року збільшилися на 38,3% проти аналогічного періоду минулого року. Регуляторний акт позитивно вплинув на кількість суб’єктів господарювання – фізичних осіб, їх кількість зросла на 28,4%.

 За результатами кількісних та якісних показників роботи регуляторного акту можна зробити висновок, що дане рішення виконало поставлені цілі. Регуляторний акт не потребує змін та доповнень.

 

 

Міський голова                                                                  І.В. Котелевський