Друк

Про звіт щодо повторного відстеження результативності рішення Токмацької міської ради «Про встановлення плати за землю у місті Токмак Запорізької області» від 30.06.2015 р. № 4

     УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

_____________сесія ______ скликання

 

РІШЕННЯ

 

«__» червня  2016 р.                                                                                 №  __

 

 

Про звіт щодо повторного відстеження результативності рішення Токмацької міської ради «Про встановлення плати за землю у місті Токмак Запорізької області» від 30.06.2015 р. № 4     

 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики та з метою відстеження результативності регуляторного акту, Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

           1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту «Про встановлення плати за землю у місті Токмак Запорізької області», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 30 червня 2015 року № 4 (звіт додається).

2. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці.

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                           І.В. Котелевський

 

Проект внесено:

управлінням комунальної власності ради

Начальник управління                                                                                 О.В. Сидоренко

 

Начальник юридичного відділу

виконкому міської ради                                                                                  Т.Р. Левченко

 

 

 

                                                                            

                                                                                                            Додаток до рішення

Токмацької міської ради

від «__» червня 2016 р. № __

 

Звіт

про повторне відстеження

результативності рішення Токмацької міської ради №4 від 30 червня 2015 р.

«Про встановлення плати за землю у місті Токмак Запорізької області»

 

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер:

Рішення Токмацької міської ради від №4 від 30 червня 2015 р. «Про встановлення плати за землю у місті Токмак Запорізької області».

 

Назва виконавця заходів з відстеження:

Комісія виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

Розробник регуляторного акту:

Управління комунальної власності Токмацької міської ради.

 

Цілі прийняття регуляторного акту:

- вдосконалення земельних відносин на основі встановлення ставок земельного податку за землю та диференціації ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки;

- створення сприятливих умов для ефективного та раціонального використання земельних ділянок їх власниками та користувачами у м. Токмак;

- сприяння у впорядкуванні земельних відносин;

- задоволення інтересів територіальної громади за допомогою стимулювання ефективності використання земельного фонду;

- збільшення дохідної частини місцевого бюджету.

 

Строк виконання заходів з відстеження:

11 робочих днів.

 

Тип відстеження:

Повторне відстеження результативності регуляторного акту.

 

Метод одержання результатів відстеження:

Повторне відстеження здійснювалося економічним методом відстеження результативності на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акту.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність. Способи одержання даних:

1)   відстеження результативності акту здійснювалось за статистичним показником: надходження плати за землю протягом календарного року.

2)  способи одержання даних показників результативності є інформація Фінансового управління Токмацької міської ради.

 

Прогнозні значення статистичних показників:

Назва показника

на 2015р.

на 2016р.

Стимулювання ефективності використання земельного фонду

+

+

Ріст додаткових надходжень в місцевий бюджет призведе до ефективності виконання соціальних програм міста

+

+

Збільшення наповнення бюджету

+

+

 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показники результативності

4 місяця 2015р.

4 місяця 2016р.

Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта в цілому, тис. грн.

337,4

624,4

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та / або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта, %

90

90

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:  оцінюючи результати реалізації положень регуляторного акту в межах міста, в цілому спостерігається позитивна динаміка. Прийняття даного регуляторного акту забезпечило виконання вимог чинного законодавства України, зокрема норм Податкового кодексу України та сприяло визначенню платників податку, розміру ставок, податковий період та інші обов’язкові елементи визначені Податковим кодексом України.

Встановлена регуляторним актом диференціація розмірів земельного податку в залежності від функціонального призначення земельної ділянки дозволила збільшити надходження до бюджету та підвищити ефективність землекористування в місті. Так, при сплаті за діючими ставками за 4 місяці 2015 року до міського бюджету надійшло 337,4 тис. грн. земельного податку, за 4 місяці 2016 року міський бюджет отримав 624,4 тис. грн. земельного податку. Порівняння надходжень 4 місяців за 2015-2016 роки свідчить про збільшення кількісного показника результативності акта.

Повторне відстеження результативності рішення Токмацької міської ради від №4 від 30 червня 2015 р. «Про встановлення плати за землю у місті Токмак Запорізької області» показує доцільність та ефективність його впровадження.

Враховуючи викладене, передбачається, що регуляторний акт на даний час не потребує внесення змін та доповнень.

У разі виникнення потреби, у зв’язку із зміною чинного законодавства України та за підсумками відстеження його результативності, вноситимуться зміни до даного регуляторного акта. Періодичне відстеження результативності регуляторного акту буде проводитись у відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта у встановлені законом терміни.

 
 

Міський голова                                                              І.В. Котелевський