Друк

ПРО ЗВІТ ПРО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ВІДДІЛУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 Чотирнадцята   сесія   восьмого  скликання

РІШЕННЯ

    27 травня 2021 р.                                                                                      №6

 

 

Про звіт про відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг відділу надання адміністративних послуг та реєстрації виконавчого комітету Токмацької міської ради»

 

            Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.. 12 Закону України «Про адміністративні послуги», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт відділу надання адміністративних послуг та реєстрації виконавчого комітету Токмацької міської ради про відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг відділу надання адміністративних послуг та реєстрації виконавчого комітету Токмацької міської ради», Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг відділу надання адміністративних послуг та реєстрації виконавчого комітету Токмацької міської ради» (додається).

2. Визнати, що відповідно до ч. 10 ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги», регламент Центру надання адміністративних послуг Токмацької міської ради втрачає ознаки регуляторного акту.

3. Управлінню адміністративних послуг виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

 

Міський голова                                                                                               Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

                                                                                                         Додаток

                                                                                                  до рішення Токмацької міської ради

                                                                                                  від  27 травня 2021р. № 6

 

 

 

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг відділу надання адміністративних послуг та реєстрації виконавчого комітету Токмацької міської ради», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від  29.08.2019  № 10

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Токмацької міської ради від  29.08.2019  № 10 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг відділу надання адміністративних послуг та реєстрації виконавчого комітету Токмацької міської ради».

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Управління адміністративних послуг виконавчого комітету Токмацької міської ради.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт прийнято на виконання частини 10 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», відповідно до якої Положення про центр надання адміністративних послуг та його Регламент затверджуються органом, який прийняв рішення про утворення центру. Кабінет Міністрів України затверджує примірне положення про центр надання адміністративних послуг та його регламент.

Частину десяту статті 12 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 943-IX від 03.11.2020:

Рішення про утворення центру, про затвердження положення про центр надання адміністративних послуг, про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг, а також переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг, які прийняті на підставі примірного положення про центр надання адміністративних послуг, примірного регламенту центру надання адміністративних послуг та з урахуванням положень частини сьомої цієї статті, не є регуляторними актами у сфері господарської діяльності та не підлягають державній реєстрації.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Травень 2021 року.

5. Тип відстеження

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Основним методом з відстеження результативності регуляторного акта є статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність акта:

-  аналіз поданих заяв від суб’єктів звернення, кількість адміністративних послуг, розмір надходжень до місцевого бюджету.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основними критеріями оцінки результативності є:

№з/п

Назва показника

 2020 рік

 Січень-квітень 2021 року

1

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширювалася дія акта, од.

110

110

2.

Розмір надходжень до місцевого бюджету  міста Токмак від надання платних адміністративних послуг, грн.

818605

120590

3

Кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, од.

7618

4626

4

Кількість суб'єктів надання адміністративних послуг, які надають адміністративні послуги через ЦНАП, од.

9

11

5

Кількість адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, од.

112

155

6

Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку, термінів та якості надання адміністративні послуг, од.

0

 

0

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначних цілей

За результатами кількісних та якісних показників роботи регуляторного акту можна зробити висновок, що даний регуляторний акт допоміг у досягненні чітко визначеної мети – впорядкування організації роботи ЦНАПу, дій адміністраторів та їх взаємодіїю із суб'єктами надання адміністративних послуг, забезпечення вільного доступу суб'єктів господарювання та населення до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб'єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади; надання можливості отримання фахових консультацій представників суб'єктів надання адміністративних послуг у приміщенні ЦНАПу у визначений графіком їх роботи час; зменшення ризику виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб'єктів звернень з представниками органів, які надають адміністративні послуги, запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання

На підставі відстеження результативності рішення Токмацької міської ради від  29.08.2019  № 10 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг відділу надання адміністративних послуг та реєстрації виконавчого комітету Токмацької міської ради» можна зробити висновок, що в цілому цей регуляторний акт відповідає законодавству України та вимогам сучасності.

Відповідно до ч. 10 ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги», регламент Центру надання адміністративних послуг Токмацької міської ради втрачає ознаки регуляторного акту.

Соціально-економічні наслідки дії рішення є позитивними, тому його дія продовжується на території Токмацької міської територіальної громади, не зважаючи на втрату ним ознак регуляторного акту.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                           Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ