Друк

ПРО ЗВІТ ПРО ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РІШЕННЯ ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 30.05.2019 Р. № 2 "ПРО ОРЕНДНУ ПЛАТУ ЗА ЗЕМЛІ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

Чотирнадцята  сесія восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

27 травня  2021 р.                                                                   № 13

 

Про звіт про періодичне відстеження результативності рішення Токмацької міської ради                  від 30.05.2019 р. № 2 "Про орендну плату за землі несільськогосподарського призначення"         

 

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», заслухавши звіт постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики та з метою відстеження результативності регуляторного акту, Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

           1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту "Про орендну плату за землі несільськогосподарського призначення", затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 30 травня 2019 р. № 2  (звіт додається).

     2. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради в 10-и денний термін оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційному сайті Токмацької міської ради в мережі INTERNET та у Центральній бібліотеці.

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                            Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

 

Додаток до рішення Токмацької міської ради

від 27  травня 2021  р. №  13

 

Звіт

про періодичне відстеження

результативності рішення Токмацької міської ради

«Про орендну плату за землі несільськогосподарського призначення» від 30 травня 2019 р. № 2

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер:

Рішення Токмацької міської ради від № 2 від 30 травня 2019 р. «Про орендну плату за землі несільськогосподарського призначення».

Назва виконавця заходів з відстеження:

Комісія виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики.

Розробник регуляторного акту:

Управління комунальної власності Токмацької міської ради.

Цілі прийняття акту: встановлення ставок орендної плати при укладанні договорів оренди земельних ділянок з врахуванням інтересів як землекористувача, так і орендодавця, задоволення інтересів територіальної громади за допомогою стимулювання ефективності використання земельного фонду та стабільності обсягів надходжень до місцевого бюджету, створення єдиного механізму справляння орендної плати за використання земель несільськогосподарського призначення комунальної власності, вдосконалення земельних відносин на основі встановлення ставок орендної плати за використання земель несільськогосподарського призначення комунальної власності в залежності від виду цільового призначення земель згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженого наказом Держкомзему від 23 липня 2010 року № 548, підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування шляхом встановлення чітких ставок орендної плати за землю, забезпечення раціонального та ефективного використання земельного фонду міста в інтересах територіальної громади міста, забезпечення відкритості, доступності інформації щодо об’єктивності  нарахування орендної плати за землю.

Строк виконання заходів з відстеження:

11 робочих днів.

Тип відстеження:

Періодичне відстеження результативності регуляторного акту.

Метод одержання результатів відстеження:

Періодичне відстеження здійснювалося статистичним та соціологічним методом відстеження результативності

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність. Способи одержання даних:

1)   відстеження результативності акту здійснювалось за статистичним показником: розмір надходжень до місцевого бюджету від сплати  орендної плати від орендарів, тис. грн.

2)  способи одержання даних показників результативності є інформація Фінансового управління Токмацької міської ради.

 

Прогнозні значення статистичних показників:

Назва показника

на 2019р.

на 2020р.

на 2021р.

1.Стимулювання ефективності використання земельного фонду

+

+

+

2.Ріст додаткових надходжень в місцевий бюджет призведе до ефективності виконання соціальних програм міста

+

+

+

3.Збільшення наповнення бюджету

+

+

+

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показники результативності

2019р.

2020р.

2021р.

Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта (тис. грн.)

1948,8

тис. грн.

(* розмір надходжень до бюджету за підсумками перших чотирьох місяців року)

1366,9

тис. грн.

(+ заборгованість)

(* розмір надходжень до бюджету за підсумками перших чотирьох місяців року)

1779,5

тис. грн.

(+ заборгованість)

(* розмір надходжень до бюджету за підсумками перших чотирьох місяців року)

Кількість суб’єктів господарювання та / або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

449

466

471

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та / або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта %

90%. Інформування юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб про вимоги прийнятого регуляторного акту здійснювалося шляхом розміщення РА в газеті “Наше місто Токмак”, на офіційному веб-сайті Токмацької міської ради в мережі INTERNET та у Центральній бібліотеці.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей: оцінюючи результати реалізації положень регуляторного акту в межах міста, в цілому спостерігається позитивна динаміка. Рішення Токмацької міської ради від 30 травня 2019 року № 2 «Про орендну плату за землі несільськогосподарського призначення» – регуляторний акт, розроблений згідно з нормами чинного законодавства України. З ухваленням цього регуляторного акта створені сприятливі умови для використання земельного ресурсу в інтересах територіальної громади, раціонального, ефективного використання земельних ділянок, забезпечення правового врегулювання майнових відносин членів територіальної громади. Шляхом прийняття регуляторного акту досягнуто цілей, а саме: встановлено ставки від нормативної грошової оцінки земельних ділянок для розрахунку орендної плати за землі несільськогосподарського призначення у місті Токмак Запорізької області відповідно до виду їх цільового призначення; забезпечено своєчасне поповнення місцевого бюджету; відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати  орендної плати за землі несільськогосподарського призначення.

Так, за результатами кількісних та якісних показників роботи регуляторного акту можна зробити висновок, що надходження коштів до бюджету територіальної громади від плати за землю становлять: у 2019 році (розмір надходжень до бюджету за підсумками перших чотирьох місяців року) – 1948,8 тис. грн., у 2020 році (розмір надходжень до бюджету за підсумками перших чотирьох місяців року) – 1366,9 тис. грн., у 2021 році (розмір надходжень до бюджету за підсумками перших чотирьох місяців року) – 1779,5 тис. грн. Зменшення кількісного показника результативності розмірів надходження до місцевого бюджету за підсумками перших чотирьох місяців 2020 року порівняно з відповідним періодом 2019 та 2021 років пов’язане з заборгованістю по сплаті орендної плати деякими суб’єктами господарювання. З орендарями, які мають заборгованість по сплаті орендної плати за використання земельних ділянок територіальної громади міста, систематично  проводиться роз’яснювальна робота. З метою стягнення заборгованості по орендній платі ведеться претензійна робота. Тобто, після погашення заборгованості даний показник також збільшиться. Також, з запровадженням карантинних заходів місцевий бюджет у 2020 році недоотримав чимало коштів, не нараховувалась та не сплачувалась плата за землю (орендна плата за земельні ділянки комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) від 30.03.2020 р. № 540-IX).

Відтак, як вбачається, за результатами періодичного відстеження результативності регуляторного акту - рішення Токмацької міської ради від 30 травня 2019 року № 2 «Про орендну плату за землі несільськогосподарського призначення» - встановлено, що даний регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей. Однак, за період дії рішення відбулися зміни у адміністративно-територіальному устрою в Запорізькій області: так відповідно  до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 713-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Запорізької області» була сформована  Токмацька міська територіальна громада з територією, до складу якої увійшли території Токмацької, Жовтневої, Новенської, Новопрокопівської, Остриківської та Очеретуватської громад, а тому вказаний регуляторний акт потребує перегляду.

 

Міський голова                                                                                                 Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ